Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános közigazgatási rendtartás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános közigazgatási rendtartás"— Előadás másolata:

1 Az általános közigazgatási rendtartás
hatálybalépésének hatása az építéshatósági eljárásokra Farkas Gergely osztályvezető Építészeti Szabályozási Osztály Tiszafüred, március 30.

2 az általános közigazgatási rendtartásról.
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. Hatálybalépés: január 1.

3 Az Ákr. jellemzői: a szabályozási struktúra megváltozik szabályozási magot ad, amelytől csak ritkán lehet eltérni, ha az Ákr. maga megengedi számos, kifejezetten ágazati jellegű jogintézmény került ki a Ket.-hez képest (pl. közmeghallgatás)

4 Hatóság: a törvény nem tartalmaz háttérkijelölést, kifejezetten ki kell jelölni építésügyben ebből a felügyeleti szerv kijelölése a lényeges Ügyfél: szűkebben vonja meg a fogalmat: közvetlen érintettség kell

5 Illetékesség hatásköri/illetékességi vita esetén 3 napos határidő a rendezésre illetékességi területen kívüli eljárás lehetősége adott

6 Kérelem a szabályok az Étv.-be foglalt kiegészítés segítségével ugyanazok maradnak

7 2a. Automatikus döntéshozatal: építésügyben nem lesz
Eljárástípusok Teljes eljárás 2. Sommás eljárás azonnal, de legfeljebb 8 napon belül döntés, a hiánytalanul előterjesztett kérelem és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, nincs ellenérdekű ügyfél 2a. Automatikus döntéshozatal: építésügyben nem lesz

8 Hiánypótlás Ákr. szerint csak egyszer törvényben vagy kormányrendeletben el lehet térni

9 Kapcsolódó eljárás építésügyben nem lesz

10 A kérelem visszautasítása Kötelező: az eljárás előfeltételeinek hiánya
ítélt dolog Lehetőség: ha nem az előírt formában terjesztik elő (ha 5 napon belül korrigál, folytatni kell)

11 Felfüggesztés ha az előkérdést bíróságnak kell eldöntenie külföldi szervet kell megkeresni Szünetelés ha az ügyfél kéri

12 Az eljárás megszüntetése visszautasításnak lett volna helye
felhívásra az ügyfél nem nyilatkozik okafogyottá vált ügyfél nem előlegezte a költségeket a kérelemre induló eljárásban mindenki visszavonta a kérelmét ítélt dolog előkérdés eldöntése kell és az ügyfél nem tesz eleget a felhívásnak

13 Ügyintézési határidő I.
sommás eljárásban 8 nap teljes eljárásban 60 nap építésügyben 60 nap lesz a határidő kivéve az összevont telepítési eljárásnál, ott az eddigi szabályok eljárási cselekményeknél 8 nap, ha nincs meghatározva semmi a jogszabályban

14 Ügyintézési határidő II.
Mindenképp lejár adott napon A határidő objektívvé válik, csakis az alábbiak nem számítanak bele: 1. függő hatályú döntésnél a felfüggesztés és szünetelés, 2. ahol függő hatályú döntést nem lehet hozni, ott ezeken túl az ügyfél mulasztása és késedelme

15 Szakhatóságok törvény vagy egy közös kormányrendelet írhat elő szakhatósági közreműködést csak közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján építésügyben minden marad, 21 napos ügyintézési határidővel előzetes szakhatósági állásfoglalás főszabállyá válik (1 évnél nem régebbi)

16 Az ügyfél nyilatkozata
az Ákr. általánosan lehetővé teszi, hogy az ügyfél a bizonyítékot nyilatkozatával pótolhassa építésügyben ez kizárt lesz

17 Irat irat bemutatására akkor lehet kötelezni, ha azt a hatóság az elektronikus ügyintézés szabályai szerint nem tudja beszerezni az Ákr. lehetővé teszi az iratok másolati példányú benyújtását, ha az ügyfél nyilatkozik, hogy az megegyezik, ez építésügyi eljárásban kizárt lesz

18 Véglegesség az Ákr. a jogerő fogalmát a bíróság döntéséhez kapcsolja a hatósági döntésre bevezeti a véglegesség jogintézményét

19 A döntés közlése a döntés kézbesítettnek tekintése elleni kifogást legkésőbb a közléstől számított 45 napon belül lehet előterjeszteni hirdetményi közlés a döntés közhírré tétele

20 A döntés kijavítása, kicserélése
a döntés kijavítással érintett része ellen az Ákr. bevezeti a jogorvoslatot a döntés kiegészítésének ezután akkor is helye lesz, ha az jóhiszeműen szerzett jogokat sértene

21 Hatósági ellenőrzés hatósági ellenőrzés: az Ákr. értelmében már nem hatósági ügy de alkalmazni kell rá a releváns rendelkezéseit

22 Hivatalbóli eljárás szünetelésnek nincs helye felfüggesztés esetén nincs helye az ügyfél kérésére meghozott döntésnek nem lehet megszüntetni, ha az ügyfél nem tesz eleget előlegezési kötelezettségének csak a felfüggesztés időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe kétszeres határidő-túllépésnél csak a jogsértést lehet megállapítani és felhívni annak megszüntetésére

23 Lefoglalás, zár alá vétel
új szabály, hogy lefoglalás esetében a dolog a birtokosnál marad (élete, egészsége, életfeltételei fenntartásához szükséges) egyéb esetekben zár alá vétel

24 Jogorvoslat I. az Ákr. rendszerében elsődleges jogorvoslati forma a közigazgatási per önálló közigazgatási perrendtartás lesz, ezért az Ákr. a közigazgatási perre csak szűken szabályoz: mit tehet a hatóság a kereset alapján megszűnik az újrafelvételi eljárás döntést visszavonni/módosítani csak egy ízben lehet, kivéve ügyészi fellépésre

25 Jogorvoslat II. (fellebbezés)
fellebbezés csak akkor, ha az Ákr. vagy ágazati tv. lehetővé teszi építéshatósági ügyekben az Ákr. teszi lehetővé a fellebbezést végzés elleni fellebbezést csak az Ákr. szabályozhat az Ákr. által újonnan fellebbezhetővé tett végzések: 1. ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező 2. a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő 3. valamint ezek megszüntetésére irányuló kérelmet elutasító, 4. az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított ügyben nincs fellebbezés

26 Fellebbezés III. a másodfokú döntés közlése iránt a másodfok intézkedik a felügyeleti szerv már nincs meghatározva, külön ki kell jelölni építéshatósági ügyben: elsőfoknak a másodfok lesz másodfoknak a miniszter

27 Végrehajtás I. az általános végrehajtást foganatosító szerv minden esetben a NAV a végrehajtás elévülési ideje 5 évről 3 évre csökken a végleges határidő 10 évről 6 évre a végrehajthatóság fogalmát egyszerűsíti: ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget

28 Végrehajtás II. kérelem esetén a végrehajtást 5 napon belül el kell rendelni a végrehajtás megszüntetésénél csak három okot sorol fel az Ákr.: 1. a jogosult kéri 2. a követelés elévült 3. eredmény nem várható de ez nem minden, a Vht. szabályait kell nézni az új végrehajtási szabályokat a folyamatban lévő végrehajtásokra is alkalmazni kell

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Farkas Gergely osztályvezető Építészeti Szabályozási Osztály Tiszafüred, március 30.


Letölteni ppt "Az általános közigazgatási rendtartás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések