Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAJOG – 7. Dr. Csőke Rita Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAJOG – 7. Dr. Csőke Rita Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék1."— Előadás másolata:

1 MUNKAJOG – 7. Dr. Csőke Rita Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék1

2 A mai témáink 1. ZH A munkaszerződés teljesítése, ismérvei Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék2

3 Egy fontos, kimaradt dia az adatvédelem témakörből 10. § (1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. (2) A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék3

4 A munkaszerződés teljesítése (a munkaviszony „tartalma”) Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék4

5 Alapvető munkáltatói kötelezettségek 1. (Mt. 51.§) Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék5 Foglalkoztatási kötelezettség A munkáltató „dolga”, hogy a munkakörébe tartozó feladattal lássa el a munkavállalót. A munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása Tárgyi, személyi, információ, irányítás, utasítás, ellenőrzés, stb. a tárgyi feltételek esetén lehet eltérő megállapodás, pl. távmunka esetében Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek biztosítása Pl. foglalkozás egészségügy védőruha, védőeszköz, stb. Költségek megtérítése Köteles a munkavállaló igazolt és indokolt, a munkaviszonnyal összefüggésben felmerült költségei megtérítésére.

6 Alapvető munkavállalói kötelezettségek (Mt. 52.§) Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék6 Megjelenés Köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni. Rendelke- zésre állás Köteles a munkaideje alatt – munkavég- zés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató rendelkezé- sére állni. Munkavégzés Köteles a munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelem- mel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni. Megfelelő magatartás Köteles a munkaköré- nek ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani. Együtt- működés Köteles a munkatár- saival együttmű- ködni.

7 Miről ismerjük fel a munkaviszonyt? (Színlelt szerződések) Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék7

8 Ismétlés a 2. óráról – érvénytelenség témakörben 27. § (2) A színlelt megállapodás semmis, ha pedig más megállapodást leplez, azt a leplezett megállapodás alapján kell megítélni. (3) … A semmisségre az érdekelt határidő nélkül hivatkozhat, a megállapodás semmisségét a bíróság hivatalból észleli. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék8

9 Mikor színlelt egy szerződés? Ha a felek (mindkettejük) valódi akarata más, mint amit szerződésben leírtak, a szerződés semmis. „Minden olyan szerződés, amely megjelenésében nem a valóságos szerződéses tartalmat hordozza, vagyis ahol a nyilatkozatban kifejezendő akarat a nyilatkozó valódi akaratától eltér - színlelt szerződés.” [ 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv] „A szerződés jogi minősítése során nem annak elnevezéséből vagy szóhasználatából, hanem az abban kikötött szolgáltatások tartalmi elemeiből, a felek által meghatározott jogok és kötelezettségek természetéből kell kiindulni.” [BH2005. 102]. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék9

10 Mi a következménye, ha színlelt egy szerződés? A szerződéseket a valós tartalmuk alapján kell megítélni. A szerződés típusa szempontjából mindegy pl., hogyan nevezik el, a (valós szándék szerinti) jogi tartalma a lényeg, aszerint minősítik. Ha bebizonyosodik, hogy mást írtak a szerződésbe, mint amire a felek szándéka irányult valójában („leplezett szerződés”), akkor a leplezett szerződés szabályai lesznek az alkalmazandók a semmisség reparálása során. Színlelt szerződések leggyakoribb tipikus indoka: anyagi. Pl. a másik szerződéstípus esetén kevesebb adó, kevesebb közteher, kevesebb adminisztráció, felelősség. De: erre is igaz, hogy a „kevesebb több”, Így pl. ha egy munkaügyi vagy egy NAV ellenőrzés során bizonyosodik be a színleltség, az drága és komoly következményei vannak (akár büntetőjogi is – költségvetési csalás). Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék10

11 A munkaviszony fontosabb karakterisztikus jellemzői a 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv alapján Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék11

12 A különböző típusú jogviszonyok elhatárolásának szempontjai 1. A különböző típusú jogviszonyoknak eltérő jellemzői vannak. Más feltételekkel és jellegzetességekkel történik a munkavégzés a különböző jogviszonyokban. Mások a karakterisztikus jellemzői pl. a munkaviszonynak, a megbízási szerződésnek és a vállalkozási szerződésnek – ez utóbbi kettő polgári jogi jogviszony. Az a közös, hogy van bennük munka, csak más jellemző jogi feltételek mellett. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék12

13 A különböző típusú jogviszonyok elhatárolásának szempontjai 2. „A munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a szerződés típusának minősítésekor - összességében kell vizsgálni.” – kétség esetén: mely ismertetőjegyei vannak túlsúlyban. „Az ellátandó tevékenység jellege és feltételei határozzák meg, hogy az adott munkavégzésre mely jogviszony választható.” Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék13

14 A munkaviszony elsődleges minősítő jegyei (önmagukban meghatározóak lehetnek a minősítésnél) 1. A tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat- meghatározás A személyes munkavégzési kötelezettség Foglalkoztatási kötelezettség a munkáltató részéről, a munkavállaló rendelkezésre állása Alá-fölérendeltségi viszony Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék14

15 Másodlagos minősítő jegyek (más minősítő jegyekkel együtt igazolják a munkaviszonyt, nem kizárólagosan) Az irányítási, utasításadási és ellenőrzési jog A munkavégzés időtartamának, a munkaidő beosztásának meghatározása A munkavégzés helye Az elvégzett munka díjazása A munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyagainak felhasználása A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása Írásbeliség Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék15


Letölteni ppt "MUNKAJOG – 7. Dr. Csőke Rita Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések