Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Készpénzkímélő fizetőeszköz: bank által kibocsátott, a későbbiekben igazi pénzre beváltható fizetési ígéret Fajtái:  Csekk  Bankkártya, fizetési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Készpénzkímélő fizetőeszköz: bank által kibocsátott, a későbbiekben igazi pénzre beváltható fizetési ígéret Fajtái:  Csekk  Bankkártya, fizetési."— Előadás másolata:

1 1

2 Készpénzkímélő fizetőeszköz: bank által kibocsátott, a későbbiekben igazi pénzre beváltható fizetési ígéret Fajtái:  Csekk  Bankkártya, fizetési kártya 2

3  A fizetőeszköz birtokosa a pénzkövetelésével vagy a hitelkeretével rendelkezhet  A készpénzforgalmat csak részben küszöbölik ki  Az elektronikus fizetések speciális eszközöket igényelnek (ATM, POS-terminál)  Olcsóbb, de időigényesebb, mint a készpénzfizetés  Speciális kockázatai vannak 3

4 Pénzkövetelést megtestesítő értékpapír, írásbeli azonnali fizetési meghagyás, amelynek kibocsátója arra szólítja fel a bankját (címzettet), hogy  a csekken feltüntetett összeget a csekk bemutatójának (birtokosának) fizesse ki (készpénzcsekk) vagy  annak számláján írja jóvá (elszámolási csekk). A csekket a kibocsátó számláján lévő fedezet erejéig lehet beváltani. 4

5 1.a csekk elnevezése az okirat szövegében a kiállításának nyelvén; 2.a határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás; 3.a fizetésre kötelezett neve (címzett); 4.a fizetési hely megjelölése; 5.a csekk kiállítási napjának és helyének megjelölése, 6.a kibocsátó aláírása. 5

6 Fizessen e csekk ellenében számlakövetelésem(ünk)b ő l ………… Ft, azaz …………………. forintot …….…….……-nak, vagy a bemutatónak. A kiállítás helye: …………. …., számlatulajdonos aláírása 6

7 1.a kibocsátó: aki kiállítja a csekket és fizet vele, 2.a címzett: az intézvényezett bank és a 3.a kedvezményezett (rendelvényes): aki a csekket beváltja a bankban. 7

8  belföldön  8 nap (a határid ő után még 30 napon belül beváltható, kivéve, ha a kibocsátó visszavonta),  Európában és a Földközi-tengeri országokban  20 nap,  más kontinensen  70 nap. 8

9  hiányoznak a törvényes kellékek,  fedezetlen a csekk (kibocsátását a törvény bünteti),  megrongálódott,  helytelenül töltötték ki,  nem a bejelentett módon írták alá,  hamisított vagy hamis. 9

10 Adott méretű (85×53×0,8 mm) plasztikból készült fizetési eszköz, amellyel a kártyabirtokos  a vásárlások és szolgáltatások ellenértékét rendezheti (pl. bolti vásárlás, autópálya-használati díj, telefonkártya-feltöltés, átutalás indítása stb.),  készpénzt vehet fel a kibocsátó által meghatározott bankjegykiadó automatából,  befizethet bankszámlára,  továbbá lekérheti pénzforgalmi számlájának egyenleginformációit. 10

11 11  Betéti kártya (debit): betétkövetelés a fedezete  Hitelkártya (credit): hitelkeret a fedezete  Terhelési (charge): a költekezés során felvett hitelt határidőre vissza kell fizetni  Vegyes (mixed): az előzőek kombinációja  Webkártya: feltölthető virtuális kártya (elektronikus pénztárca)

12 12  Használatkor terhelt kártya: a tranzakcióval egy időben vagy röviddel utána terheli a számlát a bank  Halasztott fizetést lehetővé tevő kártya: hitel felvételét biztosítja, törleszteni kell  Előre fizetett (prepaid): a feltöltött összeg erejéig használható (újratölthető)

13 13  Dombornyomású: mechanikusan azonosít  Mágnescsíkos: mágneses adatrögzítés  Chipkártya: adatait memóriachipben tárolja  Biomertrikus: egyedi testi jegyek alapján azonosítja a birtokosát  Holografikus: hologramos adattárolású  Hibrid: előzőek kombinációja

14 Számlapénz-forgalom: a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetések összessége. Hazánkban 2012-ben az összes pénzforgalomnak 88%-át képezte a készpénzkímélő és készpénz nélküli fizetési forgalom. (Ez az arány Svédországban 97%, az USA-ban 93%.) 14

15  A fizetés a felek bankszámlái közötti átírással történik: a bank a kapott rendelkezés szerint o a fizetésre kötelezett fél pénzforgalmi számláját megterheli, o a jogosult fél bankszámláján pedig jóváírja (elismeri) a fizetett összeget.  Alkalmazásának feltétele: a kötelezettnek és a jogosultnak is legyen bankszámlája valamelyik pénzügyi szolgáltatónál. 15

16  Költségkímélő (tartási, kezelési, szállítási költség nem merül fel)  Biztonságos (elvesztés, lopás)  Nyomon követhető (a feketegazdaság és a pénzmosás elleni küzdelem egyik eszköze)  Egyszerűen és gyorsan végrehajtható  Olcsóbb (nincs szükség bankjegyre és érmére)  Információkat szolgáltat az elemzésekhez 16

17  Technikafüggő (a rendelkezésre állás nem 100%-os)  Kockázatos a bank számára (nemfizetés: hitelezés, csalás)  Időigényesebb (BKR rendszerben) 17

18 A Magyar Bankszövetség szerint: „A pénzforgalmi számla az a bankszámla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben (Art.) megállapított kötelezettsége alapján nyit. Pénzforgalmi számla nyitását és vezetését természetes személy is kérheti.” 18

19 19 BELFÖLDI FIZETÉSEKBEN Pénzforgalmi jelzőszám + számlatulajdonos neve

20 20 NEMZETKÖZI FIZETÉSEKBEN Nemzetközi fizetési bankszámlaszám (International Bank Account Number – IBAN kód): 28 alfanumerikus karakter (négyes csoportokban):  1-2. ISO országkód (Magyarország: HU)  3-4. ellenőrző szám  5-28. belföldi pénzforgalmi jelzőszám Az előző példában szereplő szervezet IBAN kódja: HU28 1199 4105 0618 9831 1000 0001

21 21 Rendelkezésre jogosultak:  Magánszemély nevére nyitott számla  tulajdonos vagy meghatalmazottja  Szervezett részére nyitott számla  szervezet képviselője által bejelentett személy(ek) Rendelkezés (megbízás) módja:  Nyomtatványon (papíralapon)  banki telefonvonalon / faxon  Online (internetkapcsolaton)

22 22 1.ÁTUTALÁS 2.BESZEDÉS (INKASSZÓ) 3.AKKREDITÍV

23 23 A fizető fél megbízza a bankját, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája javára. A készpénz nélküli fizetéseknek döntő hányada átutalások formájában bonyolódik le.

24 24

25 25

26 26

27 27  Bármilyen jogcímű fizetésre használható.  Nincs összeghatárhoz kötve.  Akkor is alkalmazható, ha a felek a fizetés módjában nem állapodtak meg (alapértelmezett fizetési mód).  A bank a megjelölt összeget a megbízás szerinti időben emeli le.  A jogosultnak nem kell intézkedni a követelés beszedéséről.  A fizető fél és a bankok számára is egyszerűen és gyorsan lebonyolítható.

28 28 a)Egyszerű átutalás: egy jogosult részére történő fizetés b)Csoportos átutalás: azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek javára szóló megbízások kötegelt, egy csomagba foglalt benyújtása. A viszonylag kis összegű, de nagy tömegű fizetési megbízásokat indítók számára előnyös, c)Rendszeres átutalás: a fizető fél adott összegnek meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően történő átutalására ad megbízást A bank a megbízást lejáratig vagy visszavonásig teljesíti.

29 29 A kedvezményezett megbízza a számláját vezető bankot, hogy fizetési számlája javára, a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be (számoljon el). A hazai pénzforgalomban összességében kisebb jelentőségű, ritkábban alkalmazott fizetési mód, de bizonyos tranzakciókban, ahol a fizető fél érdekét is szolgálja a pontos fizetés, jelentős számban alkalmazzák. (2012-ben a csoportos átutalás és beszedés a készpénzkímélő és a készpénz nélküli fizetési forgalomnak a 11%-át adta)

30 30

31 31

32 32 a)Azonnali beszedés: a jogosult kezdeményezésére a kötelezett értesítése és hozzájárulása nélkül, sőt kifogása ellenére kerül végrehajtásra. A következő indokok alapján nyújtható be:  Felhatalmazó levélen alapuló beszedés: a fizető fél felhatalmazó levélben engedélyezi előzetesen a bankjánál a kedvezményezett számára, hogy ellene beszedési megbízás nyújtáson be. A megbízáshoz csatolandó a „Felhatalmazó levél”.  Csekkbeszedés: csekk összegének beszedésére irányul, ezért a megbízáshoz csatolni kell a csekk eredeti példányát (a felhatalmazást testesíti meg).

33 33 b)Csoportos beszedés: a fizető felek felhatalmazása alapján a jogosul az azonos jogcímű, különböző fizető felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve nyújtja be a bankjához. A nagy tömegű, rendszeres fizetéseket fogadó jogosultak alkalmazzák. A fizető fél a terhelési nap előtt legalább hat nappal megkapja a szolgáltató számláját. A beszedést a fizető legkésőbb a terhelési napot megelőző nap végéig letilthatja.

34 34 c)Határidős beszedés: a jogosult megbízza a számláját vezető bankot, hogy fizetési számlája javára, a kötelezett Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett számlája terhére a követelést szedje be. A MÁK erről értesíti a kötelezettet, aki a fizetés teljesítése elleni kifogás megtételére határidőt jelöl meg. A kifogásolási határidő legkorábbi időpontja a megbízás benyújtását követő 10. nap. Ha a fizető fél nem emel kifogást, ezt a beszedés teljesítéséhez történő hozzájárulásának kell tekinteni.

35 35 A bank (nyitó bank) a vevő megbízása alapján arra vállal kötelezettséget, hogy ha az eladó meghatározott határidőn belül a nevesített okmányokat (pl. a vevő által elismert számlát, az áru feletti rendelkezési jogot biztosító okiratot) hozzá benyújtja, akkor a meghatározott összeget az okmányok megfelelősége esetén részére megfizeti. Lényegét tekintve: egy bank írásba foglalt fizetési ígérete. Akkor alkalmazzák, ha az eladó nem bízik meg a vevő fizetőképességében vagy fizetőkészségében. Hazánkban ritka, de létező fizetési forma, elsősorban a nemzetközi fizetésekben alkalmazzák.

36 36

37 37 A.Az eladó számára  A fizetés nem a vevőtől függ  nem tudja megakadályozni  Nincs fizetési késedelem  a vevő nem tudja lassítani és nem is áll érdekében B.A vevő számára  Az eladó szerződés szerint teljesít  egyébként a vevő nem írná alá teljesítési okmányt  Időben megkapja az okmányokat  az eladónak csak akkor fizet a bank, ha az okmányokkal minden rendben van

38 38  az aláírás(ok) és a rendelkezési jogosultság ellenőrzése  a terhelési tétel előtt  fedezetvizsgálat. (Fedezethiány esetén  megbízás sorba állítása max. 35 napra)  fizetési megbízások végrehajtása  az átvétel sorrendjében teljesíti  a megbízás teljesített, ha a jogosult számláján jóváírták  BKR  BKR-ben érkezett jóváírások fogadása  a jogosult a beérkezést követő munkanap reggelén rendelkezhessen  VIBER  VIBER-ben érkezett azonnali jóváírások  2 órán belül az ügyfél számláján kell lennie


Letölteni ppt "1. Készpénzkímélő fizetőeszköz: bank által kibocsátott, a későbbiekben igazi pénzre beváltható fizetési ígéret Fajtái:  Csekk  Bankkártya, fizetési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések