Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.)"— Előadás másolata:

1 1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

2 2. − A hatósági ügyekben alkalmazni kell a Ket. rendelkezéseit. − A Ket. a hatóságokra és az ügyfelekre vonatkozóan is állapít meg előírásokat. − 2016. január 1-től jelentősen módosult a Ket.

3 2/1. Kérelemre induló eljárásban mit kell vizsgálnia a hatóságnak − Képviseleti jogosultságot törvényes képviselő, meghatalmazott esetén. − Igazolni kell a képviseleti jogosultságot, ennek hiányában a hatóság hiánypótlási felhívást ad ki.

4 2/2. Kérelemre induló eljárásban mit kell vizsgálnia a hatóságnak − Ha a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg a jogszabály, azt betartották-e. − Amennyiben a kérelem elkésett, azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. − Határidő számítása → postán küldött kérelem esetén a benyújtás ideje a postára adás napja.

5 2/3. Kérelemre induló eljárásban mit kell vizsgálnia a hatóságnak − Illetékfizetési kötelezettség fennáll-e. − Illetéket megfizette-e az ügyfél, mentességét igazolta-e, ennek hiányában a hatóság hiánypótlási felhívást ad ki.

6 2/4. Kérelemre induló eljárásban mit kell vizsgálnia a hatóságnak − A kérelem tartalmát, a kötelező mellékleteket. − Amennyiben valami hiányzik, a hatóság hiánypótlási felhívást ad ki. − A hiánypótlásra maximum 45 napos határidőt lehet adni, ha ez eredménytelen → eljárás megszüntetése.

7 3. A hatóság feladata a kérelem beérkezését követő 8 napon belül − Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, ha feltétele fennáll. − Hiánypótlási felhívás kiadása, ha ez szükséges.

8 4/1. Függő hatályú határozat − Ez egy feltételes döntés. − A kérelmet érdemben még nem vizsgálja a hatóság.

9 4/2. Függő hatályú határozat − Amennyiben két hónap elteltével nem születik érdemi döntés, vagy a hatóság nem szünteti meg az eljárást, fő szabály szerint: - az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, - mentesül az eljárási költség megfizetése alól, - visszakapja a megfizetett illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat, megelőlegezett eljárási költséget, - meg kell fizetni részére a fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában 10.000 forintot (kvázi két szankció).

10 5. Mire nincs lehetősége a hatóságnak 2016. január 1. napja után − Nem lehet az ügyintézési határidőt meghosszabbítani. − Nem lehet az eljárást felfüggeszteni az ügyfél kérelmére. − Eljárás felfüggesztése csak akkor, ha törvény engedi.

11 6. Eljárási költség előlegezése, viselése − A Ket. meghatározza, hogy mi minősül eljárási költségnek (pl. illeték, szakértő díja). − Az eljárási költséget a kérelmező ügyfél előlegezi (előzetes letétbe helyezés), ha nem → eljárás megszüntetése. − Az eljárási költséget a kérelmező ügyfél viseli.


Letölteni ppt "1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések