Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szászi Barnabás, BA hallgató BCE Alkalmazott közgazdaságtan PPKE Pszichológia szak Projekciós torzítás empírikus vizsgálata Közös munka Dezső Lindával,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szászi Barnabás, BA hallgató BCE Alkalmazott közgazdaságtan PPKE Pszichológia szak Projekciós torzítás empírikus vizsgálata Közös munka Dezső Lindával,"— Előadás másolata:

1 Szászi Barnabás, BA hallgató BCE Alkalmazott közgazdaságtan PPKE Pszichológia szak Projekciós torzítás empírikus vizsgálata Közös munka Dezső Lindával, SZTE-PhD Gazdaságpszichológai Doktori Iskola

2 Vázlat 1.Mi a projection bias (PB), azaz a projekciós torzítás? 1.Mindennapokban 2.Vizsgálatokban 3.PB közgazdasági modellje 2.Feltételezett pszichológiai háttérmechanizmus 3.Kutatási kérdés és hipotézisek 4.Módszertan és eljárás 5.Eredmények 6.Nyitott kérdések és a hátralévő lépések Vázlat

3 Mi a PB? Mindennapokban. Az emberek túlbecsülik azt, hogy jövőbeli preferenciájuk mennyiben lesz hasonló a aktuális preferenciájukhoz. Miközben a preferenciáik változásának irányát eltalálják, pontatlanul jósolják meg ízlésük változásának mértékét. •Nyári vakáció tervezése •Bevásárlás éhesen •Házasság •Depresszió – lehangolt állapotban a jövőt is sötétebbnek látjuk •Élethelyzet megváltozása – nem is sejtjük, milyen jól tudunk alkalmazkodni

4 Mi a PB? Kísérleti/Vizsgálati eredmények. 1. Kahneman et al 1.: Joghurt, jégkrém, és zene szeretésének aktuális, másnapi és utolsó napi értékelését vetették össze a jóslatokkal. 2. Read et al 2.: Jóllakott és éhes állapotban egészséges/nem egészséges snack választása. 3. Ubel et al 3.: Veseátültetés hatásának előrejelzése az életszínvonalra. Később/ Most ÉhesJóllakott Éhes7842 Jóllakott5626 1 Kahneman et al J BEHAV DECIS MAKING 1992, 2 Read et al OHDB 1998, 3 Ubel et al WP 2003

5 A fogyasztó egy T -periódusra vonatkozó hasznossága: u (c t,s t ) (t a periódus, c t a periódusbeli fogyasztás, s t az ízlést paraméterező állapot) Tekintsük a fogyasztót, aki a jelenlegi állapotából kiindulva a későbbi állapotának hasznosságát kívánja előre jelezni: • jelenlegi hasznossága: u(c,s’), ahol s’ – a jelenlegi állapot (ízlés) • jövőre vonatkozó előre jelzett hasznossága: ũ (c,s|s’) • jövőbeli tényleges hasznossága: u(c,s) Ha pontosan becsül, akkor u(c,s) = ũ (c,s|s’) Egyébként : ũ (c,s|s’) valahol u(c,s) és u(c,s’) között van Mi a PB? Formálisan

6 Definíció: ũ (c,s|s’) = (1-α) u(c,s) + α u (c,s’), ahol α Є[0,1] Ha α = 0, akkor ũ (c,s|s’) = u (c,s), nincs PB, azaz pontos a becslés. Az aktuális állapot nem befolyásolja a becslést. Ha α = 1, akkor ũ (c,s|s’) = u (c,s’), tökéletes PB, azaz a fogyasztó a becsült hasznosságot a jelenlegi hasznosságával azonosnak véli. Úgy véli, hogy nem lesz változás az ízlésében. Ha α>0, akkor van PB. Minél nagyobb az α, annál nagyobb a PB. Azokra az esetekre alkalmas a PB formula, ahol a személy alulbecsüli ízlésének változását. Mi a PB? Formálisan A PB miatt a fogyasztó letér a korábban optimalizált fogyasztási pályáról, ami inkonzisztenciához vezet.

7 Mikortól vagyunk képesek meta-kognícióra? Azaz képesnek lenni arra, hogy gondolataink tartalmát monitorozzuk. •Absztrakt műveleti gondolkodás fejlődése o piageti szakaszai o munkamemória fejlődése o Emlékezet fejlődésével javul (nő a terjedelem, új stratégiák) o Tartalom specifikusság Pszichológiai háttérmechanizmus - kitekintés

8 Alapvető cél: A PB empirikus vizsgálata. Kutatási kérdések: 1.Életkoronként változik-e a PB mértéke? 2.Mi az összefüggés az izgulás és az izgulás hatásának bejóslásában? Kutatási kérdés és hipotézisek Hipotézisek : 1. Minden korcsoportban jelen van a PB. PB eltérő mintázatú kicsiknél és nagyoknál. 2.A személyek képesek érzelmeik változásának irányát pontosan bejósolni, de a pontos mértéket nem.

9 Évfolyamonként (2.,4.,8.,10.,12.,) két osztály összehasonlítása, Between-Subject REGGEL •Aktuális rezervációs ár(0): A dolgozat reggelén a dolgozat elhalasztásáért fölajánlott tanulás mennyisége percben. •Aktuális izgulás(0): Mennyire izgul a dolgozat miatt? •Előrejelzett rezervációs ár: Közvetlenül a dolgozat előtt mennyi tanulást leszel hajlandó felajánlani a dolgozat elhalasztásáért? •Előrejelzett izgulás DOLGOZAT ELŐTT •Aktuális rezervációs ár (1): Közvetlenül a dolgozat előtt a dolgozat elhalasztásáért fölajánlott tanulás mennyisége percben. •Aktuális izgulás(1) Mennyire izgul a dolgozat miatt? Módszertan N=112 N=167

10 RA_0 – Reggeli rezervációs ár RA_0_A – Reggeli előrejelzett rezerv. ár RA_1 – Közvetlenül a dolgozat előtti rezerv. ár 1.Rezervációs árak szignifikánsan megnőnek az esemény előtt, jóllehet ezt nem voltak képesek előre jelezni. RA_0 = RA_0_A < RA_1 (p=0,03) 2.Az izgulás tekintetében azonban képesek előrejelezni azt, hogy a dolgozat előtt jobban fognak izgulni mint reggel. IZG_0 < IZG_0_A = IZG_1 (p=0,04) 3.(RA_0_A-R_0) és (IZG_0 – IZG_0_A) nem korrelálnak. 4.Nem izgulóknál nincs PB, míg az izgulóknál van. 5.Kicsik és nagyok PB mintázata különbözik. Eredmények IZG_0 – Reggeli izgulás IZG_0_A – Reggeli anticipál izg. IZG_1 – közvetlenül a dolgozat előtt. izg.

11 Nagyok (4.,8.,10., és 12. osztályok) PB-e :

12 Kicsik (2.-os osztály) PB-je :

13 •Lehetséges empirikus vizsgálat a PB –re. •PB minden korcsoportban jelen van - alternatív magyarázatok. • Aki nem izgul képes előre jelezni a későbbi időpontra vonatkozó hasznosságát Értelmezések és implikációk Közgazdaságtani és üzleti implikációk: - érzések generálása a fogyasztókban - alul és túlvásárlás - termékkapcsolások - szabályozások

14 Nyitott kérdések KÖVETKEZ LÉPES : 1.Pontosítani, hogy mi a háttere a PB-beli különbségnek a korcsoportok között. •Hogyan lehet közgazdasági adatokban megtalálni és azonosítani a PB-t? •Megszüntethető-e a PB? •Mennyire vannak az emberek a PB-nek tudatában?

15 Köszönöm a figyelmet! Kérdések


Letölteni ppt "Szászi Barnabás, BA hallgató BCE Alkalmazott közgazdaságtan PPKE Pszichológia szak Projekciós torzítás empírikus vizsgálata Közös munka Dezső Lindával,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések