Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekciós torzítás empírikus vizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekciós torzítás empírikus vizsgálata"— Előadás másolata:

1 Projekciós torzítás empírikus vizsgálata
Szászi Barnabás, BA hallgató BCE Alkalmazott közgazdaságtan PPKE Pszichológia szak Közös munka Dezső Lindával, SZTE-PhD Gazdaságpszichológai Doktori Iskola

2 Vázlat Mi a projection bias (PB), azaz a projekciós torzítás?
Mindennapokban Vizsgálatokban PB közgazdasági modellje Feltételezett pszichológiai háttérmechanizmus Kutatási kérdés és hipotézisek Módszertan és eljárás Eredmények Nyitott kérdések és a hátralévő lépések

3 Mi a PB? Mindennapokban. Az emberek túlbecsülik azt, hogy jövőbeli preferenciájuk mennyiben lesz hasonló a aktuális preferenciájukhoz. Miközben a preferenciáik változásának irányát eltalálják, pontatlanul jósolják meg ízlésük változásának mértékét. Nyári vakáció tervezése Bevásárlás éhesen Házasság Depresszió – lehangolt állapotban a jövőt is sötétebbnek látjuk Élethelyzet megváltozása – nem is sejtjük, milyen jól tudunk alkalmazkodni

4 Mi a PB? Kísérleti/Vizsgálati eredmények.
1. Kahneman et al1.: Joghurt, jégkrém, és zene szeretésének aktuális, másnapi és utolsó napi értékelését vetették össze a jóslatokkal. 2. Read et al2.: Jóllakott és éhes állapotban egészséges/nem egészséges snack választása. Később/ Most Éhes Jóllakott 78 42 56 26 3. Ubel et al3.: Veseátültetés hatásának előrejelzése az életszínvonalra. 1Kahneman et al J BEHAV DECIS MAKING 1992, 2Read et al OHDB 1998, 3Ubel et al WP 2003

5 jövőre vonatkozó előre jelzett hasznossága: ũ (c,s|s’)
Mi a PB? Formálisan A fogyasztó egy T -periódusra vonatkozó hasznossága: u (ct ,st) (t a periódus, ct a periódusbeli fogyasztás, st az ízlést paraméterező állapot) Tekintsük a fogyasztót, aki a jelenlegi állapotából kiindulva a későbbi állapotának hasznosságát kívánja előre jelezni: jelenlegi hasznossága: u(c,s’), ahol s’ – a jelenlegi állapot (ízlés) jövőre vonatkozó előre jelzett hasznossága: ũ (c,s|s’) jövőbeli tényleges hasznossága: u(c,s) Ha pontosan becsül, akkor u(c,s) = ũ (c,s|s’) Egyébként : ũ (c,s|s’) valahol u(c,s) és u(c,s’) között van

6 Definíció: ũ (c,s|s’) = (1-α) u(c,s) + α u (c,s’), ahol α Є[0,1]
Mi a PB? Formálisan Definíció: ũ (c,s|s’) = (1-α) u(c,s) + α u (c,s’), ahol α Є[0,1] Ha α = 0, akkor ũ (c,s|s’) = u (c,s), nincs PB, azaz pontos a becslés. Az aktuális állapot nem befolyásolja a becslést. Ha α = 1, akkor ũ (c,s|s’) = u (c,s’), tökéletes PB, azaz a fogyasztó a becsült hasznosságot a jelenlegi hasznosságával azonosnak véli. Úgy véli, hogy nem lesz változás az ízlésében. Ha α>0, akkor van PB. Minél nagyobb az α, annál nagyobb a PB. Azokra az esetekre alkalmas a PB formula, ahol a személy alulbecsüli ízlésének változását. A PB miatt a fogyasztó letér a korábban optimalizált fogyasztási pályáról, ami inkonzisztenciához vezet.

7 Mikortól vagyunk képesek meta-kognícióra?
Pszichológiai háttérmechanizmus - kitekintés Mikortól vagyunk képesek meta-kognícióra? Azaz képesnek lenni arra, hogy gondolataink tartalmát monitorozzuk. Absztrakt műveleti gondolkodás fejlődése piageti szakaszai munkamemória fejlődése Emlékezet fejlődésével javul (nő a terjedelem, új stratégiák) Tartalom specifikusság

8 A PB empirikus vizsgálata. Kutatási kérdések:
Kutatási kérdés és hipotézisek Alapvető cél: A PB empirikus vizsgálata. Kutatási kérdések: Életkoronként változik-e a PB mértéke? Mi az összefüggés az izgulás és az izgulás hatásának bejóslásában? Hipotézisek: Minden korcsoportban jelen van a PB PB eltérő mintázatú kicsiknél és nagyoknál. A személyek képesek érzelmeik változásának irányát pontosan bejósolni, de a pontos mértéket nem.

9 Módszertan Évfolyamonként (2.,4.,8.,10.,12.,) két osztály összehasonlítása, Between-Subject N=112 N=167 REGGEL Aktuális rezervációs ár(0): A dolgozat reggelén a dolgozat elhalasztásáért fölajánlott tanulás mennyisége percben. Aktuális izgulás(0): Mennyire izgul a dolgozat miatt? Előrejelzett rezervációs ár: Közvetlenül a dolgozat előtt mennyi tanulást leszel hajlandó felajánlani a dolgozat elhalasztásáért? Előrejelzett izgulás DOLGOZAT ELŐTT Aktuális rezervációs ár (1): Közvetlenül a dolgozat előtt a dolgozat elhalasztásáért fölajánlott tanulás mennyisége percben. Aktuális izgulás(1) Mennyire izgul a dolgozat miatt?

10 Eredmények Rezervációs árak szignifikánsan megnőnek az esemény előtt, jóllehet ezt nem voltak képesek előre jelezni. RA_0 = RA_0_A < RA_1 (p=0,03) Az izgulás tekintetében azonban képesek előrejelezni azt, hogy a dolgozat előtt jobban fognak izgulni mint reggel. IZG_0 < IZG_0_A = IZG_1 (p=0,04) (RA_0_A-R_0) és (IZG_0 – IZG_0_A) nem korrelálnak. Nem izgulóknál nincs PB, míg az izgulóknál van. Kicsik és nagyok PB mintázata különbözik. IZG_0 – Reggeli izgulás IZG_0_A – Reggeli anticipál izg. IZG_1 – közvetlenül a dolgozat előtt. izg. RA_0 – Reggeli rezervációs ár RA_0_A – Reggeli előrejelzett rezerv. ár RA_1 – Közvetlenül a dolgozat előtti rezerv. ár

11 Nagyok (4.,8.,10., és 12. osztályok) PB-e:

12 Kicsik (2.-os osztály) PB-je:

13 Lehetséges empirikus vizsgálat a PB –re.
Értelmezések és implikációk Lehetséges empirikus vizsgálat a PB –re. PB minden korcsoportban jelen van - alternatív magyarázatok. Aki nem izgul képes előre jelezni a későbbi időpontra vonatkozó hasznosságát Közgazdaságtani és üzleti implikációk: - érzések generálása a fogyasztókban - alul és túlvásárlás - termékkapcsolások - szabályozások

14 Hogyan lehet közgazdasági adatokban megtalálni és azonosítani a PB-t?
Nyitott kérdések Hogyan lehet közgazdasági adatokban megtalálni és azonosítani a PB-t? Megszüntethető-e a PB? Mennyire vannak az emberek a PB-nek tudatában? KÖVETKEZ LÉPES: Pontosítani, hogy mi a háttere a PB-beli különbségnek a korcsoportok között.

15 Kérdések Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projekciós torzítás empírikus vizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések