Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy kis meglepi Nektek! :)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy kis meglepi Nektek! :)"— Előadás másolata:

1 Egy kis meglepi Nektek! :)
Erdélyi utazás Egy kis meglepi Nektek! :)

2 1. NAP Korond Korond község vasa- kénes fürdőjéről és főleg fazekasságáról híres. Fazekas szövetkezetében gyönyörű korsókat, tálakat készítenek és alabástrom tárgyakat faragnak. Igen szép a fazekasmúzeuma is. A közöségben faragott székelykapuk is láthatók.

3 Farkaslaka – Tamási Áron sírja
A székelység nagy írója Farkaslaka nyugati szélén, a római katolikus templom és temető mögötti virágos parkban, a két cserefa között nyugszik. A sírhelyhez a parkoló mellett emelt székelykapu (a rovásírásos székelykaput Jakab Árpád agrármérnök faragtatta Máréfalván) alatt áthaladva, egy kis sétányon juthatunk. A sír mögött a Tamási- emlékművet tekinthetjük meg. Tamási végakarata volt (olvasható az május 19-én kelt végrendeletében), hogy szülőfalujában, Farkaslakán helyezzék örök nyugalomra.

4 Szejkefürdő – Orbán Balázs sírja
Orbán Balázs ( ) a legnagyobb székely, író, történész, etnográfus, publicista és közéleti személyiség sírhelye és emlékműve a Borvízoldalban van. A legnagyobb székelyt végakarata szerint az egykori birtokon, a szejkefürdői domboldalban helyezték örök nyugalomra. A kopjafás- féldomborműves síremléket, az Orbán Balázs bronz arcképével Orbán Áron székelyudvarhelyi szobrászművész-tanár tervei szerint építették (1969).

5 Homoród - borvízforrások
Homoródi vagy Vészfarki- forrás Csorgó-forrás Lobogó- forrás vagy Kápolnás-forrás napi liter vízhozammal; ez a legbővebb ásványvízforrás Homoródfürdőn. Mária- forrás vagy Felső kút Hidegfürdő forrásai Főforrás vagy Klotild- forrás Ilona-forrás Fenyves-forrás vagy Kálmán-forrás Tódor-féle forrás A fenti forrásokra jellemző a mikroelemek (Li, Mn, Br. J) viszonylag magas aránya. Vegyileg a földes-meszes, kloridos savanyú vizek csoportjába tartoznak. Ivókúraként és asztali vízként hasznosíthatók. Feltehető, hogy a homoródi ásványvizeket már a római időkben használták.

6 Szentegyháza - termálfürdő

7 Csíkszereda Csíkszereda (románul Miercurea Ciuc): székely város Romániában, Hargita megyében. Csíkszék, majd 1878-tól Csík vármegye, ma Hargita megye székhelye, óta municípium (megyei jogú város). A Vákár Lajos műjégpályán játszik a Csíkszeredai Sport Club nevű hokicsapat, amely Románia legerősebb csapatainak egyike. A város másik büszkesége a Csíki sör, amelyet sokan a legjobb romániai sörnek tartanak. (Nagyon finom volt :P)

8 2. NAP Nyeregtető – székely emlékhely

9 Kézdivásárhely – Gábor Áron emlékmű

10 Bálványos - mofetták A mofetta vulkanikus tevékenységhez kötődő, főleg szén-dioxidból álló gázfeltörés. Olasz szó, amely a latin mephitis szóból („bűzös kipárolgás”) származik.) A száraz mofetták gázt, a nedves mofetták szénsavas vizet (savanyúvizet) adnak. A savanyúvizek neve Erdélyben borvíz, a Felvidéken csevice. Székelyföldön gyakoriak a mofetták és a borvizes források, ezeket a helyi lakosság évszázadok óta használja. Az egyik legismertebb természetes mofetta a Torjai Büdösbarlang, amely a feltörő gáz erős kéntartalma nyomán kapta nevét.

11 Szent Anna-tó Réges-régen élt ezen a vidéken két gazdag ember. Testvérek voltak, de folyton civakodtak egymással. Az egyiknek Büdöskőn volt a vára, a másiknak pedig azon a helyen, ahol ma a Szent Anna-tó látható. Egyszer egy idegen úr utazott át a vidéken gyönyörű négylovas hintaján, és megszállt pihenni Büdös vár uránál. Annak módfelett megtetszett az idegen hintaja, főként a lovai, s el is határozta, hogy bármi áron megszerzi a lovas hintót. Mivel a titokzatos idegen nem is akart hallani a vásárról, a gonosz várúr elhatározta, hogy elcsalja tőle a hintót. Kockázni kezdtek, s a várúr addig alattomoskodott, csalt, hogy elnyerte az idegen fogatát. Amint tervét megvalósította, máris áthajtott bátyjához kérkedni, hadd egye a másikat az irigység. Meg is jegyezte, foghegyről: nem hiszi, hogy a bátyja valaha is ilyen szép fogatra szert tudna tenni. Ez több volt, mint amit a fivér büszkesége elbírt! Azon nyomban fogadást ajánlott: egy napon belül szebb fogattal áll elő! A tét hatalmas volt: a vár és a hozzá tartozó birtokok. Öccse magabiztosan állta a fogadást, és gőgösen elhajtott. Elvakult bátyja ördögi ötletet agyalt ki: összeszedte a vár jobbágyai közül a nyolc legszebb hajadont, s azokat fogatta be hintajába. Felpattant a bakra, s mivel a törékeny vállú leányok nem bírták mozdítani a nehéz hintót, mérgesen közéjük csapott. Éppen a legszebbet találta el. Anna feljajdult, és átkot szórt a vár kegyetlen urára. Iszonyú dörgés, földindulás közepette a vár azon nyomban elsüllyedt urával együtt, helyén pedig egy szép tó keletkezett. A szüzek nefelejcsekké változtak, a gonosz várúr pedig rút vízsárkánnyá. Anna pedig a tó védőszentjévé lett, és imája elpusztította a vizet háborgató hatalmas szörnyet.

12

13 Tusnád Tusnádfürdő-t Erdély Gyöngyének is nevezik. A közelben megtalálható a Szent Anna tó és a Mohos- láp, melyek természetvédett területek. Tusnád egyik jellemzője a tiszta levegő, mely a környező erdőknek köszönhető. Számos szénsavas, klóros, nátriumos, magnéziumos, vasas és kalciumos ásványvizeinek, valamint mezotermál fürdovizeinek köszönhetoen az üdülőhely ajánlott a szív- és érrendszer, a központi idegrendszer kezelésére. Ivókúra által emésztési zavarok, gyomorsav- elégtelenség, valamint neuro-endokrín és anyagforgalmi betegségek gyógyíthatók, 44 ásványvízforrás található itt.

14 3.NAP Csíksomlyós – örmény-katolikus templom

15 Madéfalva A madéfalvi vérengzés vagy madéfalvi veszedelem (régebben „mádéfalvi” formában is, latinul a Siculicidium, azaz székelygyilkosság kifejezést is használják rá) a székelyek egy csoportja ellen elkövetett tömeggyilkosság volt 1764-ben, Mária Terézia uralkodása alatt. A Buccow helyébe lépő Siskovics József báró altábornagy parancsot adott katonáinak Madéfalva megtámadására, ahol a székelyek vezetői találkoztak. Egy havas téli éjszakán ( január 7.), vad ágyútűzzel indított támadásban körülbelül 400 embert (köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat) mészároltak le.

16 Gyergyószentmiklós Hargita megye harmadik legnépesebb városa 810 m átlagos tszf. magasságban, a Gyergyói- medence keleti szélén települt. A Gyergyói- medence tájszervező központja. Várszeg, az örmények lakta városrész, ma a várostest szerves része. A Márton Áron utcában az örmény családok házai láthatók. Gyergyószentmiklós az ország egyik hideg pólusának számít. A fagyos napok évi száma meghaladja a 160-at.

17 Békásszoros A Békás-szoros (románul Cheile Bicazului) egy tektonikus eredetű szurdokvölgy a Hagymás-hegységben, Hargita megye észak- keleti részén, a Békás-patak völgyében. A szorost 1971-ben védetté nyilvánították, jelenleg a nemzeti park része. A Békás-szoros közrefogó hegycsúcsok: Kis-Cohárd (1344 m), Csíki-bükk (1264 m), Oltár-kő (1154 m), Mária-kő (1125 m). Az Oltár-kő nyugati lábánál a Lapos-kanyonon keresztülfolyva a Lapos-patak ömlik a Békás-patakba. A szurdok alsó részén, a Kis-Békás-patak mentén található a Kis-Békás-szoros.

18

19

20 Gyilkos-tó Élt valamikor Gyergyó környékén egy csodaszép lány, Fazekas Eszter. Haja kökényfekete volt, szeme szürkészöld, alakja, mint a szélben hajladozó büszke jegenye. Egy napsütéses júliusi délelőtt Eszter elment a szentmiklósi vásárba. Ott találkozott egy olyan daliás legénnyel, aki két karjának szorításával kipréselte a medvéből a szuszt, és aki a legszívhezszólóbban furulyázott az egész környéken, de tudott házat ezermesterkedni és szekeret faragni is. Ahogy a szemük összevillant - és mert a szerelem hirtelen jön, és szíven üt, mint a villám - megszerették egymást. A fiú égszínkék selyemkendőt vásárolt Eszternek a tükrös pogácsa mellé és megkérte, hogy legyen a mátkája. Az esküvőre nem kerülhetett sor, mert a legényt elvitték katonának. A lány hűségesen várta kedvesét. Esténként, amikor a nap a hegyek mögé ereszkedett, agyagkorsójával kiment a fenyvesek alá a csobogóhoz és ott sóvárgott órákon át szíve választottja után. Még a közeli hegyeknek is meglágyult a szíve a sóhajtozásaitól, fájdalmas szép énekétől. Történt azonban egyik vasárnap délután, hogy meglátta Esztert arra jártában egy zsiványvezér. Nyergébe kapta a gyönyörű lányt és elvágtatott vele, mint a szélvész a Kis-Cohárdhoz, az ezerarcú sziklák közé, ahol tanyája volt. Aranyát, ezüstjét ígérte Eszternek, gyémántos palotát akart építeni, csakhogy megszeresse. A fiatal lány nem viszonozta a zsivány szerelmét. Régi mátkáját várta vissza, amikor felkelt a nap, és akkor is, amikor lehunyta szemét a világ. Ennek láttán feldühödött a zsivány és kényszeríteni akarta Esztert, hogy legyen a felesége. Eszter a néma szemtanúkhoz, a hegyekhez kiáltott segítségért. Sikolyát megértették a sziklák és ezen a júliusi éjszakán eget-földet rázó mennydörgéssel válaszoltak. Zuhogott az eső, a cikázó villámok megvilágították a koromsötét éjszakát. Hajnaltájban hatalmas robajjal óriási szikladarabok zuhantak a mélybe, és az iszonyatos földindulás maga alá temetett mindent, a lányt, a zsiványt, sőt meg a pásztort is nyájastól, aki a szembe levő hegyoldalban legeltetett. Július utolsó vasárnapjának hajnalán, a nap első aranyló sugarai bevilágították a sziklákkal borított vidéket. A völgyet, ahol tegnap még kristálytiszta vizével a Vereskő-patak csobogott, teljesen elzárta a leomlott hegyoldal. Amikor a megáradt patakok zavaros vize elérte a sziklagát tetejét, megfojtotta a füveket, bokrokat és megölte a fákat.

21

22 Gyergyószárhegy – Lázár kastély
Gyergyószárhegy 6 km-re található Gyergyószentmik lóstól É-Ny irányban. A falura nagy hatással volt a Lázár család jelenléte melynek emlékét a Lázár-kastély is örzi.A kastélyt a XV. században kezdték el épiteni. A történelem forgatagában sok mindenen keresztül ment és a kastélyt többször lerombolták, renoválási munkálatai most is folyamatban vannak.

23 Bucsintető – Kisküküllő forrása
A Bucsin-tető Parajd és Gyergyószentmiklós között félúton 1287 m magasságban fekvő nyereg, a Görgényi-havasok és a Hargita-hegység  között, és vízválasztó Sóvidék és a Gyergyói-medence között. A Kis-Küküllő (románul Târnava Mică) folyó Erdélyben. A Görgényi- havasokban ered és Balázsfalva mellett egyesül a Nagy-Küküllővel. Hargita,Maros és Fehér megyén halad át.

24 4. NAP Nyárádszereda Nyárádszereda (románul Miercurea Nirajului): város (korábban községközpont) a mai Romániában Maros megyében. A Nyárádmente központja, egykori mezőváros, 1861-ig Marosszék székhelye, régi vásáros helye, szerepét később Marosvásárhely vette át. Demeterfalva és Siketfalva 1936-tól, Nyárádandrásfalva től, Nyárádszentanna tól csatlakozott hozzá. Még hét társtelepülése van: Kisszentlőrinc, Székelybő, Székelymoson, Székelysárd, Székelytompa, Demeterfalva és Vece óta újra város.

25 5.NAP Marosvásárhely - strand
Maros megye székhelye, hajdan Marosszék, majd Maros- Torda központja volt. A Maros felső folyásán a Poklos-patak torkolatában, a Somostető tövében fekszik, 330 m magasságban. Marosvásárhel y környéke már a neolitkor óta lakott hely.

26 6. NAP Nyárádszentsimon, Rigmány - szekér

27 lovaglás

28 7.NAP Parajd - sóbánya A parajdi sóbányát évente több ezren keresik fel, mivel sós, fertőtlenítő levegője kitűnő hatással van az asztmás betegekre, valamint más légúti betegségeket is gyógyít. A bejárattól a turistákat és a betegeket autóbuszok szállítják olyan 80 méter mélységbe a szanatórium terembe. A sókitermelés még ez alatt, kb méter mélyen zajlik. A sóhegy mintegy 3 milliárd tonna kősót rejt. A községközpontot a bányával alagút köti össze, mely több teremből áll, ezeket sósziklába vájt járatok kötik össze.

29 Szováta – Medve-tó Szovátafürdő jellemző színfoltja a nagy kiterjedésű sóstavak vagy dolinatavak, így a Medve- Mogyorós- , Zöld-, Vörös- és Fekete-tó. Az előbbiek közül legjelentősebb a Medve-tó, mely Románia legnagyobb dolina- és torlasztava. A Medve-tó helyén valamikor kaszáló volt, kialakulását az as időszakra teszik. Különlegességét az adja, hogy vize tömény sóoldat, melynek felszínére egy vékony édesvíz réteg terül, ami meggátolja a víz függőleges kicserélődését. Ettől vize a napmelegtől fokozatosan felmelegszik. A víz sótartalma a mélységgel együtt növekszik, ezzel párhuzamosan a hőmérséklete is nő (nyáron °C). A tó vize, valamint a benne található iszap - idült nőgyógyászati, krónikus reumás, periférikus idegrendszeri illetve baleset utáni mozgásszervi megbetegedésekre javallott - gyógyhatása közismert.

30 A helyi újságba írt cikkem :)
Nyárádszeredai vakáció Idén is nyakunkba vettük a nagyvilágot, hogy egy csodálatos hetet tölthessünk Erdélyben. A kora reggeli indulás nem viselte meg a kis csapatot, izgatottan vártuk a határátlépést, majd a megérkezés pillanatát. Amint Nyárádszereda határában feltűnt a Miercurea Nirajului felirattal ellátott tábla, egyszerre élénkült fel mindenki. Én, mint „visszatérő vendég” még izgatottabb voltam, hogy találkozhatom a régi és – reményeim szerint – az új ismerősökkel. A kollégium nagy, fehér vaskapujában már ott vártak minket leendő kísérőink, Csaba és Judit, akik az elkövetkezendő napokban megmutatták nekünk Erdély nevezetességeit. Még ki sem csomagoltunk, pakolhattunk is vissza, mert háromnapos körútra indultunk Székelyföldre. Többek között megcsodáltuk a 950 méter magasságban lévő Szent Anna- tavat, mely egy kialudt kráterben van. Lenyűgöző látványt nyújtott függőleges sziklafalaival a Békás-szoros, ahol nem győztünk felfelé tekintgetni a több száz méter magas kőtömbökre. A szorosban tettünk egy kisebb sétát, majd megtekintettük a Gyilkos- tavat, amelyből – a legenda szerint – Eszter szürkészöld szemei tekintettek szelíden vissza ránk. A parajdi sóbányában igyekeztünk minél többször és minél mélyebbre beszippantani a friss levegőt. Majd ellátogattunk Tamási Áron és Orbán Balázs síremlékéhez is, végigkóstoltuk a legtöbb borvízforrást, és lubickoltunk a termálfürdő vizében. Az utolsó előtti napon vendéglátóink igazi meglepetést tartogattak a számunkra: szekérrel elkocsikáztunk Nyárádszentsimonba és Rigmányba, délután bevezettek minket a lovaglás rejtelmeibe. A búcsúvacsorát egy Füles nevű bárban fogyasztottuk el. A pörkölt nokedlivel és az uborkasaláta mindenkinek elnyerte a tetszését, jóllakottan hajtottuk álomra a fejünket, hogy másnap ismételten hajnalban kelhessünk. A hazaút zökkenőmentesen zajlott, az autóban kipihentük a hét fáradalmait. Úgy hiszem, az Erdélyben eltöltött napok maradandó élményekkel szolgáltak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.


Letölteni ppt "Egy kis meglepi Nektek! :)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések