Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Változó jogszabályok Dr. Becske Loránd 2010. 04. 01.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Változó jogszabályok Dr. Becske Loránd 2010. 04. 01."— Előadás másolata:

1 1 Változó jogszabályok Dr. Becske Loránd 2010. 04. 01.

2 2 2009 - a „jogszabálytervezetek éve” •Nagyon sok jogszabály - tervezet, •Sok változás… •De nem elég. •Intenzív jogalkotási munka – később várható eredményekkel

3 3 Az új, Repülésről szóló törvényről

4 4 A törvény megváltoztatásának okai •a légiközlekedésben csökkent az állami részvétel, •a légiközlekedési piacnak a törvény alapján megindult liberalizációja kiteljesedett, •a légiközlekedés társadalmi-gazdasági rendszere átalakult, •a közlekedésbiztonság szervezeti rendszere megváltozott, •Magyarországnak az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozása

5 5 A szabályozás kialakításakor érvényesítendő általános szempontok Biztosítani kell: •a nemzetközi és európai uniós légiközlekedési szabályozás végrehajtását, •a szabályozás kerettörvény jellegét, •a hatósági folyamatos felügyeleti rendszer erősítését, az engedélyezési folyamatok egyszerűsítését és az adminisztratív terhek csökkentését, •a polgári repülés és a honvédelmi repülés összhangját, ez utóbbi elkülönült, önálló szabályozásának megjelenítésével, •új törvény hatályának egyértelműségét, a nemzetközi előírásokkal való összhangját,

6 6 •nemzetközi előírásokkal nem harmonizáló fogalmak pontosítását, kiegészítését, •a végrehajtási jogszabályok megfelelő szintjét és az azokra vonatkozó egységes, jól értelmezhető felhatalmazásokat, •a Ket. által lehetővé tett eltéréseket és kivételeket

7 7 A jogszabály megalkotásának jelenlegi állapota A jelenleg hatályos Lt felülvizsgálata megtörtént; Ennek alapján az új törvény koncepciója elkészült; Az az érintett szervezetek részére megküldésre került; Az azzal kapcsolatos vélemények beérkeztek. (jellemző volt a segítő szándék)

8 8 A zajgátló védőövezetekről szóló jogszabályok módosításáról

9 9 A jelenleg hatályos jogszabályokról •Nagyon jó törekvés, •Felemás megvalósítás. Mert: •Hosszú, és összetett eljárás, •Költséges eljárás, •Mindenképpen elégedetlenséget szül, •A repülőterek létesítésének „törvényes gátja” •Rendkívül szigorú szabályozás.

10 10 Az új szabályozás alapvető kérdései •A számításokat 5 évente kellene felülvizsgálni (tervezhetőbb, a lakosság érdekeit jobban védi – jelenleg 10 év) •Ahol ki kell jelölni, ott minimálisan „A” „B” és „C” jelű övezet szükséges •Nem kell kijelölni azokon a repülőtereken, ahol a legforgalmasabb 6 hónap műveletszáma nem haladja meg a 4 500 –at. (Zajvédelmi program készítése elég – a repülőtér érdekeit védi) •Egyszerűbb eljárás •Jelenleg vitás kérdések (pl.: ki az ügyfél) tisztázása

11 11 A szabályozás jelenlegi állása Az NKH és a KHEM a megjeleníteni szükséges szövegben megegyezett, A jogalkotás folyamatába az érintett szervezetek be lettek vonva, Azonban a tervezet még nem került a Kormány elé.

12 12 Repülőterekkel kapcsolatos szabályozás

13 13 A szabályozás indoka •2008 évi ICAO audit: A repülőtérfelügyeleti területen 18 hiba, ebből 17 jogszabályi hiányosságra vezethető vissza. •A meglévő szabályozás rendkívül csekély, gyakorlatilag nincs, •A hatályos jogszabályok túlhaladottak,ellentmondásosak, azonos fogalmakat használnak eltérő tartalommal, •Fő gát: az Lt és a repülőterek létesítéséről fejlesztéséről, megszűntetéséről szóló Korm. rendelet.

14 14 103/1999 (VII. 06.) Korm. rendelet •Alapvető fogalmakat nem definiál, (Pl.: Mi minősül fejlesztésnek) •Feleslegesen bonyolult, és hosszadalmas eljárás, •Nem tesz különbséget az egyes repülőterek között, •A fejlesztésre a létesítési szabályokat rendeli alkalmazni.

15 15 Az új szabályozás sarokpontjai •Új repülőtér-rendszer, •Ehhez igazodó felszerelési követelmények és engedélyezési szabályok, •Az EU és az ICAO elvárásainak megfelelő szabályozás •Egyszerűbb, átláthatóbb eljárás, A tervezet nem került a Kormány elé

16 16 A földi kiszolgálásról

17 17 7/2002 (I.28.) KöViM rendelet •Ellentmondásos (saját magával is) •Nem felel meg az alapját képező irányelv elvárásainak, •A jogalkalmazást nehézkessé teszi

18 18 A módosítás sarokpontjai •Részletesebb követelményrendszer, •Tevékenységlista újragondolása •A repülőterek közötti különbséges figyelembe vétele, •Könnyebb, átláthatóbb eljárás •A tervezet a KHEM – ben van.

19 19 Az EASA hatáskörének kiterjesztéséről

20 20 Az EASA „története”  A 1592/2002/EK rendelet hozta létre, kezdetben kizárólag repülésműszaki kérdések felügyeletére;  A 216/2008/EK rendelet kiterjesztette a hatáskörét a szakszolgálati engedélyek, az egészségügyi alkalmasság és a az üzemben tartás felügyeletére is;  A 1108/2009/EK rendelet kiterjeszti a hatáskörét a légiforgalmi irányításra, valamint a repülőterek egy részére is.  Nincs vége!

21 21 Az EASA működése Az adott szervezeteket a hatóságok (NKH LI) a hatóságokat az EASA felügyeli

22 22 1108/2009/EK rendelet „Keretrendelet” Alapelveket, alapvető követelményeket fogalmaz meg, alapvető definíciókat fektet le. A végrehajtási rendeletek megalkotására a Bizottságot hatalmazza fel. Ezek a repülőteres területen ICAO annex 14 alapúak lesznek. A jogalkotási időtervet az EASA készíti, várhatóan 2010 tavaszára lesz készen. A tervezet nyilvános vitára bocsátása 2011 nyár/ősz. Az „elfogadási eljárás” 2012 év elejére várható. A repülőterek tekintetében 2013 december 31 –ig kell bevezetni.

23 23 Előnyei •Egységes elveket határoz meg, •Több, Magyarországon egyenlőre nyitott kérdést rendezéséhez ad keretet, •Szabályozási támpontokat ad.

24 24 A légiforgalmi szolgálatok/ szolgáltatások tekintetében A rendelet hatálya kiterjed: •A légiforgalmi szolgáltatásokra •A léginavigációs szolgálatokra •Ezek rendszereire •A rendszerek tervezésére, gyártására, karbantartására, •Az ezekben résztvevő személyzetekre, személyekre. •2012 december 31.

25 25 Repülőterek / A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a tagállamok területén található olyan nyilvános repülőterekre, amelyek a kereskedelmi célú légi szállítást szolgálják, és ahol műszer szerinti megközelítési és indulási eljárásokat alkalmaznak, valamint a)Legalább 800 méter hosszú, burkolattal ellátott futópályával rendelkeznek; vagy b)Kizárólag helikopterforgalmat szolgálják.

26 26 De! 1, A tagállamok dönthetnek úgy, hogy mentesítik a rendelet előírásai alól azokat a repülőtereket, amelyek •Éves utasforgalma legfeljebb 10 000 fő, és •Évente legfeljebb 850 teherszállítási műveletet végeznek. 2, A tagállamoknak arányos intézkedéseket kell tenniük a biztonság szintjének növelésére a többi repülőtéren is, 3, A rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne a rendelet hatályát kiterjeszteni a többi repülőtérre is.

27 27 Mely tevékenységekre kell alkalmazni? A repülőterek •Tervezésére •Karbantartására •Üzemeltetésére •A repülőterek felszerelésének tervezésére, gyártására, karbantartására, •A fenti pontokban résztvevő személyek és szervezetek engedélyezésére, valamint •A repülőterek környezetének védelmére •(nem csak a zajra!)

28 28 „Szándék” •A rendelet hatálya azokra is kiterjed, akik repülőtere szándékoznak üzemben tartani, továbbá •Azon repülőtéri felszerelésekre is, amelyeket légijárművek üzemben tartására szándékoznak használni.

29 29 Hány engedély kell? Fő szabály: A repülőtéri infrastruktúrát, és az üzemeltetést egy engedélyben kell engedélyezni, de a tagállamok saját döntésük alapján ettől eltérhetnek. Ebben az esetben az engedélyeket ugyanannak a hatóságnak kell kiadnia.

30 30 Egy üzemben tartó – több repülőtér Egyedi engedély alapján, kérelemre engedélyezhető egy engedélyben, feltéve, hogy a feladatok megfelelő módon központosítva lettek.

31 31 Mikor adható ki az engedély? •Ha a kérelmező bizonyította, hogy megfelel az engedélyezési feltételeknek, és •A repülőtér nem rendelkezik olyan jellemzővel, vagy tulajdonsággal, amely az üzemeltetést veszélyessé teszi. Az engedély akkor adható ki, akkor hosszabbítható meg, vagy terjeszthető ki, ha az megfelel a rendelet Va, és Vb mellékleteiben foglaltaknak.

32 32 A tagállamok kötelezettségei •Jogalkotás •A meglévő (megalkotásra kerülő) Közösségi szabályok betartása, betartatása.

33 33 Az üzemben tartó kötelezettségei: (főként) •Bármikor igazolnia kell tudni, hogy képes a jogosultsággal járó kötelezettségeknek megfelelni, •Rendelkezik a szükséges eszközökkel, engedélyekkel. Új elem: Köteles nyomon követni azokat a tevékenységeket, amelyek elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelentenek a repülőtér környéki légi közlekedésre nézve, és adott esetben hatáskörükön belül eljárva kötelesek a kockázatot mérséklő intézkedések meghozatalára.

34 34 A repülőterekre vonatkozó alapvető követelmények •Megfogalmazza a repülőterekre vonatkozó alapvető követelményeket –Fizikai jellemzők, infrastruktúra, felszerelés, –Akadálymentesség –Segédeszközök (elhelyezésük is) –Repülőtéri adatok –Üzemeltetési és igazgatási feladatok (Repülésbiztonsági program) –Repülőtér és környezete (akadályok)

35 35 Köszönöm a figyelmet!

36 36 becske.lorand@nkh.gov.hu becske.lorand@nkh.gov.hu 296 – 88 – 46


Letölteni ppt "1 Változó jogszabályok Dr. Becske Loránd 2010. 04. 01."

Hasonló előadás


Google Hirdetések