Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Ne hagyd magad!” fogyatékosságügyi antidiszkriminációs program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Ne hagyd magad!” fogyatékosságügyi antidiszkriminációs program"— Előadás másolata:

1 „Ne hagyd magad!” fogyatékosságügyi antidiszkriminációs program
ESÉLYEGYENLŐSÉG KISTÉRSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA A JELENKUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA július 30. Budapest, Kézenfogva Alapítvány

2 1. A KUTATÁSRÓL, A KISTÉRSÉGI VIZSGÁLAT ADATAI
Megbízó: Kézenfogva Alapítvány. Kutatási program: „Ne hagyd magad!” fogyatékosságügyi antidiszkriminációs program. Finanszírozza: az Európai Unió és a Magyar Köztársaság. A kutatást készítette: Jelenkutató Intézet. A kutatás módszere: sztenderd kérdőív telefonos megkérdezéssel (kb. 5 perces interjú), kvalitatív és kvantitatív adatok számítógépes rögzítése, statisztikai feldolgozása SPSS-sel. A kutatás időpontja: július A kutatásba bevont települések: Budapest kivételével mind a 167 Többcélú Kistérségi Társulás; összes érintett lakosság: fő. A kutatás célja: felderíteni, hogy van-e a kistérségi társulásoknak esélyegyenlőségi illetve közoktatási programja; hogyan készült, hogyan ítélik meg működését.

3 1.1. AZ ÉRINTETT KISTÉRSÉGEK RÉGIÓNKÉNT Szám szerinti megoszlás
Ez az ábra a szakok szerinti megoszlást mutatja a főiskolán. Ebből kitűnik ,hogy 57,3 %-a humánerőforrás szakirányon végzett 22,9 % művelődésszervező szakon 11,1 nemzetközi kapcsolatok szakirányon és 8,7% kommunikáció-művelődésszervező szakon végzett. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

4 1.2. AZ ÉRINTETT KISTÉRSÉGEK RÉGIÓNKÉNT Lakónépesség szerint (összesen 8.370.030 fő)
Ez az ábra a szakok szerinti megoszlást mutatja a főiskolán. Ebből kitűnik ,hogy 57,3 %-a humánerőforrás szakirányon végzett 22,9 % művelődésszervező szakon 11,1 nemzetközi kapcsolatok szakirányon és 8,7% kommunikáció-művelődésszervező szakon végzett. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

5 1.3. AZ ÉRINTETT KISTÉRSÉGEK RÉGIÓNKÉNT Lakónépesség szerint (százalékok)
Ez az ábra a szakok szerinti megoszlást mutatja a főiskolán. Ebből kitűnik ,hogy 57,3 %-a humánerőforrás szakirányon végzett 22,9 % művelődésszervező szakon 11,1 nemzetközi kapcsolatok szakirányon és 8,7% kommunikáció-művelődésszervező szakon végzett. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

6 1.4. A VÁLASZADÓK BEOSZTÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA (százalék)
A telefonos kérdőívek interjúalanyai elsősorban a társulási irodák vezetői (34,4%), valamint szakreferensei (szociálpolitikai, oktatási, jogi stb. - összesen 35,5%) voltak. Viszonylag nagy arányban (14,0%-ban) válaszoltak program-menedzserek (szociális, közoktatási területfejlesztési stb.). Az esetek egy részében (16,1%-ában) csupán valamelyik ügyintézőt, adminisztratív munkatársat, egyéb személyt sikerült elérni. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

7 2. VAN-E ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM?
VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK? (1. kistérségek szerint esetszámra; 2. kistérségek szerint létszámarányosan; 3. régiók szerint kistérség-arányosan). TUDNAK-E A KISTÉRSÉGBEN OLYAN TELEPÜLÉSEKRŐL, AMELYEKNEK VAN ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA? (1. kistérségek szerint esetszámra; 2. kistérségek szerint létszámarányosan; 3. régiók szerint kistérség-arányosan).

8 2. 1. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK. 1
2.1. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK? 1. (kistérségek, darab) A kistérségek legnagyobb hányadának (133 esetben) csak közoktatási programja van. További 14 kistérség a közoktatási programon túl rendelkezik más (nem esélyegyenlőségi, pl. csak munkanélküliekre, nagycsaládosokra, mozgássérültekre stb. vonatkozó) programmal. Egy kis hányaduknak (4 esetben) nincs még közoktatási programja sem. A kistérségek alig egytizedének (16 esetben) van csupán esélyegyenlőségi programja. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

9 2. 2. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK. 2
2.2. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK? 2. (létszámarányosan, százalék) Az érintett lakosság ( fő) kerek 10%-a él olyan kistérségben, amelynek van esélyegyenlőségi programja, 2,6%-uk esetében még közoktatási program sincs (lásd az ábrát). A kistérségek arányait tekintve összességében a vizsgálati alapegységek 9,6%-ának van esélyegyenlőségi programja, 2,4%-uknak semmi nincs, legnagyobb hányadukban (79,6%) csak közoktatási program van, további 8,4%-uknak ezen kívül más program található (lásd a következő ábrát). Régiónként a legkedvezőbb viszonyokat a Központi Régióban tapasztaltuk: 20,0%-nak van esélyegyenlőségi programja. Az ellenkező póluson Észak-Alföld helyezkedik el: csak 3,7%-nak van programja, míg 7,8%-nak semmi (lásd a következő ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

10 2. 3. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK. 3
2.3. VAN-E A KISTÉRSÉGEKNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJUK? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) Életkor szerint a végzett hallgatóink megoszlása viszonylag egyenletes: harmaduk húszas éveiben jár, közel felük 30-as, míg egyötödük negyvenes. A tagozatok szerinti eltérések markánsak: míg a nappali tagozaton végzettek döntő hányada - közel 90%-uk - nem múlt el harminc, addig a levelezősök negyede már elmúlt negyven, bár másik negyedük még huszas. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

11 2.4. TUDNAK-E A KISTÉRSÉGBEN OLYAN TELE-PÜLÉSEKRŐL, AMELYEKNEK VAN ESÉLYEGYEN-LŐSÉGI PROGRAMJA? 1. (kistérségek, darab) Arra a kérdésünkre, hogy van-e a kistérség valamely településének érvényes esélyegyenlőségi programja, megkérdezettjeink döntő többsége (115 eset) határozott „igen”-nel válaszolt. Alig egytizedük (16 eset) mondott határozott „nem”-et. Igen jelentős volt a bizonytalanok aránya: 11 esetben egy határozatlan „igen” volt a válasz (talán van, hiszen pályáztak…), míg 25 esetben teljesen tanácstalanok voltak válaszadóink. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

12 2.5. TUDNAK-E A KISTÉRSÉGBEN OLYAN TELE-PÜLÉSEKRŐL, AMELYEKNEK VAN ESÉLYEGYEN-LŐSÉGI PROGRAMJA? 2. (létszámarányosan, százalék) Összességében az érintett lakosság ( fő) 69,7%-a él olyan kistérségben, ahol van a településeknek esélyegyenlőségi programja, míg 9,3% olyanban, ahol egyiknek sincs (lásd az ábrát). A vizsgált 167 kistérség kétharmadában (68,9%) van olyan település, ahol elkészült az esélyegyenlőségi program, 9,6% esetében bizonyosan nem, további 6,6% esetében valószínűleg igen, míg 15,0% esetében nincs érdemi válasz (lásd a következő ábrát). A legkedvezőbb viszonyokat a Központi Régióban (Pest megyében) regisztráltunk: itt a kistérségek 86,7%-ában van a településeknek esélyegyenlőségi programja, alig 6,7%-uknak nincs. Az ellenkező póluson Dél-Dunántúl helyezkedik el a vizsgált szempontból: csupán a kistérségek 54,2%-ában van program, míg 20,8%-ában nincs (lásd a következő ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

13 2.6. TUDNAK-E A KISTÉRSÉGBEN OLYAN TELE-PÜLÉSEKRŐL, AMELYEKNEK VAN ESÉLYEGYEN-LŐSÉGI PROGRAMJA? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) Életkor szerint a végzett hallgatóink megoszlása viszonylag egyenletes: harmaduk húszas éveiben jár, közel felük 30-as, míg egyötödük negyvenes. A tagozatok szerinti eltérések markánsak: míg a nappali tagozaton végzettek döntő hányada - közel 90%-uk - nem múlt el harminc, addig a levelezősök negyede már elmúlt negyven, bár másik negyedük még huszas. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 167 kistérség)

14 3. HA VAN PROGRAM, MIKOR ÉS HOGYAN KÉSZÜLT?
MIKOR KÉSZÜLT A PROGRAM? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van; a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában). FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van; a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában). KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van; a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában). MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van; a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában).

15 3.1. MIKOR KÉSZÜLT A PROGRAM? 1. (a kistérségek százaléka)
Összességében az érintett 163 kistérség több mint kétharmadában (68,1%-ában) az idén készült el a program, további 28,8%-ukban 2007-ben vagy előtte (3,1%-uknál nincs érdemi válasz (lásd az ábrát). Ahol csak közoktatási program van, azok 25,6%-a elkészült 2007-ig; míg ahol van esélyegyenlőségi program is, azok kerek 50%-a készült el legalább egy évvel ezelőtt. Ahol a közoktatási programot más (nem esélyegyen-lőségi) program egészít ki, a készítés dátuma 35,7% esetében 2007, vagy azt megelőző időpont (lásd a következő 3.2. ábrát). Régiónként jelentős eltérések tapasz-talhatóak az elkészülés dátumát illetően: Nyugat-Dunántúlon kerek 50% esetében legalább egy éve kész a program, miközben ez az arány Észak-Alföldön csupán 12,0% (lásd a következő 3.3. ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

16 3. 2. MIKOR KÉSZÜLT A PROGRAM. 2
3.2. MIKOR KÉSZÜLT A PROGRAM? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka) Életkor szerint a végzett hallgatóink megoszlása viszonylag egyenletes: harmaduk húszas éveiben jár, közel felük 30-as, míg egyötödük negyvenes. A tagozatok szerinti eltérések markánsak: míg a nappali tagozaton végzettek döntő hányada - közel 90%-uk - nem múlt el harminc, addig a levelezősök negyede már elmúlt negyven, bár másik negyedük még huszas. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

17 3.3. MIKOR KÉSZÜLT A PROGRAM? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka)
Életkor szerint a végzett hallgatóink megoszlása viszonylag egyenletes: harmaduk húszas éveiben jár, közel felük 30-as, míg egyötödük negyvenes. A tagozatok szerinti eltérések markánsak: míg a nappali tagozaton végzettek döntő hányada - közel 90%-uk - nem múlt el harminc, addig a levelezősök negyede már elmúlt negyven, bár másik negyedük még huszas. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

18 3.4. FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT? 1. (a kistérségek százaléka)
Kevesebb mint a kistérségek egyharmadában (28,8%-ban) frissítették a programot annak elkészülése óta (lásd az ábrát). Ahol csak közoktatási program van, azok 28,6%-ában újították; hasonló az arány azok esetében, ahol ezt valamely más program egészíti ki. Ahol esélyegyenlőségi program is van, a kistérségeknek 31,3%-a frissítette az elkészülése óta (lásd a következő 3.5. ábrát). Régiónként itt is jelentős eltérések tapasztalhatóak: míg Észak-Magyarországon a frissített programok aránya 48,3%, addig Nyugat-Dunántúlon mindössze 18,2% (lásd a következő 3.6. ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

19 3. 5. FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT. 2
3.5. FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka) Életkor szerint a végzett hallgatóink megoszlása viszonylag egyenletes: harmaduk húszas éveiben jár, közel felük 30-as, míg egyötödük negyvenes. A tagozatok szerinti eltérések markánsak: míg a nappali tagozaton végzettek döntő hányada - közel 90%-uk - nem múlt el harminc, addig a levelezősök negyede már elmúlt negyven, bár másik negyedük még huszas. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

20 3. 6. FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT. 3
3.6. FRISSÍTETTÉK-E AZÓTA A PROGRAMOT? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) Életkor szerint a végzett hallgatóink megoszlása viszonylag egyenletes: harmaduk húszas éveiben jár, közel felük 30-as, míg egyötödük negyvenes. A tagozatok szerinti eltérések markánsak: míg a nappali tagozaton végzettek döntő hányada - közel 90%-uk - nem múlt el harminc, addig a levelezősök negyede már elmúlt negyven, bár másik negyedük még huszas. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

21 3.7. KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT? 1. (a kistérségek százaléka)
Az esetek jelentős hányadában (a kistérségek 66,3%-a esetében) külső szakértők (is) közre-működtek a program elkészítésében. A kistérségi irodák közre-működése a program megalkotásában hasonló arányú: 60,1% esetében jelölték meg ezt az alternatívát. Az érintett kistérségi önkormányzatok kevesebb mint egyötöd (17,8%) esetében működtek közre a program megalkotásában. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

22 3. 8. KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT. 2
3.8. KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka) Ahol van esélyegyenlőségi program (is), ott az esetek 81,3%-ában a kistérségi iroda közreműködött annak előállításában. A külső szakértők bevonása itt átlag alatti (62,5%). Átlag fölötti viszont azok aránya, akiknél a települések önkormányzatai is szerepet vállaltak (37,5%). Ahol csak közoktatási program van, a kistérségi irodák 58,0%-ban, a külső szakértők 67,9%-ban működtek közre. A települések önkormányzatainak együttműködése 15,3% esetében regisztrálható. Végül ahol a közoktatási programon kívül más (nem esélyegyenlőségi) program is van, az összesített arányokhoz hasonló adatok tapasztalhatóak. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

23 3. 9. KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT. 3
3.9. KIK KÉSZÍTETTÉK A PROGRAMOT? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) A régiónkénti eltérések legjellegzetesebb szélsőértékei: A külső szakértők igénybevétele a dél-dunántúli kistérségek esetében a legmagasabb arányú (95,8%), míg a legalacsonyabb Észak-Magyarországon (51,7%). Az önkormányzatok közös munkája legnagyobb arányban a Dél-Dunántúlon figyelhető meg (45,8), míg az ellenkező póluson Nyugat-Dunántúl található (4,5%). A kistérségek irodái az észak-magyarországi válaszadóknál fordulnak elő a legnagyobb arányban (72,4%), a legalacsonyabb a Közép-Dunántúlon (50,0%). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

24 3. 10. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK. 1
3.10. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK? 1. (a kistérségek százaléka) A program készítésének indokai között a leggyakrabban a törvényi előírás szerepelt (75,4%-ban). Az esetek 14,4%-ában más indokok is megfogalmazódtak: elsősorban a pályázati lehetőségek, a forrásszerzés (lásd az ábrát). Ahol csak közoktatási program van, azok 10,5%-ában voltak más indokok is a törvényes előíráson kívül; hasonló az arány (14,3%) azok esetében, ahol ezt valamely más program egészíti ki. Ahol esélyegyenlőségi program is van, a kistérségeknek kerek 50%-a hivatkozott más indokokra (lásd a következő 3.9. ábrát). Régiónként a nyugat-dunántúli régió kistérségei esetében utaltak legnagyobb arányban (36,4% esetében) a törvényes előíráson kívül más indokra, míg Közép-Magyarországon nem volt ilyen említés (lásd a következő ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

25 3. 11. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK. 2
3.11. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka) Életkor szerint a végzett hallgatóink megoszlása viszonylag egyenletes: harmaduk húszas éveiben jár, közel felük 30-as, míg egyötödük negyvenes. A tagozatok szerinti eltérések markánsak: míg a nappali tagozaton végzettek döntő hányada - közel 90%-uk - nem múlt el harminc, addig a levelezősök negyede már elmúlt negyven, bár másik negyedük még huszas. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

26 3. 12. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK. 3
3.12. MILYEN INDOKAI VOLTAK A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) Életkor szerint a végzett hallgatóink megoszlása viszonylag egyenletes: harmaduk húszas éveiben jár, közel felük 30-as, míg egyötödük negyvenes. A tagozatok szerinti eltérések markánsak: míg a nappali tagozaton végzettek döntő hányada - közel 90%-uk - nem múlt el harminc, addig a levelezősök negyede már elmúlt negyven, bár másik negyedük még huszas. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

27 4. HA VAN PROGRAM, MILYEN ELEMEI VANNAK, MILYEN A MEGÍTÉLÉSE?
MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM? (1. a kistérségek százalékában; 2. milyen program van, a kistérségek százalékában; 3. régiónként, a kistérségek százalékában). A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE (1. összesített százalékok, átlagértékek az ötfokú skálán; 2. milyen program van, átlagértékek; 3. régiónként, átlagértékek).

28 4.1. MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM? 1. (a kistérségek százaléka)
A programok 89,6%-a tartalmaz konkrét célokat. Hasonló arányban – 84,7%-ban – található a vizsgált dokumentumokban ütemezési terv. A források megjelölése viszont csak a programok kétharmadában (67,5%-ában) fedezhető fel. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

29 4. 2. MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM. 2
4.2. MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM? 2. (milyen program van; a kistérségek százaléka) Ahol van esélyegyenlőségi program (is), ott az esetek 87,5%-ában megjelöltek konkrét célokat. Az ütemezési tervek előfordulása is átlag alatti (75,0%). Valamelyest meghaladja viszont az átlagot a források megjelölése (68,8%). Ahol csak közoktatási program van, a konkrét célok 88,7%-ban, az ütemezési tervek 85,7%-ban szerepelnek azokban. A forrás-megjelölések 66,9% esetében regisztrálhatók. Végül ahol a közoktatási programon kívül más (nem esélyegyenlőségi) program is van, az összesített arányokhoz képest mindhárom esetben átlag feletti adatok tapasztalhatóak. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

30 4. 3. MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM. 3
4.3. MILYEN ELEMEKET TARTALMAZ A PROGRAM? 3. (régiónként, a kistérségek százaléka) A régiónkénti eltérések legjellegzetesebb szélsőértékei: A konkrét célok megjelölése a dél-dunántúli kistérségek esetében a legmagasabb arányú (95,8%), míg a legalacsonyabb Dél-Alföldön (78,3%). Ütemezési tervek a legnagyobb arányban Nyugat-Dunántúlon figyelhetők meg (95,5%), míg az ellenkező póluson Dél-Alföld található (69,6%). A forrásmegjelölések az észak-magyarországi válaszadóknál fordul elő a legnagyobb arányban (72,4%), a legalacsonyabb Közép-Magyarországon (53,3%). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

31 4. 4. A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE 1. (ahol van program: százalékok, (
4.4. A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE 1. (ahol van program: százalékok, (*) átlagértékek az ötfokú skálán) Átlag* 3,42 4,07 4,34 Életkor szerint a végzett hallgatóink megoszlása viszonylag egyenletes: harmaduk húszas éveiben jár, közel felük 30-as, míg egyötödük negyvenes. A tagozatok szerinti eltérések markánsak: míg a nappali tagozaton végzettek döntő hányada - közel 90%-uk - nem múlt el harminc, addig a levelezősök negyede már elmúlt negyven, bár másik negyedük még huszas. „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

32 4.5. A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE 2. (milyen program van; átlagértékek az ötfokú skálán)
A programok kidolgozottságával a megkérdezettek nagy része elégedett (38,7% „jeles” – átlagpontszám az ötfokú skálán: 4,34). A hatékonysága megítélése egy fokkal kedvezőtlenebb (22,1% „jeles” – átlag: 4,07 pont). Végül abban a kérdésben, hogy mennyire segít a hátrányos helyzetűek problémájának megoldásában, az „átlagosztályzat” közepes: 3,42 pont - a „jelesek” aránya itt 10,4% (lásd az előző 4.4. ábrát). Azon kistérségek esetében, ahol közoktatási és egyéb – nem esélyegyenlőségi – program is van, relatíve a legelégedettebbek (4,36 – 4,20 – 3,80 a három vizsgált átlag), míg a másik két esetben egy árnyalattal kedvezőtlenebbek az értékítéletek (lásd az ábrát). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

33 4.6. A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE 3. (régiónként, átlagértékek az ötfokú skálán)
A régiónkénti eltérések legjellegzetesebb szélsőértékei: A kidolgozottság szempontjából a közép-dunántúli régió kistérségeiben a legelégedettebbek (4,57 pont), míg a legelégedetlenebbek a nyugat-dunántúliak (4,00 pont). A program hatékonyságát szintén a közép-dunántúliak ítélik meg a legkedvezőbben (4,30 pont), míg az ellenkező pólust itt is a nyugat-dunántúliak képezik (3,75 pont). A legszkeptikusabbak a program nyújtotta „segítséget” illetően is a nyugat-dunántúliak (2,94 pont), ugyanakkor a dél-dunántúliak – relatíve – a legoptimistábbak (3,77 pont). „ESÉLYEGYENLŐSÉG A KISTÉRSÉGEKBEN 2008” Jelenkutató Intézet (N= 163 kistérség)

34 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„Ne hagyd magad!” fogyatékosságügyi antidiszkriminációs program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések