Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitása – SMS - SMP 2014/2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási hallgatók tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitása – SMS - SMP 2014/2015."— Előadás másolata:

1

2

3 Felsőoktatási hallgatók tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitása – SMS - SMP 2014/2015

4 • Pályázat – határidő: • 2014.02.25 - 2014.04.14. • A pályázathoz szükséges iratok a HONLAPRÓL • Mobilitás: • 2014. július 1. – 2015 szeptember 30.

5 A pályázathoz szükséges iratok • •Fia candidatului – datele personale i universităile pentru care se optează (maxim 3 în ordinea preferinelor); • •curriculum vitae în limba română i maghiară • •2 fotografii – tip paaport • •scrisoarea de intenie, redactată în limba maghiară, care să precizeze obiectivele de studii urmărite de candidat pe durata mobilităii şi rezultatele aşteptate (min. 1 pagină) • •declaraţie mobilitate Erasmus studenţi • •media semestrului anterior printat din baza de date Vénusz al UCP • •atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susine cursurile la universitatea pentru care optează • •documente opionale (în fotocopie): alte certificate lingvistice, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării tiinifice studeneti, practicii, participării la proiecte extra-curiculare etc. • dosar plic

6 A pályázattípus célja - tanulmányi  SMS - Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

7 Támogatható tevékenységek - tanulmányi •felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap); •tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

8 Pályázati feltételek - tanulmányi •A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik. •A hallgató román állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben. •Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében. •A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.

9 Pályázati feltételek- tanulmányi • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP- ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)! • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.

10 A pályázattípus célja – szakmai gyakorlat SMP- A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU- szervek kivételével.

11 Támogatható tevékenységek – szakmai gyakorlat •felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap); •tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

12 Pályázati feltételek – szakmai gyakorlat A hallgató felsőoktatási intézménye rendelkezik ECHE tanúsítvánnyal. A hallgató román állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben. A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk). A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő. Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni. A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.

13 Pályázati feltételek – szakmai gyakorlat A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia. A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről. A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát. A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

14 A programban részt vevő országok  az Európai Unió tagállamai  + Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

15 Ösztöndíj • Támogatási szerződés • Két részletben – kiutazás előtt 80% • - hazautazás után 20% • Ösztöndíj – euróban – devizaszámla • Költségekre – utazás, szállás, stb. • Egészségbiztosítás

16 Fogadó országtanulmányi és szakmai gyakorlat célú mobilitás (kombi nált mobilitás is!) Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy- Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI) 500 € / hó Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS) 500 € / hó Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia 450 € / hó

17 Hallgatói mobilitás Art. 10 Fiecare Departament are un Coordonator departamental. Coordonatorul departamental este responsabil pentru:  acordarea de asistență studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ în proiectarea programului de studiu / predare / plasament;  asistență pentru asigurarea recunoașterii programului de studiu folosind sistemul de credite ECTS;  colaborarea cu Coordonatorul Instituțional și cu Biroul Programe Comunitare din cadrul Departamentului Relații Internaționale pentru buna desfășurare a Programului Erasmus. Coordonatorul Departamental trebuie să depună la Biroul Programe Comunitare din cadrul Departamentului Relații Internaționale o declarație de evitare a conflictului de interese.

18 Art. 27 Departajarea studenților se va face pe baza unui punctaj calculat astfel: a) Media semestrului anterior: · Între 9 şi 10: 10 puncte · Între 8 şi 8,99: 8 puncte b) Nota la testul de limbă străină · Între 9 şi 10: 10 puncte · Între 8 şi 8,99: 8 puncte · Între 7 şi 7,99: 6 puncte · Între 6 şi 6,99: 4 puncte c) Nota la interviul de selecție: · Între 9 şi 10: 10 puncte · Între 8 şi 8,99: 8 puncte · Între 7 şi 7,99: 6 puncte

19  Interviul de selecţie (probă orală). Este organizat la nivelul fiecărui departament. Lista candidaților, care va conține data, ora şi locul unde se vor desfăşura interviurile, va fi transmisă la Biroul pentru Programe Comunitare și va fi afişată la avizierul Departamentului cu minim 48 de ore înaintea desfășurării acestora. Interviul va evalua: motivarea, interesul profesional şi cunoştințele elementare necesare unei bune desfăşurări a programului de studiu în timpul perioadei de mobilitate. Nota minimă pentru promovarea interviului este 7.00.

20 d) Se mai acordă puncte pentru:  Diplome, certificate, distincții obținute în învățământul superior (diplome de participare la sesiuni de comunicări ştiințifice, la concursuri şi competiții, etc.) – 5 puncte pentru fiecare document (nu mai veche de 2 ani).  Conținutul dosarului de candidatură – se pot obține maxim 5 puncte pentru formularea clară a obiectivelor în proiectul de studiu, descrierea modului de valorificare a cunoştințelor şi competențelor dobândite în urma mobilității – acordat de comisia de selecție la nivelul Departamentelor  În stabilirea criteriilor de selecție, ponderea interviului va fi de 20%, ponderea testului de limbă 20% și ponderea mediei restul de 60%.


Letölteni ppt "Felsőoktatási hallgatók tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitása – SMS - SMP 2014/2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések