Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összeállította: Horváth Józsefné

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összeállította: Horváth Józsefné"— Előadás másolata:

1 Összeállította: Horváth Józsefné hrveva@gmail.com
2013 évi változások Összeállította: Horváth Józsefné

2 Az Aht. 6.§ (2) bekezdés értelmében .a 2013. költségvetési évre a
kiadási előirányzatok már csak működési költségvetés és felhalmozási költségvetés eIőirányzat-csoportokra tagolódnak, a évben használandó kölcsönök előirányzat-csoport megszűnt.

3 - Az ÁHT 6. §. (3) bekezdése szerint a
2013 költségvetési évben a felhalmozási költségvetést beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások szerinti bontásban kell bemutatni - megszűnt a lakástámogatás, lakásépítés kiemelt előirányzat

4 Áht 23. §. (2) a) pontja értelmében
a helyi önkormányzatok költségvetése a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - működési, - felhalmozási, - kötelező feladatok - önként vállalt feladatok - állami támogatási feladatok bontását is meg kell adni.

5 Áht 23. §. 2. b) pont szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait is - működési, - felhalmozási, - kötelező feladatok - önként vállalt feladatok - állami támogatási feladatok bontásban meg kell adni.

6 23. §.2. c) szerint a költségvetési egyenleg megbontása helyi önkormányzat - működési - felhalmozási cél szerinti bontásban kerül megállapításra.

7 Áht. 23. § 2. h) kibővíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket
- értékhatár, - kiadások módosítása, - előirányzatok közötti átcsoportosítás

8 Áht. 23. §. 2. e) szerint külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni a működési hiány fogalma alatt (a Mötv §. (4) bek 2013 jan. 1-jén hatályba lépő rendelkezése értelmében működési hiány nem tervezhető)

9 2014-es költségvetést érintő szabály, de már 2013-ban végrehajtandó feladat a
költségvetési koncepció készítése Jegyző által elkészített következő évre vonatkozó koncepciót április 20-ig kell benyújtani a képviselő testületnek.

10 Áht. 24. §.(2) bek alapján a jegyző által elkészített költségvetési évi költségvetési rendeletet, határozatot február 15-ig képviselő testület elé beterjeszteni

11 Áht. 25. §. Változott azon önkormányzatoknak, akinek a költségvetési rendeletét márc. 15-ig nem fogadták el, - átmeneti rendeletalkotási kötelezettséget ír elő

12 Utalványozással kapcsolatban:
Áht. 38. §.1. 1a) a bevételeket is utalványozni kell A fenti szakasz kiegészült:, hogy az 1)bek. rendelkezéseit a finanszírozási tételekre is elő kell írni.

13 Áht. 72. §. És 73. §. A finanszírozási műveletek körét bővíti
- a maradvány igénybevételével, - az irányító szervi támogatással, - a speciális adósságot keletkeztető ügyletekkel - valamint pontosítja a korábbi kategóriákat

14 Áht. 83. §.(6) bek. Értelmében, akkor is
felfüggesztésre kerül a nettó finanszírozás alapján folyósításra kerülő összeg ha az önkormányzat nem teljesíti - adatszolgáltatási kötelezettségét, - ha a jogszabályban meghatározott határidőig nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, - ha nem fogadják el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadást.

15 Áht. 109. § (6)bekezdése szerint:
a helyi önkormányzat felhatalmazást kap: rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

16 Az Mötv. vonatkozó rendelkezései alapján
a többcélú kistérségi társulások meglévő társulási megállapodásaikat június 30-ig kötelesek felülvizsgálni, illetve a Mötv szabályai szerint módosítani.

17 Ha a többcélú kistérségi társulás év közben jogutód nélkül megszűnik, akkor a megállapodásban megjelölt önkormányzat felel a tárgyévben, és a tárgyévet megelőző években a központi költségvetésből származó támogatásokkal történő elszámolásért. Ha a megállapodásban nem jelölték meg az önkormányzatot, akkor a megszűnő többcélú kistérségi társulás korábbi székhelye szerinti település önkormányzata lesz az elszámolásokért felelős.

18 Változás a belső ellenőrzéssel kapcsolatban: 2013. január 1-től
belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző részére mindenév november 30-ig, melyet a képviselő testület a tárgyévet megelőz év december 31-éig elfogad.

19 Vagyon Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény 9. §.1) bek alapján a helyi önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell, hogy készítsen. Célszerű figyelembe venni: - az önkormányzati célokat: a vagyon értékének megőrzése, kiszámítható és átlátható gazdálkodás önkormányzati feladatok biztonságos ellátás a vagyon értékének növelése

20 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Összeállította: Horváth Józsefné"

Hasonló előadás


Google Hirdetések