Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.4.3/08-/ ZÁRÓKONFERENCIA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.4.3/08-/ ZÁRÓKONFERENCIA"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.4.3/08-/2-2009-0143 ZÁRÓKONFERENCIA
Új tehetséggondozási módszerek és programok kialakítása két eltérő profilú miskolci középiskolában

2 Tisztelettel köszöntöm vendégeinket a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ jubileumi tanévében

3 Projekt időtartama: 2010. július 1.- 2011. szeptember 30.
A konzorcium tagjai: 1. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ (Miskolc, Hősök tere 1.) 2. Herman Ottó Gimnázium (Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.) Projekt időtartama: július szeptember 30. Főkedvezményezett megnevezése: Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ A projekt támogatásának összege: Ft

4 A projekt leírása A projekt célja két eltérő profilú középiskola (gimnázium és szakközépiskola) összekapcsolása a tehetséges tanulókon keresztül, a tanórai és a tanórán kívüli tehetség-kibontakoztató programok szervezéséhez szükséges komplex feltételrendszer továbbfejlesztése a középiskolás korosztályhoz tartozó tehetségek számára

5 ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK
1. A tehetségazonosítás Cél: tehetségazonosítás teljes körű mérés segítségével. Eredmény: a két iskola 1200 tanulójának mérése, egyénenkénti értékelése, tehetségek azonosítása, a tehetséggondozó programba való beválogatásra a pályázat futamideje alatt, a kidolgozott protokoll alapján. A tehetségfejlesztő szakkörökbe beválogatásra került kb. 150 tanuló, valamint 17 kiemelkedően tehetséges gyerekek, akiknek a fejlesztése egyéni mentorálási, fejlesztési rendszer keretében történt

6 2. Projektverseny tematikájának kidolgozása:
Cél: egy olyan projekt verseny tematikájának kidolgozása középiskolás tanulók részére, amely illeszkedik a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ profiljához és a Herman Ottó Gimnázium idegenvezetési fakultációjához. Eredmény: a projekt időtartama alatt egy projektverseny felhívásának, szabályzatának, feladatainak kidolgozása. A 2 fordulós verseny megszervezése, lebonyolítása

7 3. Tehetségprogramok megvalósítása: Cél: az általános intellektuális képességek, kompetenciák fejlesztése talaján speciális képességek kibontakoztatása. Eredmény: a 2 iskolában összesen 17 különböző tehetséggondozó szakkör (pl. kézműves szakkör, Iránytű – idegenforgalmi szakkör, Ifjú vállalkozók klubja stb.) működött a pedagógusok által kidolgozott tematikák alapján kb. 150 tanuló bevonásával. A 2 iskolában összesen 17 tanuló egyéni fejlesztése zajlott a tanév során a pedagógusok által kidolgozott tematikák alapján különböző területeken.

8 4. Továbbképzés megszervezése pedagógusok számára:
4. Továbbképzés megszervezése pedagógusok számára: Cél: olyan alapvető az iskolai tehetséggondozást segítő elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a pedagógusok számára melyek elsajátítása révén képes lesz nevelő-oktató munkájába beépíteni a tehetség felismerésének, fejlesztésének, gondozásának szakmai lépéseit. Eredmény: 14 fő pedagógus részére akkreditált 30 órás továbbképzés megszervezése - azok, akik a továbbképzés követelményeit elsajátították, saját pedagógiai praxisukban tudatosabb, hatásosabb tehetségfelismerő és tehetségfejlesztő munkát fognak végezni. 

9 5. Tudománynépszerűsítő előadások Cél: a tanulók személyesen találkozhassanak a tudományok képviselőivel. Eredmény: A Herman Ottó Gimnázium szervezésében az érdeklődő diákok több alkalommal is részt vehettek vendégelőadók, különböző tudományágak jeles képviselőinek előadásain. 6. Tanulásmódszertan fejlesztése Cél: diákok számára tréning megszervezése, lebonyolítása. Eredmény: A Herman Ottó Gimnáziumban került sor egy 2 x 4 órás tanulás-módszertani tréning megtartására 15 tehetséges tanuló részvételével.

10 7. A pedagógusok munkájának összehangolása (munkacsoportok) Cél: a két középiskola tehetséggondozásban részt vevő pedagógusaiból 2 munkacsoport alakítása, működtetése külső szakértő vezetésével. Eredmény: A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Intézetben működött a tanévben a Fejlesztési munkacsoport 17 pedagógus részvételével, a Herman Ottó Gimnáziumban pedig az Esetelemző munkacsoport szintén 17 pedagógussal. 8. Versenyfelkészítő feladatok Cél: A tehetséggondozásban, versenyfelkészítésben használható anyag készítése Eredmény: a Herman Ottó Gimnáziumban elkészült 4 témában 4 feladatgyűjtemény a felkészítő tanárok munkájának segítése céljából.

11  9. A projekt során készült tematikák, feladatgyűjtemények hozzáférhetőségének biztosítása Cél: a nyilvánosság biztosításán belül az elkészült tematikák, szakmai anyagok az iskolák pedagógusai számára a jövőben is elérhetők, felhasználhatók legyenek. Eredmény: Az iskolák honlapján megjelenő tartalom hozzáférhető. 10. Eszközbeszerzés Cél: a tervezett szakkörök működéséhez szükséges eszközök és a projekt lebonyolításához szükséges irodaszerek beszerzése. Eredmény: Mindkét iskolában sor került több kis értékű eszköz (pl. szakkönyv) beszerzésére.

12 Összegzés: A két iskola diákjainak teljes körű felmérése lehetőséget adott a tantestületeknek tehetséges diákok felfedezésére. A projektben részt vevő pedagógusok megismerhették a másik iskola tehetséggondozási sajátosságait, a munkacsoportok munkája során kicserélhették tapasztalataikat, a továbbképzés pedig hozzásegítette őket a további sikeres tehetséggondozó munkájukhoz. A tehetséggondozó szakkörök sokoldalú kínálata olyan diákokat is megmozgatott, akiknél a motiváció korábban nem jelent meg.

13 A megszervezett és megrendezett „Miskolc, a kereskedők és vendéglősök városa” c. projektversenyhez két másik iskola diákjai és tanulói is csatlakoztak. Az egyéni fejlesztés, mentorálás lehetőséget adott 17 diák teljes körű segítésére, versenyfelkészítésére, gondozására. A projekt során elkészült tematikák, feladatgyűjtemények a későbbiekben is jól használhatóak lesznek. A tudománynépszerűsítő előadások olyan területre kalauzolták a diákokat, ahol egy tanítási óra keretében nem jártak még.

14 Akik nélkül nem jött volna létre
Mattyasovszkyné Lipták Éva igazgató Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes igazgató Madarász Péter igazgatóhelyettes Várfalvi Pálné, pénzügyi vezető A Városi Pedagógiai Intézet vezetője, munkatársai Szalai Zita, marketing Külső vállalkozások és nem utolsó sorban a két iskola PEDAGÓGUSAI Köszönjük!


Letölteni ppt "TÁMOP-3.4.3/08-/ ZÁRÓKONFERENCIA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések