Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Argonauták.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Argonauták."— Előadás másolata:

1 Az Argonauták

2 A gyapjú története Athamasz királynak Nephelé,a „Felhő” asszony volt a felesége és két gyerekük volt:egy fiuk Phrixosz és egy lányuk Hellé. Athamasz elűzte „Felhő” asszonyt és elvette helyette Inót->nem esett több eső Az Athamasz által küldött zarándokokat(akiket azért küldött,hogy megtudja miért nem esik eső) Inó megvesztegette, és azt mondták,hogy a két gyerekét kell feláldoznia A két gyerek a pásztorok között élt ahol egy aranyszőrű kos volt a kedvencük Egy nap a kos megszólalt egy ember hangján:”Anyátok küldött le,hogy vigyázzak rátok,mert a mostohátok meg akar ölni titeket. Gyorsan üljetek fel a hátamra mielőtt jönnek a szolgái és megölnek.”->felültek a kos hátára Egy tengeren keresztül menekültek ,de félúton Hellé nem bírt tovább kapaszkodni és megfulladt -> azóta azt a helyett Hellészpontosznak hívják=„Hellé tengere” Kolkhiszban ért partot Phrixosz, ahol jelentkezett az ottani királynál(Aitész) és a kost Árész oltárán áldozta fel és Aitész királynak ajándékozta aki Árész szent berkében akasztotta fel egy tölgyfára és egy tűzokádó sárkányt rendelt az őrizetére,mivel csak addig lehetett király amíg a gyapjú Kolkhiszban marad.

3 Az egycipős ember Peliasz,Iólkosz királya azt a jóslatot kapta,hogy csak az egycipős ember fogja uralkodását fenyegetni->hülyeségnek tartotta Poszeidón ünnepére a király sok előkelő embert meghívott,hogy nézzék meg az ő nagy áldozatát->Iaszónt is meghívta(aki az unokaöccse) Iaszón egy vadászatból sietett az ünnepségre amikor egy megáradt folyónál egy idős nő(Héra egyik alakja) kérte,hogy vigye át a túlsó partra, amit ő megtett ezért megjelent neki Héra és megköszönte Iaszón csak a városkapunál vette észre,hogy elhagyta a cipője egyik felét,de nem ment vissza érte,mert úgy gondolta,hogy már úgyis elsodorták a habok és neki sietnie kellett az ünnepségre Peliasz amint meglátta,hogy unokaöccsének az egyik lábán nincsen saru, megkérdezte tőle,hogyha ő lenne a király, mit tenne azzal az emberrel aki a jóslat szerint megölné őt -> Iaszón erre azt felelte:”Azt parancsolnám neki,hogy hozza el nekem az aranygyapjat, mivel azt egy sárkány őrzi.” Erre Peliasz azt felelte,hogy „ magad mondtad ki az ítéleted”->Iaszónnak el kell mennie az aranygyapjúért Iaszón építetett egy hajót ami elviszi őt Kolkhiszba, és mivel Argosznak hívták a mestert aki elvállalta az építését ezért a hajó neve Argó lett.

4 Hülasz és a nimfa Amikor elkészült a hajó Iaszón maga köré gyűjtötte Görögország hőseit,pl.:Orpheuszt, Thészeuszt,Héraklészt,Hülaszt->ők lettek az argonauták azaz „Argó hajósai” Az indulás előtt még egy estét a kikötőben töltöttek,hogy el tudjanak búcsúzni a szerettektől Este amikor már mindenki aludt kivéve Iaszónt, a hajó megszólt: „Mivel Pallasz Athéné a dodonai tölgyek közül vágott ki és ebből faragott ki engem Argosz,ezért beszélni és jósolni is tudok és az utadon segíteni foglak”->korán indultak-> mindenki evezett csak Orpheusz nem Útközben kikötöttek Müszia partjánál mivel Héraklesz kezében eltört az evező és újat akart magának faragni Közben Hüllasz egy nimfát üldözött szarvas képében,de amikor elfáradt és inni akart, akkor a nimfa lerántotta Hüllaszt a víz alá->Héraklesz elkezdi keresni,de közben elindult a hajó Amikor észrevették,hogy Héraklesz és Hüllasz hiányzik, vissza akartak fordulni,de akkor megjelent nekik Glaukosz és azt mondta,hogy ne forduljanak vissza mivel az Zeusz akarata ellen lenne, ezért folytatták tovább az útjukat

5 Pineusz Thrákiában volt egy jós(Phineusz) akit megvakított Zeusz, mivel azt is elmondta az embereknek amit Zeusz nem szeretett volna,hogyha tudnak Egy másik büntetése is volt még:nem ehetett jóízűen,mert amikor evéshez kezdett akkor megjelentek a hárpiák és majdnem minden ételt felfaltak előle és amit meghagytak azt is összepiszkolták A jós tudta,hogy az argonauták között van Boreasz két fia aki majd megszabadítja a hárpiáktól->a partón várta őket Zéthész és Kalaisz megszabadította őt ->adott nekik egy jó tanácsot mivel hátra volt még a két bolygó szikla amik a tengeren ide-oda járnak és ha élőlény kerül közéjük akkor összecsapódnak és utána újra szétnyílnak->a tanács alapján egy galambot engednek előre

6 A próba Sikeresen megérkeztek Kolkhiszba ahol este egy nádasban rejtették el a hajót,hogy meg tudjanak pihenni Közben Hérának eszébe jutott Iaszón jótette és Pallasz Athéné segítségét kérte,hogy hogyan tudnának segíteni Iaszónnak->Aphroditéhoz mentek,hogy Erósz(Aphrodité fia), Médeia(Aitész király lánya) legyen szerelmes Iaszónba Erósz Zeusz aranylabdájáért cserébe beleegyezett Iaszón az ottani királyhoz ment,hogy elkérje a gyapjút A király azt mondta,hogy csak akkor adja oda neki ha Árész mezőjét az érclábú bikákkal fel tudja szántani, utána el tudja vetni a sárkányfogakat és ha a sárkányfogakat estére le is tudja aratni akkor övé lesz a gyapjú-> Iaszón Médeiától egy varázsírt kapott amivel ha bekeni magát és fegyvereit akkor az érclábú bikák nem tudják megsebezni Iaszón kiállta a próbát,de mivel Aitész király sejtette,hogy a Médeia segített Iaszónnak ezért nem akarta odaadni neki a gyapjút Médeia megszökött és miután megígérte neki Iaszón,hogy ha Görögországba érnek akkor el fogja venni feleségül ezért megmutatta Iaszónnak,hogy hol van Árész ligete Médeia imádkozott Hekatéhoz (a varázslat istenasszonyához),hogy szelídüljön meg a sárkány-> Iaszón el tudta venni az aranygyapjút Aiétész király amikor felébredt a leggyorsabb hajósait küldte az argonauták után-> phaiákok országánál érték őket utol,de nem támadhatták meg őket mivel Alkinoosz király vendégei voltak-> Alkinoosz király dönt a gyapjú sorsáról->az argonautáké lesz

7 A házasság Aitész király emberei vissza akarták vinni Médiát apjához mivel nem volt férjnél-> Iaszón tartva szavát gyorsan elvette feleségül Médeiát Görögországba visszafelé rájuk támadtak a szirének,de mivel ott volt Orpheusz akinek szebb az éneke,mint a sziréneknek ezért nem esett bajuk Iaszón bemutatta az aranygyapjút Peliasznak,de bosszúból megölte mivel ameddig ő távol volt addig Peliasz kínozta a szüleit Iaszón hűtlen lett Médeiához, ezért Médeia megölte őt is és az új feleségét is Médeia Athénba ment,de onnan is száműzték->visszatért Kolkhiszba,de ott már időközben az apja testvére uralkodott-> őt is megölte és apját visszahelyezte a trónra


Letölteni ppt "Az Argonauták."

Hasonló előadás


Google Hirdetések