Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda szakmai megvalósítása (szolgáltatások/programok + programmegvalósítók 1.) A projekt az Európai Unió támogatásával,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda szakmai megvalósítása (szolgáltatások/programok + programmegvalósítók 1.) A projekt az Európai Unió támogatásával,"— Előadás másolata:

1 Az Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda szakmai megvalósítása (szolgáltatások/programok + programmegvalósítók 1.) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP / Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó

2 A fiatalok számára az IRODA segítséget nyújt a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, információs igényeik kielégítésében. Fő feladata, hogy a működési körében előforduló fiatalok problémáira hathatós megoldást találjon. Ennek egyik fő vonulata egy információs adatbázis, adattár kiépítése, működtetése, karbantartása a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról, másik lényegi kérdése az összegyűjtött és rendszerezett információk eljuttatása a fiatalokhoz. tan ács adó TÁMOP / Az iroda feladata A fiatalok számára nyújt segítséget a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, információs igényeik kielégítésében. Fő feladata, hogy a működési körében előforduló fiatalok problémáira hathatós megoldást találjon. Ennek egyik fő vonulata egy információs adatbázis, adattár kiépítése, működtetése, karbantartása a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról, másik lényegi kérdése az összegyűjtött és rendszerezett információk elérésének lehetővé tétele a fiatalok számára. Az IRODA a BIIRSZ tagja!

3 TÁMOP / Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó - a fiatallal való kapcsolat kialakításakor betartja az előírásokat: HAYICO szakmai-etikai kódexében leírtak évi LXIII. törvény előírásai (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) - szolgáltatásait ingyenesen nyújtja, - mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül, - szolgáltatásai megbízhatóak és professzionálisak, - szolgáltatásainak igénybevételéről nyilvántartást vezet (igénybevevők száma/kora, szolgáltatás típusa).

4 Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó TÁMOP / Van elég információja? Ismeri a lehetőségeket? Érdeklődését felkeltettük? Sikertelen? Önbizalom hiányos?

5 Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP / Diszkréciót, toleranciát, odafigyelést kínál, amely során mindig a fiatal és az általa feltett kérdés a legfontosabb. Egy kellemes légkörű környezetben empatikus tanácsadókat biztosít, akikre mindig lehet számítani. Ezáltal egy biztos pontot jelent, ahol a fiatalok el tudnak beszélgetni szakemberrel, ahol megértik őket.

6 Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó TÁMOP / Az integrációs irodai szolgáltatás hatékonyságának alapvető feltételei: a be- és elfogadó szemlélet problémafeltáró első találkozás/beszélgetés a programmegvalósítások során gyakrabban alkalmazott nem formális tanulási módszerek a kompetenciafejlesztő tájékoztatás folyamatában az egyéni bánásmód a kapcsolatfejlesztés, a megértő párbeszéd

7 Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó A szolgáltatás-modulok több összetevőből (elemből) állnak! TÁMOP / Szolgáltatások Tanácsadások Segítő találkozások Segítő információk, útbaigazítások Igénybe vehető egyéb szolgáltatások Délutáni klubhelység (csocsó)

8 - jogi, diákjogi, - továbbtanulási/pályaválasztási/pályakorrekciós/iskolaváltási, - pszichológiai/mentálhigiénés, - életvezetési/életszervezési, - munkaerő-piacra való belépés elősegítésére irányuló. Közvetít az egyének és az intézmények (a humánszolgáltatók ) között! Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó TÁMOP / TANÁCSADÁSOKTANÁCSADÁSOK FIATALOKAT ÉRINTŐ PROBLÉMÁKRA MEGOLDÁSOK INFORMÁCIÓS ANYAGOK

9 Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó programcsomagok programelemekből tevőknek össze! A programcsomagok programelemekből tevőknek össze! Művészetek Életvezetési, mentálhigiénés Bűnmegelőzési, egészség-megőrzési SzemélyiségfejlesztésiÖnismereti Szakmaválasztás, szakmatanulás TÁMOP / Programcsomagok

10 Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó Szakmaismeret, pályaismeret Szakmák, foglalkozások Önálló tájékozódás formái A modul programelemeiből néhány… Programmegvalósítók 1. Szakmaválasztás, szakmatanulás modul

11 Ké szít ett e: Ud vor ka Tib orn é pro jek t tan ács ad ó TÁMOP / „Szakmaválasztás, szakmatanulás” programcsomag – Szakmaismeret, pályaismeret programelem „Szakképzési terv” készítése (a 9 elem tudatosítása): 1. Célmeghatározások 2. Első tennivaló - tudatos rákészülés 3. Külső tényezők (környezet, távolság, befolyásoltság) 4. Keresési feladatok irodai adatbázisban (eligazítás után önállóan) 5. A keresés eredményeinek összevetése, átbeszélése 6. Elindulás - önállóságra törekvés 7. Felelősségvállalás 8. Problémamegoldó képesség, kreativitás 9. Célmeghatározások összegzése, indoklási képesség

12 Ké szít ett e: Ud vor ka Tib orn é pro jek t tan ács ad ó TÁMOP / „Szakmaválasztás, szakmatanulás” programcsomag „Szakmák, foglalkozások” programelem •megismerésen alapuló önismeret fejlesztése •előkészített kérdőív kitöltetése (kiértékelés) •pályatervezés/pályaválasztás problematikája/fontossága Egyéni adottságok, képességek/készségek •pályák, szakmák, foglalkozási ágak (szakmacsoportok) megismertetése •pályák, szakmák, foglalkozási ágak követelményei (lehetőségek/elérési utak) •realitások felismerése/összehangolása Legfontosabb (egyénhez közel álló) területek

13 Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó TÁMOP / „Szakmaválasztás, szakmatanulás” programcsomag „Szakmák, foglalkozások” programelem Tudatosítási szakasz: Pályamódosítás fogalma Pályamódosításra kényszerülés helyzetei Életpálya szemlélet mentén az élethosszig tartó tanulás gondolatának elfogadtatása.

14 Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó TÁMOP / „Szakmaválasztás, szakmatanulás” programcsomag „Önálló tájékozódás formái” programelem •Pályahelyzetek lejátszása párban. Milyen szakmákat ismersz? Melyik szakmacsoportba helyeznéd el az általad felismert szakmát? Hol tudnál utánanézni az egyes szakmák leírásának? 3 fős csoportokban kigyűjtés, szétválogatás! OKJ megismerése, fontossága, felépítése •Milyen szakmacsoportba tartozik? (kérdőív kitöltése/értékelés) •Milyen végzettség kell az egyes szakmákhoz? (4 fős csoportokban feladatmegoldások) Szakmacsoportok •Kérdések elhangzását követően páros feladatokban keresgélni az interneten. Milyen oldalakat kerestél fel? További hasznos oldalakkal való ismerkedés, keresési feladatok/gyakorlás. Hasznos weboldalak (hol nézzünk utána?)

15 A fiatalok számára az IRODA segítséget nyújt a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, információs igényeik kielégítésében. Fő feladata, hogy a működési körében előforduló fiatalok problémáira hathatós megoldást találjon. Ennek egyik fő vonulata egy információs adatbázis, adattár kiépítése, működtetése, karbantartása a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról, másik lényegi kérdése az összegyűjtött és rendszerezett információk eljuttatása a fiatalokhoz. tan ács adó TÁMOP / Az iroda működésének elindulásához módszertani-szakmai segítséget kaptunk: az Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Pest Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ vezetőjétől Rapi Istvántól Budapest, Pannónia u. 34. Telefon: 06/ Web:www.iranytu.net, Együttműködési szerződés is létrejött!

16 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! vagy Készítette: Udvorka Tiborné projekt tanácsadó TÁMOP /


Letölteni ppt "Az Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda szakmai megvalósítása (szolgáltatások/programok + programmegvalósítók 1.) A projekt az Európai Unió támogatásával,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések