Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DOLGOZATKÉSZÍTÉS TECHNIKÁJA (TARTALMI és FORMAI SZABÁLYOK)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DOLGOZATKÉSZÍTÉS TECHNIKÁJA (TARTALMI és FORMAI SZABÁLYOK)"— Előadás másolata:

1 DOLGOZATKÉSZÍTÉS TECHNIKÁJA (TARTALMI és FORMAI SZABÁLYOK)

2 „Nem az az igazi tudás, amikor valaki feje egy lexikon, hanem valaki tudja melyik könyvet kell keresnie.” Szent-Györgyi Albert

3 „A dolgozat készítésére úgy kell tekinteni mint valami egyedülálló alkalmat arra, hogy olyan dolgot gyakoroljunk, amelyre egész életünkben szükség lesz” Umberto Eco

4 Tartalom TÉMAVÁLASZTÁS ANYAGGYŰJTÉS JEGYZETELÉS, CÉDULÁZÁS
VÁZLATKÉSZÍTÉS IDÉZÉS, HIVATKOZÁSOK BIBLIOGRÁFIA MOTTÓ FORMAI SZABÁLYOK

5 TÉMAVÁLASZTÁS FIX TÉMA de alkudozás→a téma szűkítése →a téma tágítása
TÖBB TÉMA KÖZÜL VÁLASZTÁS -rögtön kell választani:AMIRŐL A LEGTISZTÁBB KÉPÜNK VAN (cím értelmezése-ld. 1. Melléklet) -van idő választani: NE ELŐRE DÖNTSEK! (érdekel, források, kezelni tudom-e a forrásokat)

6 ▪ HAGYOMÁNYOS ANYAGGYŰJTÉS
SZÁMÍTÓGÉPES ANYAGGYŰJTÉS ▪ HAGYOMÁNYOS ANYAGGYŰJTÉS - a téma pontos megfogalmazása FOGALOMGYŰJTEMÉNY(szinoníma, kulcsszó, szókapcsolatok) BŐ IRODALOMJEGYZÉK készítése(lexikonok, enciklopédiák, bibliográfia, monográfia, szakkönyvek, folyóiratok, hólabda módszer, katalógusok) (Mj.:Dokumentumtípusok és műfajok hierarchiája!- ld. 2. Melléllet) SZŰKÍTETT IRODALOMJEGYZÉK=ELÉRHETŐ- FONTOS-TUDOM KEZELNI (tanárnak megmutatni a listát)

7 JEGYZETELÉS, CÉDULÁZÁS
LÉNYEGKIEMELÉS, TÖMÖRÍTÉS CÉDULÁZÁS (jegyzetcédula) - A/6 ,egy fontos gondolat, tárgyszó, miből jegyzeteltem (rövidítve: szerző, cím, kiadás éve, oldalszám) →azonos tárgy egymás mellé rendezhető (a vázlat írásában segít)

8 VÁZLATKÉSZÍTÉS cédulák rendezése→ logikai ágrajz
-gondolatok tárgykörönként ezek összekapcsolása SZABÁLYOK: -főbb pontok rögzítése→azután részletezése -felépítés: bevezetés, tárgyalás, befejezés, mellékletek -elrendezés: -kapcsolatok elrendezése -tagolt ( időrend, ok-okozat, egésztől a részletekig, részlettől az egészig) -haladó -egész

9 IDÉZETEK, HIVATKOZÁSOK
IDÉZÉS FAJTÁI: „szó szerinti”, tartalmi JOGI, ERKÖLCSI KÉRDÉS „A jól kiválasztott idézet elegancia. Az idézőjel nélküli idézet: lopás” HIVATKOZÁS- az ismeretek (idézet, könyv stb.) forrásának jelölése - Módjai: NÉV- ÉV vagy SORSZÁMOS (felső indexben) - Hivatkozás helye: -szövegben -lap alján -fejezet végén -hátul az irodalomjegyzékben

10 Irodalomjegyzék-bibliográfia
Tartalma: HIVATKOZÁSOK, FELHASZNÁLT IRODALOM ▪ Csoportosítási példák: - dokumentumtípusonként (könyv, elektronikus stb.) - elsődleges,másodlagos forrás stb.(ld. 3. Melléklet) ▪ Leírásuk: TANÁR ELŐÍRÁSA SZERINT! De EGYFORMÁN és ABC-ben: Könyv: SZERZŐ:CÍM.KIADÁS HELYE: KIADÓ,KIADÁS IDEJE (oldalszám) Elektronikus dokumentum: SZERZŐ, CÍM, MEGJELENÉS HELYE (pontos www-cím), LETÖLTÉS DÁTUMA

11 MOTTÓ- gondolatébresztő idézet
A témához kapcsolódik Önmagában is szép gondolat Feldúsítja a tartalmat Nélküle szegényebb lenne a fogalmazásunk Ne legyen öncélú, ne kitérőkkel, hanem belőle egyenesen lehessen eljutni a fő témához

12 Formai szabály A tartalomjegyzék tÍzes rendszere: 1. 1.1 ▪ Általában:
Times New Roman -12 betűméret –1,5 sortáv - 2,5 margók

13 1.Melléklet- A cím értelmezése
Mit mond? (Kiről, mit, miért, hogyan stb. A szó szerinti jelentés.) Mire utal? ( Mi a vizsgálati szempont? Tágabb összefüggések.) Mit sugall? (Az egyéni értelmezések lehetősége.) Milyen formát kíván? PÉLDA: A szerelem mint lírai ihletforrás a xx. századi magyar költészet néhány alkotásában ▪ Mit mond? XX. századi szerelmes verseket kell elemezni. (Melyik korszakból és mit?) ▪ Mire utal?Gondolkodhatunk az alkotófolyamatról az ihlető kedvesekről-konkrétumokkal.(A szempont) ▪ Mit sugall? A téma örök- a kifejezési forma más. ▪ Milyen formát kíván? Áttekintés és elemzés, esszészerű megoldás is lehetséges. Borosné Jakab E.-Schlettné Sebő I.: A fogalmazás technikája (Bp.,Corvina,1998) o.

14 2. Melléklet- A dokumentumtípusok és műfajok hierarchiája
KÜLÖNBÖZŐ FAJSÚLLYAL HASZNOSÍTHATÓ: egy lexikon szócikk - monográfia Mozimánia, Vox - Filmvilág ismeretterjesztő - tudományos műfaj Kivétel: pl. egy jó cikk felérhet több szakkönyvvel!

15 3. Melléklet-Elsődleges és másodlagos forrás
ELSŐDLEGES FORRÁS - közvetlen konkrét információ-daradka valamiről (Pl.Egy napló 1848-ból) MÁSODLAGOS FORRÁS - az elsődleges forrásokat értelmező írás (Pl. Egy es forradalmat elemző írás)

16 Kapcsolódó fogalmak bibliográfia – Irodalomjegyzék. (A görög biblos és graphia szavakból= könyveket leírni, összeírni.) Egy adott témában fontos dokumentumok címeit rendszerezően tartalmazó jegyzék. Célja a könyvajánlás. Segít olvasmányaink kiválasztásában, egy téma irodalmának összegyűjtésében. bibliográfiai azonosító adatok – (vagy egyszerűsített bibliográfiai leírás) A dokumentumok leírásához, azonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok.(szerző, cím, kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve, oldalszám) hivatkozás - A szerzői jog tiszteletben tartásával jelezzük, mely ismereteket honnan szereztük. hólabda módszer - A friss szakirodalom hivatkozásaiból elindulva hivatkozásról hivatkozásra szaporítjuk az anyagok számát. katalógus - A könyvtár adattára. A könyvtár teljes állományát leíró és visszakeresést biztosító jegyzék. Régebben cédulák formájában, újabban számítógépes katalógusként működik. kulcsszó - egy mondat vagy bekezdés vagy hosszabb szöveg lényeges információját kifejező szó logikai rend- az információk tartalmuk szerint való csoportosítása, ez egyben hierarchikus viszonyt is tükröz monográfia- egy téma részletes kifejtését tartalmazó tudományos mű mottó - a címet megelőző gondolatébresztő idézet tárgyszó - valamely mű( könyv vagy más információhordozó) tartalmának egyetlen vagy két- három szóval való kifejtése tartalomjegyzék- ismeretközlő művek felépítésének gondolati rendjét, a fejezetek és alfejezetek rendszerét tükröző jegyzék

17 AJÁNLOTT IRODALOM Borosné Jakab E.-Schlettné Sebő I.: A fogalmazás technikája (Bp.,Corvina,1998) Fercsik E.:Dolgozatírás felsőfokon (Bp., Krónika Nova, 2002) Kokas K.: Könyvtárhasználat osztály (Szeged, Mozaik K., 1999) Simon Ferenc: A tudományos munka technikája ( )


Letölteni ppt "DOLGOZATKÉSZÍTÉS TECHNIKÁJA (TARTALMI és FORMAI SZABÁLYOK)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések