Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számvitel S ZÁMVITEL Dr. Ormos Mihály. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hol tartunk… Üzemi (üzleti) tevékenység.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számvitel S ZÁMVITEL Dr. Ormos Mihály. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hol tartunk… Üzemi (üzleti) tevékenység."— Előadás másolata:

1 Számvitel S ZÁMVITEL Dr. Ormos Mihály

2 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 2 Hol tartunk… Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (hozamai) - Üzemi (üzleti) tevékenység költségei, ráfordításai A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei - Pénzügyi műveletek ráfordításai. B/ Pénzügyi műveletek eredménye C/ Szokásos vállalkozási eredmény (  A  B) Rendkívüli bevételek - Rendkívüli ráfordítások. D/ Rendkívüli eredmény E/ Adózás előtti eredmény (  C  D) - Társasági adó. F/ Adózott eredmény - Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés. G/ Mérleg szerinti eredmény (MSzE)

3 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 3 Az eredménykimutatás változatai Az üzemi (üzleti) eredményt a vállalkozás két változatban vezetheti le, mutathatja be: –Összköltség eljárással –Forgalmi költség eljárással Összköltség eljárás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények Üzleti tevékenység hozamai Felmerült éves összes költség Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai. A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Forgalmi költség eljárás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Üzleti tevékenység hozamai Értékesítés éves összes költsége Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai. A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 62

4 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 4 Forgalmi költséges Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Üzleti tevékenység hozamai Értékesítés éves összes költsége Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai. A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Összköltséges Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények Üzleti tevékenység hozamai Felmerült éves összes költség Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai. A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Ismerkedjünk meg a fogalmakkal Felmerült éves költség anyagjellegű ráfordítás személyi jellegű ráfordítás értékcsökkenési leírás Értékesítés éves összes költsége a felmerült összes költségnek az a része amely a tárgyévi bevételekkel hozható kapcsolatba költségnemek - aktivált saját teljesítmények Költségnemek 63

5 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 5 És még egy Aktivált saját teljesítmények: (két elemből áll) –Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ), ezek az eszközök a beszámolási időszak végén a leltárban szerepelnek. (Érteke csak pozitív lehet.) –Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV), a saját termelésű készletek év végi és év elejei állományának különbözete. 63

6 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 6 A két változat összehasonlítása Értékesítés nettó árbevétele:12.000 eFt Egyéb bevételek 3.000 eFt Egyéb ráfordítások 2.000 eFt Éves összes felmerült költség13.000 eFt Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ): 1.000 eFt Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV): 2.000 eFt Mennyi az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye? (Mindkét eredménykimutatás változatot alkalmazva) 64

7 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 7 Számoljunk! Számítsuk először ki az aktivált saját teljesítmények értékét: 1000+2000=3000 eFt és az értékesítés éves összes költségét: 13000-3000=10000 eFt „Összköltség” típusú Értékesítés nettó árbevétele12000 Egyéb bevételek 3000 Aktivált saját teljesítmények 3000 Üzleti tevékenység hozamai18000 Felmerült éves összes költség13000 Egyéb ráfordítások 2000 Üzleti tevékenység ráfordításai15000 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3000 „Forgalmi költség” típusú Értékesítés nettó árbevétele12000 Egyéb bevételek 3000. Üzleti tevékenység hozamai15000 Értékesítés éves összes költsége10000 Egyéb ráfordítások 2000 Üzleti tevékenység ráfordításai12000 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3000 64

8 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 8 Árbevétel - bevétel Árbevétel: Egy beszámolási időszak során értékesített (realizált) készletek és idegennek végzett szolgáltatások számlázott ellenértéke. Bevétel: Gyűjtő fogalom, mely tartalmazza az árbevételt is Bevétel  Pénzbevétel 66

9 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 9 Költség - ráfordítás Költség: Az üzletmenetben 1 év alatt felmerülő élő és holtmunka felhasználás pénzben kifejezett értéke. (A gazdálkodó fő tevékenysége érdekében azaz a termelés, szolgáltatás, kereskedelemi tevékenység érdekében történő erőforrás felhasználások pénzben kifejezett értéke). Ráfordítás: Az anyagi javak kibocsátásának a bekerülési értékét öleli fel. Gyűjtő fogalom, mely tartalmazza a költségeket is. Vagyis amíg a ráfordítás a vállalkozás működésének egészét szolgálja, annak érdekében merül fel, addig a költség csak az üzemi, üzleti (termelési, szolgáltatási, kereskedelmi) folyamatokat alapozza meg, annak érdekében használják fel. 67

10 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 10 Költség kapcsolata más fogalmakkal Költség és árbevétel ok-okozati kapcsolat a költség az az összeg amibe az árbevétel kerül Költség és ráfordítás a költség része a ráfordításnak Költség és kiadás a kiadás pénztári, banki pénzmozgást jelent minden költség valamikor kiadássá válik 67

11 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 11 Értékesítés nettó árbevétele A beszámolási időszakban eladott készletek és idegeneknek végzett szolgáltatások kiszámlázott, az üzleti partner által elismert ellenértéke. (Az áfa értékét természetesen nem tartalmazza) Nettó tartalmúvá az árbevétel a következő korrekciók elvégzése után válik: Csökkentő tételek: Növelő tételek: –utólag adott engedmények– fogyasztói árkiegészítés –fogyasztási adó– felár –visszaküldés Exportértékesítés árbevétele Belföldi értékesítés árbevétele 67-68

12 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 12 Egyéb bevételek Olyan bevételek, amelyek az üzletmenetből következnek, de a Sz. tv. szabályozása értelmében nem lehetnek részei az árbevételnek. Részei: –kapott kártérítés –kötbér –késedelmi kamat –bírság A Sz. tv. alapján egyéb bevételnek kell tekinteni - a fentieken túl: –immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének áfa nélküli ellenértékét –korábban behajthatatlannak minősített követelés címén befolyt összegeket –céltartalék feloldását (megszüntetését) –visszaírás értékét 68

13 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 13 Egyéb ráfordítások Olyan ráfordítások, amelyek az üzletmenetből következnek, de a Sz. tv. szabályozása értelmében nem tekinthetők költségnek. Részei: –fizetett kártérítés –fizetett kötbér –fizetett késedelmi kamat –bírság –immateriális javak, tárgyi eszközök ráfordításai (könyv szerinti értéke) –képzett céltartalék összege –terven felüli értékcsökkenési leírás, értékvesztés 69

14 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 14 Aktivált saját teljesítmények Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása 69

15 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 15 Költségnemek (összköltséges) A beszámolási időszakban az üzletmenet során felhasznált élő- és holtmunka értékét foglalja magában. Más megközelítésben mondhatjuk, hogy a költségnemek a felmerült éves összes költséget ölelik fel. Tartalma: –Anyag jellegű ráfordítások –Személyi jellegű ráfordítások –Értékcsökkenési leírás 69

16 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 16 Költségnemek Anyag jellegű ráfordítások Részei: –anyagköltség anyagfelhasználás, anyaghiány –igénybevett szolgáltatások értéke szállítási költség, bérmunkadíjak, posta- és telefon költség, –egyéb szolgáltatások értéke illetékek, bankköltség, biztosítási díjak –eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) értékesített készletek könyv szerinti értéke –eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (alvállalkozói teljesítmények) 69

17 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 17 Költségnemek Személyi jellegű ráfordítások Olyan költségek, melyek a munkavállalókhoz kapcsolódnak – Bérköltség Munkaszerződés alapján előírt kifizetések: munkabér bérpótlék, prémium, jutalom, … – Személyi jellegű egyéb kifizetések Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb kifizetések újítási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, hozzájárulások (étkezési, üdülési), reprezentációs költségek –Járulékok 70

18 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 18 Költségnemek Értékcsökkenési leírás Immateriális javak és tárgyi eszközök után elszámolt, terv szerinti amortizációs összegek. 70

19 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 19 Értékesítés költségei (Forgalmi költség) Ha az üzemi (üzleti) tevékenység eredményénél a hozamok között csak az értékesítés árbevételével találkozunk akkor a költségek között is csak az értékesítéssel összefüggő költségeket kellene szerepeltetni. Számszakilag az éves felmerült összes költségek és az aktivált saját teljesítmények értékének különbözete. Ezek az értékesítés érdekében történő közvetlen és közvetett erőforrás felhasználásokat mutatja, azaz közvetlen, valamint közvetett költségekre bontva mutatjuk be. 70

20 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 20 Értékesítés költségei Értékesítés közvetlen költségei Olyan költségek, amelyekről a felmerülésükkor vagy későbbi időpontban megállapítható, hogy melyik termék vagy szolgáltatás váltotta ki. Ilyenek: –értékesített termékek, anyagok, áruk közvetlenül elszámolt költségei –idegennek végzett szolgáltatások közvetlenül elszámolt költségei –eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) –továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények –kereskedelmi tevékenység közvetlen költségei 70

21 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 21 Értékesítés költségei Értékesítés közvetett költségei Olyan költségek, melyekről a felmerülésükkor vagy későbbi időpontban sem megállapítható, hogy melyik termék vagy szolgáltatás váltotta ki. Ilyenek: –értékesítési, forgalmazási költségek raktározás reklám, propaganda költségek –igazgatási költségek irányítási, ügyviteli, adminisztrációs költségek –egyéb általános költségek garanciális javítási költségek nem aktivált kísérleti fejlesztés költségei 70

22 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 22 Céltartalékok Elszámolások 1.Céltartalék képzés garanciális javításokra: 500 eFt értékben 2.Év végéig (a garanciális idő lejártáig) 350 eFt értékű garanciális javítás történt meg i.ebből anyag jellegű ráfordítás volt 180 eFt ii.személyi jellegű ráfordítás 150 eFt iii.és a közvetlenül kapcsolódó értékcsökkenési leírás 20 eFt-ot tett ki Céltartalékok TK 350 Egyéb ráfordítások Céltartalék képzés Egyéb bevételek Céltartalék feloldás TKTK 350500 12 Készletek Anyagok TK 180 Röv. lej. köt. Jövedelem elszám. TK 150 Tárgyi E. TK 20 Anyag jell. ráfordítások Anyagöltség TK 180 Személyi jell. ráford. TK 150 Értékcsökk. leírás TK 20 2/i 2/ii 2/iii M/D 150 2


Letölteni ppt "Számvitel S ZÁMVITEL Dr. Ormos Mihály. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hol tartunk… Üzemi (üzleti) tevékenység."

Hasonló előadás


Google Hirdetések