Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAVÁLLALÓ KÁRFELELŐSSÉGE. 1. A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉS RENDSZERE 2. FELRÓHATÓSÁGON ALAPULÓ FELELŐSSÉG 3. OBJEKTÍV FELELŐSSÉG 4. KÁRIGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAVÁLLALÓ KÁRFELELŐSSÉGE. 1. A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉS RENDSZERE 2. FELRÓHATÓSÁGON ALAPULÓ FELELŐSSÉG 3. OBJEKTÍV FELELŐSSÉG 4. KÁRIGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE."— Előadás másolata:

1 A MUNKAVÁLLALÓ KÁRFELELŐSSÉGE

2 1. A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉS RENDSZERE 2. FELRÓHATÓSÁGON ALAPULÓ FELELŐSSÉG 3. OBJEKTÍV FELELŐSSÉG 4. KÁRIGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

3 I. A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG RENDSZERE

4 A MUNKAJOGI FELELŐSSÉG KÉT FORMÁJA MUNKAVÁLLALÓI MUNKAVÁLLALÓI - Vétkesség - Munkáltató bizonyít - Teljes körű MUNKÁLTATÓI MUNKÁLTATÓI - Objektív - Munkáltató bizonyít - Teljes körű

5 5 A MUNKAVÁLLALÓI FELELŐSSÉG KÉT FAJTÁJA FELRÓHATÓSÁGON ALAPULÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG FELRÓHATÓSÁGON ALAPULÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG OBJEKTÍV KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG OBJEKTÍV KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG –Általános megőrzési –Pénzkezelői –Leltárfelelősség

6 II. A MUNKAVÁLLALÓ FELRÓHATÓSÁGON ALAPULÓ FELELŐSSÉGE II. A MUNKAVÁLLALÓ FELRÓHATÓSÁGON ALAPULÓ FELELŐSSÉGE

7 7 Általános felelősségi alakzat Általános mivolta: feltételei közvetlenül a munkaviszonyból erednek Általános mivolta: feltételei közvetlenül a munkaviszonyból erednek A munkaszerződés megkötésével a munkavállaló arra is kötelezettséget vállal, hogy munkáját az általában elvárható gondossággal végzi és nem fog kárt okozni munkáltatójának [Mt. 52. § (1) bek. c) pont] A munkaszerződés megkötésével a munkavállaló arra is kötelezettséget vállal, hogy munkáját az általában elvárható gondossággal végzi és nem fog kárt okozni munkáltatójának [Mt. 52. § (1) bek. c) pont]

8 8 Felelősség a vétkesen okozott kárért munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

9 9 Felelősség a vétkesen okozott kárért A fenti feltételeket, kárt, okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania (inculpatio) A fenti feltételeket, kárt, okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania (inculpatio) Felróhatóság: felelősség alapjánál…. Felróhatóság: felelősség alapjánál…. Vétkesség: felelősség mértékénél…. Vétkesség: felelősség mértékénél….

10 10 FELTÉTELEI 1. Munkaviszony fennállása 2. Munkaviszonyból származó kötelezettség megszegése 3. Felróhatóság 4. Kár keletkezése 5. Okozati összefüggés a munkavállaló magatartása és a kár között

11 1. MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA Csak munkaviszonyban dolgozhat Megbízási, vállalkozási szerződés – Ptk. Rendezvényen okozott kár? Munkaviszony megszűnése után is felelős

12 2. Munkaviszonyból származó kötelezettségszegés - Cselekvés, mulasztás - Nem csak munkaköri, bármely kötelezettség pl előkészítő, befejező munkák - Munkavédelmi szabályok betartása - Szakmai előírások - Károk megelőzése

13 3. FELRÓHATÓSÁG nem úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben elvárható: - a hasonló munkakörű, képzettségű, gyakorlatú munkavállalóval szembeni elvárhatóság, - szándékos vagy gondatlan magatartás.

14 Vétkes magatartás? Szándékos: étterem vezetője – összetépi a számlatömböt Gondatlan: sofőr ittasan villanyoszlopnak ütközik

15 Vétkesség foka Nem befolyásolja a felelősségre vonást A kártérítés mértékét igen!

16 16 A kártérítés mértéke Max 4 havi távolléti díjnak megfelelő összeg (KSZ 8 havi) Max 4 havi távolléti díjnak megfelelő összeg (KSZ 8 havi) Szándékos vagy súlyos gondatlanság teljes kár Szándékos vagy súlyos gondatlanság teljes kár ~ Cum és pro viribus korlátozás

17 17 Korlátozások Cum viribus: a vagyoni helytállás csak meghatározott dologra terjed ki – TD Pro viribus: meghatározott összeg erejéig áll fenn a felelősség.

18 4. KÁR KELETKEZÉSE KÁR: minden vagyoncsökkenés - Javítási költség, értékcsökkenés - Kárigény elmulasztása Ha nincs kár – fegyelmi felelősség

19 5. OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS Kötelezettségszegés – kár között: -lényeges ok, -objektíve alkalmas a károkozásra Pl. autóban keletkezett kárnál – sérülés oka

20 20 Kármegosztás Nem kell megtéríteni azt a kárt, 1. amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható – „előreláthatósági klauzula” Távoli okozati összefüggés esetén Távoli okozati összefüggés esetén Jelentősége főként: elmaradt haszon Jelentősége főként: elmaradt haszon Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

21 21 Kármegosztás Nem kell megtéríteni azt a kárt, 2. amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, 3. amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. 4. Méltányossági kármérséklés

22 22 Többek együttes károkozása vétkességük arányában, vétkességük arányában, ha ez nem állapítható meg, közrehatásuk arányában viselik. ha ez nem állapítható meg, közrehatásuk arányában viselik. egyenlő arányban viselik, ha a vétkesség, közrehatás aránya nem állapítható meg. egyenlő arányban viselik, ha a vétkesség, közrehatás aránya nem állapítható meg. Megőrzési – munkabér arányában. Megőrzési – munkabér arányában. Szándékos – egyetemleges. Szándékos – egyetemleges.

23 III. FELELŐSSÉG VÉTKESSÉG NÉLKÜL

24 HÁROM TÍPUSA A) ÁLTALÁNOS MEGŐRZÉSI FELELŐSSÉG B) PÉNZTÁROSI FELELŐSSÉG C) LELTÁRFELELŐSSÉG

25 25 A) ÁLTALÁNOS MEGŐRZÉSI FELELŐSSÉG visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettség visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettség jegyzék vagy elismervény alapján vette át, jegyzék vagy elismervény alapján vette át, állandó őrizet, kizárólagos használat állandó őrizet, kizárólagos használat hiány hiány

26 MENTESÜLÉS Ha bizonyítja, a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő

27 27 B) PÉNZTÁROSI FELELŐSSÉG ALANYI KÖRE: Pénztárost, pénzkezelőt vagy értékkezelőt Pénztárost, pénzkezelőt vagy értékkezelőt Akkor is, ha jegyzék vagy elismervény nélkül vette át Akkor is, ha jegyzék vagy elismervény nélkül vette át Korlátlan felelősség terheli Korlátlan felelősség terheli

28 28 PÉNZTÁROSI FELELŐSSÉG TÁRGYI KÖRE: az általa kezelt pénz, értékpapír, értéktárgy tekintetében (szűken) az általa kezelt pénz, értékpapír, értéktárgy tekintetében (szűken) Nem kell külön megállapodás!

29 29 C) LELTÁRFELELŐSSÉG Rendeltetése: gazdálkodás során ismeretlen okból keletkező készlethiányok megtérítésének kivételes munkajogi eszköze Rendeltetése: gazdálkodás során ismeretlen okból keletkező készlethiányok megtérítésének kivételes munkajogi eszköze Jellege Jellege –Megőrzési alfaja, vagy önálló alakzat? –Felelősség vagy kockázatviselés?

30 30 LELTÁRFELELŐSSÉG Előzetes tájékoztatás a leltárfelelősség munkáltató-specifikus részleteiről Előzetes tájékoztatás a leltárfelelősség munkáltató-specifikus részleteiről Írásbeli leltárfelelősségi megállapodás Írásbeli leltárfelelősségi megállapodás Leltári készlet szabályszerű átadása-átvétele Leltári készlet szabályszerű átadása-átvétele Leltárhiány Leltárhiány Leltárfelvétel Leltárfelvétel Min. a leltáridőszak felében munkaviszony Min. a leltáridőszak felében munkaviszony Nem felelős is kezel – előzetes hozzájárulás Nem felelős is kezel – előzetes hozzájárulás

31 31 LELTÁRHIÁNY - az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban (leltári készlet) - ismeretlen okból hiány keletkezett, - a hiány meghaladja a forgalmi veszteséget (Káló) -Természetes mennyiségi csökkenés -Kezeléssel járó veszteség

32 32 Mértéke (KSZ: abszolút diszpozitív) Teljes összeg: állandóan egyedül kezeli Teljes összeg: állandóan egyedül kezeli Max 6 havi távolléti díj, ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli. Max 6 havi távolléti díj, ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli. Csoportos leltárfelelősség: max. a megállapodást kötött munkavállalók távolléti díjának hathavi együttes összege Csoportos leltárfelelősség: max. a megállapodást kötött munkavállalók távolléti díjának hathavi együttes összege

33 IV. KÁRIGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

34 34 JOGÉRVÉNYESÍTÉS 1. Bírósághoz fordulhat 2. Írásbeli fizetési felszólítás – max minimálbér háromszorosa 3. Fizetési meghagyás kibocsátását kérheti – nem vétkességinél

35 Sérelemdíj (Ptk. 2:52. §) személyiségi jogi jogsérelem - vagyoni elégtétel személyiségi jogi jogsérelem - vagyoni elégtétel Nem kártérítés: elég a jogsértés tényére hivatkozni, kárt nem kell igazolni Nem kártérítés: elég a jogsértés tényére hivatkozni, kárt nem kell igazolni A jogsértő félnek kell a mentesülés feltételeit bizonyítania A jogsértő félnek kell a mentesülés feltételeit bizonyítania Ptk. 2:43. § személyiségi jogok esetei Ptk. 2:43. § személyiségi jogok esetei 35

36 36 Munkavállalói biztosíték Írásbeli megállapodással egy havi biztosíték: a) pénzt, más értéket vesz át, kifizetést teljesít, vagy b) ezt közvetlenül ellenőrzi. Kártérítési igény kielégítésére használható Kártérítési igény kielégítésére használható Visszajár Visszajár Számlán, célhoz kötött kezelés Számlán, célhoz kötött kezelés

37 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MUNKAVÁLLALÓ KÁRFELELŐSSÉGE. 1. A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉS RENDSZERE 2. FELRÓHATÓSÁGON ALAPULÓ FELELŐSSÉG 3. OBJEKTÍV FELELŐSSÉG 4. KÁRIGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések