Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektrotechnika – alapok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektrotechnika – alapok"— Előadás másolata:

1 Elektrotechnika – alapok
Műszaki ismeretek Elektrotechnika – alapok

2 Elektrotechnika alapok

3 Elektrotechnika – alapok
Összeállította: Horváth János 2018. november 24.

4 Elektrotechnika – alapok
Óravázlat: – Anyagszerkezet  töltések – Elektromos áram és feszültség – Vezetők és szigetelők – Ellenállás, munka, teljesítmény – Egyszerű áramkörök – Soros és párhuzamos kapcsolás  előtétek és söntök – Mágnesesség, elektromágnesesség – Elektromágneses indukció  relék és motorok – Áramforrások, akkumulátorok – Félvezetők – Áramkörök 2018. november 24.

5 Elektrotechnika – alapok
2018. november 24.

6 Dmitrij Ivanovics Mengyelejev (1834. 01. 27 (02. 08. ) – 1907. 01. 20
1869-ben sorba rendezi az akkor ismert 63 elemet, helyeket hagy ki. 1875-ben felfedezik a galliumot (ekaaluminium) – igazolja a rendszer helyességét. 2018. november 24.

7 Az anyag szerkezete Anyag  molekula
Konyhasó (NaCl)  nátrium (szilárd fém) + klór (maró, mérgező gáz) Atom: atommag + elektronhéj(ak) Proton: pozitív töltésű, egységnyi tömegű Neutron: töltés nélküli (semleges), egységnyi tömegű Elektron: negatív töltésű, a proton tömegének 1/1840-ed része 2018. november 24.

8 Töltéshordozók Anyagszerkezet Molekulák mozgása
Gázok: kitöltik a teret Folyadékok: egyensúly Szilárd anyagok: rendezetlen (amorf) rendezett (kristályos) Elektronhéjak: s=2, d=8, p=18, f=32 Külső elektronhéj hiánytalanul feltöltve  szigetelő „Létszámfeletti” elektronok  fémek, elektromosan vezetők 2018. november 24.

9 Elektromos áram Elektromos áram = töltések rendezett mozgása
Kétféle töltés (töltéshordozó) pozitív (proton, atommagban – helyhez kötött) negatív (elektron, atomok között – mozgékony) A villamos áram az esetek döntő többségében az elektronok rendezett mozgása. Töltés: coulomb (C) 1C = 6,23 x 1018 db elektron töltése Áramerősség: amper (A), jele I 1A = 1s alatt 1C töltésmennyiség áramlása 2018. november 24.

10 Feszültség, ellenállás
Elektromos feszültség = a töltéseket mozgató (külső) erő Feszültség: volt (V), jele U Elektromos ellenállás = az anyag mennyire gátolja az elektromos áram folyását Abszolút nulla fok (0 K, vagy -273,15 oC) – a molekulák mozgása leáll – szupravezetés Hőmérséklet növelése – Brown-féle mozgás – nagyobb ellenállás Ellenállás: ohm (Ω), jele R 2018. november 24.

11 Az arányossági tényező ennek az anyagnak (vezetőnek) az ellenállása.
Összefüggések Ohm törvénye ellenállás, áramerősség és feszültség közötti összefüggés Egy adott anyagon (vezetőn) átfolyó áram a feszültséggel egyenesen arányos. Az arányossági tényező ennek az anyagnak (vezetőnek) az ellenállása. Georg Simon Ohm ( – ) német fizikus 2018. november 24.

12 Teljesítmény, munka Elektromos teljesítmény
áramerősség és feszültség szorzata Mértékegysége: watt (W), jele: P Joule-törvény A vezetőn átfolyó áram hőt fejleszt Elektromos munka teljesítmény és idő szorzata Mértékegysége: wattóra (Wh) vagy wattsecundum (Ws), jele: W 2018. november 24.

13 Elektromosság hatásai
Az elektromos áram hatásai és felhasználásuk: – biológiai (élettani) hatás pl. áramütés – kémiai (vegyi) hatás pl. elektrolízis – fizikai hatások hőhatás mágneses hatás szívritmus-szabályozók akkumulátor töltése izzólámpa, villanyrezsó villanymotor, mágneskapcsoló (relé) 2018. november 24.

14 Nagyságrendek Mértékegység előtagok (prefixek) és jelük:
x = x tera- (T) x = x giga- (G) x = x mega- (M) x = x kilo- (k) x = x x = x 0,001 milli- (m) x = x 0, mikro- (μ) x = x 0, nano- (n) x = x 0, piko- (p) 2018. november 24.

15 Kapcsolási rajz Elektromos rajzjelek 2018. november 24.

16 Egyszerű áramkörök Zseblámpa 2018. november 24.

17 Elektrotechnika – alapok
Folytatás szünet után 2018. november 24.

18 Fogyasztók kapcsolása
Soros kapcsolás Eredő ellenállás: Re = R1 + R2 2018. november 24.

19 Fogyasztók kapcsolása
Párhuzamos kapcsolás Eredő ellenállás: Re = 1 / ((1 / R1) + (1 / R2)) 2018. november 24.

20 Fogyasztók kapcsolása
Soros (előtét) ellenállással: a motorra jutó feszültség csökken  a fordulatszáma csökken Párhuzamos (sönt) ellenállással: a motor állórészére jutó áramerősség (gerjesztés) csökken; a forgórész árama növekszik  a motor fordulatszáma növekszik! 2018. november 24.

21 Mágneses tulajdonságok
Az elektromágneses tér rendezetlen mágneses állapot rendezett mágneses állapot pl. vas, acél, stb. állandó (permanens) mágnesek 2018. november 24.

22 mágneses erővonalak elrendezése
Mágnesesség A mágneses tér mágneses erővonalak elrendezése 2018. november 24.

23 Elektromágnesesség Elektromágneses indukció
álló elektromos vezető + mozgó mágneses tér vagy mozgó elektromos vezető + álló mágneses tér lényeg: a mágneses tér erővonalainak metszése elektromos vezető által! 2018. november 24.

24 Indukció Elektromágneses indukció
Az áram iránya függ a mágnes pólusától és annak irányától  időben változó irányú áram (váltakozó áram) 2018. november 24.

25 Indukció Elektromágneses indukció 2018. november 24.

26 Elektromágnes felhasználása
Elektromágnes – relék Az érintkező lehet: – záró – bontó – váltó 2018. november 24.

27 Elektromágnes felhasználása
Elektromágnes – berregő (csengő) – a tekercs meghúzza a fegyverzetet – a kalapács a harangra üt – az árammegszakító bontja az áramkört – a fegyverzet visszatér nyugalmi helyzetébe, és újra zárja az áramkört – a tekercs meghúz… 2018. november 24.

28 Elektromágneses elv – motorok
Egyenáramú kommutátoros villanymotor működési elve 2018. november 24.

29 Elektromágneses elv – motorok
Egyenáramú kommutátoros villanymotor működési elve Állórész (állandó mágnes) Forgórész (vasmagos tekercs) Polaritásváltó (kommutátor) Az állórész és a forgórész között mágneses vonzás-taszítás lép fel. A forgórészre ellentétes polaritással kapcsolt feszültség ellentétes forgásirányt vált ki. A kommutátor megcseréli a forgórész polaritását 2018. november 24.

30 Az első gerjesztett villamos motor
Jedlik Ányos (1800 – 1895) elektromotor („villámdelejes forgony”) dinamó (öngerjesztés elve) szódavíz feltaláló, bencés szerzetes 2018. november 24.

31 Gerjesztési módok Egyenáramú kommutátoros motorok gerjesztési módjai
soros gerjesztés főáramkörű motor párhuzamos gerjesztés mellékáramkörű motor soros és párhuzamos gerjesztés vegyes gerjesztésű motor nagy indítónyomaték, a fordulatszám növekedésével csökkenő nyomaték állandó fordulatszám 2018. november 24.

32 Indukción alapuló eszközök
Transzformátorok A primer tekercset váltakozó árammal megtáplálva a szekunder tekercsben feszültség (áram) indukálódik. A szekunder feszültség a menetszámokkal egyenesen arányos. A tekercsek huzalvastagsága a rajtuk átfolyó áramerősségnek megfelelő! 2018. november 24.

33 Biztonság – zárlatvédelem
Olvadóbiztosítók Az elektromos áram hőhatásán alapuló biztonsági berendezések. Kiégett biztosító csak megfelelő értékű újjal pótolható! Tilos a biztosítót vastagabb huzallal (szeggel, stb.) helyettesíteni, átkötni, „megpatkolni”! 2018. november 24.

34 Folytatás szünet után 2018. november 24.

35 Áramforrások Galvánelem (Leclanché-elem, 1866)
Egy elem (cella) feszültsége 1,5 V Korlátozott energiaforrás, kimerül Nem tölthető Különböző méretek: góliát, baby, ceruza (AA), micro (AAA) Georges Leclanché (1839 – 1882) 2018. november 24.

36 Áramforrások Akkumulátorok
Savas (ólom) akkumulátorok Cellafeszültség: 2,1 V Tölthető – kisüthető Elektrolit: desztillált vízzel hígított kénsav Folyadékszint ellenőrzés  utántöltés desztillált (ioncserélt) vízzel Árammal való töltésekor durranógáz szabadulhat fel! Akkumulátor-töltő helyiség: „A” tűzveszélyességi osztály 2018. november 24.

37 A galvánelemekkel azonos méretben, vagy „gombelem”-ként készülnek.
Áramforrások Akkumulátorok Lúgos akkumulátorok Cellafeszültség: 1,2 V Tölthető – kisüthető Nikkel-kadmium (Ni-Cd) Nikkel-metál-hidrid (Ni-MH) Lítium-ion (Li) Lítium-polimer (LiPo) A galvánelemekkel azonos méretben, vagy „gombelem”-ként készülnek. 2018. november 24.

38 Egy p-n átmenet  dióda: az áramot csak az egyik irányban engedi át.
Félvezetők Dióda Szelén, germánium, szilícium n-típusú szennyezés: elektrontöbblet (pl. foszfor) p-típusú szennyezés: elektronhiány, „lyuk” (pl. bór) tértöltési zóna = kiürítési tartomány katód anód Egy p-n átmenet  dióda: az áramot csak az egyik irányban engedi át. 2018. november 24.

39 Félvezetők Tranzisztor Két p-n átmenetet tartalmaz
NPN és PNP elrendezés Két jellemző működési mód: – analóg (erősítő) – kapcsoló bázis kollektor emitter 2018. november 24.

40 Félvezetők Tirisztor Három p-n átmenetet tartalmaz A vezérlőelektródára (Gate) feszültséget kapcsolva bekapcsolható (begyújtható); diódaként viselkedik. Kikapcsol (kiolt), ha a rajta átfolyó áram megszűnik. Elektromosan kikapcsolható (oltható) tirisztor  GTO (Gated Turned Off) 2018. november 24.

41 Egyszerű áramkörök Áramkörök – gyengeáramú (autóvillamosság, 24 V)
világítás, vezérlés, ajtóműködtetés, stb. – erősáramú (főáramkörű, 600 V) hajtás, segédüzemek (légsűrító, kormányszervó, fűtés, stb.) 2018. november 24.

42 ZIU9B hajtásrendszer elve
Hagyományos trolibusz főáramkörnek elve Fogyasztók soros kapcsolásának elve – változtatható előtét-ellenállással A gyakorlatban fix értékű ellenállások kapcsolgatásával (áthidalásával) 2018. november 24.

43 ZIU9B hajtásrendszer 2018. november 24.

44 Szaggatós vezérlés elve
2018. november 24.

45 Szaggatós vezérlés Hagyományos trolibusz főáramköre
Szaggatós trolibusz főáramköre – mozgó, ívet húzó (hangos) alkatrészek – a bevitt energia egy része hővé alakul – energiaveszteség az üzem során – nincs mozgó alkatrész – kapcsolóüzem, nincs hőképződés – veszteségmentes üzem 2018. november 24.

46 Forgómozgás előállítása
Aszinkron motorok Forgómozgás előállítása d U = – dt M    I 2018. november 24.

47 Aszinkron motorok Forgórész Motor összeépítve 2018. november 24.

48 Aszinkron hajtásrendszer
Háromfázisú áram 2018. november 24.

49 Aszinkron hajtásrendszer
Háromfázisú hajtásrendszer elve 2018. november 24.

50 Aszinkron hajtásrendszer
Főáramkör Bemeneti szűrő Hajtómotor IGBT-B6-váltóirányító IGBT-fékszaggató Pólusfelcserélés védelmi egysége 2018. november 24.

51 Elektrotechnika – alapok
– Anyagszerkezet  töltések – Elektromos áram és feszültség – Vezetők és szigetelők – Ellenállás, munka, teljesítmény – Egyszerű áramkörök – Soros és párhuzamos kapcsolás  előtétek és söntök – Mágnesesség, elektromágnesesség – Elektromágneses indukció  relék és motorok – Áramforrások, akkumulátorok – Félvezetők – Áramkörök 2018. november 24.

52 VÉGE


Letölteni ppt "Elektrotechnika – alapok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések