Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vadászterület kijelölések tapasztalatai Pintér István FVM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vadászterület kijelölések tapasztalatai Pintér István FVM."— Előadás másolata:

1 Vadászterület kijelölések tapasztalatai Pintér István FVM

2 • Az 1996-os vadászterület kialakításhoz képest jóval kiélezettebb helyzet alakult ki a jelenlegi terület kialakítás során. •Volt olyan megye, ahol 85 %-os volt az átfedés aránya (Szabolcs-Szatmár- Bereg), míg máshol (Csongrád) egyáltalán nem voltak átfedések.

3 •A vadászterület kialakítással kapcsolatban közel 600 fellebbezés került felterjesztésre. •Határozatainkkal szemben mintegy 200 keresetet indítottak, 40 esetben nem született még bírósági döntés. •A bírósági perek közül 149-t megnyertünk, 11-t elveszítettünk.

4 •A földtulajdonosi gyűlés összehívásához szükséges egyharmad vizsgálata rendkívüli megterhelést jelentett a vadászati hatóságnak. • Több ügyben (10) folyik rendőrségi vizsgálat a meghatalmazásokkal összefüggő okirat hamisítás gyanúja miatt. Ezen ügyek kimenetele befolyásolhatja a már lefolytatott közigazgatási eljárások eredményét. •Egy jegyző két dátummal ( 4 különböző külalakkal) adott igazolást ugyanazon hirdetmény kihelyezéséről

5 •Gyakori volt a hatósági munkát végző személyek közvetlen és közvetett fenyegetése •( Békés megye- rendőrségi nyomozás. Fenyegetés SMS-ben történt.

6 •Nehezítette a hatósági feladat elvégzését, hogy a vadászterület kialakítására irányuló eljárásban minden érintett földtulajdonos ügyfélnek minősül, így egy több ezer hektáros vadászterület kialakítását meg lehetett gátolni 1 hektár földtulajdonnal is.

7 •Az összehívók jelentős része kihasználta, hogy a földtulajdonosi gyűlés úgy támadható meg, ha minden tulajdonost perbe hívnak, így több gyűlés megtartása nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek. A vadászati hatóság tudomására nem jutott, így ezt nem vizsgálta.

8 •Azokon a területrészeken, ahol nem volt érvényes földtulajdonosi gyűlés, vagy polgári per miatt a közigazgatási eljárás felfüggesztésre került, nincs olyan személy vagy szervezet, mely a vad és élőhelye védelmével összefüggő feladatok ellátására jogszerűen megbízható. •Ez a vadkár miatt szinte megoldhatatlan jogi helyzetet teremt, különös tekintettel arra, hogy a vad az állam tulajdonában van.

9 •Jelenleg a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek a vadkárért. •Szükséges az átmenetet segítő jogi szabályozás kidolgozása.

10 •Gondot jelent, hogy átfedés esetén a kényszerhasznosítás során egyszerre kell tekintettel lenni a vadászterület rendeltetésére, a vadászterületté minősíthető föld tulajdoni, használati viszonyaira, a vad mozgási körére, életfeltételeire, védelmére, valamint az élőhely ökológiai adottságaira, az érintett földrészletek művelési ágára,

11 • a területen mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási tevékenységet folytató szervezet belső szervezeti felépítésére, a biztonságos vadászat lehetőségére, az erdőgazdálkodási üzemterv betartásának lehetőségére, államhatár esetében a szükséges védőtávolságra

12 •Zárványterület ne keletkezzen, a háromezer hektár vagy azt meghaladó természetvédelem alatt álló területek - a védelmükhöz szükséges övezettel együtt - lehetőleg önálló vadászterületet képezzenek és a háromezer hektárnál kisebb területű természetvédelem alatt álló területek lehetőleg egy vadászterületre essenek

13 •A jogszabály a szempontok között prioritást, alá és fölé rendeltséget nem állapít meg.

14 A vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételét jelentősen lelassítja, hogy arra csak az üzemterv jóváhagyását követően kerülhet sor. A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása hosszadalmas folyamat.

15 •A kialakult helyzetet a Ket.-ben biztosított ideiglenes intézkedés alkalmazásával hidaltuk át. Meg kell jegyezni, hogy ezt a jogszabályi rendelkezést valójában erre az esetre nem lehetne alkalmazni. A Legfőbb Ügyészség ezt észrevételezte is, de elfogadta azon álláspontunkat, hogy átmeneti rendelkezés hiányában kénytelenek voltunk ehhez a jogi rendelkezéshez folyamodni.

16 •A jelenlegi jogi szabályozás szerint csak az üzemterv lejáratát megelőző fél évvel lehet tartani vadászterület határának megállapítására irányuló földtulajdonosi gyűlést. •Megoldás: A kérelmeket egy törvényben rögzített jogvesztő időpontig lehessen benyújtani, és a hatóság ezt követően a beérkezett kérelmeket egyszerre bírálhatná el.

17 •Megnyugodtak-e a kedélyek? •Még be sem fejeződtek a vadászterület kialakítással kapcsolatos ügyek, de már több földtulajdonosi képviselő leváltására, illetve a vadászati hasznosítás módjának megváltoztatására irányuló kérelem érkezett hatóságainkhoz

18


Letölteni ppt "Vadászterület kijelölések tapasztalatai Pintér István FVM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések