Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató – Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen 2014. okt. 9. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató – Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen 2014. okt. 9. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció,"— Előadás másolata:

1 dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató – Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen 2014. okt. 9. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

2 GONDOLATINDÍTÓ A világban a fejlődés exponenciálisan nő. A tudomány, és ezen belül az orvostudomány 1900. és 2000. között nagyobb fejlődésen ment át, mint az azt megelőző 1900. évben; 2000. és 2010. közötti 10 év is több fejlődést hozott mint az azt megelőző 100 év, sőt 2011. is áttörőbb lépéseket hozott, mint az azt megelőző 10 év. A fejlődés üteme már-már ijesztő…hol lesz a vége? Ugyanakkor a változás kényszere ezzel szemben lassabb. 1800 1900 2000 2010 2011 dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

3 KULCSSZAVAK Szervezet fejlesztés, Gyógyító munka és üzemi szolgáltatások komplex monitoringja, azok hatékonyságának vizsgálata, Funkcionális tervezés, Korszerű gazdálkodási eszközök alkalmazása, Eredmény szemléletű elszámolás a maradvány szemléletű elszámolás helyett, felváltva a jelenlegi merev szervezeti rendszert, és az előirányzaton alapuló rovat-tétel rendszerű gazdálkodást, segítve a gyógyító folyamatok hatékonyságát. dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

4 A MEN 2012. október 4-én elhangzott azonos című előadásnak ez a folytatása, ezért II. verzióként tekintendő. Míg az I. az elsősorban az innováció és a szervezetet ért kihívásokra helyezi a hangsúlyt, melyre a korszerű menedzsmenttechnikai eszközök alkalmazása a válasz, jelen előadás a konkrét menedzsmenttechnikai eszközöket mutatja be hazai és nemzetközi irodalomra alapozottan. dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

5 KIINDULÓPONT 1. „ Kórház” fogalmi rendszere Akár bonyolult üzem, akár költségvetési szerv, szolgáltatást nyújt. EU szerint: A kórház humanitárius feladatú bonyolult üzem, ezért olyan szervezésre kell törekedni, amelynek „a beteg áll a középpontjában, sok szempontból nagyüzem, de nem folytathat tömegtermelést”. Magyarországon költségvetési szerv. Az üzem gazdaságossága és a humanitás nem ellentétpár, hanem összefüggés: „a beteg érdekében kell gazdaságosan vezetni a kórházat”. humanitárius feladatú üzem ↔ üzemgazdaságosság Az intézményi menedzsmentnek folyamatos választ kell adni a szervezetet ért közgazdasági (egészséggazdaságtani), jogi és egyéb kihívásokra. dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

6 2. A korszerű menedzsment módszerek A menedzsment általános hatókörű eszköz. A specifikumok megismerésével és a menedzsmentet szakmailag kiegészítő szakterületi vezetőkkel rövid idő alatt sikereket lehet elérni. dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

7 Kihívások Fő kérdés – Hogyan dolgozzuk fel és hogyan adjuk meg a külső környezeti kihívásokra a választ? A felgyorsult világban a válaszadásnak folyamatosnak kell lenni. A versenyszférában alkalmazott korszerű menedzsmenttechnikai eszközöket kell átvenni és adaptálni az egészségügyi intézmények sajátosságaival. Így konkrétan : ‐Szervezet fejlesztést hajtunk végre, nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság, fedezetiség ‐Gyógyító munka és üzemi szolgáltatások komplex monitoringja, ‐Tervezés megváltozik, pénzügyi terven kívül szakmai terv, teljesítményterv, felhasználható erőforrástervre van szükség ‐Eredmény elszámolás a maradvány és kiadás szemlélet helyett ‐Korszerű gazdálkodás technikai eszközöket alkalmazunk, dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

8 A kórház, mint bonyolult üzem – szervezetfejlesztési feladatai 1.Szervezet fejlesztés: két területet kell fejleszteni, a betegellátásit és a gazdasági műszaki ellátásét. 2.A betegellátás területén széles körű divizionális szervezeti struktúra helyett A merev hierarchikus rendszert felváltó „funkcionális típusú szervezet” megoldási variánsait kell alkalmazni. Ez különösen ajánlatos a városi területi kórházak esetén. FLEXIBILIS STRUKTÚRA, mely kevésbé széttagolt ún. divizionális struktúra helyett a funkcionális típusú struktúrát helyezi előtérbe, s fontos, hogy az új típusú szervezeti struktúráknak is a középpontjában a beteg áll. dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

9 3.Külön kérdés a gazdasági műszaki ellátó szervezet struktúrájának fejlesztése és annak szükségessége, a kis kórházak esetén különösen ajánlatos az osztályos divizionális struktúra helyett az ún. kétosztályos funkcionális szervezeti modell kialakítása, melyben az egyik divízió a közgazdasági feladatokat, míg a másik a műszaki üzemeltetési feladatokat fogja össze. 4.Várható eredmény: Szervezethatékonyság hosszútávon segíti a költséghatékony működést. dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

10 A kórház mint bonyolult üzem – tervezési rendszere Tervezés – Költségvetési Terven túl (Bevételek és kiadások kimunkálása) Funkcionális tervezést is kell alkalmazni, mely 3 részből áll: ‐Szakmai terv, mely egyenlő a szakmai munka éves tervével. ‐Teljesítmény terv, mely a kapacitások optimális működését és azok tervét jelenti, figyelembe véve a TVK-t. ‐Pénzügyi terv = a szakmai terv és teljesítmények megvalósulása érdekében tervezett bevételi és ezek felhasználását biztosító költségtervvel. Azonnal reagálni kell a változásokra, választ adnak külső környezeti kihívásokra! dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

11 A kórház mint bonyolult üzem – egészségügyi, nem egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó monitoringja Gyógyító munka monitoringja, hatékonyság vizsgálata A gyógyító munka hatékonyságának elemzése kiemelt feladata a szakmai vezetésnek. ‐Teljesítmény monitoring – TVK és TVK mentes szakmai kapacitások teljesítményének vezetői követése heti, havi szinten ‐Hatékonysági monitoring – CMI index; normativitás; alsó határ nap; felső határ nap; hosszú ápolási nap gyógyítást illetően ‐Felhasznált erőforrások monitoringja – fedezetiség eredmény kimutatás, az ún. profitcentrumok felé történő költségalgoritmusokra, s ebből is kiemelten a diagnosztikai szolgáltatások hatékonyságát Üzemi szolgáltatások monitoringja, hatékonyságvizsgálata -mosoda, konyha, szállítás stb. Szakmai pénzügyi gazdasági tevékenységének monitoringja, kiemelten az üzemgazdasági elszámolás alapú profitcentrumok felé történő költségalgoritmusokra dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

12 A kórház mint bonyolult üzem – kompetitív szférából átvett vezetési eszközei A szakmai munka minősége érdekében ‐Az intézmény minőségbiztosítási és kiemelten a szolgáltatásokhoz kapcsolódó ún. KES szerinti tanúsítás ‐Kontrolling  Tervezés – Számvitel – Eredmény terv-tény meghatározása ‐Benchmarking  CMI index összehasonlítása, normativitás, belső szolgáltatások összehasonlítása ‐Programok  Antibiotikum program; Infectiócontroll biz.; Antidekubitus program dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

13 A Kórház mint bonyolult üzem – korszerű gazdálkodási eszközei Korszerű gazdálkodási eszközöket kell alkalmazni - A gazdálkodási folyamatok input-autput oldalainak kiemelt kezelése - Bevételek monitoringja havi szinten,  Terv tény összehasonlítás - Kiadások monitoringja havi szinten,  Terv tény összehasonlítás - Likviditás menedzselési feladat napi szinten, havi szinten a pénzellátási terv piramisának megfelelő kifizetések teljesítése, - Bevétel költségegyezőségi havi program, - Jóváhagyott keretek értékelési programja, keretgazdálkodás - kiadásszemléletű elszámolás helyett EREDMÉNY SZEMLÉLETŰ elszámolás alkalmazása dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

14 ÖSSZEFOGLALÓAN A szervezetet ért külső és belső környezeti kihívásokra a menedzsmentnek a folyamatos válaszadásra kell felkészülni a döntések kényszerével, melyhez jelen előadásommal gondolatébresztőként a lehetséges menedzsmenteszközöket kívántam bemutatni azzal, hogy : „A vezetés és menedzsment nem annyira hatalom, mint inkább szolgálat és eszköz.” Mindezen módszerek nem teszik feleslegessé az egészségügyi kiadások növelését GDP arányosan, s erre alapozottan a szolgáltatások finanszírozásának, az ún. „valós értékű” finanszírozási igényét, hanem igazolják azt, hogy a kórház mára költségvetési szerv helyett bonyolult üzemmé változott és a menedzsmentnek folyamatosan választ kell adjon a környezeti kihívásokra, és ez a változás indokolja a korszerű vezetéstechnikai eszközök alkalmazásának szükségességét a vezetésben. dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

15 „Lehetetlen a részeket az egész nélkül megismerni, és nem ismerjük az egészet addig, amíg minden részt egyenként meg nem ismertünk.” Pascal dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! dr. Baráth Lajos / A kórházak XXI. századi kihívásai… /MEN Debrecen / 2014. okt. 9.


Letölteni ppt "Dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató – Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen 2014. okt. 9. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések