Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabó Ildikó 06-70-338-98-20 Bibliaismereti óra 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabó Ildikó 06-70-338-98-20 Bibliaismereti óra 1."— Előadás másolata:

1 ivanyigabor@wjlf.hu Szabó Ildikó 06-70-338-98-20 szaboildiko@wjlf.hu Bibliaismereti óra 1.

2 Az irgalmas samaritánus Lukács 10, 25 - 37 Ki a szociális munkás?

3 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Ő pedig ezt mondta neki: „ Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.„ Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?"

4 Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatták nekem: Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatták nekem: Hol van a te Istened? Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat.

5 Good Samaritan, by He Qi, China Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: „ Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj."

6 „De ki a felebarátom?”

7 Ki Jézus? Ortodox zsinagóga - Mád Oltár – Notre Dame

8 Lukács 4, 16 – 30 Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: "Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét." Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött; ő pedig szólni kezdett hozzájuk: „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára."

9 Isten ? Próféta? Nagy tanító? Csodatevő?

10 Ki az ember Isten szemében?

11 Dávid zsoltára. (8. zsoltár) „Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!”

12 TEREMTMÉNY, akit

13 FELELŐSSÉGGEL megbízott,

14 ÉRTELEMMEL és

15 SZÉPSÉGGEL megajándékozott.

16  Mikve= rituális fürdő a zsidó vallásban  Bar-micva = zsidó fiÚk felnőtté avatási szertartása (12 éves korukban)  Bat-micva = a 13 éves lányok felnőtté avatási szertartása  Első század teológiai kérdése: zsidóvá kell-e lennie először annak, aki keresztény akar lenne? Válasz: nem, alapvető erkölcsi szabályokat kell megtartani. (Apostolok Cselekedeti 16. rész)  Keresztség lényege: „Krisztus halálába kereszteltetünk bele”. Egy belső döntés külső megvallása. Ennek ad keretet az egyház.  Elvett-e az egyház a Szentírás igazságaiból? Pl. A lélekvándorlás kérdése. A Biblia világképe nem vallja a lélekvándorlást, annak ellenére, hogy kiolvasható belőle ilyen üzenetet sejtető történet. (Illést Isten halál nélkül, tüzes szekéren ragadja el, majd később Jézus azt mondja Keresztelő Jánosról, hogy”Illés ő”. Keresztelő János és Illés között lelkületbeli hasonlóság van. A Biblia világképe nem vallja a lélekvándorlást, annak ellenére, hogy kiolvasható belőle ilyen üzenetet sejtető történet. (Illést Isten halál nélkül, tüzes szekéren ragadja el, majd később Jézus azt mondja Keresztelő Jánosról, hogy”Illés ő”. Keresztelő János és Illés között lelkületbeli hasonlóság van.  Forradalmár volt-e Jézus? Bizonyos értelemben igen. Abban az értelemben, hogy merte radikálisan az igazságot képviselni. (Még a római helytartó Pilátussal szemben is, akinek senki nem merte az igazságot megmondani. Bizonyos értelemben igen. Abban az értelemben, hogy merte radikálisan az igazságot képviselni. (Még a római helytartó Pilátussal szemben is, akinek senki nem merte az igazságot megmondani.  Ha csak egy Isten van, miért van annyi vallás? Mert sokfélék vagyunk. Ugyanannak a „jelenségnek” különböző jellemzőit látjuk. Mert sokfélék vagyunk. Ugyanannak a „jelenségnek” különböző jellemzőit látjuk.  Mi történik azokkal a gyerekekkel, akik meghaltak mielőtt megkeresztelték volna őket? A szertartásokra nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Ingadozó természetünk miatt bennünket erősít meg (kötelez el) döntésünk mellett. A szertartásokra nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Ingadozó természetünk miatt bennünket erősít meg (kötelez el) döntésünk mellett. Az órán felmerülő fogalmak és kérdések:


Letölteni ppt "Szabó Ildikó 06-70-338-98-20 Bibliaismereti óra 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések