Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 SZOLGÁLTATÁS VEZETÉS SAJÁTOSSÁGAI 8. előadás. 2 Reddin háromdimenziós vezetési elmélete  Reddin szerint „a hatás az a mérték, amelyben egy menedzser.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 SZOLGÁLTATÁS VEZETÉS SAJÁTOSSÁGAI 8. előadás. 2 Reddin háromdimenziós vezetési elmélete  Reddin szerint „a hatás az a mérték, amelyben egy menedzser."— Előadás másolata:

1 1 SZOLGÁLTATÁS VEZETÉS SAJÁTOSSÁGAI 8. előadás

2 2 Reddin háromdimenziós vezetési elmélete  Reddin szerint „a hatás az a mérték, amelyben egy menedzser eredményeket ér el, amelyeket a vezetőnek a pozíciójánál fogva hoznia kell. A vezetéstudomány valamennyi területe legfőképp a menedzserek hatékonyságának ezen koncepciójára épül.  A vezető tulajdonképpeni és egyedüli feladata tehát abban áll, hogy hatékonynak kell lennie.  A hatékonyságot a „hozamon” (output) és nem a „befektetésen” (input) kell lemérni, azaz azon, amit a vezető elért és nem azon, amit tett.” (Reddin)

3 3 REDDIN féle háromdimenziós megközelítés Reddin három tulajdonságot tekint a vezető értékének: a kapcsolat és a feladatorientáció mellett harmadik dimenzióként a szervezeti hatékonyságot is figyelembe veszi. Reddin szerint, egy főnök értékét a feladatok, a kapcsolatok és a teljesítmény iránti érdeklődés adja meg.

4 4 Reddin háromdimenziós modellje

5 5 Reddin 8 vezetőtípusa 1. negatív típus – érdektelen a problémák iránt 2. bürokrata – merev szabályokhoz ragaszkodik 3. altruista – főleg az emberi kapcsolatok érdeklik 4. kezdeményező – a teljesítmény érdekli 5. zsarnok – ellenőriz, irányit, fenyeget 6. jóindulatú egyeduralkodó – értelmesen követel 7. tétovázó – nem tud dönteni 8. alkotó v. igazi vezető – elkötelezett és fogékony.

6 6 Szituációs menedzsment  A szituációs vezetéselmélet szerint a hatékony vezetés nemcsak a vezetési hatalomtól függ: a feladat jellege, a szervezeti keretfeltételek, a vezetői elképzelések és elvárások, valamint a vezetettek magatartása egyaránt hatással van a vezetés eredményességére.  A szituációs menedzsment Reddin értelmezésében magában foglalja az öt „szituációs tényezőt”, nevezetesen a szervezetet (1), a munkavégzés módját (2), a vezetőket (3), a munkatársakat (4) és a vezetetteket (5).

7 7 Gondnok - bürokrata  A szabályok és előírások által vezérelt ún. gondnok típusú vezetési stílus magas hatékonyságot és súrlódásmentes működést biztosít az adott mozgástér keretei között.  Az ilyen típusú vezető megbízhatóan dolgozik, korrekt, racionális, önuralmat gyakorló.  A közigazgatásban ennek a típusnak egy széles vezetési magatartás skálája ismeretes.

8 8 Támogató - pártfogó  A kapcsolatorientált vezetési stílust előtérbe helyező támogató maximálisan a munkatársainak szenteli magát, támogatja őket és bizalomteljes, kooperatív légkörről gondoskodik.  Ehhez a vezetési stílushoz például kutatási részlegek vagy belső trénerek csoportjában találunk megfelelő szituációt.

9 9 Tettre kész - mozgató  A feladatorientált vezetési stílus esetén a teljesítmény és a munkaeredmény (például mutatószámokban mérhető eredmények) kerülnek előtérbe.  A tettre kész vezető a csapatát tapasztalatokon, szorgalmas munkán, személyes erőbedobáson és teljesítményen keresztül tudja sikerre vinni.  Megbeszéli a helyzetet a munkatársaival, de a döntéshozatal során saját szakmai ismeretei jelentik a kiindulási alapot.  Az ilyen típusú vezetés pl. olyan termelés- és output-orientált szervezetek csúcsán lehet eredményes, ahol a vállalati folyamatok standardizáltságának foka magas.

10 10 Integráló  Az integráló elfogadja és fejleszti a munkatársainak személyiségét, koordinálja a csoport feladatát.  Elsősorban olyan projektcsoportok számára megfelelő vezetési stílus, ahol önállóan dolgozó specialisták, világos célok vannak meghatározva a költségekre, időre és minőségre vonatkozóan.

11 11 Szolgáltatásmenedzsment és kultúra  Azok a munkatársak, akiket cégük nem kezel belső ügyfélként, kifelé sem sokáig fogják tudni fenntartani a „nekünk nagyon fontosak Önök” látszatát.

12 12  A szervezeti kultúra szerepe azért befolyásolja még inkább a működés mindennapjait a szolgáltató vállalatoknál, mert semmi másra nem támaszkodhat, mint az emberi erőforrásokra.  Az az alapvető értékrend, ami áthatja a működés minden szegmensét még inkább irányító erőként működik, hiszen általában kevesebb lehetőség van a technológiai szabályozásra.

13 13  Ezért a kultúra, mint kapaszkodó és támasz, sokkal inkább segít eligazodni a bizonytalan helyzetekben, amelyekre nem terjed(het) ki a szabályozás.  Márpedig a szolgáltató szervezetek rákfenéje a szabályozhatatlan szituációk sokasága, az „igazság pillanatai”, ahol abban az adott pillanatban kell dönteni az ügyfél szeme előtt a szervezet nevében.  Ezekben a sokváltozós helyzetekben az értékrend lehet az, ami viszonylag egyértelművé teheti a szervezeti tag számára a helyes viselkedést, döntést.

14 14 Kultúra alapú szolgáltatás  Pszichológiai szerződés  Bizalom – vezetői hitelesség  Ragadós címkék  Versengő stakeholderek  Változó stratégiák  Menedzsment divatok  Tisztázatlan prioritások  Vezetői vakfoltok

15 15 Vallott és működő értékek harmóniája  A szervezeti értékrend nagyon világos és mindenki által tudott éselfogadott kell hogy legyen. Minden meghirdetett értékrend csak annyit ér, amennyire látható és érezhető a vezetettek számára, ahogyan a napi gyakorlatban is működik.  Amint ez a két szint elválik egymástól, úgy először frusztráltság lesz úrrá az alkalmazottakon, majd az értékrend és attitűd közötti szint is megbomlik, ami már a fogyasztókkal való kapcsolatokra és tevékenységekre is negatívan hat.  Az értékrend lehet az a kontrolleszköz, ami biztosítja a mindenkori vezető számára az állandóságot a szolgáltatásokban. Ugyanez kell, hogy nyilvánvalóvá váljon az ügyfél számára is.


Letölteni ppt "1 SZOLGÁLTATÁS VEZETÉS SAJÁTOSSÁGAI 8. előadás. 2 Reddin háromdimenziós vezetési elmélete  Reddin szerint „a hatás az a mérték, amelyben egy menedzser."

Hasonló előadás


Google Hirdetések