Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A VSZT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A VSZT"— Előadás másolata:

1 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A VSZT 2017. 04
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A VSZT i KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE Kovács István elnök, Felügyelőbizottság

2 Általános a mindennapi működéssel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés alkalmával az FB ellenőrizte és megvizsgálta: a szállítói (bejövő) számlák tartalmi, formai megfelelését és az azokban szereplő követelések jogszerűségét; a VSZT szerződéses állományát, a szerződésekben foglalt kötelezettség-vállalások arányosságát, szükségszerűségét; a pénzkezelés szabályainak és az utalványozás rendjének betartását; a ISF kongresszussal kapcsolatos elszámolásokat, mint kiemelt és a Terméktanács általános működésétől eltérő rendkívüli esemény, amely mind a szervezésben és előkészítésben részvevő személyek részéről nagy figyelmet és magas szintű munkát igényel, mind pedig a gazdálkodás szempontjából is nagy jelentőséggel bír.

3 Általános a mindennapi működéssel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzések alkalmával az FB ellenőrizte és megvizsgálta: az Elnökség által jóváhagyott gazdasági-pénzügyi tervben foglaltak betartását, időarányos teljesülését, a tervtől való esetleges eltérés okait és szükségszerűségét; a munkavállalókkal való elszámolások (munkabér, cafetéria, utazási költségtérítés, stb.) rendjét, előírásszerűségét, jogszerűségét, mértékét, alapbizonylatait és az ezekhez kapcsolódó költségvetési kötelezettségek teljesítését; Tájékoztatást kért az ügyvezetéstől a KRQ céggel kötött szerződés alapján általa nyújtott szolgáltatás eredményességéről, hatékonyságáról, valamint az évek óta a GOSZ-szal közösen szervezett és finanszírozott posztregisztrációs kísérletek helyzetéről a további működtetésének kilátásairól.

4 A 2016. év végi beszámolási kötelezettség ellenőrzése:
Az FB a év végi beszámolóhoz kapcsolódó ellenőrzést án folytatta le és hozta meg a Küldöttgyűlés elé terjesztendő határozatát. Az FB ellenőrzési munkájához szükséges dokumentumokat a VSZT Ügyvezetése, Titkársága rendelkezésre bocsátotta, illetve az ellenőrzés során felmerült kérdésekre a válaszokat megadta. Az elkészített számviteli beszámoló és a kapcsolódó dokumentumok, mellékletek összefüggő ellenőrzésének célja az, hogy az éves beszámoló a vonatkozó számviteli, adózási és egyéb jogszabályoknak megfelel-e és hű képet mutat-e a VSZT évi gazdálkodásáról. A FB az ellenőrzés során megvizsgálta az elkészített éves beszámoló adatainak jogszerűségét, az egyes mérlegtételek nyilvántartásokkal történő alátámasztottságát illetve dokumentálását és egyezőségét. A beszámoló soraihoz kapcsolódó egyes könyvelési tételekhez tartozó bizonylatokat véletlenszerű kiemeléssel, próbaszerűen ellenőrizte. Az ellenőrzés során a kiemelt ellenőrzött bizonylatokkal kapcsolatban hiányosságokat, ellentmondásokat nem állapítottunk meg. Az éves egyszerűsített beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások összhangban vannak az érvényben lévő számviteli és adózási előírásokkal és a beszámolóra vonatkozó egyéb jogszabályokkal.

5 2016. évi egyszerűsített beszámoló
Az FB az előzőekben rögzített megállapításai alapján a VSZT évi egyszerűsített beszámolóját a kapcsolódó közhasznúsági mellékletével az alábbi adatokkal a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja: Mérlegfőösszeg: ,- eFt (egyező Eszköz és Forrás oldallal) Éves összes bevétel: ,- eFt Végleges pénzkiadások: ,- eFt Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 284,- eFt Adózás előtti eredmény ,- eFt mivel a Szervezetnek társasági adó fizetési kötelezettsége nincs ez az összeg egyben az Adózott, ill. Tárgyévi eredmény.

6 Köszönöm a figyelmet. a FB
Köszönöm a figyelmet! a FB. Tagjai nevében további sikeres és eredményes munkát kívánok


Letölteni ppt "A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A VSZT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések