Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tehermegosztás” az Európai Unióban és annak peremén A dublini rendszer és kisérőjelenségei Nagy Boldizsár előadása a „Menekültügy jelene és európai uniós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tehermegosztás” az Európai Unióban és annak peremén A dublini rendszer és kisérőjelenségei Nagy Boldizsár előadása a „Menekültügy jelene és európai uniós."— Előadás másolata:

1 „Tehermegosztás” az Európai Unióban és annak peremén A dublini rendszer és kisérőjelenségei Nagy Boldizsár előadása a „Menekültügy jelene és európai uniós kihívásai Magyarországon” c. konferencián, Győrben, 2003. április 9-én

2 A MENEKÜLTÜGYBEN AMSZTERDAM (1999. MÁJUS) UTÁN ELFOGADOTT NORMATÍV ANYAGOK (JOGSZABÁLYOK ÉS JOGSZABÁLY-TERVEZETEK) •MÁR ELFOGADOTT DOKUMENTUMOK •EURODAC és végrehajtási rendelete •Európai Menekültügyi Alap (European Refugee Fund) •Irányelv a tömeges beáramlás esetén nyújtandó ideiglenes védelemről •Irányelv a menekülők fogadásának minimális standardjeiről •Rendelet az azilum kérelem elbírálására illetékes állam meghatározásának kritériumaira és mechanizmusára •A BIZOTTSÁG FONTOSABB JAVASLATAI: •. •2000. szeptember 20. Irányelv javaslat a menekültügyi eljárás minimális garanciáiról. Új változata: 2002 június 18. •2001. szeptember 12. Irányelv- javaslat a menekültnek minősítésről illetve egyéb nemzetközi védelemre szoruló személynek minősítéséről

3 A statisztikai kontextus •A kérelmek száma az •1990397 030 •1991511 180 •1992672 380 •1993516 710 •1994300 290 •1995263 66 •1996227 800 •Eu-ban •1997242 780 •1998297 220 •1999352 380 •2000390 090 •2001384 310 •2002373 000

4 A statisztikai kontextus (kézbeadva)

5

6 A statisztikai kontextus - a Dublini egyezmény működése Az első két év (1998-1999) számai

7 Német statisztika 2000 jan. 1 -2001. dec. 31.

8 Átvettek: 4787, átadottak: 3755, többlet: 1037 - két év alatt

9 A Dublini Egyezmény és az azt felváltó rendelet alapadatai •Egyezmény: •Aláírás: 1990. június 15 •Hatály: 1997. szeptember 1. •Letéteményes: Írország •Részesek: A 15 EU tagállam, valamint Izland és Norvégia (Kivéve: Dánia és Izland-Norvégia között) •Rendelet: •EK Tanács rendelet, 343/2003 (2003. február 18), OJ (2003) L 50/1 2003. febr. 25 •Hatály: 2003 március 17 •Alkalmazás kezdete: A 2003 szeptember 1. után beadott menedékjogi kérelmekre és visszavételi kérelmekre •Résztvevők: Dánia kivételével az EU tagjai •Dánia és a többi EU tag között az egyezmény marad hatályban

10 Dublin filozófiája, célja Egyezmény •Minden menekülő jusson hozzá az eljáráshoz, biztosan legyen olyan tagállam, amely érdemben dönt az ügyében •Csak egyetlen eljárásra kerüljön sor az Unión belül - ha egy állam döntött, azt a többi nevében is tette = ne lehessen párhuzamosan vagy egymás után több államban folyamodni Rendelet •ugyanez

11 Dublin filozófiája, célja •A rendelet további céljai –A Dublini Egyezményben felfedezett rések eltömése –Az eljárás gyorsítása –A hatékonyság ( a ténylegesen átadott személyek számának) növelése

12 Dublin filozófiája Milyen feltételek mellett lehet igazságos (fair) a kérelmező visszaküdése a másik tagállamba ügyének érdemi vizsgálata nélkül? –Ha az alkalmazandó anyagi jog (menekült definíció) azonos –Ha az eljárási szabályok azonos mérvű védelmet biztosítanak •jogorvoslatok •jogászhoz hozzáférés •az eljárás alatti fizikai viszonyok (ellátás) terén

13 A Dublini Egyezmény fő vonásai •A tagállamok vállalják, hogy minden kérelmet megvizsgálnak - akár a határon akár a területükön nyújtják be •A kérelmet egyetlen állam vizsgálja meg. Az illetékes állam kijelöléséről igazít el a 4-8 cikk. •A döntésért felelős állam köteles a kérelmezőt területére visszafogadni ha (már) nincs a területén •A menedékkérő hozzájárulásával (3 § (4)) vagy kérésére (9 §) a nem-illetékes állam is eljárhat •A menedékkérő az állam belső joga szerint, a New York-i jegyzőkönyvvel módosított genfi egyezmény rendelkezéseinek betartásával, harmadik államba vissza (tovább) küldhető

14 A Dublini Egyezmény fő vonásai A kritériumok •4 § Elismert menekült családtag házastárs (kiskoru, nem házas gyerek, ilyennek szülője) •5 § Tartózkodási engedélyek, vízumok •6 § Jogellenes (külső) határ átlépés –(kivétel: 6 hónapja abban az államban, ahol kérelmez) •7 § Vizummentesség esetén amely állam engedélyezte a vízummentes belépést (ha mindegyikben vízummentes: ahol beadja) •8 § Ha a fentiek alapján nem állapítható meg: ahol beadja

15 A Dublini Egyezmény fő vonásai Eljárás •A kérelem benyújtásától számított 6 hónapon belül kell az illetékes államot megkeresni •3 hónapon belül válaszolni kell. Hallgatás = beleegyezés •1 hónapon belül (elfogadástól vagy az átadás ellen kezdett eljárása lezárásától) átadás •Ha a kérelmező azalatt megy át másik állam területére, amíg az illetékes állam meghatározása folyik, vagy már az érdemi eljárás zajlik, az illetékes állam köteles őt visszavenni. Megkeresésre 8 napon belül kell válaszolni, és a hozzájárulástól 1 hónapon belül visszavenni.

16 A Dublini Egyezmény fő vonásai Szervezet •18 cikk szerinti bizottság: •Az átvétel és a visszavétel részletes szabályainak kidolgozására •Az egyezmény alkalmazásának felfüggesztésére azon tagállam tekintetében aki a körülmények lényeges megváltozása folytán komolyabb nehézségekkel néz szembe •Elfogadhatta volna az egyezmény felülvizsgált vagy módosított szövegét

17 Problémák a Dublini egyezménnyel •Kevés embert érint - nem hoz kiegyenlítődést • A kérelmek 30 %-a teljesült az első két évben, ez az összes kérelmező 1,7 %-ának átadását jelentette. •”Nyertesek”: Anglia, Hollandia, Svédország, Dánia •„Vesztesek” Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország A kritikát megalapozza: Commission Staff working Paper SEC (2001) 756, 2001. június 12.

18 Problémák a Dublini egyezménnyel •Az átadás kritériumai és a bizonyítékok •Rendszerint a menekülőn múlik, van-e s mire bizonyíték, főleg illegális belépésnél •A hatóságok sokszor a közvetett bizonyítékokat (és a menekülő kijelentéseit) nem tekintik elegendőnek •Egyre több kérés a többi államhoz az illetékes keresése során •3 havi távollét után újraindul a rendszer - nehéz bizonyítani, valóban elment-e a menekülő •Időhatárok •6 + 3 hónap+1 függő helyzet •A feltételezett illetékestől információ kérésre (15 §) adandó válasznak nincs határideje •Hallgatás= beleegyezés alig kikényszeríthető

19 Problémák a Dublini egyezménnyel •Jogkérdések –Az egyezmény homályossága, hiányai •Hatály –Nem konvenciós védelmet igénylőkre elvileg nem terjed ki •Meghatározások –kérelem, „vizsgálata”, tart. engedély, kérelem visszavonása, •Megfogalmazás –7 § nem vesz tudomást a Schengen vízum alkalmazásáról •Hiányok –a család-egysége és a kulturális kötődés kapcsolata tisztázatlan –nincs értelmező-vitarendező mechanizmus

20 Problémák a Dublini egyezménnyel –A bíróságok okozta komplikációk •Teremt-e egyéni jogot az egyezmény •Mi lesz a hatékonysággal, ha a bírói felülvizsgálatnak halasztó hatálya van •Gyakorlati kérdések –Kommunikációs problémák –nyelv, határidők, rugalmatlanság –A kérelmező átadását körülvevő gondok –eltűnik mielőtt átadják, v. miután önként átment –a kíséretes átadás és a fogvatartás előtte diszfunkcionális

21 Problémák a Dublini egyezménnyel •Két fontos ügy: –T.I. V. United Kingdom ECtHR Appl. 43844/98 •2000. Március 7. (IJRL vol. 12 (2000) 244 - 268.old –Adan és Aitseguer (Lordok háza) 2000 december 19. REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE ADAN (RESPONDENT) REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE AITSEGUER (RESPONDENT) [2001] 2 WLR 143 (ld. www.refugeecaselaw.org)

22 Idézet az Emberi Jogok Európai Bíróságának a T.I. v. Nagy-Britannia ügyben hozott (elfogadhatósági) döntéséből •The Court finds that the indirect removal … does not affect the responsibility of the United Kingdom to ensure that the applicant is not, as a result of its decision to expel, exposed to treatment contrary to Article 3 of the Convention. Nor can the United Kingdom rely automatically on … the Dublin Convention…. Where States establish international organisations, or mutatis mutandis international agreements, to pursue co-operation in certain fields of activities, there may be implications for the protection of fundamental rights. It would be incompatible with the purpose and object of the Convention if Contracting States were thereby absolved from their responsibility under the Convention in relation to the field of activity covered by such attribution.

23 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet •Tárgyi hatály: „menedékjogi kérelem” -Genfi szerinti státusz - mindegyikről ezt vélelmezik, hacsak kifejezetten nem egyéb védelmet kér - arra nem terjed ki. •Kritériumok – két új: kiskorú gyermek, családegyesítés menekülővel –A humanitárius vállalásnál (régi: 9 § új 15 §) kimaradt a kulturális kötődés •Az opt out („magához ragad”) szabálya (régi 3 § (4), új 3 § (2)) nem kívánja meg a kérelmező beleegyezését

24 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet kritériumok •A kritériumok hierarchiája •(releváns időpont: az első kérelem beadásának pillanata) •1. Kisérő nélküli kiskorú –jogszerűen tartózkodó családtag (ha ez a gyermek érdeke) v. ahol beadta •2. Családtag aki menekültként tartózkodik (reside) –akkor is ha a családot nem a származási országban alakult •3. Családtag, aki kérelmező – még nem született meg az első érdemi döntés - ha a családtagok ezt akarják

25 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet kritériumok •4. Tartózkodási engedély, vízum • Tartózkodásra jogosító okmány •Vízum - kivéve, ha másik állam kérésére –Ha több tartózkodási engedély vagy vízum »leghosszabb időszakra szóló tart engedély »legkésőbb lejáró vízum (azonos típusúnál) » leghosszabb érvényességű (különböző típusúnál •Lejárt engedélyeknél: tart eng max 24 hó, vízum max 6 hó, ha azzal jött be és közben nem utazott ki. •Hamis dokumentum is megalapozza (ha már az engedély kiadásakor hamis volt)

26 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet kritériumok •5. Jogellenes (külső) határ átlépés •Megszűnik az illetékesség, ha több mint 12 hónapja lépte át a határt •Ekkor: ha van olyan ahol legalább 5 hónapig folyamatosan tartózkodott (ha több: ahol legutóbb) •6. Vizummentesség és tranzit repülőtéri kérelem esetén amely állam engedélyezte a (vízummentes) belépést (ahol beadja a kérelmet) •Több vízummentességet adó esetén a kérelmező választ (zámolyiak!) •7. Ha a fentiek alapján nem állapítható meg: ahol beadja

27 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet Eljárás - határidők •A kérelem benyújtását követően mihamarabb, de legfeljebb 3 hónapon belül kell az illetékes államot megkeresni •Jogvesztő határidő •2 hónapon belül válaszolni kell. Hallgatás = beleegyezés –Új: Sürgős kérelem esetén (ha eltávolítást kivédendő és/vagy fogvatartás során adják be a kérelmet) a választ a kért határ időben, de max. 1 hónapon belül meg kell adni. •Mihamarabb, de legfeljebb 6 hónapon belül (elfogadástól vagy az átadás ellen kezdett eljárás lezárásától) átadás

28 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet Eljárás - határidők •Ha a kérelmező azalatt megy át másik állam területére, amíg az illetékes állam meghatározása folyik, vagy már az érdemi eljárás zajlik, vagy kérelmének visszavonása avagy elutasítása után, akkor az illetékes állam köteles őt visszavenni. Megkeresésre 1 hónapon (Eurodac alapú kérésnél két héten) belül kell válaszolni, és mihamarabb, de maximum a hozzájárulástól 6 hónapon belül visszavenni. •A hallgatás = beleegyezés

29 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet Eljárás – bizonyítás (18.§) •A rendelet 28. cikke alapján felállítandó bizottság kétlistát hoz létre és vizsgál felül rendszeresen: –Bizonyítékok (proof) •Közösen meghatárandó típusú okmányok és bizonyítékok (pl. ujjlenyomat) •„automatikus”, kivéve ha hasonló erejű „ellenbizonyíték” –Közvetett bizonyíték (circumstantial evidence) •Ráutaló („indicative”) elemek •Bizonyítási súlyuk meghatározandó –A közvetett bizonyítékok akkor alapozzák meg az állam felelősségét, ha koherensek, ellenőrízhetőek és kellően részletesek

30 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet Eljárás - fellebbezés •Az átadásról és a visszaadásról szóló döntés ellen fellebbezni lehet •Kérdés: felfüggesztő hatálya van-e •Válasz: az érintett hatóság felfüggesztheti az átadást - ha akarja

31 EURODAC ( 2000. december 11 Tanács rendelet 2725/2000/EC ) •Cél: A Dublini egyezmény alkalmazásának ( az felelős állam azonosításának) előmozdítása, az ismételt kérelmek kiszűrése, illetve az átlépett külső határ országának azonosítása •Eszköz: ujjlenyomatok központi tárolása és a tároltak összehasonlítása a nemzeti egységek által lekérdezettel

32 EURODAC •Érintettek: Valamennyi menekült státusz kérelmező + a határ illegális átlépői+az illegális tartózkodáson tettenértek •Eljárás: valamennyi! ujj lenyomatának levétele (14 évesnél idősebbektől) és név nélkül, azonosítóval felküldése a központi egységnek, amely automatikusan összehasonlít és jelez találat esetén. •Adatvédelem: részletes szabályok rendezik (mind a biztonság, mind a személyes jog értelmében) és a rendszer felügyeletét.

33 EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2000 szeptember 28 :Tanács döntés (2000/596/EC •Cél: A menekültek és más elűzött személyek fogadásával és a fogadás következményeivel járó erőfeszítések támogatása és bátorítása •Eszköz: 2000 január 1 és 2004 december 31 között 216 millió Euro (kb 57 milliárd HUF) •Kedvezményezettek: a valamely tagállam területén tartózkodó (residing): –Konvenciós menekültek –egyéb, nemzetközi védelmet élvező személyek –a fentiekért folyamodók (a menekülők), –az ideiglenes védelemben részesülők –az ideiglenes védelem lehetséges címzettjei - akikről éppen döntenek

34 EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP (folyt.) •Támogatható tevékenységek: –a fogadás (ellátás) –a huzamosan tartózkodók integrálása –hazatérés –A tanács egyhangú döntése alapján menekülthullám esetén további sürgős intézkedések egy vagy több tagállamban

35 EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP (folyt.) A rendes támogatás mechanizmusa: •A tagállam évente felterjeszti a támogatandó projekteket, •Az Alap – biztosít évi fix összeget (2000: 500 000 EUR) – a többit a támogatandók számától függően •(65 % konvenciós és egyéb védett után, 35 % kérelmezőkre és ideiglenesen védettek után) –A kifizetés lépcsőzetes, az ellenőrzés részletes, elsősorban a tagállam dolga

36 EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP (folyt.) A rendkívüli támogatás vészhelyzet esetén •Maximum 6 hónapra •maximum a költség 80 %-ig •az elosztás az egyes tagállamba tömegesen érkezők számától függ.

37 A kétoldalú visszaadási egyezmények szerepe •Van-e mód „továbbküldeni” a Dublin II alapján visszavett személyt? •Érdemes-e Dublin II helyett (pl. Szlovákián át érkezettnél) harmadik országgal kötött visszaadási egyezményt alkalmazni? •Miképp alakulnak az újraírt kétoldalú egyezményeink? (Ld. A magyar-román egyezmény példáját) •Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 3. és 8. cikkre vonatkozó gyakorlatának várhatóan növekvő szerepe lesz.

38 Magyar Román visszafogadási egyezmények összehasonlítása Régi = 1992. szept. 1-jén aláírt (1995. évi XXV. Tv). Új = 2001.december 10-én aláírt (2002. évi LX. tv.) Célok: Új: világosabb két irány: 1. Illegális migráció elleni harc 2. Genfi E. és emberi jogi egyezmények tiszteletben tartása Szabályozott tettek: saját áp. visszafogadás + harmadik állam polgárának (a külföldinek) visszafogadása + átszállítás Saját áp.: Új: feszesebb rendszer küszöb magasabb: bizonyított vagy „megalapozottan vélelemezhető” (régi : valószinűsíthető) rögzített bizonyítási rend: bizonyított ill. vélelmezhető (régi: a megkeresett állam szolgáltatta a bizonyítékot - ha akarta) Külföldi: Új: Sokkal szélesebb a visszafogadandók köre: Új egyezményRégi egyezmény A megkeresett államból közvetlenül lép be akár legálisan akár illegálisan Csak az illegális belépés számít Lehetett ott jogszerűen és illegálisan is.A megkeresett országban jogszerűen kellett tartózkodnia (Már) nem felel meg a belépésre vagy tartózkodásra vonatkozó jogszabályi feltételeknek Nem szempont (az illegális átlépés alapozta meg) csak kivételként számított: Nem lehetet visszaadni azt, aki vízumot vagy tartózkodási engedélyt kapott a megkereső országban. /Azt a személy az új szerint sem lehet/ Határidők külföldi esetén: Új: Hosszabb a megkeresésre rendelkezésre álló idő (3 → 9 hó) és a válaszra szolgáló is (3 → 8 nap).

39 Következtetések •Dublin II egész más helyen mint Dublin I, –közvetlenül végrehajtható és hajtandó –elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben –a Római szerződés IV címe szerint az ügyben eljáró legmagasabb szintű hazai bíróság kérdést tehet fel a luxemburgi Európai Bíróságnak az alkalmazással és értelmezéssel kapcsolatban –a végrehajtását felügyelő bizottságban többségi döntést hoznak a részletszabályokról

40 Következtetések •Előrelépés, de nem radikális javulás –Finomította és tökéletesítette a kritériumokat és a működési szabályokat (menekülővel is van családegyesítés, kiskorúak védelme, világosabb bizonyítási rend, hatékonyabb kommunikáció) –Viszont: • nem változtatott az alapfilozófián, amely szerint a menekülő „teher”, s annak kell viselkednie, aki nem elég hatékonyan akadályozta meg az unió területére lépését. •Továbbra sem fogja nagyszámú menekülő átadását/visszavételét eredményezni •Munkaigényes, költséges.

41 Elvi kérdések 1. Legyen-e joga a menekülőnek megválasztania a menedéket nyújtó országot? 2. Összeegyeztethető-e Dublin a Genfi egyezménnyel 3. A „tehermegosztás” lehetséges formái: - pénz - emberek - „visszaküldési jogok”! - Az Unión kívüli helyek „bérbevétele” (angol javaslat, 2002).

42 Elvi kérdések 4. Melyek lennének az illetékeség kijelölésének igazságos elvei? 5. Van-e értelme Dublinnak, ha vele párhuzamosan a biztonságos harmadik ország kategóriája is alkalmazható?


Letölteni ppt "„Tehermegosztás” az Európai Unióban és annak peremén A dublini rendszer és kisérőjelenségei Nagy Boldizsár előadása a „Menekültügy jelene és európai uniós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések