Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vallásos és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport találkozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vallásos és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport találkozása"— Előadás másolata:

1 A Vallásos és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport találkozása
Készítette Szerepi Imréné október 20. A prezentáció Az ünnepek, egyházi ünnepek, hagyományok megélésének lehetőségei a katolikus óvodákban, KPSZTI 2007 kiadványa felhasználásával készült.

2 2002-től napjainkig Fő célkitűzések
A Magyarországon működő katolikus óvodák pedagógusainak segítése A magyarországi katolikus óvodákban folyó vallásos és erkölcsi nevelés támogatása Ismerkedés a magyarországi katolikus óvodákban megvalósuló nevelőmunkával Kapcsolatteremtés, kapcsolatápolás Segédanyag összeállítása Fő célkitűzések

3 2002-től napjainkig Kiadványaink • Jézus hív és vár 2003
• 3-7 éves korú gyermekek vallásos és erkölcsi nevelésének ajánlott éves terve 2004 • Ajándék a világ 2005 • Komplexitás a katolikus nevelésben 2006 • Az ünnepek, egyházi ünnepek, hagyományok megélésének lehetőségei a katolikus óvodákban 2007 • Küldött vagy! KPSZTI 2008 • Közös kincstárunk a Biblia 2009 • Csillagösvény 2010 • Barátunk a teremtett világ Budapest, 2011. • A játék – az élet kicsiben 2012 • Növekedés a hitben tevékeny szeretettel 2013. • Együtt lenni jó! Az erkölcsös viselkedés alapozása katolikus óvodáinkban 2014 • Óvodából iskolába – segédanyag óvodapedagógusok részére 2015 • Szent Mártonnak ünnepén égő lámpást viszek én 2016 Kiadványaink

4 2016/17-es nevelési év Kiemelt témánk:
Feladatai: A gyermekek érdeklődésének a művészeti tevékenységek felé irányítása – esztétikai érzék fejlesztése, nyitottság formálása a szépre Vizuális élmények, megfigyelési lehetőségek felkínálása A különböző vizuális tevékenységek kipróbálása a mindennapokban Eszközhasználat megismertetése, próbálgatás, kísérletezés különböző lehetőségekkel Erkölcsi nevelés lehetőségeinek kihasználása Katolikus óvodáinkban a hit/lelkiség és az ábrázolás/képi megjelenítés összekapcsolása Kiemelt témánk: Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka – Vizuális nevelés

5 Területek Vizuális élmények, megfigyelési lehetőségek felkínálása
Közvetlen környezet, a „világ” érzékelése, megismerése Kirándulások, séták, megismerő lehetőségek biztosítása – természet, épített környezet, műalkotások, közös „örömös”tevékenységek… (Pécsi Rita) Megfigyelési képesség fejlesztése Tér- és időérzék fejlesztése Képi kifejezés formáinak megismertetése Vallásos élmények közös átélése Vizuális élmények, megfigyelési lehetőségek felkínálása

6 Területek A vizuális tevékenységek kipróbálása, az alkotás támogatása
Képességfejlesztés (értelmi, ábrázoló, konstruáló…) Kreativitás fejlesztése (képzelet, érzelem, emlékezet, problémamegoldás…) Téri és síkbeli tájékozódás támogatása Környezettudatos gondolkodás alapozása. A teremtett világ a Mennyei atya ajándéka. Hála, az ajándékozó iránt. Ennek kifejezése különböző módon. Erkölcsi nevelés megvalósulása (öröm, hála, megbecsülés, segítés, elismerés…) A vizuális tevékenységek kipróbálása, az alkotás támogatása

7 Területek Eszközhasználat megismertetése, próbálgatás, kísérletezés…
Értelmi fejlesztés, ismerkedés az anyagok tulajdonságaival Változatos lehetőségek biztosítása, próbálgatások támogatása (környezetünkben fellelhető anyagok, eszközök kipróbálása) Szem-kéz koordináció fejlődésének segítése Finommotorika fejlődésének megsegítése Tevékenységek, játékok a szabadban Erkölcsi nevelés lehetőségeinek kihasználása (udvariasság, jószívűség…)”Amit egynek tettetek a legkisebbek közül..” (Mt 25,40) Eszközhasználat megismertetése, próbálgatás, kísérletezés…

8 ÉPÍTÉS Térbeli alakzatok, nyitott-zárt vonalak létrehozása, sorakoztatás játékeszközökkel, a könnyen mozgatható bútorokkal, tárgyakkal Térrészek berendezése, formacsoportok, építmények alakítása Makettek készítése Terepasztal készítése Homok, hó, magvak, termések… használatával, különféle tárgyak felhasználásával építések, alakítások  KÉPALAKÍTÁS Rajzolás változatos technikákkal, különböző méretekben és felületen, együtt is, közös kompozíciók létrehozása (közös öröm) A rajzolt formák gazdagítása, díszítése Festés sokféle anyag és eszköz használatával Színkeverés gyakorlása (papírbatik, lenyomatkészítés…) Agyagkompozíciók alkotása (lenyomatkészítés, szurkálás, karcolás, ragasztás…) Formák képzése, térkifejezés megvalósulása IKT lehetőségek (?) Tartalmak Építés, képalakítás, plasztikai munkák, műalkotások nézegetése

9 PLASZTIKAI MUNKÁK Emberalakok, állatok, tárgyak mintázása, összerendezése térbeli kompozícióba Szerkesztő és konstruáló munka (mintázás, szövés, fonás, hajtogatás, bábkészítés, tépés, nyírás, ragasztás, varrás) A különböző anyagok és technikák alkalmazásának gyakorlása Formálhatóságra, alakíthatóságra vonatkozó tapasztalatszerzés . Mi Isten alkotása vagyunk. Ő is azt tesz velünk, mint mi az agyagozás során az agyaggal. Jó nekünk, hogy a mennyei Atya szeret, és vigyáz ránk, segít minket. Mi is viszonozzuk a szeretetét azzal, hogy figyelünk rá. MŰALKOTÁSOK NÉZEGETÉSE Közös gyönyörködés A hangulat megfogalmazása Helyi kiállítás meglátogatása Művészi album nézegetése Ismerkedés népi mesterségekkel Tartalmak Építés, képalakítás, plasztikai munkák, műalkotások nézegetése

10 Katolikus arculat A vallásos nevelés lehetőségeinek kihasználása
Templomépítés. Istennek mindig a legszebbet akarjuk adni. Ezért szépek a templomok. Azonban a legszebbet a szeretet cselekedetekkel adhatjuk Istennek. Vallásos témák megjelenése A mennyei Atya teremtette a világot, mi pedig tovább építjük Érzelmi állapot visszatükrözése, érzelmek kifejezése Vallásos szimbólumok és témák megjelenítése A szép formára való rácsodálkozás, öröm. (esztétikum-harmónia) A teremtés szépségeivel kapcsolatos megtapasztalások biztosítása A vallásos nevelés lehetőségeinek kihasználása

11 Katolikus arculat Az erkölcsös viselkedés alakításának lehetőségei
Közösségi érzés fejlesztése – közös öröm, együttjátszás, együvé tartozás alakítása Saját, és egymás munkájának megbecsülése A kész alkotásokról pozitív véleménynyilvánítás Magatartási és viselkedési normák gyakorlása Közösségi fegyelem, önfegyelem-kitartás alakítása Tolerancia alakítása – mások elfogadása és segítése, türelem „Ahol ketten-hárman összejöttök, ott vagyok veletek” –A közösségben megélt istenkapcsolat fontossága! (Mt 18, 20. Lásd még: Mt 18,19) Közösségformálás – ünnep alkalmával egymást ajándékozzuk meg A sikerélmény biztosításával az önértékelés pozitív befolyásolása Saját értékek felismerése, hálaadás Empátia alapozása Az erkölcsös viselkedés alakításának lehetőségei

12 Köszönöm a figyelmet, sok közös örömös tevékenységet kívánok!


Letölteni ppt "A Vallásos és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport találkozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések