Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A köztársasági elnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A köztársasági elnök."— Előadás másolata:

1 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A köztársasági elnök

2 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. Az államfő… …a parlamentarizmusban Közjogtörténeti hagyományok: 1946. évi I. tv. Szimbolikus szerep, ellenjegyzés intézménye Az intézmény helye a hatalommegosztásban „kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett” Nem része a végrehajtó hatalomnak Funkcióját alkotmányos hatáskörei gyakorlásával valósítja meg

3 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. Szabályozás 1949. évi XX. Tv. (1989-1990) III. fej. 29. - 32. §§ 2000. évi XXXIX. törvény - A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól Alaptörvény 2011. ápr. 25. Állam, 9-14. cikk 2011. évi CX. tv. a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

4 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A KE hatáskörei I Miniszteri ellenjegyzés nélkül a) képviseli Magyarországot; b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein; c) törvényt kezdeményezhet; d) országos népszavazást kezdeményezhet; e) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás időpontját; f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz; g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését; h) feloszlathatja az Országgyűlést; i) az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek; j) javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa személyére; k) kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét; l) megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét; m) kialakítja hivatala szervezetét.

5 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A KE hatáskörei II Miniszteri ellenjegyzéssel a) az Országgyűlés felhatalmazása alapján elismeri a nemzetközi szerződés kötelező hatályát; b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket; c) kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, az önálló szabályozó szerv vezetőjét és az egyetemi tanárokat; d) megbízza az egyetemek rektorait; e) kinevezi és előlépteti a tábornokokat; f) törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését; g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát; h) dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési kérdésekben; i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben; j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.

6 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2.

7 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A KE hatáskörei III Miniszteri ellenjegyzés + érdemi mérlegelés? Formai és tartalmi szempontok Alapt. 9. cikk (6) bek. [ kinevezések ]  …teljesítését megtagadja, ha a jogszabályi feltételek hiányoznak, vagy alapos okkal arra következtet, hogy az az államszervezet demokratikus működésének súlyos zavarát eredményezné.  Előzmény: 48/1991. (IX. 26.) AB hat., 36/1992. (VI. 10.) AB hat. Alapt. 9. cikk (7) bek. [ kitüntetések ]  …teljesítését megtagadja, ha az az Alaptörvény értékrendjét sértené.  Előzmény: 47/2007. (VII. 3.) AB hat.

8 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A KE hatáskörei IV Vétójog Alkotmányos vagy politikai Az Országgyűlés megelőzheti Előzmény: 62/2003. (XII. 15.) AB hat. A Magyar Honvédség főparancsnoka A honvédségen kívül áll, irányít és nem vezet Irányítási jogkörök még: OGY, Korm., Honv. Tan. Előzmény: 48/1991. (IX. 26.) AB hat. Jelölési jogkörök ME, alapvető jogok biztosa, Kúria eln., LÜ

9 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A KE jogállása Választás : 5 évre, feltételek: magyar állpolg., 35 év, 1x újrav. Jelölés: képviselők 1/5, előző lejárta előtt max 60, min. 30 nappal [vagy 30 napon belül] Megválasztás: össz. képv. 2/3, ha nincs: 2. forduló: 2 legjobb jelölt; elnök az, aki a szavazatok többségét elnyeri Titkos, 2 napon belül Megbízatás megszűnése : Megbízatási idő lejárta, halál, lemondás, összeférhetetlenség kimondása, feladatkör ellátására 90 napon túl képtelen, megfosztás, megválasztás feltételei megszűnnek (2/3-os döntések)

10 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A KE jogállása II Az államfő felelőssége Az elnök személye: sérthetetlen Jogi felelősség korlátozott: Alap., más tv. megsértése, szándékos bűncs. elkövetése esetén tisztségétől megfosztható  Képv. 1/5-e kezdem., 2/3 megindít; elbírálás: AB  Büntetőeljárás csak hivatali ideje után  AB ha a közjogi felelősséget megállapítja, a tisztségtől megfoszthatja Helyettesítés: Házelnök (átmeneti akadályoztatás, új elnök megvál.-ig) Tiszteletdíj, költségtérítés, kedvezmények Összeférhetetlenség ( minden, kivéve szerzői jogi védelem alá eső tev. ) Köztársasági Elnöki Hivatal

11 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A Sándor-palota

12 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. Köztársasági elnökeink

13 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. Konfliktusok…

14 2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. …együttműködés?


Letölteni ppt "2016. 09. 27. Alkotmányjog 2. A köztársasági elnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések