Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ESÉLYEGYENLŐSÉG 2008 KISTÉRSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA A JELENKUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 2008. július 30. Budapest, Kézenfogva Alapítvány „Ne.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ESÉLYEGYENLŐSÉG 2008 KISTÉRSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA A JELENKUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 2008. július 30. Budapest, Kézenfogva Alapítvány „Ne."— Előadás másolata:

1 ESÉLYEGYENLŐSÉG 2008 KISTÉRSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA A JELENKUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 2008. július 30. Budapest, Kézenfogva Alapítvány „Ne hagyd magad!” fogyatékosságügyi antidiszkriminációs program

2 1. A KUTATÁSRÓL, A KISTÉRSÉGI VIZSGÁLAT ADATAI Megbízó: Kézenfogva Alapítvány. Kutatási program: „Ne hagyd magad!” fogyatékosságügyi antidiszkriminációs program. Finanszírozza: az Európai Unió és a Magyar Köztársaság. A kutatást készítette: Jelenkutató Intézet. A kutatás módszere: sztenderd kérdőív telefonos megkérdezéssel (kb. 5 perces interjú), kvalitatív és kvantitatív adatok számítógépes rögzítése, statisztikai feldolgozása SPSS-sel. A kutatás időpontja: 2008. július 18-28. A kutatásba bevont települések: Budapest kivételével mind a 167 Többcélú Kistérségi Társulás; összes érintett lakosság: 8.370.030 fő. A kutatás célja: felderíteni, hogy van-e a kistérségi társulásoknak esélyegyenlőségi illetve közoktatási programja; hogyan készült, hogyan ítélik meg működését.

3 1.1. AZ ÉRINTETT KISTÉRSÉGEK RÉGIÓNKÉNT Szám szerinti megoszlás „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

4 1.2. AZ ÉRINTETT KISTÉRSÉGEK RÉGIÓNKÉNT Lakónépesség szerint (összesen 8.370.030 fő) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

5 1.3. AZ ÉRINTETT KISTÉRSÉGEK RÉGIÓNKÉNT Lakónépesség szerint (százalékok) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

6 1.4. A VÁLASZADÓK BEOSZTÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA (százalék)  A telefonos kérdőívek interjúalanyai elsősorban a társulási irodák vezetői (34,4%), valamint szakreferensei (szociálpolitikai, oktatási, jogi stb. - összesen 35,5%) voltak.  Viszonylag nagy arányban (14,0%-ban) válaszoltak program-menedzserek (szociális, közoktatási területfejlesztési stb.).  Az esetek egy részében (16,1%-ában) csupán valamelyik ügyintézőt, adminisztratív munkatársat, egyéb személyt sikerült elérni. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

7 2. VAN-E ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM?  2.1-3. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK? (1. kistérségek szerint esetszámra; 2. kistérségek szerint létszámarányosan; 3. régiók szerint kistérség-arányosan).  2.4-6. TUDNAK-E A KISTÉRSÉGBEN OLYAN TELEPÜLÉSEKRŐL, AMELYEKNEK VAN ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA? (1. kistérségek szerint esetszámra; 2. kistérségek szerint létszámarányosan; 3. régiók szerint kistérség-arányosan).

8 2.1. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK? 1. (kistérségek, darab)  A kistérségek legnagyobb hányadának (133 esetben) csak közoktatási programja van.  További 14 kistérség a közoktatási programon túl rendelkezik más (nem esélyegyenlőségi, pl. csak munkanélküliekre, nagycsaládosokra, mozgássérültekre stb. vonatkozó) programmal.  Egy kis hányaduknak (4 esetben) nincs még közoktatási programja sem.  A kistérségek alig egytizedének (16 esetben) van csupán esélyegyenlőségi programja. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

9 2.2. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK? 2. (létszámarányosan, százalék)  Az érintett lakosság (8.370.030 fő) kerek 10%-a él olyan kistérségben, amelynek van esélyegyenlőségi programja, 2,6%-uk esetében még közoktatási program sincs (lásd az ábrát).  A kistérségek arányait tekintve összességében a vizsgálati alapegységek 9,6%-ának van esélyegyenlőségi programja, 2,4%-uknak semmi nincs, legnagyobb hányadukban (79,6%) csak közoktatási program van, további 8,4%- uknak ezen kívül más program található (lásd a következő ábrát).  Régiónként a legkedvezőbb viszonyokat a Központi Régióban tapasztaltuk: 20,0%- nak van esélyegyenlőségi programja. Az ellenkező póluson Észak-Alföld helyezkedik el: csak 3,7%-nak van programja, míg 7,8%-nak semmi (lásd a következő ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

10 2.3. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

11 2.4. TUDNAK-E A KISTÉRSÉGBEN OLYAN TELE- PÜLÉSEKRŐL, AMELYEKNEK VAN ESÉLYEGYEN- LŐSÉGI PROGRAMJA? 1. (kistérségek, darab)  Arra a kérdésünkre, hogy van-e a kistérség valamely településének érvényes esélyegyenlőségi programja, megkérdezettjeink döntő többsége (115 eset) határozott „igen”-nel válaszolt.  Alig egytizedük (16 eset) mondott határozott „nem”-et.  Igen jelentős volt a bizonytalanok aránya: 11 esetben egy határozatlan „igen” volt a válasz (talán van, hiszen pályáztak…), míg 25 esetben teljesen tanácstalanok voltak válaszadóink. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

12 2.5. TUDNAK-E A KISTÉRSÉGBEN OLYAN TELE- PÜLÉSEKRŐL, AMELYEKNEK VAN ESÉLYEGYEN- LŐSÉGI PROGRAMJA? 2. (létszámarányosan, százalék)  Összességében az érintett lakosság (8.370.030 fő) 69,7%-a él olyan kistérségben, ahol van a településeknek esélyegyenlőségi programja, míg 9,3% olyanban, ahol egyiknek sincs (lásd az ábrát).  A vizsgált 167 kistérség kétharmadában (68,9%) van olyan település, ahol elkészült az esélyegyenlőségi program, 9,6% esetében bizonyosan nem, további 6,6% esetében valószínűleg igen, míg 15,0% esetében nincs érdemi válasz (lásd a következő ábrát).  A legkedvezőbb viszonyokat a Központi Régióban (Pest megyében) regisztráltunk: itt a kistérségek 86,7%-ában van a településeknek esélyegyenlőségi programja, alig 6,7%-uknak nincs. Az ellenkező póluson Dél-Dunántúl helyezkedik el a vizsgált szempontból: csupán a kistérségek 54,2%-ában van program, míg 20,8%-ában nincs (lásd a következő ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

13 2.6. TUDNAK-E A KISTÉRSÉGBEN OLYAN TELE- PÜLÉSEKRŐL, AMELYEKNEK VAN ESÉLYEGYEN- LŐSÉGI PROGRAMJA? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

14 3. HA VAN PROGRAM, MIKOR ÉS HOGYAN KÉSZÜLT?  3.1-3. MIKOR KÉSZÜLT A PROGRAM? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van; a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában).  3.4-6. FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van; a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában).  3.7-9. KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van; a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában).  3.10-12. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van; a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában).

15 3.1. MIKOR KÉSZÜLT A PROGRAM? 1. (a kistérségek százaléka)  Összességében az érintett 163 kistérség több mint kétharmadában (68,1%-ában) az idén készült el a program, további 28,8%-ukban 2007- ben vagy előtte (3,1%-uknál nincs érdemi válasz (lásd az ábrát).  Ahol csak közoktatási program van, azok 25,6%-a elkészült 2007-ig; míg ahol van esélyegyenlőségi program is, azok kerek 50%-a készült el legalább egy évvel ezelőtt. Ahol a közoktatási programot más (nem esélyegyen- lőségi) program egészít ki, a készítés dátuma 35,7% esetében 2007, vagy azt megelőző időpont (lásd a következő 3.2. ábrát).  Régiónként jelentős eltérések tapasz- talhatóak az elkészülés dátumát illetően: Nyugat-Dunántúlon kerek 50% esetében legalább egy éve kész a program, miközben ez az arány Észak- Alföldön csupán 12,0% (lásd a következő 3.3. ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

16 3.2. MIKOR KÉSZÜLT A PROGRAM? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

17 3.3. MIKOR KÉSZÜLT A PROGRAM? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

18 3.4. FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT? 1. (a kistérségek százaléka)  Kevesebb mint a kistérségek egyharmadában (28,8%-ban) frissítették a programot annak elkészülése óta (lásd az ábrát).  Ahol csak közoktatási program van, azok 28,6%-ában újították; hasonló az arány azok esetében, ahol ezt valamely más program egészíti ki. Ahol esélyegyenlőségi program is van, a kistérségeknek 31,3%-a frissítette az elkészülése óta (lásd a következő 3.5. ábrát).  Régiónként itt is jelentős eltérések tapasztalhatóak: míg Észak-Magyarországon a frissített programok aránya 48,3%, addig Nyugat-Dunántúlon mindössze 18,2% (lásd a következő 3.6. ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

19 3.5. FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

20 3.6. FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

21 3.7. KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT? 1. (a kistérségek százaléka)  Az esetek jelentős hányadában (a kistérségek 66,3%-a esetében) külső szakértők (is) közre-működtek a program elkészítésében.  A kistérségi irodák közre- működése a program megalkotásában hasonló arányú: 60,1% esetében jelölték meg ezt az alternatívát.  Az érintett kistérségi önkormányzatok kevesebb mint egyötöd (17,8%) esetében működtek közre a program megalkotásában. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

22 3.8. KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka)  Ahol van esélyegyenlőségi program (is), ott az esetek 81,3%-ában a kistérségi iroda közreműködött annak előállításában. A külső szakértők bevonása itt átlag alatti (62,5%). Átlag fölötti viszont azok aránya, akiknél a települések önkormányzatai is szerepet vállaltak (37,5%).  Ahol csak közoktatási program van, a kistérségi irodák 58,0%-ban, a külső szakértők 67,9%-ban működtek közre. A települések önkormányzatainak együttműködése 15,3% esetében regisztrálható.  Végül ahol a közoktatási programon kívül más (nem esélyegyenlőségi) program is van, az összesített arányokhoz hasonló adatok tapasztalhatóak. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

23 3.9. KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) A régiónkénti eltérések legjellegzetesebb szélsőértékei:  A külső szakértők igénybevétele a dél-dunántúli kistérségek esetében a legmagasabb arányú (95,8%), míg a legalacsonyabb Észak-Magyarországon (51,7%).  Az önkormányzatok közös munkája legnagyobb arányban a Dél-Dunántúlon figyelhető meg (45,8), míg az ellenkező póluson Nyugat-Dunántúl található (4,5%).  A kistérségek irodái az észak- magyarországi válaszadóknál fordulnak elő a legnagyobb arányban (72,4%), a legalacsonyabb a Közép- Dunántúlon (50,0%). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

24 3.10. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK? 1. (a kistérségek százaléka)  A program készítésének indokai között a leggyakrabban a törvényi előírás szerepelt (75,4%-ban). Az esetek 14,4%-ában más indokok is megfogalmazódtak: elsősorban a pályázati lehetőségek, a forrásszerzés (lásd az ábrát).  Ahol csak közoktatási program van, azok 10,5%-ában voltak más indokok is a törvényes előíráson kívül; hasonló az arány (14,3%) azok esetében, ahol ezt valamely más program egészíti ki. Ahol esélyegyenlőségi program is van, a kistérségeknek kerek 50%-a hivatkozott más indokokra (lásd a következő 3.9. ábrát).  Régiónként a nyugat-dunántúli régió kistérségei esetében utaltak legnagyobb arányban (36,4% esetében) a törvényes előíráson kívül más indokra, míg Közép- Magyarországon nem volt ilyen említés (lásd a következő 3.10. ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

25 3.11. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

26 3.12. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

27 4. HA VAN PROGRAM, MILYEN ELEMEI VANNAK, MILYEN A MEGÍTÉLÉSE?  4.1-3. MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van, a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában).  4.4-6. A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE (1. összesített százalékok, átlagértékek az ötfokú skálán; 2. milyen program van, átlagértékek; 3. régiónként, átlagértékek).

28 4.1. MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM? 1. (a kistérségek százaléka)  A programok 89,6%-a tartalmaz konkrét célokat.  Hasonló arányban – 84,7%-ban – található a vizsgált dokumentumokban ütemezési terv.  A források megjelölése viszont csak a programok kétharmadában (67,5%- ában) fedezhető fel. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

29 4.2. MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka)  Ahol van esélyegyenlőségi program (is), ott az esetek 87,5%-ában megjelöltek konkrét célokat. Az ütemezési tervek előfordulása is átlag alatti (75,0%). Valamelyest meghaladja viszont az átlagot a források megjelölése (68,8%).  Ahol csak közoktatási program van, a konkrét célok 88,7%-ban, az ütemezési tervek 85,7%-ban szerepelnek azokban. A forrás- megjelölések 66,9% esetében regisztrálhatók.  Végül ahol a közoktatási programon kívül más (nem esélyegyenlőségi) program is van, az összesített arányokhoz képest mindhárom esetben átlag feletti adatok tapasztalhatóak. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

30 4.3. MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) A régiónkénti eltérések legjellegzetesebb szélsőértékei:  A konkrét célok megjelölése a dél-dunántúli kistérségek esetében a legmagasabb arányú (95,8%), míg a legalacsonyabb Dél-Alföldön (78,3%).  Ütemezési tervek a legnagyobb arányban Nyugat-Dunántúlon figyelhetők meg (95,5%), míg az ellenkező póluson Dél-Alföld található (69,6%).  A forrásmegjelölések az észak- magyarországi válaszadóknál fordul elő a legnagyobb arányban (72,4%), a legalacsonyabb Közép- Magyarországon (53,3%). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

31 4.4. A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE 1. (ahol van program: százalékok, (*) átlagértékek az ötfokú skálán) „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség) Átlag* 3,42 4,07 4,34

32 4.5. A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE 2. (milyen program van; átlagértékek az ötfokú skálán)  A programok kidolgozottságával a megkérdezettek nagy része elégedett (38,7% „jeles” – átlagpontszám az ötfokú skálán: 4,34). A hatékonysága megítélése egy fokkal kedvezőtlenebb (22,1% „jeles” – átlag: 4,07 pont). Végül abban a kérdésben, hogy mennyire segít a hátrányos helyzetűek problémájának megoldásában, az „átlagosztályzat” közepes: 3,42 pont - a „jelesek” aránya itt 10,4% (lásd az előző 4.4. ábrát).  Azon kistérségek esetében, ahol közoktatási és egyéb – nem esélyegyenlőségi – program is van, relatíve a legelégedettebbek (4,36 – 4,20 – 3,80 a három vizsgált átlag), míg a másik két esetben egy árnyalattal kedvezőtlenebbek az értékítéletek (lásd az ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

33 4.6. A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE 3. (régiónként, átlagértékek az ötfokú skálán) A régiónkénti eltérések legjellegzetesebb szélsőértékei:  A kidolgozottság szempontjából a közép-dunántúli régió kistérségeiben a legelégedettebbek (4,57 pont), míg a legelégedetlenebbek a nyugat-dunántúliak (4,00 pont).  A program hatékonyságát szintén a közép-dunántúliak ítélik meg a legkedvezőbben (4,30 pont), míg az ellenkező pólust itt is a nyugat-dunántúliak képezik (3,75 pont).  A legszkeptikusabbak a program nyújtotta „segítséget” illetően is a nyugat-dunántúliak (2,94 pont), ugyanakkor a dél- dunántúliak – relatíve – a legoptimistábbak (3,77 pont). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

34 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ESÉLYEGYENLŐSÉG 2008 KISTÉRSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA A JELENKUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 2008. július 30. Budapest, Kézenfogva Alapítvány „Ne."

Hasonló előadás


Google Hirdetések