Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Katonai logisztikai kontrolling és benchmarking Dr. Lakatos Péter, egyetemi docens HHK KLI HKKT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Katonai logisztikai kontrolling és benchmarking Dr. Lakatos Péter, egyetemi docens HHK KLI HKKT."— Előadás másolata:

1 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Katonai logisztikai kontrolling és benchmarking Dr. Lakatos Péter, egyetemi docens HHK KLI HKKT

2 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Katonai logisztikai kontrolling és benchmarking 30 óra 2 kredit KOLLOKVIUM

3 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Kötelező irodalom: 1) 55/2011. (V. 13.) HM utasítás a HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről 2) 98/2009 (XII.11.) HM utasítás a honvédelmi tárca védelmi tervező rendszere felső szintű tervezési szabályainak alkalmazásáról 3) 124/2011 (XI.25.) HM utasítás a honvédelmi tárca 2013-22. évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról 4) 38/2012 (III.12) Kormány rendelete a kormányzati stratégiai irányításról

4 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Óra kezdete Óra vége Termek előadó MEGJ 2016.09.02. 9:45:00 2016.09.02. 11:20:00 BP.2.2.207 DRLP 01.szept 2016.09.07. 14:15:00 2016.09.07. 15:50:00 BP.2.2.207 DRLP 2016.09.13. 14:15:00 2016.09.13. 15:50:00 BP.2.2.207 DRLP 2016.09.21. 14:15:00 2016.09.21. 15:50:00 BP.2.2.207 DRLP 2016.10.17. 16:00:00 2016.10.17. 17:35:00 BP.2.2.207 BBALEZ összev 2016.10.19. 11:30:00 2016.10.19. 13:05:00 BP.2.2.207 BBALEZ összev 2016.10.24. 14:15:00 2016.10.24. 15:50:00 BP.2.2.207 DRLP

5 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Óra kezdete Óra vége Termek előadó MEGJ 2016.10.28. 9:45:00 2016.10.28. 11:20:00 BP.2.2.207 DRLP ZH 2016.11.04. 11:30:00 2016.11.04. 15:50:00 BP.2.2.207 GTALEZ 2016.11.28. 16:00:00 2016.11.28. 17:35:00 BP.2.2.207 DRLP 2016.12.02. 8:00:00 2016.12.02. 9:35:00 BP.2.2.207 DRLP 2016.12.07. 11:30:00 2016.12.07. 15:50:00 BP.2.2.207 DRCSDKOTV 2016.12.12. 14:15:00 2016.12.12. 15:50:00 BP.2.2.207 DRLP CSOPFEL

6 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter6 1) 55/2011. (V. 13.) HM utasítás a HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről  A HM Tárca Kontrolling Rendszer Rendeltetése  Az utasítás hatálya  Értelmező rendelkezések  A TKR kialakításának feladatai  A TKR működtetésének feladatai  A TKR fejlesztésének fealdatai  Záró rendelkezések 2016. 09. 26.Dr. Lakatos Péter6

7 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter72016. 09. 26.Dr. Lakatos Péter7 1.Az utasítás hatálya 1.§ (1) Az utasítás hatálya a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kiterjed: A Honvédelmi Minisztérium (HM) szerveire A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe ; közvetlen és fenntartói irányítása; valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre A parlamenti államtitkár felügyelete alá tartozó szervezetekre A Magyar Honvédség (MH) katonai szervezeteire Az MH szervezeti keretébe tartozó kettős jogállású, a legfőbb ügyész irányítása alatt működő szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek

8 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter8 2. Értelmező rendelkezések 2.§ a)Kontrolling:tervek, célkitűzések,hozzájuk rendelt erőforrások hatékony felhasználása. Két fő területe: Stratégiai És operatív kontrolling b) Stratégiai kontrolling:korábbi tervezési Időszakok tapasztalai felhasználásával Alátámasztja a védelmi statégia kialakítását c) Operatív kontrolling: vizsgálja azokat a működési területeket, ahol megtakarítások érhetők el. Célja: költséghatékonysági szempontok érvényesítése a vezetői döntések meghozatalában A kontrolling segíti a HM vezetését döntések meghozatalában. A stratégiai kontrolling elősegíti az operatív működés és a stratégiai célok összhangját, valamint vizsgálja az eltérések okait, javaslatot tesz korrekciós intézkedésekre.

9 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter9 3. A HM Tárca Kontrolling Rendszer rendeltetése 3.§ TKR (HM Tárca Kontrolling Rendszer) rendeltetése: stratégiai és operatív tervezési folyamatok és tervek végrehajtásának nyomon követésével: -Információk szolgáltatása - döntés-előkészítés támogatása A TKR kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért a HM Kontrolling és Szabályozási Főosztály (HM KSZF) felelős

10 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter10 4. A TKR kialakításának feladatai 4.§ Honvédelmi szervezetekkel való Kapcsolattartás és információ- Áramlás rendjének megtervezése Kontrollingfeladatok ellátásáért felelős Kapcsolattartó személy kijelölése, helyettesről Való gondoskodás Kontrollingfeladatok ellátását a logisztkai Gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti Egység állományából kijelölt Személy végzi Nyilvántartás vezetés a kontollingfeladatok Ellátásááért felelős személyek adatairól A szolgáltatott információk hitelességéért a honvédelmi szervezetek vezetői, parancsnokai felelősek.

11 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter11 5.A TKR működtetésének feladatai 5.§ 1.Operatív kontrollingfeladatok a) gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség érvényesülésének vizsgálata b) Normatív szabályozók kidolgozása c) Az ellátandó feladatok és rendelkezésre álló erőforrások összhangjának vizsgálata d) Havi és negyedéves kontrollingjelentés készítése e) Eseti jelentések, költségelemzések készítése f) Jelentések tartalmát a d) pont szerinti vezetők követelményei szerint alakítja ki

12 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter12 5.A TKR működtetésének feladatai 5.§ 2. Havi, rendszeres kontrollingjelentések elkészítése a)tárgyhavi pénzforgalmi könyvelések végrehajtása b) könyvelések zárását követő 3 munkanapon belül kontrollingjelentés összeállításához szükséges adatok feldolgozása c) szükség esetén a tervezett finanszírozástól lényegesen eltérő előirányzat-teljesítések indoklásának bekérése d) honvédelmi szervezetektől beérkezett információk pontosítása, jelentés véglegesítése

13 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter13 5.A TKR működtetésének feladatai 5.§ 3. Stratégiai kontrollingfeladatok a) Stratégiai és operatív tervekNyomon követi a tervek végrehajtását, arányos teljesítését, elemzi a céltól való eltérés okait b) Honvédelmi Tárca Védelmi Tervező RendszerA rendszer működésével kapcsolatosan javaslatokat dolgoz ki az eredményesség javítására c) Észak-atlanti Szerződés SzervezeteVizsgálja a nemzetközi megállapodásokból adódó, előírt kötelezettségek megvalósításához szükség erőforrások biztosítottságát

14 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter14 5.A TKR működtetésének feladatai 5.§ 4. Kapcsolattartás 4.§ (2) bekezdésében megjelölt kontrollingfeladatok ellátásáért felelős személyekkel való közvetlen kapcsolattartásra, kiegészítő információk határidőre történő bekérésére Az érintett honvédelmi szervezetek vezetőjének tájékoztatása

15 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter15 5.A TKR működtetésének feladatai 5.§ A Kontrollingfeladatok ellátásáért felelős személy ek meghatározott határidőig, a kért tartalommal és formában adatot szolgáltatnak a HM KSZF részére 6. A TKR működtetése keretében az adatok, információk cseréje lehetőség szerint elektronikus ügyintézés formájában történjen. 7. A HM KSZF szükség szerint továbbképzést, felkészítést tart. 8. A főosztályvezető éves szakmai fórumok, továbbképzések keretében segítséget nyújt a KTR működtetését végző állomány részére a gyakorlatban történő alkalmazáshoz. 5.

16 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter16 6.TKR fejlesztésének feladatai 6.§  2011.07.15-ig a TKR fejlesztésére vonatkozó elgondolásának kiterjesztése, valamint felterjesztése a honvédelmi miniszter részére  A NATO tag-és partnerállamok kontrollingtevékenységének tanulányozása  Gazdálkodási folyamatok hatékonyságát javító javaslatok megküldése

17 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter17 7. Záró rendelkezések 7.§ az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba a honvédelmi szervezetek az utasítás hatálybalépését követő 15.napig megküldik a kontrolling feladatok ellátásáért felelős személyek adatait. a honvédelmi szervezetek vezetői, parancsnokai saját kiképzési tervük részeként biztosítják a személyi állomány szükséges tájékoztatását a HM KSZF az 5.§ (7) bekezdés szerinti felkészítést az utasítás hatálybalépését követő 60.napig tartja meg.

18 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter18 2) A honvédelmi miniszter 98/2009. (XII.11.) HM utasítása a honvédelmi tárca védelmi tervező rendszere felső szintű szabályainak alkalmazásáról 1.fejezet: általános rendelkezések 2.fejezet: a HVTVR és alrendszerei 3.fejezet: integrált tervezési folyamat 4.fejezet: záró rendelkezések

19 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter19 I. fejezet: általános rendelkezések Az utasítás hatályaÉrtelmező rendelkezések 1.§ 2.§ a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe; közvetlen és fenntartói irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre; katonai ügyészségekre terjed ki. 1) a honvédelmi tárca védelmi tervező rendszere (HTVTR) működtetése során a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak irányadók 2) feladatok az utasítás alkalmazásában

20 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter20 Értelmező rendelkezések 2.§ (2) a) erőforrás: szervek, szervezetek képességeinek eléréséhez élőerő, infrastruktúra pénzben kifejezve b) erőforrás-tervezésben közvetlenül részt vevő szervek, szervezetek (pl.: HM Állami Egészségügyi Központ, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség c) Felső szintű tervező szervezetek (pl.:HM FLÜ; HM HKF)d) forrás: az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 87. §-ában meghatározottak e) Felső szintű gazdálkodó szervekf) Honvédelmi tárca feladatai: a tárca részére meghatározott feladatok összessége g) Katonai képesség: olyan tulajdonságok, melyek lehetővé teszik egy adott képesség létrehozását h) képesség-/ szervezetfejlesztési program i) Nagybani erőforrásterv: 10 éves stratégiai és a tárca 1 (+n) éves rövid távú terveinek részét képező okmány j) Részletes erőforrásterv: feladatok végrehajtásához szükség eszközök összességét naturális, és pénzben kifejezett formában tartalmazó adatbázis k) tervezési ciklusl) tervezési dokumentum m) tervidőszak: amelyre az adott terv vonatkozikn) Tervezési okmány o) Védelmi ágazati program

21 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter21 A HVTVR fogalma, rendeltetése 3.§ (1)A HTVTR a honvédelmi tárcánál működtetett képesség/szervezet és feladat alapú, integrált tervező rendszer (2) A HTVTR rendeltetése: a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb eszközeiben meghatározottaknak támasztott követelményeknek megfelelő feladatainak, és azok végrehajtásához szükséges erőforrások számbavétele A HTVTR olyan rendszer, mely magában foglalja a védelmi tervezés összehangolt, azonos célok megvalósítását szolgáló tevékenységeit.

22 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter22 II. fejezet: A HVTVR és alrendszerei A HVTVR felépítése és vezetése 4.§ A HTVTR egy olyan feladat alapú, integrált tervező rendszer, amely biztosítja a védelmi tervezési folyamat egymásra épülő lépésekben történő végrehajtását; és magában foglalja a védelmi tervezés összehangolt célok megvalósítását szolgáló tevékenységeit. Rendeltetése: a jogszabályokban, és állami irányítás jogi eszközeiben meghatározottaknak támasztott követelményeknek megfelelő feladatok, s azok végrehajtásához szükséges erőforrások számbavétele A HM VTB tevékenységét és működési rendjét külön HM utasítás tartalmazza

23 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter23 5.§ A HTVTR irányításáért a HM kabinetfőnök, rendszer szintű működéséért és fejlesztéséért a HM VTF főosztályvezető a felelős A HM VTF működtetése keretében: - koordinálja a tárca 10 éves stratégiai és a tárca 1(+n) éves rövid távú terveinek kidolgozását - figyelemmel kíséri a szervezetek tervező tevékenységét - összeállítja és a HM VTB elé terjeszti a 10 éves és az 1 (+n) éves terveket - ellenőrzi a szervezetek származtatott terveinek összhangját a 10 éves és az 1(+n) tervekkel - koordinálja a Magyar Honvédség rendkívüli feladatainak tervezését - koordinálja a tervek megvalósulásának nyomon követését - tájékoztatja az érintett szerveket a honvédelmi miniszter döntéseiről - elemzi és értékeli a HTVTR-ben készülő tervek formai követelményekre irányuló megfelelését

24 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter24 5.§ A HTVTR alrendszerei: Stratégiai Iránymutatási Alrendszer (SIAR) Képesség- és Feladattervező Alrendszer (KFTAR) Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer (EKTAR) Költségvetés-tervező Alrendszer (KTAR) A HTVTR egymással kölcsönhatásban álló, tervezési tevékenységekre és feladatokra szakosodott, önmagukban is rendszerként működő alrendszerekből áll.

25 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter25 5.§ Az alrendszerek szakirányításáért felelős vezetők SIARHM védelempolitikai szakállamtitkára KFTARHM Honvéd Vezérkar főnöke EKTARHM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára KTARHM VTISZÁT

26 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter26 5.§ Az alrendszerek működtetéséért és fejlesztéséért felelős vezetők: SIAR KFTAR EKTAR KTAR HM VPF főosztály- vezető HM HTF főosztály- vezető HM HTF főosztály- vezető HM KPÜ vezér- igazgató

27 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter27 Stratégiai Iránymutatási Alrendszer 6.§ SIAR rendeltetése: stratégiai célok és irányelvek megfogalmazása és érvényre juttatása a tárca védelmi tervezési tevékenysége során az alrendszer fő feladatai  a haderő fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiai célok kidolgozása  a biztonság-és védelempolitikai elvárások megfogalmazása  a NATO- és EU-haderő-hozzájárulási igények kidolgozása  stratégiai iránymutatás kidolgozása  a Miniszter irányelvekben meghatározott elvárások megvalósulásának értékelése

28 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter28 Képesség- és Feladattervező Alrendszer 7.§ A KFTAR rendeltetése: a katonai képességek létrehozásának, működtetésének, fenntartásának és alkalmazásának, továbbá a szervezetek feladatainak tervezése. Az alrendszer fő feladatai: a stratégiai célok és irányelvek katonai szakmai értelmezése, teljesítésük lehetséges módjainak vizsgálata az MH katonai képesség-/szervezetszükségletének meghatározása, pontosítása javaslatok kidolgozása haderő helyzetének felmérése és jövőbeni képességeinek megtervezése a NATO- s EU-haderő-hozzájárulási, fejlesztési igények katonai szakmai értékelése javaslatban rögzített elvárások érvényre juttatásának elemzése, értékelése, javaslattétel hiányosságok megszüntetésére

29 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter29 Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer 8.§ Az EKTAR rendeltetése: KFTAR-ban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásoknak a rendelkezésre álló források figyelembevételével történő szervezet, illetve feladatalapú tervezése Az alrendszer feladatai: A HM fejezet prognosztizált, tárca szintű keretszámainak meghatározása Az erőforrás-tervezés módszerének fejlesztése; tervezés irányítása Sorrendbe állított feladatok erőforrás-szükségleteinek a rendelkezésre álló forrásokkal történő összevetése Erőforráskeretek elosztási javaslatának kidolgozása A 10 éves tervelgondoláshoz erőforrás-számvetések készítése Programok megvalósításának elemzése, értékelése

30 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter30 Költségvetés-tervező alrendszer 9.§ A KTAR rendeltetése:az EKTAR-ból érkező információk alapján a költségvetés tervezését, végrehajtását érintő feladatok végzése Az alrendszer fő feladatai:  a nagybani erőforrástervek alapján a költségvetési törvényjavaslat HM fejezetet érintő részeinek összeállítása  az intézményi költségvetések tervezése  az intézmények előirányzati kereteinek megállapítása, intézményi költségvetések elkészítésének koordinációja  a költségvetés főkönyvi rendszeren és analitikus nyilvántartásokon keresztül történő figyelemmel kísérése, elszámolása, értékelése

31 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter31 III. fejezet: Integrált Védelmi Tervezési Folyamat Általános elvek 10.§ A tervezési tevékenységet a stratégiai célok és irányelvek meghatározása indítja A célok eléréséhez szükséges a rendelkezése álló források és opciók vizsgálata A tervek az opciók bemutatását követően vezetői döntések alapján kerülnek összeállításra A képesség-/szervezetfejlesztési programok alapján összeállításra kerülnek a költségvetés megtervezését lehetővé tevő ágazati programok A kidolgozott tervek alapját képezik a feladatok végrehajtásának, az erőforrások célszerű gazdaságos felhasználásának Az erőforrások feladathoz történő hozzárendelése biztonságpolitikai kockázatok elemzése,értékelése alapján történik

32 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter32 Általános elvek 10.§ A védelmi tervezés négy tevékenységre terjed ki: haderő-, erőforrás-, logisztikai, és vezetésirányítási Az erőforrás-tervezés képesség-/ szervezetfejlesztés;személyi juttatások, működés-fenntartás tervezése területeken folyik A költségvetés tervezése az államháztartás működési rendje szerint valósul meg A HTVTR folyamarendszere: szabályozott, egymásra épülő tevékenységeket, kijelölt döntési pontokat foglal magában tervezés során irányadó állami irányítás egyéb jogi eszközei pl.: Magyar Köztársaság Alkotmánya,honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvények,stb.

33 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter33 11.§ Tervek, melyek a HTVTR keretén belül tárca szinten készülnek: 10 éves terv, a tárca 1(+n) éves terve, éves munka terve, éves beszerzési terve Védelempolitikai elemzés alapján történik a NATO-tól és az EU-tól érkező hozzájárulási igények és fejlesztési ajánlások elfogadása A HM tárcán belül készített további terveknek összhangban kell lenniük azokkal a tervekkel, melyek tárca szinten készülnek a HTVTR keretén belül. A 10 éves és az 1 (+n) éves tervek kidolgozásának részletes feladatait tervezési ciklusonként kiadásra kerülő külön HM utasítások szabályozzák.

34 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter34 Tervezési folyamat 12.§ Az integrált védelmi tervezési folyamat az alábbi egymásra épülő tervezési tevékenységsort magában foglaló tervezési lépésekből áll: stratégiai iránymutatás képességszükségletek azonosítása, és megállapítása 10 éves célok, feladatok meghatározása, források elosztása végrehajtás tervezée elemzés, értékelése

35 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter35 Stratégiai iránymutatás 13.§ Rögzíti a haderővel szembeni védelempolitikai elvárásokat és célokat. az iránymutatás információt többek között a jogszabályok 10.§ 1.bekezdés), állami irányítás egyéb eszközei; alapinformációit a nemzetközi kül- és biztonságpolitikai célkitűzések, előző 10 éves terv képezik. A stratégiai iránymutatás kidolgozásának fő feladatai: - kül-és biztonságpolitikai célkitűzések áttekintése - tervidőszakot jellemző kül- és biztonságpolitikai környezet elemzése, megítélése, kockázatok számbavétele - az MH adott időpontban meglévő képességeit bemutató haderőhelyzet-jelentés kidolgozása - a tárca forráslehetőségeinek elemzése - Miniszteri irányelvek tervezési módszerének elemzése, értékelések végrehajtása

36 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter36 Stratégiai iránymutatás 13.§ rendetetése: a 10 éves tervezés alapjául szolgáló védelempolitikai célkitűzések, prioritások és tervezési irányelvek meghatározása a tervezési lépés tervezési okmánya a Miniszteri irányelvek tartalma: biztonsági környezet és annak hatása a haderőre, haderővel szemben támasztott követelmények, az erőforrások tervezésének és felhasználásának irányelvei A startégiai iránymutatás kidolgozása a SIAR-on belül történik a HTVTR alrendszerei bevonásával. A Miniszteri irányelvek kiadásának határideje: tervezési ciklus második naptári év második negyedévének vége.

37 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter37 Képességszükségletek megállapítása 14.§ Az MH képességszükséglete azonosításának célja a haderő feladatrendszerének teljesítéséhez szükséges képességek megállapítása A képességszükségletek megállapításának fő feladatai: -v-védelempolitikai elvárások és célok elemzése - az MH feladatrendszerének katonai elemzése; képességfejlesztés szempontjából meghatározó feladatok megállapítása -a-az MH feladatai teljesítéséhez számba vett képességeknek; kapcsolódó követelményeknek rögzítése z MH képességszükséglet-tervezési módszerének elemzése - képességtervező katalógusnak és az MH képességszükségletének karbantartása

38 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter38 Képességszükségletek megállapítása 14.§ Az MH képességszükséglete: Rendeltetése: Az MH jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben rögzített feladataihoz szükséges képességek bemutatása Tartalma: Az MH szervezetében létrehozandó és fenntartandó képességek, biztosító szervezetek típus és mennyiség szerinti felsorolása

39 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter39 Képességszükségletek megállapítása 14.§ A képességtervező katalógus kidolgozása, és az MH képességszükségletének meghatározása az előző tervezési ciklus végrehajtásának, eredményei kiértékelésének figyelembevételével történik Az MH képességszükségletének kidolgozási határideje: a tervezési ciklus második naptári év harmadik negyedévének vége

40 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter40 Javaslattétel az MH képességeinek fejlesztésére 15.§ A javaslattétel az MH képességeinek fejlesztésére a 10 éves tervidőszakban reálisan kialakítható képességek A kidolgozott javaslatok alapján kerül sor a tervezési időszakban megvalósítható képességfejlesztés feladatainak meghatározására A tervezési szakasz információit a 10.§ (11) bekezdésben felsorolt jogszabályok; alapinformációit a Miniszteri irányelvek, képességtervezési katalógus, haderőhelyzet-jelentés, NATO- és EU-hozzájárulási igények képezik

41 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter41 Javaslattétel az MH képességeinek fejlesztésére 15.§ az MH képességeinek fejlesztésére vonatkozó javaslattétel kidolgozásának fő feladatai: -az előző tervezési lépésben készült tervezési okmányok elemzése, értékelése - a NATO és EU aktuális hozzájárulási igényei és képességfejlesztési ajánlások feldolgozása -az MH képességszükségletének pontosítása a tervidőszakra vonatkozó miniszteri irányelvek figyelembevételével -a képességszükségletek összevetése a meglévőkkel; képességhiányok, feleslegek meghatározása -elgondolás kialakítása a hiányok megszüntetésének módjaira, feladataira -a folyamatban lévő képesség-/szervezetfejlesztési programok felülvizsgálata -képesség-/szervezetfejlesztés tervezési módszerének elemzése; következtetések levonása

42 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter42 Javaslattétel az MH képességeinek fejlesztésére 15.§ Tervezési szakasz tervezési okmánya: Javaslat az MH képességeinek fejlesztésére rendeltetése: katonai szakmai javaslattétel az MH képességeinek tervidőszaki fejlesztésére tartalma: a képesség/szervezetfejlesztés tervidőszaki célkitűzései, fő feladatai, azok ütemezése, prioritásai A tervezési okmány kidolgozása az előző tervezési ciklus végrehajtásának, eredményei értékelésének és elemzésének figyelembevételével a KFTAR-ban történik.

43 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter43 10 éves célok, feladatok meghatározása, források elosztása 16.§ A 10 éves terv kidolgozása két szakaszban történik: a) a javaslatok megvalósíthatóságának elemzése b) a 10 éves terv összeállítása

44 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter44 17.§ a tervezési szakasz kidolgozásának információit a 10§ (11) bekezdésben felsorolt jogszabályok, alapinformációit a Miniszteri irányelvek az előző 10 éves terv, feladatok értékelése képezik. javaslatok megvalósíthatóságának elemzésére vonatkozó szakasz fő feladatai: -HM utasítás kiadása, a tervezési feladatok végrehajtására, tervezési irányelvek meghatározására -tervezési okmányok elemzése, értékelése -folyamatban lévő képesség- /szervezetfejlesztési programok értékelése -az előző 10 éves tervben szereplő programok áttekintése, javaslattétel -az indításra javasolt új programok kidolgozása -tervezési területek tervidőszakra vonatkozó fő céljainak meghatározása -rendelkezésre álló források pontosítása -elsődleges forrásallokáció kidolgozása -Elsődleges forrásallokáció tervezési keretszámai alapján feladatok és ütemezésük -opciók kialakítása -tervezési módszerek elemzése

45 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter45 17.§ Tervezési szakasz dokumentumai: a)Elsődleges forrásallokáció aa) rendeltetése: tervezési keretszámok megállapítása ab) tartalma: a tárca forráslehetőségei, tervezési területek, és azon belül a tervező szervezetek közötti elsődleges elosztása; következmények, kockázatok bemutatása

46 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter46 17.§ b) A tárca 10 éves stratégiai tervelgondolása: ba) rendeltetése: a tárca 10 éves tevékenységére vonatkozó döntés-előkészítő okmány bb) tartalma: a védelempolitikai célkitűzések elérését biztosító képességek létrehozásának, fejlesztésének megvalósítató változatai, előnyei, hátrányai, következményei és kockázatai

47 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter47 17.§ HM VTF a tervezési szakasz feladatainak koordinációját és a tárca 10 éves stratégiai tervelgondolás dokumentum összeállítását az előző tervezési ciklus figyelembevételével, és a HTVTR-en belüli egyeztetésével végzi A 10 éves stratégiai tervelgondolás dokumentum kidolgozásának határideje: a tervezési ciklus harmadik naptári éve októberének vége.

48 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter48 18.§ A miniszteri döntések alapján a 10 éves terv összeállításának tervezési szakaszában készül el a 10 éves terv. 10 éves terv Fő feladatai: a 10 éves terv kidolgozásához szükséges információ biztosítottsága érdekében az előző tervezési lépésben készült tervezési okmányok elemzése, értékelése tervezési területekre vonatkozó célkitűzések, fő feladatok pontosítása és véglegesítése meghozott miniszteri döntések szerint a képesség- /szervezetfejlesztési programok véglegesítése, végrehajtásra tervezett programok összegzése a 10 éves terv tervezési módszerének elemzése, következtetések levonása, javaslattétel hiányosságok megszüntetésére

49 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter49 18.§ 10 éves terv Rendeltetése A 10 éves stratégiai tervidőszak stratégiai céljainak, fő feladatainak és a rendelkezésre álló források elosztásának, és azok tervezett felhasználásának rögzítése Tartalma A tárca tervidőszaki stratégiai céljai, tervezési területek célkitűzései, rendelkezésre álló források elosztása; a terv megvalósítási kockázatainak kezelési módjai A terv kidolgozásának koordinációját és a terv összeállítását a HM VTF végzi. Kidolgozás határideje: tervezési ciklus negyedik naptári évének február 28.napja.

50 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter50 Végrehajtás tervezése 19.§ 1. A 10 éves tervben kitűzött célok elérését és kapcsolódó feladatok végrehajtását a tárca 1 (+n) éves, és annak alapján készülő éves munka (feladat), a HM költségvetési javaslat és éves beszerzési tervek végrehajtása biztosítja 2. A tervek az első évre vonatkozóan részletesek, további évekre (+n) nagyobb léptékűek 3. A végrehajtás tervezéséhez szükséges információkat a 10.§ (11) bekezdésben felsorolt jogszabályok; a tárgyévet követő 3 évre vonatkozó költségvetési keretszámot meghatározó kormányhatározat; és az 1(+n) éves terv összeállítására vonatkozó HM utasítás biztosítja.

51 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter51 Végrehajtás tervezése 19.§ A végrehajtás tervezésének fő feladatai: 1.HM utasítás kiadása, feladatok végrehajtása 2.a rövid távú tervidőszak feladatainak tervezési területenkénti számbavétele 3.a rövid távú időszak forráslehe- tőségeinek felmérése, elemzése 4.tervezési keretszámok megküldése 5.elsődleges allokációban biztosított források prioritás szerinti hozzárendelése a végrehajtandó feladathoz 6.forrásokkal alá nem támasztott feladatokhoz kapcsolódó követelmények felmérése 7.az 1(+n) éves terv tervezetének összeállítása 8.tervezési keretszámok megküldése 9.kötségvetési javaslat összeállítása, átadása 10.normaszöveg javaslat benyújtása, kincstári költségvetés készítése 11.elemi költségvetési tervek benyújtása; jóváhagyott tervek szervezetek részére történő visszaigazolása 12.részletes erőforrásterv kidolgozása; programok végrehajtási terveinek pontosítása

52 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter52 Végrehajtás tervezése 19.§ Éves rövid távú terv a végrehajtás tervezésének folyamatát zárja le -rendeltetése : a 10 éves terv célkitűzéseinek elérése érdekében rövid távon a végrehajtandó feladatok rögzítése; azokhoz források hozzárendelése -tartalma : az 1(+n) években végrehajtandó feladatok összegzése, források elosztása; a terv végrehajtási kockázatainak kezelése Az 1(+n) éves terv összeállításának tervezési tevékenységeit a HM VTF koordinálja. A HM KPÜ összeállítja a HM fejezet költségvetési javaslatát. Az 1(+n) éves terv kidolgozási határideje: évente, a PM tervezési körirata kézhezvételét követő 10. munkanap; terv kidolgozás határideje: évente október 31.

53 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter53 A tervek végrehajtásának elemzése, értékelése 20.§ A végrehajtás elemzés, értékelés fő feladatai: a)a végrehajtás védelempolitikai szempontú elemzése, értékelése b)a végrehajtás katonai-szakmai szempontú elemzése, értékelése c)a végrehajtás erőforrás-felhasználás szempontú elemzése d)rendszerműködtetési, rendszerfejlesztési értékelés készítése a 10 éves, és az 1 (+n) éves tervek kidolgozási folyamatairól, okmányairól e)Tárcaösszefoglaló című dokumentum összeállítása

54 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter54 A tervek végrehajtásának elemzése, értékelése 20.§ Az elemzés, értékelés okmányai: Összegzett értékelés Jelentés a HTVTR-ről Rendeltetése: a tervek végrehajtási eredményeinek és tapasztalatainak feldolgozása, a tervek összhangjának, és a 10 éves célkitűzések hatékonyabb elérésének biztosítása Tartalma: védelempolitikai, katonai-szakmai, erőforrás- tervezői, rendszerfejlesztési értékelések, javaslatok a soron következő 10 éves terv és az 1 (+n) éves tervek kidolgozásához Rendeltetése: a HTVTR négyéves működtetési tapasztalatai alapján a rendszer működési hatékonyságának javítása Tartalma: a 10 éves terv és a az 1(+n) éves tervek kidolgozási tapasztalatainak összegzése; javaslatok a rendszer fejlesztésére

55 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter55 Egyedi tervezési feladatok 21.§ Magas prioritású, tárca szinten jelentős erőforrás-igényű döntések, feladatok tervezésének előkészítése és a soron következő 10 éves tervbe történő beillesztése érdekében a honvédelmi miniszter koncepció kidolgozást rendelhet el Eseti, rendkívüli feladatok tervezése 22.§ A tárca 1 (+n) éves rövid távú tervében nem szereplő feladatra vonatkozó döntés-előkészítésére, vagy a feladat végrehajtása érdekében elvégzendő terezési tevékenységre a kezdeményező szervezet alapján a HM kabinetfőnöke intézkedik. Felterjesztési javaslatban bemutatásra kerül, hogy a feladat korábban miért nem volt tervezhető

56 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter56 3) 124/2011 (XI.25.) HM utasítás a honvédelmi tárca 2013-22. évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról 1.utasítás hatálya 2.értelmező rendelkezések 3.tervezési alapelvek 4.10 éves stratégiai terv kidolgozásával kapcsolatos általános feladatok 5.javaslattétel az elsődleges forrásallokációra 6.javaslattétel az MH képességeinek fejlesztésére 7.10 éves stratégiai tervelgondolás 8.10 éves stratégiai terv 9.Záró rendelkezések

57 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter57 1. Az utasítás hatálya 2.Értelmező rendelkezések a Honvédelmi Minisztériumra (HM), honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, és a Magyar Honvédség (MH) katonai szervezeteire terjed ki -az utasítás alkalmazásában: felső szintű szervek, szervezetek. pl:HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal; HM Gazdasági Tervezési Főosztály; HM Kontrolling és Szabályozási Főosztály; Honvéd Vezérkar Egészségügyi Csoportfőnökség; HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség, stb. -erőforrás-tervezésben közvetlenül részt vevő szervek: HM Belső Ellenőrzési Hivatal; HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság; HM Sajtóiroda; HM Katonai Felderítő Hivatal, stb. -összegzett programelgondolás és program- végrehajtási terv

58 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter58 3.Tervezési alapelvek 10 éves stratégiai terv összeállítása a Miniszteri irányelvek védelmi tervezéshez című dokumentumban foglaltaknak megfelelően a haderő fejlesztésének működésfenntartásának célkitűzéseit, fő feladatait forrásainak meghatározása célja - fő dokumentum - mellékletek szövegesen tartalmazza a tárca tervidőszakra vonatkozó stratégiai célkitűzéseit, tervezési terültek fő feladatait, forráselosztást tartalmazzák az MH képességeinek alakításához szükséges követelményeket, képességek és az erők csoportosítását A 10 éves stratégiai terv kidolgozását a HM VTF koordinálja

59 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter59 4. A 10 éves stratégiai terc kidolgozásával kapcsolatos általános feladatok a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára intézkedik a 10 éves tervidőszakra vonatkozó kormányzati döntés összeállítására és kiadására a Honvéd Vezérkar főnöke a tervezési feladatok végrehajtása érdekében intézkedik a „Haderő- helyzetjelentés” című tervezési okmány kidolgozására a terv kidolgozásának további folyamata: Javaslattétel az MH képességeinek fejlesztésére, 10 éves stratégiai tervelgondolás, 10 éves stratégiai terv című okmány összeállításának fázisai Ezek a fázisok miniszteri döntéssel kerülnek lezárásra, illetve indításra a pontosító, módosító javaslatokat indokolni kell, amennyiben a javaslat forrásszükséglet- növekedést, vagy –csökkenést eredményez, a tervegyensúly megőrzése érdekében meg kell benne jelölni a javasolt megoldást!

60 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter60 5. Javaslattétel az elsődleges forrásallokációra  HM GTF 2011.december 12-ig a HM Védelmi Tervező Bizottság elé terjeszti a forrásallokációra vonatkozó javaslatot  a HM VGHÁT a forrásallokációra vonatkozó javaslatot a HM VTB állásfoglalásával 2011. december 19- ig jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszternek  a HM GTF a nagybani tervezési keretszámokat a honvédelmi miniszter jóváhagyása után 3 munkanapon belül megküldi a felső szintű szervek részére 6. Javaslattétel az MH képességeinek fejlesztésére Miniszteri irányelvek tartalmának elemzése Haderő-helyzetjelentés; realitásokon alapulú elgondolás kialakítása tervezési okmány opciói fontossági sorrendben tartalmazzák a fő feladatokat

61 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter61 7. 10 éves stratégiai tervelgondolás „Javaslat az MH képességeinek fejlesztésére” című okmány Felelős gazdálkodószervek végrehajtják a „10 éves stratégiai tervelgondolás” kidolgozását „10 éves stratégiai tervelgondolás” Tartalmazza: a tárca felső vezetése által meghatározott, védelempolitikai célkitűzések elérését biztosító képességek létrehozásának, fejlesztésének feladatait HM VTF „Miniszteri irányelvek” és „Javaslat az MH képességeinek fejlesztésére” című okmányok elemzése Felső szintű tervező szervek Meghatározzák a tervidőszakra vonatkozó célkitűzéseiket, fő feladataikat HVK HTCSF 2012. Április 20-ig kidolgozza és priorizálja a tervidőszakra vonatkozó új programelgondolásokat 2012. Április 13-ig Jóváhagyott programelgondolások, tervek és végrehajtás alatt álló programok felülvizsgálata

62 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter62 8. 10 éves stratégiai terv javaslattétel a „10 éves stratégiai tervelgondolás” kiegyensúlyozására HM GTF tájékoztatja az érintett tervező, gazdálkodószerveket a honvédelmi miniszter döntéséről a felső szintű tervező szervezetek befejezik a 10 éves stratégiai terv kidolgozását fejlesztésekre vonatkozó programelgondolások véglegesítése -a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek a pontosított bedolgozásaikat megküldik a HM VTF részére -a HM TKF a miniszter jóváhagyását követő 60 napon belül elkészíti a 10 éves stratégiai terv fő irányairól szóló kormány-előterjesztést -a honvédelmi miniszter által jóváhagyott tervet megküldik a a felső szintű vezetésnek -kivonat készítése és megküldése az érintett szervezetek részére

63 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter63 9. Záró rendelkezések  az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba  a képesség, szervezetfejlesztési programozásra való átérés a következő tervezési ciklusban történik  képességtervező katalógus hiányában a HVK HDMCSF képességszükséglet helyett általános és a tervidőszakra vonatkozó haderőszükségletet állapít meg

64 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter64 4) 38/2012 (III.12) Kormány rendelete a kormányzati stratégiai irányításról Ez a rendelet a stratégiai tervdokumentumok előkészítésére, társadalmi véleményezésére, elfogadására, közzétételére, megvalósítására, nyomon követésére és felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket fogalmaz meg. Rendelet hatálya kiterjed -Kormány -minisztériumok -kormányhivatalok -központi hivatalok -rendvédelmi szervek -fővárosi és megyei kormányhivatalok Ez a rendelet nem alkalmazható: -az állami költségvetésre vonatkozó stratégiaalkotásra és stratégiai irányításra; valamint -a területrendezésről szóló törvény szerinti országosnál alacsonyabb szintű területrendezési tervre

65 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter65 A kormányzati stratégiai irányításra vonatkozó alapelvek biztosítani kell a stratégiai tervdokumentumok és a kapcsolódó kormányzati intézkedések összhangját a stratégiai tervdokumentumoknak és azok megvalósításának illeszkedniük kell az összkormányzati célkitűzésekhez tervdokumentumok előkészítésénél figyelemmel kell lenni a területi adottságokra a kormányzati stratégiai irányítás során támaszkodni kell a nem állami szereplőknél felhalmozódott tudásra és tapasztalatokra biztosítani kell az eredmények fenntarthatóságát

66 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter66 A stratégiai tervdokumentumokra vonatkozó általános szabályok Nemzetközi középtávú stratégia Miniszteri program Szakpolitikai stratégia Szakpolitikai program Intézményi stratégia Intézményi munkaterv A stratégiai tervdokumentumok közül az alábbi felsorolásban később szereplő nem lehet ellentétes a korábban szereplő tervdokumentumban meghatározott intézkedéssel: Miniszterelnöki biztos a Kormány által elfogadandó stratégiai tervdokumentum előkészítéséért felel Kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter stratégiai tervdokumentumok előkészítése, felül- vizsgálata során alkalmazható elvárásokról; nyomon követés elvárásairól iránymutatást tesz közzé

67 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter67 Stratégiai tervdokumentumok előkészítése Állami vezető kijelölése a tervdokumentum előkészítéséért felelősnek be kell vonnia az előkészítésbe az érintett állami szerveket előkészítés során biztosítani kell időt a vélemények kifejtésére -a minősített adatot tartalmazó tervezetet nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani -a társadalmi véleményezésre bocsátás, annak lefolytatása és a véleményekről készült összefoglaló az előkészítéséért felelős feladata -biztosítani kell, hogy bárki digitális formában véleményezhesse a tervezetet -a tervezetet úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a vélemények kifejtéséhez - beérkezett vélemények mérlegelése, összefoglaló készítése

68 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter68 Tervdokumentumok nyomon követése, értékelése, felülvizsgálata A stratégiai tervdokumentum elfogadását követően gondoskodni kell a nyomon követéséről meghatározott nyomon követési rendszerben és mutatók alapján kell végezni az adatgyűjtést a nyomon követés a stratégiai tervdokumentum előkészítéséért felelős feladata beszámolóban tájékoztatást kell adni a stratégiai tervdokumentum elfogadására jogosultatnak A beszámoló tartalma: -célok és eredmények megvalósulásának mértéke -megvalósulás érdekében tett intézkedések -terv-tény elemzés -eltérések kezelésére vonatkozó intézkedési terv

69 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter69 Értékelés az értékelés folyamatáról és annak eredményéről beszámolót kell készíteni Beszámolót meg kell küldeni a stratégiai tervdokumentum elfogadására jogosultnak Közbenső értékelés abban az esetben, ha az elfogadott stratégiai tervdokumentum időtávja legalább 6 év; vagy megvalósítására legalább ötvenmilliárd forintot meghaladó erőforrás-igényt irányoz elő Utólagos értékelés akkor kell végezni, ha e rendelet az adott stratégiai tervdokumentummal kapcsolatban ezt előírja Felülvizsgálatra akkor kerül sor, ha a nyomon követés vagy közbenső értékelés alapján az állapítható meg, hogy a kitűzött célok megvalósítása másként nem érhető el

70 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter70 Stratégiai tervdokumentum lezárása a stratégiai tervdokumentum lezártnak tekintendő: a)a tervezett időtáv lejártát követően az utólagos értékelésről szóló beszámoló vagy a nyomon követés keretében készített beszámoló elfogadásával; vagy b)a tervezett időtáv lejártát megelőzően az elfogadásra jogosult lezárásról szóló döntésével, vagy a nyomon követés keretében készített utolsó beszámoló elfogadásával

71 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter71 Kötelezően előkészítendő stratégiai tervdokumentumokra vonatkozó szabályok  országelőrejelzés  nemzeti középtávú stratégia  miniszteri program  intézményi munkaterv Az egyes nem kötelezően előkészítendő stratégiai tervdokumentumokra vonatkozó szabályok  a hosszá távú koncepció  a fehér könyv  a szakpolitikai stratégia  a szakpolitikai program  az intézményi stratégia  zöld könyv

72 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter72 2/2012. (I.13.) a HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 55/2011 (V.13.) utasítás módosítása 55/2011. (V.13.) HM utasítás 1.§ (1) bekezdés helyébe lép a következő rendelkezés az utasítás hatálya a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Honvédelmi Minisztérium szerveire, a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, és a Magyar Honvédség szervezeteire terjed ki. 2. § az utasítás 4.§ (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: -a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel rendelkező honvédelmi szervezeteknél kontrolling kapcsolattartó a logisztikai feladatokat ellátó szervezeti egység állományából kijelölt személy, a HM pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezeteknél pedig a logisztikai költségvetés összeállítására kijelölt személy -a kapcsolattartó személyek adatairól a HM KF nyilvántartást vezet

73 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter73 3.§ (1) az utasítás 5.§ (1) bekezdése a g) ponttal egészül ki g) a d) pont szerinti kontrollingjelentést tájékoztatásul megküldi a kabinetfőnök, főosztályvezetők és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka részére (2) az utasítás 5.§ (2) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a HM KF szükség esetén bekéri az érintett honvédelmi szervektől a tervezett finanszírozástól lényegesen eltérő előirányzat-teljesítések indoklását, amit vezető jóváhagyásával 5 munkanapon belül megküldenek (3) az utasítás 5.§ (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4): a rendszeres és eseti jelentések elkészítéséhez kiegészítő információk, adatok határidőre történő bekéréséhez a HM KF jogosult közvetlenül az érintett honvédelmi szervezetek vezetőjének megkeresésére (5): a kontrolling kapcsolattartó személyek a meghatározott határidőig adatot szolgáltatnak a HM KF részére

74 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter74 4.§ az utasítás a)3.§ (2 bekezdésében a „HM Kontrolling és Szabályozási Főosztály szövegrész helyébe a „HM Kontrolling Főosztály b)4.§ (1) bekezdésében, 5.§ bekezdésnyitó szövegrészében és f) pontjában; (2) bekezdés b) és d) pontjaiban, (3) bekezdés nyitó szövegrészében, (7) és (8) bekezdéseiben, 6.§ (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében „HM KSZF” szövegrész helyébe „HM KF” c)4.§ (2) bekezdésében az „a kontrolling feladatok ellátásáért felelős-kapcsolattartó-” szövegrész helyébe a „kontrolling kapcsolattartó” szöveg lép 5.§ Hatályát veszti az utasítás a)1.§ (1) bekezdésében a „valamint felügyelete b)5.§ (1) bekezdés d) pontjában az „és negyedéves” szövegrész 6.§ (1)ez az utasítás – a (2) bekezdésben megfogalmazott kivétellel a közzétételét követő napon lép hatályba (2) az utasítás 1.§-a 2012. január 15-én lép hatályba (3) ez az utasítás 2012.január 30-án hatályát veszti

75 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter75 72/2012. (X.12.) HM utasítása a HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 55./2011. (V.13.) HM utasítás módosításáról (2) az utasítást a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a főigazgató a szolgáltatandó adatok tartalma vonatkozásában saját hatáskörében korlátozással élhet az utasítás 5.§-a helybe a következő rendelkezés lép: 5.§ (1) A HM KOF operatív kontrolling feladatai a TKR működtetése keretében a következők: a)vizsgálja és értékeli a HM tervezési és gazdálkodási folyamataiban a gazdaságosság, hatékonyság érvényesülését b)szükség szerint javaslatot tesz a TKR-t meghatározó tárcaszintű normatív szabályozók módosítására c)az erőforrások optimális elosztásának biztosítása érdekében vizsgálja a feladatok és erőforrások összhangját d)kontrollingjelentést készít havi rendszerességgel e)eseti jelentéseket, költségelemzéseket készít f)jelentések tartalmát a HM KOF d) pont szerinti vezetők által támasztott követelmények alapján alakítja ki g)kontrollingjelentés megküldése

76 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter76 (2) a havi, rendszeres kontrollingjelentések a HM fejezet költségvetés gazdálkodási információs rendszer költségvetési előirányzat felhasználásával készülnek az alábbi ütemezéssel: a)a HM Számviteli Politikában és a pénzbeni juttatások folyósításának rendjéről szóló együttes intézkedésben meghatározott határidők szerint a HM KPH végrehajtja a tárgyhavi pénzforgalmi könyveléseket b)az a) pont szerinti könyvelések zárását követő 3 munkanapon belül, a tárgyhót követő hó 12- én a HM KOF lekérdezi és feldolgozza a kontrollingjelentés összeállításához szükséges adatokat c)szükség esetén a tervezett finanszírozástól lényegesen eltérő előirányzat-teljesítések indoklását, amit a kapcsolattartó személyek 2 munkanapon belül megküldenek d)a HM KOF pontosítja a honvédelmi szervezetektől beérkezett információkat és véglegesíti a jelentést, amelyet a HM KGIR lekérdezést követő 10 munkanapon belül felterjeszt az (1) bekezdés d) pontjának megfelelően

77 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter77 (3) HM KOF stratégiai kontrolling feladatai a TKR működtetése keretében a)nyomon követi a tárca védelmi tervező rendszer keretében összeállításra kerülő stratégiai és operatív tervek kidolgozásának folyamatát b)nyomon követi az összeállított stratégiai és operatív tervek időarányos végrehajtását; elemzi és kiszűri a céltól való eltérés okait c) a tárca védelmi tervező rendszer működésével kapcsolatosan javaslatokat dolgoz ki az eredményesség javítására d) vizsgálja az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagságból és egyéb megállapodásokból adódó jövőbeni felajánlások teljesítéséhez szükséges képességek kialakításához szükséges erőforrások biztosítottságát

78 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter78 (4) a rendszeres és eseti jelentések elkészítéséhez szükséges információk, adatok határidőre történő bekéréséhez a HM KOF jogosult közvetlenül az érintett honvédelmi szervezetek vezetőjének megkeresésére (5) a kontrolling kapcsolattartó személyek a meghatározott határidőig, a kért tartalommal és formában adatot, információt szolgáltatnak a HM KOF részére (6) a TKR működtetése keretében az adatok, információk cseréje elektronikus ügyintézés formájában történjen (7) a HM KOF szükség szerint továbbképzést, felkészítést tart (8) a HM KOF főosztályvezetője az éves szakmai fórumok, továbbképzések keretében segítséget nyújt a TKR működtetését végző állomány részére

79 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Dr. Lakatos Péter79 3.§ HM KOF tanulmányozza a NATO tag-és partnerállamok kontrollingtevékenységét, és javaslatot dolgoz ki hasznosítható gyakorlat átvételére egységes kontrolling fejlesztési koncepció és egyenszilárd adatstruktúrák kialakítása érdekében felügyeli a gazdálkodás információs rendszerek összehangotl fejlesztését a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzata alapján, az érintett szakterületekkel együttműködve kialakítja a TKR informatikai fejlesztési koncepcióját

80 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Ajánlott irodalom: 5) Bognár Ferenc, dr.: Katonai kontrolling, doktori értekezés, 2004, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 6) Bóna Krisztián – Logisztika II., Logisztika-Kontrolling vizsgálati módszerek, Főiskolai Jegyzet, Heller Farkas Főiskola, 2003. 7) Hanyecz Lajos: A Controlling rendszerek – Az eredményorientált irányítás, Saldo, 2006 8) Horváth&Partners: Controlling – Út egy hatékony controlling-rendszerhez 9) Kosztolányi János – Schwachofer Gábor: Lean Szótár, Kaizen Pro Kft., Budapest, 2012, ISBN 978 963 08 3513 8

81 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Ajánlott irodalom: 10) Péter Horváth: Controlling: a sikeres vezetés eszköze (1993), ISBN 963 222 548 1, Közgazdasági és jogi kiadó 11) Réger Béla, dr. habil Phd. – Benchmarking a multinacionális logisztikai menedzsmentben (Katonai logisztika – 2012. 2.) 12) Robert N. Anthony – Vijy Govindarajan: Menedzsment- Kontroll-Rendszerek, Budapest, 2009, Panem Kiadó, ISBN 978 963 545 512 6 13) Supply-Chain Operations Reference-model, Supply-Chain Council SCOR Version 7.0, Overwiev 14) Tóth Antal, dr. - A szervezetek stratégiai vezetésének hatékonyabbá tétele a tudományos igényű controlling alkalmazásával – Phd értekezés – 2007. SZIE, Gödöllő

82 Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Elméleti és gyakorlati órák 3/4-án való részvétel ZH CSOPORT FELADAT/Esettanulmány kidolgozása és szóbeli prezentálása Az értékelés módszere: - ZH 50% -CSOPORT FELADAT ÉS prezentálás 50% -KOLLOKVIUM

83 Dr. Lakatos Péter83 Elérhetőségek Dr. Lakatos Péter egyetemi docens 2016. 09. 26.83 +36 30 9702 865 lakatos.peter@uni-nke.hu


Letölteni ppt "Katonai Logisztikai Kontrolling és Benchmarking 2014 Katonai logisztikai kontrolling és benchmarking Dr. Lakatos Péter, egyetemi docens HHK KLI HKKT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések