Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az I. világháború, a forradalmak és a békék összefoglalás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az I. világháború, a forradalmak és a békék összefoglalás."— Előadás másolata:

1 Az I. világháború, a forradalmak és a békék összefoglalás

2 1914--1918 Központi hatalmak és antant A háború okai és ürügye --harc a világ újrafelosztásáért (imperialista háború=birodalomépítés) --hátterében: a második ipari forradalom egyenlőtlen fejlődés a fegyverkezési verseny a francia revansvágy a keleti kérdés (a Balkán lőporos hordó)

3 A németek Schlieffen-terve (villámháború) kudarc (gyors orosz mozgósítás miatt kétfrontos háború) A tűzfegyverek fejlettsége miatt állóháború (1. marne-i csata, 1914 -- lövészárkok) A kisszövetségesek bevonása a titkos diplomácia eszközével, területi ígéretekkel (pl. Románia, 1916) új frontok, pl. olasz

4

5 1916--1917 A „verduni vérszivattyú”—döntetlen Somme folyó—antant támadás. Tankok bevetése gépek csatája, anyagháború Hadigazdálkodás a hadviselő országokban A közvélemény kijózanodása, kezdődő pacifizmus; IV. Károly különbéke-kísérlete (1917 eleje)--kudarc Antant blokád miatt a központi hatalmak gyorsan kimerülnek; az antant országok hitelre vásárolnak az USA-tól Az USA föladja az izolacionizmust, belép a háborúba 1917. ápr.-ban (német tengeralattjáró háború 1917-től) Kerenszkij-offenzíva 1917 nyarán (orosz polgári demokratikus forradalom 1917. február 23-tól, II. Miklós cár bukása)

6 Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog… Bolsevik hatalomátvétel Oroszországban 1917. október 25-én -dekrétum a hatalomról a földről (földosztás ígérete--taktika) a békéről különbéke: 1918. márc. Népbiztosok Tanácsa -- proletárdiktatúra Polgárháború ( 1918—22 ): fehérek vs.vörösök (fehérterror, vörösterror)

7 Melyik ütközet volt a „gépek csatája”? Melyik a „vérszivattyú”? Melyikben vetettek be harci gázt? Hol állították meg a németeket először a franciák? Hol harcoltak jelentős számban magyar katonák is? (front, hadszíntér)

8 1918 Wilson elnök 14 pontja (jan.) -köztük a nemzetek önrendelkezése (10.), a titkos diplomácia beszüntetése, a szabad kereskedelem és a Népszövetség felállítása -miközben egyes problémákat orvosolni igyekszik, újakat generál (pl. Lengyelország) Fegyverszünetek: nov.3.: Monarchia (Pádua) -nov.11.: Németország (compiegne-i erdő)

9 A Párizs környéki békék Főszereplők: Anglia, Fro. -francia érdek: a/ No. meggyengítése hosszú távon, anyagilag (jóvátétel, hadsereg leszerelése) b/ egy egészségügyi kordonnal megállítani a bolsevizmus terjedését (kisantant államok) nemzeti igényeik kielégítése A veszteseket érdemben nem hallgatják meg, a béke nagyhatalmi jellegű. „Ez nem béke, hanem fegyverszünet húsz évre” Foch marsall)

10 Szétesnek a hagyományos birodalmak: OMM, Oszmán Birodalom, Orosz Birodalom Török modernizáció és békemegújítás (Kemál Atatürk), örmény holokauszt Mandátumos területek (burkolt angol-fr. gyarmatosítás) Kisebbségvédelmi szerződések kollektív jogokkal

11 Őszirózsás forradalom/temetővirág-forradalom Nemzeti tanácsok/Magyar Nemzeti Tanács (1918. okt. 24.: -Függetlenségi és 48-as Párt, -Országos Radikális Párt, -szociáldemokrata párt Károlyi Mihály miniszterelnök: 1918.okt. 31. Általános titkos választójog Népköztársaság: nov. 16.(IV. Károly lemond a királyi hatalom gyakorlásáról) Sarkalatos kérdések: közellátás, földosztás, hadügy, nemzetiségi kérdés—egyiket sem sikerül megoldani! Károlyi államfő, Berinkey Dénes miniszterelnök (1919. jan.) a szélsőjobb és a szélsőbal erősödése (kommunista párt: 1918. nov. 24.)

12 Tanácsköztársaság 1919. márc. 21., 133 nap Magyarországi Szocialista Párt A Vix-jegyzék (1919. márc. 20.) visszautasítása Forradalmi Kormányzótanács, népbiztosok, Kun Béla Proletárdiktatúra: Vörös Hadsereg, Vörös Őrség Szűkített választójog Államosítások Az oktatásban: a hittantanítás, az osztályozás, az érettségi eltörlése (értékelés: „megfelelt, nem felelt meg”) Felvidéki hadjárat, Stromfeld Aurél Clemenceau-jegyzékek,visszavonulás 1919. aug.1.: a Forradalmi Kormányzótanács lemond Román támadás a Tiszánál

13 Trianon, 1920. jún. 4. Apponyi és Teleki Pál szerepe A következmények: minden legális politikai erő revíziót követel (a kommunisták internacionalisták, ők nem, de a párt nem is legális politikai erő!) -ennek mértékében van különbség, irredentizmus Lord Rothermere sajtómágnás cikke Angliában és fogadása Bp.-en, de ez nem az angol külügy hivatalos álláspontja!

14 Kérdések a vörös térkép alapján: 1. Melyik országhoz csatolták a trianoni határtól északra és keletre elhelyezkedő területeket? 2. Melyik országhoz került a határ mentén élő legnagyobb összefüggő magyar tömb? 3. Melyik az a vesztes ország, mely ugyancsak kapott Magyarországtól területet? 4. Nevezzen meg két okot, melyek miatt nem tartották be az etnikai- nyelvi határokat a politikai határok kijelölése során!

15 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára... (részlet) Csak egy éjszakára küldjétek el őket; A pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára: Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk, Mikor a halálgép muzsikál felettünk; Mikor láthatatlan magja kél a ködnek, S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek, Csak egy éjszakára küldjétek el őket; Gerendatöréskor szálka- keresőket. Csak egy éjszakára: Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák, Robbanó golyónak mikor fénye támad S véres vize kicsap a vén Visztulának.

16 Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Az uzsoragarast fogukhoz verőket. Csak egy éjszakára: Mikor gránát-vulkán izzó közepén Ugy forog a férfi, mint a falevél; S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, – Szép piros vitézből csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket: A hitetleneket s az üzérkedőket. Csak egy éjszakára: Mikor a pokolnak égő torka tárul, S vér csurog a földön, vér csurog a fáról Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…

17 Csak egy éjszakára küldjétek el őket: Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket. Csak egy éjszakára: Vakitó csillagnak mikor támad fénye, Lássák meg arcuk a San- folyó tükrébe, Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet. … Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek (utolsó ver Ne tapossatok rajta nagyon, Ne tiporjatok rajta nagyon, Vér-vesztes, szegény, szép szivünkön, Ki, íme, száguldani akar. Baljóslatú, bús nép a magyar, Forradalomban élt s ránk hozták Gyógyítónak a Háborút, a Rémet Sírjukban is megátkozott gazok. Tompán zúgnak a kaszárnyáink, Óh, mennyi vérrel emlékezők, Óh, szörnyű, gyászoló kripták, Ravatal előttetek, ravatal. Mi voltunk a földnek bolondja, Elhasznált, szegény magyarok, És most jöjjetek, győztesek: Üdvözlet a győzőnek.


Letölteni ppt "Az I. világháború, a forradalmak és a békék összefoglalás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések