Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FÜGGETLENSÉG Készítette: Szabó Gabriella. Nemzetközi szabályozás A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kiadott Könyvvizsgálói Etikai Kódex.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FÜGGETLENSÉG Készítette: Szabó Gabriella. Nemzetközi szabályozás A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kiadott Könyvvizsgálói Etikai Kódex."— Előadás másolata:

1 FÜGGETLENSÉG Készítette: Szabó Gabriella

2 Nemzetközi szabályozás A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kiadott Könyvvizsgálói Etikai Kódex Az IFAC etikai kódex meghatározza a szakmai etika alapelveit, amelyek tartalmazzák:  tisztesség  tárgyilagosság  szakmai kompetencia és megfelelő gondosság  titoktartás és  hivatáshoz méltó magatartás

3 Szabályozás Magyarországon 2007. évi LXXV. MKVK tv. MKVK Alapszabály (1997) MKVK szabályzat a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról MKVK Fegyelmi Bizottság: - Etikai Szabályzat kidolgozása; - az etikai követelmények és szabályok megtartásának ellenőrzése; - fegyelmi eljárás lefolytatása; - szakmai vélemény nyújtása

4 Standard környezet 210. st. Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről 220. st. A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségellenőrzése A könyvvizsgáló etikai követelmények vonatkozásában fennálló felelősségével foglalkozik

5 FÜGGETLENSÉG A bizonyosságot nyújtó megbízásokat (könyvvizsgálati megbízás) CSAK AKKOR LEHET ELFOGADNI, ha a könyvvizsgáló úgy véli  a releváns etikai követelmények teljesülnek (pl. függetlenség és szakmai kompetencia)  és a megbízás bizonyos jellemzőkkel rendelkezik.

6 MKVK Etikai Szabályzata Részei: Általános szabályok A könyvvizsgálói hivatás magatartási szabályai (függetlenség, összeférhetetlenség, ügyféllel szembeni magatartás, titoktartás, együttműködés a kv-ók között) A fegyelmi eljárás szabályai A. Ált. szabály: - A könyvvizsgáló nem végezhet olyan tevékenységet, amely - veszélyezteti a független kv-ói vélemény kialakítását, - veszélyezteti a kötelezettségek betartását, - korlátozná tárgyilagosságát, függetlenségét, - befolyásolná szakmai meggyőződését.

7 B. A könyvvizsgálói hivatás magatartási szabályai Függetlenség A könyvvizsgáló  munkáját csak részrehajlás nélkül,  tárgyilagosan végezheti,  kerülnie kell minden olyan helyzetet, amely alkalmas lehet függetlenségének veszélyeztetésére. Nem kerülhet függő helyzetbe ügyfelével. MKVK Etikai Szabályzata

8 Függő helyzetben van a könyvvizsgáló, ha üzleti tulajdoni részesedéssel rendelkezik az ügyfele (megbízója) társaságában; tisztségviselő olyan társaságban, amelynek pénzügyi érdekeltsége van a vizsgált társaságnál; Olyan társaságban van érdekeltsége, befektetése, amelynek befektetése van másik társaságban, amelyben ügyfelének érdekeltsége van, vagy közös társasága van megbízójával; Ügyfelének hitelezője vagy adósa nem lehet tulajdoni részesedése vagy függetlenséget érintő egyéb érdekeltsége olyan társaságban vagy egyéb szervezetben amely üzleti kapcsolatban áll ügyfelével. MKVK Etikai Szabályzata

9 Nem végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet: az ügyfél tulajdonosa az adott társaságnál és könyvvizsgálójánál megbízatását megelőző 3 éven belül a könyvvizsgálandó társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezett, vagy 3 éven belül a társaság könyveinek vezetésében részt vett előző 3 éven belül a költségvetési szerv alkalmazottja volt 3 évig a szervezet ellenőrzésében, mint adóellenőr, számvevő, pénzügyőr, felügyeleti szerv vagy hatóság munkatársa vett részt A szerződéses díjakon kívül más juttatást nem fogadhat el MKVK Etikai Szabályzata

10 Könyvvizsgáló cég esetében a függetlenségre vonatkozó rendelkezéseket egyedileg kell mérlegelni, alkalmazni  az összes kamarai tag könyvvizsgálóra  legfőbb szerv, legfőbb irányító szerv és felügyelő testületének összes tagjaira  vezető állású munkavállalóira MKVK Etikai Szabályzata

11 A MER-ek, politikák és eljárások kidolgozása a könyvvizsgáló társaság felelőssége. 1. tsz. st.: a társaság köteles létrehozni és fenntartani egy minőségellenőrzési rendszert, hogy az kellő bizonyosságot nyújtson számára arra, hogy: - A társaság és a munkatársak megfelelnek a szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményeknek, és a kibocsátott jelentések az adott körülmények között megfelelőek. FÜGGETLENSÉG

12 A megbízásért felelős partner Feladata: megállapítani a könyvvizsgálati megbízásra vonatkozó függetlenségi követelményeknek való megfelelést be kell szereznie a releváns információt azon körülmények és kapcsolatok beazonosítása és értékelése céljából, amelyek veszélyeztetik a függetlenséget; értékelnie kell a társaság függetlenségi politikáinak és eljárásainak beazonosított megszegésével kapcsolatos információkat; megfelelő intézkedéseket kell hoznia az ilyen fenyegetések kiszűrése vagy elfogadható szintre történő csökkentése érdekében, (Biztosítékok alkalmazása vagy megbízástól való visszalépés) Azonnal jelentenie kell a társaság felé, ha nem képes az ügyet megoldani

13 MER, POLITIKA ÉS ELJÁRÁSOK A társaságnak olyan politikákat és eljárásokat kell kialakítania, amelyek kellő bizonyosságot nyújtanak, hogy a társaság, munkatársai és egyéb személyek is megőrzik függetlenségüket, ahol ezt a releváns etikai követelmények előírják. A politikáknak lehetővé kell tenniük a társaság számára, hogy: kommunikálja a függetlenséggel kapcsolatos követelményeket a munkatársak és adott esetben egyéb személyek számára, továbbá beazonosítsa és értékelje azon körülményeket és kapcsolatokat, amelyek veszélyeztetik a függetlenséget, és megfelelő lépéseket tegyen az ilyen veszélyek kiküszöbölése vagy megfelelő szintre történő csökkentése érdekében biztonsági intézkedések alkalmazása vagy a megbízástól való visszalépéssel

14 A társaságnak a függetlenségi politikák és eljárások betartásáról szóló ÍRÁSBELI MEGERŐSÍTÉST minden munkatárstól, akinek függetlennek kell lennie. FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT min. ÉVENTE be kell gyűjtenie

15

16

17

18

19 KÖSZÖNÖM KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 2013.12.06.


Letölteni ppt "FÜGGETLENSÉG Készítette: Szabó Gabriella. Nemzetközi szabályozás A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kiadott Könyvvizsgálói Etikai Kódex."

Hasonló előadás


Google Hirdetések