Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

URBANISZTIKA 4 Baracsi Viktória. BEÉPÍTÉSI / KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV ÉPÜLETEK Meglévő/tervezett épület (jellemző tetőfelülnézet) Jellemző funkció, szintszám.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "URBANISZTIKA 4 Baracsi Viktória. BEÉPÍTÉSI / KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV ÉPÜLETEK Meglévő/tervezett épület (jellemző tetőfelülnézet) Jellemző funkció, szintszám."— Előadás másolata:

1 URBANISZTIKA 4 Baracsi Viktória

2 BEÉPÍTÉSI / KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV ÉPÜLETEK Meglévő/tervezett épület (jellemző tetőfelülnézet) Jellemző funkció, szintszám (felirat vagy színezés) Mélygarázs kontúr, férőhelyek száma FELSZÍNI KIALAKÍTÁS Zöldfelületek (növényborítottság megkülönböztetéssel, használat felirattal) Fa, fasor Vízfelület KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK Gyalogos, kerékpáros, vegyes, autós illetve kötöttpályás használatú felületek (felirat, színezés) Felszíni parkolók (kiosztás, férőhelyek felirat) EGYÉB Javasolt telekhatár

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 URBANISZTIKA 4

15

16 - bel- és külterület lehatárolását - a beépítésre szánt, ill. a beépítésre nem szánt területeket, a terü-letfelhasználási egységek, építési övezetek lehatárolását - a település szerkezetét meghatározó közterületeket és az egyéb területek elkülönítését - az infrastruktúra hálózatok és építmények szükséges szabályozását - a meglévő és tervezett területeket, e területekre és telkekre vonatko zó megállapításokat, építési övezeti jelet - a védett, a védelemre tervezett és a védő területeket - az egyes sajátos jogintézményekkel érintett területek lehatárolását - a telekre vonatkozó kötelező építési vonalak Szerkezeti terv tartalmazza: SZERKEZETI TERV

17 - bel- és külterület lehatárolását - a beépítésre szánt, ill. a beépítésre nem szánt területeket, a területfelhasználási egységek, építési övezetek lehatárolását - a település szerkezetét meghatározó közterületeket és az egyéb területek elkülönítését - az infrastruktúra hálózatok és építmények szükséges szabályozását - a meglévő és tervezett területeket, e területekre és telkekre vonatkozó megállapításokat, építési övezeti jelet - a védett, a védelemre tervezett és a védő területeket - az egyes sajátos jogintézményekkel érintett területek lehatárolását - a telekre vonatkozó kötelező építési vonalak Szabályozási terv tartalmazza: SZABÁLYOZÁSI TERV

18

19

20

21 ALAPTÉRKÉP

22

23

24 KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK (ALAPELEMEK) Szabályozási vonal A telek közterületi határvonala, a köz- és magánterületet elválasztó vonal Szabályozási szélesség

25 Építési övezet illetve övezet határa, jele KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK (ALAPELEMEK)

26 KÖTELEZŐ (MÁSODLAGOS) SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Építési hely Építési vonal (Építési határvonal)

27 KÖTELEZŐ (MÁSODLAGOS) SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

28

29 Telekhatár TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

30 Műemlék Műemlék telke Műemléki környezet KÖTELEZŐ (MÁSODLAGOS) SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

31 Régészeti terület határa KÖTELEZŐ (MÁSODLAGOS) SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

32 EGYÉB SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK Tilalmak (változtatási, telekalakítási, építési) Elővásárlási jog Kisajátítás Településrendezési kötelezések (beépítési-, helyrehozatali-, beültetési kötelezettség) Kiszolgáló út és lakóút –céljára történő lejegyzés Útépítési és közműépítési hozzájárulás Összevont telepítési eljárás Településképi véleményezési, bejelentési eljárás Településképi kötelezés Közterület alakítás

33 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Jelentős szintbeni/szint alatti gépjárműtároló határa és jele, férőhelyszáma Kötelező fásítás Gyalogút Kerékpárút Vegyeshasználatú út Kötöttpályás tömegközlekedés Kilátás és látványvédelem

34 HÉSZ – HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT A szabályozási terv szöveges háttere Speciális önkormányzati rendelet Helyi jogszabály Adott tartalmi és formai követelményekkel (OTÉK, ÉTV, 312/2012) Az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet, az Étv-nek, OTÉK-nak és a 314/2012 Korm. rendeletnek megfelelően.

35

36 6. A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: Lf-1 jelű építési övezetOTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret-1500m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete-14m A beépítési mód-oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság-4,5m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke30 % A zöldfelület legkisebb mértéke40 % Ahol a terv külön nem jelöli, a területen az elő-, oldal- és hátsókert méretét az OTÉK 35.§-a szerint kell meghatározni. Az Lf-1, Lf-2, Lf-3 jelű építési övezetben az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon. 7. A telek beépítettség az Lf-1 jelű építési övezetben 70,0 m mélységgel, számítandó, ahol a szabályozási tervlap jelöli. 8. Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,5.

37

38 Gmg jelű építési övezet OTÉKHÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret-4000m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete-40m mélységi mérete-60m A beépítési mód-szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság-6,0m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke5010% A zöldfelület legkisebb mértéke2535% 5. A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé. 6. A területen bódé, faház, selejtes jármű, stb. csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető. 7. Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5.

39

40 6. A község mezőgazdasági területe - építési szempontból - az alábbi területegységekre tagolódik: Má, mint általános mezőgazdasági terület, általános (szántó)Má-1 korlátozott használatú terület (gyep, legelő)Má-2 Mk, mint kertes mezőgazdasági terület Nem beépíthető kertes mezőgazdasági területMk-0 8. Általános mezőgazdasági övezet (Má): Szántó művelési ágú földrészleten építmény csak 100 000 m2-nél nagyobb (minimum 100 m szélességű) telekterületen helyezhető el. Az Má-1 jelű övezetben a maximális beépítettség 3%. Az épület földszintes, legfeljebb 4,50 m építménymagasságú lehet. Az Má-2 jelű övezetben gyep valamint a szőlő, gyümölcsös művelési ágú földrészletek nem beépíthetők, ezeken a területeken épület nem helyezhető el.


Letölteni ppt "URBANISZTIKA 4 Baracsi Viktória. BEÉPÍTÉSI / KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV ÉPÜLETEK Meglévő/tervezett épület (jellemző tetőfelülnézet) Jellemző funkció, szintszám."

Hasonló előadás


Google Hirdetések