Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP 3. 1. 4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP 3. 1. 4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP 3. 1. 4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az innováció mottója: "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.„ "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.„ /Szent-Györgyi Albert/ /Szent-Györgyi Albert/

3 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Fejlesztésünk középpontjában: a gyermek

4 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Miért szükséges a kompetencia alapú oktatás bevezetése?

5 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A hagyományos oktatási rendszer gyengeségei A hagyományos közoktatási rendszer több szempontból is komoly problémákat rejt magában. A magyar közoktatási rendszerben általában a tanárok nem tudnak mit kezdeni az egyéni tanulási sajátosságokból és a szociokulturális háttér különbözőségeiből fakadó problémákkal. Mivel a problémát nem kezelik megfelelően, az eltérő tanulási képességű és a rosszabb szociokulturális háttérrel rendelkező tanulók tartósan és véglegesen lemaradnak társaiktól. A magyar közoktatási rendszerben általában a tanárok nem tudnak mit kezdeni az egyéni tanulási sajátosságokból és a szociokulturális háttér különbözőségeiből fakadó problémákkal. Mivel a problémát nem kezelik megfelelően, az eltérő tanulási képességű és a rosszabb szociokulturális háttérrel rendelkező tanulók tartósan és véglegesen lemaradnak társaiktól. Továbbá a rendszer egyik legnagyobb hibája a szelektivitás és az ismeretátadás kizárólagossága. Az iskolában a gyerekek idejük szinte teljes egészét tanórákon töltik, ahol ismeretek átadása folyik, és szociális készségeik fejlesztését pedig a véletlenre, a családra, a kortárs csoportra bízzák.

6 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Magyarországon az általános iskola befejezéséig nem, vagy csak hiányosan fejlődnek ki a diákokban azok az alapkompetenciák, melyek a továbbtanuláshoz, a különféle szakmák elsajátításához, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz szükségesek. Ilyen alapkompetencia:  az olvasás-szövegértés  az érvelő-bizonyító és az elemző szövegalkotás  a gyakorlat közeli, életszerű helyzetekben alkalmazható matematikai eszköztudás  a mindennapi természetismeretet és magasabb szinten újraformáló, alkalmazható természettudományos tudás

7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Általában a kompetenciáról A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, illetékességet, jogosultságot, hatáskört, hozzáértést, szakértelmet fejez ki. A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, illetékességet, jogosultságot, hatáskört, hozzáértést, szakértelmet fejez ki. A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére.

8 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kompetencia alapú oktatás fogalma Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák integrálódjanak, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára.

9 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kompetencia alapú oktatás célja A cél az lenne, hogy áttevődjön a hangsúly a hagyományosan frontális, zömmel lexikális ismeretközlő, tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére, hiszen elsősorban ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra. Különösen fontos a kisiskolás korban elsajátított alapkészségek kialakítása, fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás elemi feltételei.

10 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kompetencia alapú oktatás célja Rendkívül fontos:  a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelően jussanak ismeretekhez  a pedagógusok kezében olyan módszerek legyenek, melyek segítségével az egyéni különbségek is figyelembe vehetők

11 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kompetencia alapú oktatás célja Természetesen az egyéni különbségekhez szakszerűen alkalmazkodó, a személyre szabott fejlesztést eredményesen megoldani képes pedagógiai gyakorlat széles körű meghonosítására fel kell készíteni a pedagógusokat is. Természetesen az egyéni különbségekhez szakszerűen alkalmazkodó, a személyre szabott fejlesztést eredményesen megoldani képes pedagógiai gyakorlat széles körű meghonosítására fel kell készíteni a pedagógusokat is. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása.

12 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pályázat keretében megvalósulásra kerülő szakmai továbbképzések Továbbképzés megnevezéseKépzésen résztvevőkTovábbképzés időtartalma Menedzsment-képzés I. változásmenedzsment, projektmenedzsment Nagy Anita30 óra Menedzsment-képzés II. Új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített oktatás) Nagy Anita Máté József Donka Péter30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: I. Új tanulás szervezési eljárások Máté József Fodor Judit Csire András Bácsi Szabolcsné Simon Tamásné Máténé Kedves Csilla Pénzes Ildikó Tokainé Rácz Adrienn Majoros Erika Szanitter Aranka Donka Péter 30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: II. Kooperatív tanulás Fodor Judit30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés II. Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés Bácsi Szabolcsné Majoros Erika30 óra

13 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Továbbképzés megnevezéseKépzésen résztvevőkTovábbképzés időtartalma Kompetencia alapú programok alkalmazását támogató módszertani képzés-matematika Fodor Judit Csire András Bácsi Szabolcsné 30 óra Kompetencia alapú programok alkalmazását támogató módszertani képzés-magyar Simon Tamásné30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés II. - tanórai differenciálás heterogén csoportban Simon Tamásné30 óra IKT alapú eszközök használatának pedagógiai módszertana, modurális képzési program Fodor Judit Csire András Bácsi Szabolcsné Simon Tamásné Máténé Kedves Csilla Pénzes Ildikó Tokainé Rácz Adrienn Szanitter Aranka 30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés II. Prefesszionális tanári kommunikáció Csire András30 óra

14 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Továbbképzés megnevezéseKépzésen résztvevőkTovábbképzés időtartalma Kompetencia alapú programok alkalmazását támogató módszertani képzés- életpálya-építés kompetencia terület Pénzes Ildikó30 óra Kompetencia alapú programok alkalmazását támogató módszertani képzés- dráma pedagógia Tokainé Rácz Adrienn30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés II. - tanulás tanítása (tanulás módszertan) Pénzes Ildikó Donka Péter30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés II. - tevékenységközpontú pedagógiák Máténé Kedves Csilla30 óra Kompetencia alapú programok alkalmazását támogató módszertani képzés-szociális, életviteli és környezeti kompetencia terület Máténé Kedves Csilla30 óra

15 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Továbbképzés megnevezéseKépzésen résztvevőkTovábbképzés időtartalma Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés Szanitter Aranka60 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés II. - hatékony tanuló megismerési technikák Szanitter Aranka30 óra A TIOP 1.1.1. Tanulói laptop programon való részvételre felkészítő továbbképzés Donka Péter60 óra Mérés - értékelés képzésMajoros Erika60 óra Kompetencia alapú programok alkalmazását támogató módszertani képzés- idegen nyelv kompetencia terület Tokainé Rácz Adrienn30 óra

16 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kérdések  Hogyan taníthatnék hatékonyabban?  Hogyan nyújthatnék segítséget?  Hogyan tehetném pozitívabbá a tanulók iskolához fűződő viszonyát?

17 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Hatékony tanulás szervezési módok A tanulási célok elérésének és a problémamegoldó tevékenységeknek alapfeltétele a komplex, sajátos tanulási környezet megteremtése:  ahol a tanulók együtt dolgozhatnak és segíthetik egymást  ahol a diákok változatos eszközöket és információs forrásokat használhatnak  ahol élethelyzetekben fellelhető valóságos problémákra csoportosan, változatos munkaformákkal és módszerekkel keresik a választ

18 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Leghatékonyabb módszer A tanórai differenciálás:  tartalmi differenciálás  szervezeti tanulócsoportos bontás  tanulási követelmények differenciálása

19 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kompetencia alapú tanítási – tanulási munkaformák  Csoportmunka  Páros munka  Egyénre szabott munkaforma  Részben egyénre szabott szervezeti forma  Differenciált tananyag-feldolgozás feladatlapos rendszerben  Foglalkoztató feladatlapok készítése

20 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kooperációra – együttműködésre épülő tanulásszervezési módok  Problémaalapú tanulás  Kooperatív vita  Drámamódszer a tanításban  Kagan - féle kooperatív tanulás  Pedagógiai projekt

21 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A hagyományos és az újszerű pedagógia különbségei HagyományosÚjszerű Tanár Bíró, beszélő, szakértőEdző, vezető, szakértő, tanuló Tanuló Passzív hallgatóAktív cselekvő Tartalom Tantárgyakra bontott, elvont, átfogó Integrált, több tudomány területet átfogó Értékelés Válogató, minősítőDiagnosztizáló, alakító Tanulási környezet Nagy lépések. Kevés az interakció, kevés információ- forrás van, sok az utasítás Apró lépések, sok interakció Didaktika Didaktikai háromszög: tanár, diák, tananyag Didaktikai sokszög: tanár, diáktárs, feladat, média, tudományterület

22 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TÁMOP – 3. 1. 4. pályázatban megvalósítandó tevékenységek A kompetencia alapú oktatás implementációja –A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és eszközök bevezetése Érintett évfolyam:Kompetencia terület: Tanulók száma: Kötelező elemek az implementációban 1. osztályMatematika-logika /A 20 fő 2. osztálySzövegértés-szövegalkotás/A30 fő 4. osztálySzociális, életviteli és körny./A19 fő

23 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TÁMOP – 3. 1. 4. pályázatban megvalósítandó tevékenységek A TÁMOP – 3. 1. 4. pályázatban megvalósítandó tevékenységek További vállalt elemek az implementációban 3. osztályMatematika-logika /A24 fő 5. osztályMatematika-logika/A25 fő 8. osztályÉletpálya építés/A19 fő 9. osztály 2 db 10 fős csoport,Idegen nyelv/A2x10=20 fő 10. osztályIdegen nyelv/A 12 fő

24 A TÁMOP – 3. 1. 4. pályázatban megvalósítandó tevékenységek A TÁMOP – 3. 1. 4. pályázatban megvalósítandó tevékenységek Tantárgytömbösített oktatás Választott műveltségterület: Idegen nyelv Választott tantárgy: Idegen nyelv (angol) Évfolyam: 9. (6 óra/hét) Félév, amely óráit tömbösítik: I. – II. félévi Megvalósítás tervezett időszaka: 2009/2010. tanév I., II. Félév

25 A TÁMOP – 3. 1. 4. pályázatban megvalósítandó tevékenységek Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Választott műveltségterület: Ember a természetben Az így összevontan tanított tantárgyak: Fizika, kémia, biológia Évfolyam:7. Megvalósítás tervezett időszaka: 2009/2010. tanév I., II. félév

26 Az implementációban szereplő oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, A kulcskompetenciák fejlesztését támogató, modern pedagógiai módszertan alkalmazása Kötelező elemek a 2009/2010. tanévben: Egy négy hetes projekt Témája: Pénzügyeink és a gazdaság Ideje: 2009/2010. tanév II. félév Megvalósítás köre:9 – 12. évfolyam

27 Az implementációban szereplő oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, A kulcskompetenciák fejlesztését támogató, modern pedagógiai módszertan alkalmazása Egy témahét Témája:A természet Ideje: 2009. 09. 07. - 09. 11. Megvalósítás köre: 1 – 12. évfolyam

28 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy moduláris oktatási program megszervezése Témája: A tanulás tanítása Ideje: 2009/2010. tanév I. félév megvalósítás köre: 5 – 8. évfolyam

29 Az intézményi innovációt támogató tevékenységek Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása „Jó gyakorlatok” átvétele

30 Az intézményi innovációt támogató tevékenységek Pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása • projekt kidolgozása és végrehajtása; • tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje; • tantárgyi integráció kidolgozása adott műveltségterületen, műveltségterületek között • témahét kidolgozása és végrehajtása • moduláris oktatási program kidolgozása és végrehajtása

31 Önálló intézményi innováció Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás A mindennapos játékos egészségfejlesztő testmozgást és az iskolai sportfoglalkozásokat támogató fejlesztések Sport általi nevelés

32 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Legalább annyira kell törődnünk azzal, hogy hogyan tanítunk, mint amennyire korábban azzal törődtünk, hogy mit tanítunk.

33 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP 3. 1. 4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések