Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2.2. Az anyagcsere folyamatai. 2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2.2. Az anyagcsere folyamatai. 2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata."— Előadás másolata:

1 2.2. Az anyagcsere folyamatai

2 2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata

3 Sejtanyagcsere: A sejtben végbemenő biokémiai folyamatok összessége A biokémiai folyamatok során anyag-, energia- és információ áramlik A biokémiai folyamatok: Felépítő folyamatok Lebontó folyamatok

4 Felépítő folyamatok Saját szerves vegyületek felépítése szervetlen vagy szerves vegyületekből Egyszerűbb felépítésű és kisebb energia- tartalmú vegyületekből bonyolultabb felé- pítésű, nagyobb energia tartalmú vegyületek kialakulása Energiaigényes folyamatok H (proton és elektron) szállítója: NADP +

5 Felépítő folyamatok fajtái szénforrás energiaforrás Szervetlen vegyület ( CO 2 ) AUTOTRÓF Szerves vegyület HETEROTRÓF Fényenergia FOTOTRÓF Fotoautotróf (fotoszintézis) _ Kémiai energia KEMOTRÓF Kemoautotróf (kemoszintézis) Kemoheterotróf

6 Sejt példák a felépítő anyagcsere folyamatok egyes fajtáira: Autotróf felépítés: - kékbaktérium sejt - nitrifikáló baktériumsejt - táplálékkészítő alapszöveti sejt Heterotróf felépítés: - papucsállatka sejt - állati sejt - gomba sejt

7 Fototróf felépítés: - kékbaktérium sejt - táplálékkészítő alapszöveti sejt Kemotróf felépítés: - nitrifikáló baktériumsejt - állati sejt - gomba sejt Fotoautotróf felépítés: - kékbaktérium sejt - táplálékkészítő alapszöveti sejt Kemoautotróf felépítés: - nitrifikáló bakt. sejt Kemoheterotróf felépítés: - állati és gomba sejt

8 Élőlények csoportosítása a felépítő anyagcsere folyamataik alapján: Autotróf élőlények: - kékbaktériumok - nitrifikáló baktériumok - növények Heterotróf élőlények: - papucsállatkák - állatok - gombák

9 Fototróf élőlények: - kékbaktériumok - növények Kemotróf élőlények: - nitrifikáló baktériumok - állatok - gombák Fotoautotróf élőlények: - kékbaktériumok - növények Kemoautotróf élőlények: - nitrifikáló baktérium Kemoheterotróf élőlények: - állatok és gombák

10 Lebontó folyamatok Szerves vegyületek lebontása szervetlen vegyületekre (CO 2 –ra és H 2 O- ra) vagy szerves vegyületekre (pl. tejsavra) Bonyolultabb felépítésű, nagyobb energia tartalmú vegyületekből egyszerűbb felépítésű kisebb energiatartalmú vegyületek képződése Energia felszabadító folyamatok (ATP képződés) H (proton és elektron) szállító: NAD +

11 Lebontó folyamatok fajtái Biológiai oxidáció: Aerob körülmények (oxigénben gazdag) Teljes lebontás (oxidáció) - Végterméke: szervetlen vegyület (CO 2, H 2 O) Maximális energia felszabadulás - Sok ATP képződése (1 glükózból 38 ATP )

12 Lebontó folyamatok fajtái Erjedés: Anaerob körülmények (oxigén hiányos) Részleges lebontás (redukció) - Végterméke: szerves vegyület (pl. tejsav; etanol) Részleges energia felszabadulás - Kevés ATP képződés ( 1 glükózból 2 ATP )

13 Sejt példák a lebontó folyamatokra: - oxibionta (biológiai oxidációval lebontó) sejtek: - nitrifákáló baktérium sejtek - növényi sejtek - állati sejtek - anoxibionta (erjedéssel lebontó sejtek) - denitrifikáló baktérium sejtek - emberi érett vörösvérsejtek

14 Élőlény példák a lebontó folyamatokra: - oxibionta (biológiai oxidációval lebontó) élőlények: - nitrifákáló baktériumok - növények - állatok többsége - anoxibionta (erjedéssel lebontó sejtek) - denitrifikáló baktériumok - orsóféreg

15 A sejtben a felépítő és lebontó folyamatok állandóan zajlanak és összekapcsolódnak A folyamatokat összekapcsolja: - az acetil- csoport, mindkét folyamatban köztes termék - az ATP, mindkét folyamatban energiatároló és energiaszolgáltató

16 Hidrolízis: víz molekulák beépülésével végbemenő bomlás Pl. makromolekula - alegységek (monomerek) szétbomlási folyamata keményítő, glikogén, fehérje (polipeptidlánc), nukle- insav Kondenzáció: víz molekulák felszabadulásával végbe- menő összekapcsolódás Pl. makromolekula - alegységek (monomerek) össze- kapcsolódási folyamata glükózok, aminosavak, nukleotidok

17 2.2.2. Felépítő folyamatok

18 A szénhidrátok fotoautotróf felépítése = FOTOSZINTÉZIS Jelentősége a földi életben: Folyamatosan megköti a légkör széndioxid tartalmát Legnagyobb tömegben termel szerves vegyületeket (szervetlen vegyületekből) Oxigént termel a heterotófok számára is Összesített reakció egyenlete: 6CO 2 + 6H 2 O + fényenergia= C 6 H 12 O 6 + 6O 2

19 Folyamata: 1.Fényszakasz (fényreakció): Lényege: fényenergia megkötése és átalakítása kémiai energiává Színhelye: a zöld színtest belső membránja ( gránummembránja/ tilakoidmembránja)

20 Zöldszíntest

21

22 Fényszakaszhoz szükséges energia és vegyület: Fényenergia Fénymegkötő festékmolekulák (a- és b- klorofill, ill. karotinoidok) Enzimek pl. citokrómok H 2 O (O és 2H ) ADP+ P NADP +

23 Fényszakasz végtermékei: O 2 ATP NADPH+ H +

24 Fényszakasz folyamata: A fényenergiát az első és a második fotorendszer (pigmentrendszer) köti meg a zöldszintest belső membránjában A megkötött fényenergiával kémiai energia igényes folyamatok mennek végbe - Fotolízis (vízbomlás) - molekuláris oxigén keletkezik - a H szállítómolekulára kerül ( NADPH+ H + képződik) - ATP képződés

25

26

27

28

29

30

31

32

33 2. Sötét szakasz (sötét reakció): Színhelye: zöldszíntest plazmaállománya Lényege: - a CO 2 megkötése és szerves vegyületté (glükózzá) redukálása, a NADPH- ból származó H- nel és az ATP energiájával Fő folyamata: a redukciós ciklus ( Calvin- ciklus)

34

35

36 2.2.3. Lebontó folyamatok

37 A biológiai oxidáció és az erjedés összehasonlítása SzempontokBiológiai oxidációErjedés KörülményeiAerobAnaerob Biológiai funkciójaTeljes lebontásRészleges lebontás VégtermékeiSzéndioxid, vízTejsav; Etanol, széndioxid Helyszíne a sejtbenSejtplazma, Mitokondrium Sejtplazma Energia mérlegeEnergia felszabadulás Sok ATP képződés Energia felszabadulás Kevés ATP képződés

38 Biológiai oxidáció Lényege: lásd korábban Összesített reakcióegyenlete: (glükózból kiindulva!) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + kémiai energia Folyamata: Glikolízis (glükolízis) Citromsavciklus Terminális oxidáció

39 Glikolízis Összesített egyenlete: 2 ADP+2P C 6 H 12 O 6 = 2CH 3 -CO-COOH + 2 X 2H + kémiai energia glükóz piroszőlősav 2NAD + 2(NADH+ H + ) 2 ATP 2CH 3 -CO-COOH= 2CH 3 -CO- + 2CO 2 + 2H Piroszőlősav 2 KoA 2 CH 3 -CO-KoA NAD + NADH+H + acetil- koenzim-A

40 Citromsavciklus (Citrátkör, Szent-Györgyi - Krebs ciklus) Színhelye: a mitokondrium plazmaállománya Lényege: az acetil - csoportok egy körfolyamatba kerülnek, a körfolyamat során CO 2 molekulák keletkeznek, a felszabaduló H- eket szállító molekulák (NAD + - ok) veszik fel

41 Mitokondrium

42 Összesített egyenlete: 2 C 2 = 4 CO 2 + 4 x 2 H acetil- csoport 4 NAD + 4 NADH+4 H + 2 CH 3 -CO- = 4 CO 2 + 4 x 2 H 4 NAD + 4 NADH+ 4H +

43 Terminális oxidáció Színhelye: a mitokondrium belső membránja Lényege: a glikolízisből és a citromsavciklusból ide szállított H- ek (NADH + H + ) molekuláris oxigénnel vízzé egye- sülnek, kémiai energia szabadul fel, ATP képződik

44 Összesített egyenlete: ADP+ P NADH + H + NAD + + 2 H + kém.energia 1/2 O 2 H 2 O ATP

45

46

47

48

49

50 Erjedés Fajtái (a végterméke alapján): Tejsavas erjedés Alkoholos erjedés

51

52

53

54 Az erjedés mindennapi felhasználása Tejsavas erjedés: Tejipar: savanyú tejtermékek előállítása pl. joghurt, kefír, sajt Tartósítóipar: savanyúságok előállítása pl. savanyú uborka Mezőgazdaság: silótakarmány előállítása Alkoholos erjedés: Sör- és boripar: sör és bor készítés


Letölteni ppt "2.2. Az anyagcsere folyamatai. 2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések