Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzatok épületenergetikai beruházásai pályázati forrásból!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzatok épületenergetikai beruházásai pályázati forrásból!"— Előadás másolata:

1 Önkormányzatok épületenergetikai beruházásai pályázati forrásból!
Mitől innovatív egy vállalkozás? Önkormányzatok épületenergetikai beruházásai pályázati forrásból!

2 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP-3.2.1-16
Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576). min. 15 mFt max. 400 mFt 100 % 2017. március

3 Támogatható intézmények :
Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP Támogatható intézmények : Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények; Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek; Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár; Klubok, foglalkoztatók; Közigazgatási funkciót ellátó hivatali épületek; Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona; Közcélú, sportlétesítmények, uszodák, közcélú szabadidős létesítmények; Szociális-, egészségügyi- és köznevelési funkciót egyaránt ellátó épületek

4 Támogatható tevékenységek
Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP Támogatható tevékenységek Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, utólagos hőszigetelés útján Fosszilis energiahordozó vagy biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó rendszerek korszerűsítése Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése Max. háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése Központi fűtőműre való csatlakozás megteremtése vagy hulladékhő-hasznosítást célzó berendezések kialakítása ill. meglévő hőfogadó felújítása

5 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Akadálymentesítés – amennyiben releváns Azbesztmentesítés – amennyiben releváns Nyilvánosság biztosítása Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése

6 Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával TOP Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576). 21 Mrd Ft min. 50 mFt max. 950 mFt 100 % 2017. március

7 Önállóan támogatható tevékenységek
Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával TOP Önállóan támogatható tevékenységek Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek/erőművek átállítása biomassza alapú hő/ /villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre vagy új biomassza alapú fűtőművek/erőművek létrehozása Meglévő geotermális kút hozamának növelése, meglévő geotermális energiahasználat bővítése, vagy igazolt hozammal rendelkező, fúrásra települő geotermális fűtőmű/ erőmű kialakítása Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából

8 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával TOP Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Az energiatermelő rendszerre csatlakozó épületek ellátását biztosító, biomassza előállításhoz, feldolgozáshoz, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns Nyilvánosság biztosítása

9 Támogatható tevékenységek:
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztéséve (TOP ) -TERVEZET- Helyi önkormányzat Önkormányzati vállalkozás Egyházi jogi személyek Civil szervezetek 100 % Támogatható tevékenységek: Bölcsődei/óvodai intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése: férőhely bővítése, átalakítása, felújítása udvar, játszóudvar felújítása Eszközbeszerzés mFt 2017. március

10 Támogatható tevékenységek:
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP ) -TERVEZET- Helyi önkormányzat Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek Egyesületek Egyházak Alapítványok 100 % Támogatható tevékenységek: MFt háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó épületének felújítása, átépítése, bővítése eszközbeszerzés járműbeszerzés 2017. március

11 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése (TOP ) -TERVEZET- Helyi önkormányzatok és társulásaik Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások Egyházi jogi személy Civil szervezetek Közalapítvány Nonprofit gazdasági társaság, szervezet 100 % Támogatható tevékenységek: Szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (férőhely bővítés, az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, étkeztetés, nappali ellátás, Eszközbeszerzés (járműbeszerzés) 2017. március

12

13 Köszönjük a megtisztelő figyelmet!
Mitől innovatív egy vállalkozás? Köszönjük a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Önkormányzatok épületenergetikai beruházásai pályázati forrásból!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések