Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

P ROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL „A Z ÉLET MINDEN VÁLASZTÁSUNK ÖSSZESSÉGE.” A LBERT C AMUS Selye János Egyetem, 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "P ROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL „A Z ÉLET MINDEN VÁLASZTÁSUNK ÖSSZESSÉGE.” A LBERT C AMUS Selye János Egyetem, 2015."— Előadás másolata:

1 P ROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL „A Z ÉLET MINDEN VÁLASZTÁSUNK ÖSSZESSÉGE.” A LBERT C AMUS Selye János Egyetem, 2015

2 Követelményrendszer elővizsga: utolsó szemináriumi órán (dec.8. ill. 9.) írásbeli vizsga a teljes előadás anyagából 80 pontért + 2 szemináriumi feladat (2x5=10 pontért) + terepmunka és prezentálás 10 pontért tankönyv: Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet, Alinea Kiadó, Budapest

3 Döntéshozatali szerepek (Humphreys) Döntéshozók A probléma felvetői Döntés előkészítők Szakértők Elemzők Végrehajtók

4 Probléma (Bartee)  A probléma definíciója: bizonyos célt el akarunk érni, de az elérés útja rejtve van. (Pszichológiai definíció) Probléma =Észlelt Észlelt jelenlegi kívánatosállapot Problémaállapot Megoldási állapot

5 Venn-diagram A kívánatosnak észlelt célállapot Probléma A tényleges jelenlegi helyzet Észlelt jelenlegi helyzet

6 A Bartee-féle problématér

7 A problémák időbeni fejlődése Perszonalizációs fázis Együttműködési fázis Intézményesítési fázis Társadalmasítási fázis

8 A probléma felismerés módjai Kényszerítő nyilvánosság Belső figyelmeztető rendszerek Külső források Problémakutatás

9 Howard-féle problématér

10 Felfogásmódok filozófiai közelítésmód közgazdászok közelítésmód adminisztratív közelítésmód szigorú megerősítés modellje fokozatos hozadék modellje

11 Filozófiai közelítésmód A filozófia: a lét, az emberi gondolkodás és megismerés törvényszerűségeinek tudománya. Fő kérdés: az egyén döntése jó-e? Központi kérdése a jó és az igazság fogalmának kapcsolata.

12 Közgazdászok közelítésmódja Adam Smith: A kereslet és a kínálat vizsgálata megmutatja, hogy mi az eladó és a vevő célja: a hasznosság maximalizálása

13 A klasszikus közgazdaságtan modellje (Taylor) 1.Determinisztikus 2.Teljes informáltság 3.Az eredmények rendezhetőek 4.A döntéshozó hasznosság maximalizáló

14 A klasszikus modell cáfolata 1.Kockázat bevezetése, kockázatos döntések 2.Az információk nem teljesek 3.A DH nem tudja a következmények preferencia- sorrendjét megadni 4.A DH eltér a hasznosság maximalizálástól

15 Az adminisztratív modell Forrásai: - vezetéselmélet - pszichológia Fő képviselői:Herbert Simon Tétele: a DH-t választásai során nem a tényleges, hanem az észlelt világ irányítja. Előtérbe kerül a valószínűség és az értékelés.

16 Az adminisztratív modell alaptézisei 1.Az alternatívák nem adottak, létre kell őket hozni (alternatívák generálása) 2.Az információk nem állnak mindig rendelkezésre 3.Az információszerzés költséges és időigényes 4.Az információk pontatlanok, a hasznosságbecslés bizonytalan

17 A bizonytalanság kezelése 1.Kvantitatív jellemzők felülértékelése 2.Időpreferencia 3.Egyszerű információk, számítások 4.Kielégítő döntések

18 A szigorú megerősítés modellje Alapja: Thorndike effektus Tétele: A DH döntéseit az előző időszak pozitív döntési tapasztalatai alapján hozza meg. 4 sarkalatos pont: 1.Azok a leghatékonyabb erősítők, melyek a legintenzívebb szükségletekre hatnak és a leghamarabb érkeznek. 2.A pozitív erősítések hatékonyabbak, mint a negatívak. 3.A megszakításokkal adagolt erősítések jobban hatnak, mint a folyamatosak 4.A viselkedést ténylegesen erősítő eredményeket csak empirikusan lehet megismerni, nem elég megígérni

19 A fokozatos hozadék (szabályozott anarchia) modellje Tétele: nagyszámú, komplex esemény bekövetkezésekor nem lehet minden alternatívát összehasonlítani. A DH a cselekvési változatokat a múltbeli hasonló alternatívák tényleges eredményeivel hasonlítja össze.

20 A korlátozott racionalitás elmélete Selye János Egyetem, 2015

21 A korlátozott racionalitás alapfolyamatai Az alternatívák szekvenciális kezelése Heurisztikák (hüvelykujjszabályok) alkalmazása Kielégítésre törekvés

22 Heurisztikák alkalmazásának csapdái 1.Könnyű felidézhetőség 2.Elérhetőség 3.Látszólagos korreláció, a véletlen félreértelmezése 4.Az előzetes valószínűségek mellőzése 5.A mintanagyságra való érzéketlenség 6.Az átlaghoz való visszatérés 7.Elégtelen kiigazítás 8.Túl nagy önbizalom 9.A megerősítési csapda 10.Az utólagos előrelátás és tudás átka

23 Maximalizálásra törekvő döntéshozatal Az összes lehetséges alternatíva megvizsgálása és a legjobb kiválasztása. Minden jellemző kifejezhető egy mérési skálán. Azt a megoldást választják, amely minden követelményt a legjobban kielégít. Mindig van megoldás. Érzékeny az olyan alternatívákra, amelyek az egyes alternatívákat nem egyformán érintik. Kielégítésre törekvő döntéshozatal Addig hasonlítja össze az alternatívákat, míg egy elég jót nem talál. Minden jellemzőhöz egy cél tartozik, ezeket mint egymástól független korlátokat kezelik. Azt a megoldást választják, amely minden kritérium alapján elég jó. A korábban kiejtett megoldások miatt esetleg előfordul, hogy nincs megoldás. A jelenlegi helyzetnek a célhoz való viszonyára érzékeny.

24 A memóriatárak működése Érzékelő memória Külső események Rövid távú memória Hosszú távú memória FigyelemKódolás Előhívás (Forrás: Atkinson, Shiffrin, 1968)

25 Az információbefogadás korlátai figyelem problémája memória problémája fölfogás problémája kommunikációs problémák

26 Az információ-felhasználás korlátai struktúra keresés a DH keresési algoritmusai különbözőek bizonytalanság kerülése információözön, információhiány

27 Stratégia az információkorlát lebontásához 1.Szerkesztés 2.Dekomponálás 3.Heurisztikák 4.A problémák megfogalmazásának módja

28 A döntéshozatal 4 szakmai fejlődési szintje 1.Kezdő 2.Haladók 3.Mesterjelölt 4.Nagymester

29 Stratégiai döntések  nem rutin jellegűek  rosszul strukturált problémák  komplex probléma  bizonytalanság  szervezet hatása  eltérő érdekek a szervezeten belül

30 A stratégiai döntéshozatal folyamata (Mintzberg) 1.Probléma azonosítása Felismerés Diagnózis 2. Megoldás kialakítása Keresés Kidolgozás 3. Szelekció Szűrés (konjunktív, diszjunktív) Értékelés, választás Engedélyeztetés

31 1. A probléma felismerése a DH pszichológiai jellemzői szervezet jellemzői a probléma által érintett szervezeti DH tulajdonságai

32 Értékelés, választás 1.Intuitív választás 2.Alku 3.Elemzés

33 A stratégiai döntések dinamikája - megszakítás - késleltetés, felgyorsítás - ciklusok

34 Pesszimisták 1.Az ítéletalkotás torzítása 2.A problémamegjelenítés hibái 3.A döntési helyzet megoldásának defektusai

35 Optimisták 1.A metaracionalitás érve 2.A folytonosság érve 3.A struktúraérv

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "P ROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL „A Z ÉLET MINDEN VÁLASZTÁSUNK ÖSSZESSÉGE.” A LBERT C AMUS Selye János Egyetem, 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések