Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Argonauták. A gyapjú története • Athamasz királynak Nephelé,a „Felhő” asszony volt a felesége és két gyerekük volt:egy fiuk Phrixosz és egy lányuk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Argonauták. A gyapjú története • Athamasz királynak Nephelé,a „Felhő” asszony volt a felesége és két gyerekük volt:egy fiuk Phrixosz és egy lányuk."— Előadás másolata:

1 Az Argonauták

2 A gyapjú története • Athamasz királynak Nephelé,a „Felhő” asszony volt a felesége és két gyerekük volt:egy fiuk Phrixosz és egy lányuk Hellé. • Athamasz elűzte „Felhő” asszonyt és elvette helyette Inót->nem esett több eső • Az Athamasz által küldött zarándokokat(akiket azért küldött,hogy megtudja miért nem esik eső) Inó megvesztegette, és azt mondták,hogy a két gyerekét kell feláldoznia • A két gyerek a pásztorok között élt ahol egy aranyszőrű kos volt a kedvencük • Egy nap a kos megszólalt egy ember hangján:”Anyátok küldött le,hogy vigyázzak rátok,mert a mostohátok meg akar ölni titeket. Gyorsan üljetek fel a hátamra mielőtt jönnek a szolgái és megölnek.”->felültek a kos hátára • Egy tengeren keresztül menekültek,de félúton Hellé nem bírt tovább kapaszkodni és megfulladt -> azóta azt a helyett Hellészpontosznak hívják=„Hellé tengere” • Kolkhiszban ért partot Phrixosz, ahol jelentkezett az ottani királynál(Aitész) és a kost Árész oltárán áldozta fel és Aitész királynak ajándékozta aki Árész szent berkében akasztotta fel egy tölgyfára és egy tűzokádó sárkányt rendelt az őrizetére,mivel csak addig lehetett király amíg a gyapjú Kolkhiszban marad.

3 Az egycipős ember • Peliasz,Iólkosz királya azt a jóslatot kapta,hogy csak az egycipős ember fogja uralkodását fenyegetni->hülyeségnek tartotta • Poszeidón ünnepére a király sok előkelő embert meghívott,hogy nézzék meg az ő nagy áldozatát->Iaszónt is meghívta(aki az unokaöccse) • Iaszón egy vadászatból sietett az ünnepségre amikor egy megáradt folyónál egy idős nő(Héra egyik alakja) kérte,hogy vigye át a túlsó partra, amit ő megtett ezért megjelent neki Héra és megköszönte • Iaszón csak a városkapunál vette észre,hogy elhagyta a cipője egyik felét,de nem ment vissza érte,mert úgy gondolta,hogy már úgyis elsodorták a habok és neki sietnie kellett az ünnepségre • Peliasz amint meglátta,hogy unokaöccsének az egyik lábán nincsen saru, megkérdezte tőle,hogyha ő lenne a király, mit tenne azzal az emberrel aki a jóslat szerint megölné őt -> Iaszón erre azt felelte:”Azt parancsolnám neki,hogy hozza el nekem az aranygyapjat, mivel azt egy sárkány őrzi.” • Erre Peliasz azt felelte,hogy „ magad mondtad ki az ítéleted”->Iaszónnak el kell mennie az aranygyapjúért • Iaszón építetett egy hajót ami elviszi őt Kolkhiszba, és mivel Argosznak hívták a mestert aki elvállalta az építését ezért a hajó neve Argó lett.

4 Hülasz és a nimfa • Amikor elkészült a hajó Iaszón maga köré gyűjtötte Görögország hőseit,pl.:Orpheuszt, Thészeuszt,Héraklészt,Hülaszt->ők lettek az argonauták azaz „Argó hajósai” • Az indulás előtt még egy estét a kikötőben töltöttek,hogy el tudjanak búcsúzni a szerettektől • Este amikor már mindenki aludt kivéve Iaszónt, a hajó megszólt: „Mivel Pallasz Athéné a dodonai tölgyek közül vágott ki és ebből faragott ki engem Argosz,ezért beszélni és jósolni is tudok és az utadon segíteni foglak”->korán indultak-> mindenki evezett csak Orpheusz nem • Útközben kikötöttek Müszia partjánál mivel Héraklesz kezében eltört az evező és újat akart magának faragni • Közben Hüllasz egy nimfát üldözött szarvas képében,de amikor elfáradt és inni akart, akkor a nimfa lerántotta Hüllaszt a víz alá->Héraklesz elkezdi keresni,de közben elindult a hajó • Amikor észrevették,hogy Héraklesz és Hüllasz hiányzik, vissza akartak fordulni,de akkor megjelent nekik Glaukosz és azt mondta,hogy ne forduljanak vissza mivel az Zeusz akarata ellen lenne, ezért folytatták tovább az útjukat

5 Pineusz • Thrákiában volt egy jós(Phineusz) akit megvakított Zeusz, mivel azt is elmondta az embereknek amit Zeusz nem szeretett volna,hogyha tudnak • Egy másik büntetése is volt még:nem ehetett jóízűen,mert amikor evéshez kezdett akkor megjelentek a hárpiák és majdnem minden ételt felfaltak előle és amit meghagytak azt is összepiszkolták • A jós tudta,hogy az argonauták között van Boreasz két fia aki majd megszabadítja a hárpiáktól->a partón várta őket • Zéthész és Kalaisz megszabadította őt ->adott nekik egy jó tanácsot mivel hátra volt még a két bolygó szikla amik a tengeren ide-oda járnak és ha élőlény kerül közéjük akkor összecsapódnak és utána újra szétnyílnak->a tanács alapján egy galambot engednek előre

6 A próba • Sikeresen megérkeztek Kolkhiszba ahol este egy nádasban rejtették el a hajót,hogy meg tudjanak pihenni • Közben Hérának eszébe jutott Iaszón jótette és Pallasz Athéné segítségét kérte,hogy hogyan tudnának segíteni Iaszónnak->Aphroditéhoz mentek,hogy Erósz(Aphrodité fia), Médeia(Aitész király lánya) legyen szerelmes Iaszónba • Erósz Zeusz aranylabdájáért cserébe beleegyezett • Iaszón az ottani királyhoz ment,hogy elkérje a gyapjút • A király azt mondta,hogy csak akkor adja oda neki ha Árész mezőjét az érclábú bikákkal fel tudja szántani, utána el tudja vetni a sárkányfogakat és ha a sárkányfogakat estére le is tudja aratni akkor övé lesz a gyapjú-> Iaszón Médeiától egy varázsírt kapott amivel ha bekeni magát és fegyvereit akkor az érclábú bikák nem tudják megsebezni • Iaszón kiállta a próbát,de mivel Aitész király sejtette,hogy a Médeia segített Iaszónnak ezért nem akarta odaadni neki a gyapjút • Médeia megszökött és miután megígérte neki Iaszón,hogy ha Görögországba érnek akkor el fogja venni feleségül ezért megmutatta Iaszónnak,hogy hol van Árész ligete • Médeia imádkozott Hekatéhoz (a varázslat istenasszonyához),hogy szelídüljön meg a sárkány-> Iaszón el tudta venni az aranygyapjút • Aiétész király amikor felébredt a leggyorsabb hajósait küldte az argonauták után-> phaiákok országánál érték őket utol,de nem támadhatták meg őket mivel Alkinoosz király vendégei voltak-> Alkinoosz király dönt a gyapjú sorsáról->az argonautáké lesz

7 A házasság • Aitész király emberei vissza akarták vinni Médiát apjához mivel nem volt férjnél-> Iaszón tartva szavát gyorsan elvette feleségül Médeiát • Görögországba visszafelé rájuk támadtak a szirének,de mivel ott volt Orpheusz akinek szebb az éneke,mint a sziréneknek ezért nem esett bajuk • Iaszón bemutatta az aranygyapjút Peliasznak,de bosszúból megölte mivel ameddig ő távol volt addig Peliasz kínozta a szüleit • Iaszón hűtlen lett Médeiához, ezért Médeia megölte őt is és az új feleségét is • Médeia Athénba ment,de onnan is száműzték->visszatért Kolkhiszba,de ott már időközben az apja testvére uralkodott-> őt is megölte és apját visszahelyezte a trónra


Letölteni ppt "Az Argonauták. A gyapjú története • Athamasz királynak Nephelé,a „Felhő” asszony volt a felesége és két gyerekük volt:egy fiuk Phrixosz és egy lányuk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések