Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés. Részcélok: „B” nem beruházási típusú fejlesztés mikro vállalkozások részére Rendelkezésre álló forrás: 2.350 millió.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés. Részcélok: „B” nem beruházási típusú fejlesztés mikro vállalkozások részére Rendelkezésre álló forrás: 2.350 millió."— Előadás másolata:

1 KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés

2 Részcélok: „B” nem beruházási típusú fejlesztés mikro vállalkozások részére Rendelkezésre álló forrás: 2.350 millió Ft (B: 400 millió Ft) Támogatható pályázatok várható száma: 46 db (B: 10 db) A támogatás célja:

3 A kiírásra a „B” részcélra kizárólag (800/2008/EK rendelet 1. számú melléklete alapján) mikro-vállalkozásnak minősülő alábbi vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt: Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 127, 129, 131, 139) Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232) Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721) Pályázók köre:

4 A „B” részcélra benyújtott pályázat esetén a régió bármelyik településén megvalósítható a pályázati projekt. Arra nincs lehetőség, hogy egy mikro-vállalkozás az „A” és „B” részcélra is benyújtson pályázatot. Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség! Pályázók köre:

5 „B” részcél esetén: 1.A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2.A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3.Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 4.Eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű). 5.Projekt előkészítése. 6.A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület bérlése. 7.A pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése – bérköltség formájában (FTE alapján). Jelen kiírás keretében a fent felsorolt tevékenységek kombinációira lehet pályázni, az egyes tevékenységek önállóan nem támogathatóak! Támogatható tevékenységek köre: Nem támogatott, kötelezően megvalósítandó tevékenység: - Nyilvánosság biztosítása

6 A költségvetés belső korlátai: Költségtípusok „B” részcél esetén a projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát „B” részcél esetén a projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát beruházási és nem beruházási elemekre összesen Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás 49 % Önállóan támogatható alapinfrastrukturális beruházások költségei 0 Önállóan nem támogatható alapinfrastrukturális beruházások költségei 40 % Eszközbeszerzés30 % Projekt-előkészítés 5 % (de maximum 7 Millió Ft) 70% Bérköltség70 % Bérleti díj20 %

7 o Projekt-előkészítés költségei o Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás o Alapinfrastrukturális beruházások költségei o Eszközbeszerzés o Bérköltség (kizárólag a „B” részcél esetén elszámolható) – A pályázónál teremtett új munkahelyeken foglalkoztatottaknak ténylegesen fizetendő teljes bérköltség, amely a következőket foglalja magában: az adózás előtti bruttó bért és a kötelező járulékokat (maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső bérköltség elszámolására van lehetőség) o Bérleti díj (kizárólag a „B” részcél esetén elszámolható) – A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épületek - a maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső - bérleti díjának elszámolására van lehetőség. Elszámolható költségek típusai:

8 A projekt területi korlátozása: A fejlesztést a Közép-dunántúli régióban lehet végrehajtani. „B” részcél esetén a nem városi rangú településen területi korlátozás nélkül megvalósítható a fejlesztés. Amennyiben a pályázó mikrovállalkozás a településlistán szereplő településről pályázik, úgy a településrendezési tervben gazdasági területnek minősített projekthelyszínnek kell megfelelnie. Ettől kizárólag barnamezős terület esetén lehet eltérni.

9 Támogatás formája – vissza nem térítendő támogatás Támogatás mértéke – max. 50% Támogatás összege – „B” részcél esetén: min. 5 millió – max. 20 millió Ft Az önrész összetétele – számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés (a pályázat benyújtásához csak nyilatkozni kell az önerő meglétéről) Az előleg speciális szabályai – jelen pályázat esetében a támogatás maximum 25%-ának megfelelő mértékű előleg vehető igénybe Pénzügyi feltételek:

10 Kiválasztási kritériumok: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a befogadási és jogosultsági kritériumoknak, sor kerül annak formai ellenőrzésére. Támogathatósági kritériumok: Ha a pályázat nem felel meg a teljességi, tartalmi – szakmai megfelelőségi, pontozással értékelt szakmai szempontok feltételének, akkor egyszer hiánypótlásra lehet felhívni a pályázó figyelmét. Tartalmi - szakmai értékelési kritériumok: Támogatásban a minimum 50 pontot elérő projekt részesülhet, de az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! Kiválasztási kritériumok:

11 Pályázati Útmutató 1. sz. melléklete alapján (a Pályázó jogi státuszának és képviseleti jogosultságának igazolása, pénzügyi alkalmasság igazolása, tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása, engedély, műszaki tervdokumentáció, részletes költségvetés, KKV státuszról nyilatkozat) Speciális csatolandó mellékletek (igazolás területi besorolásról, Ipari Park tulajdonosának, vagy működtetőjének és/vagy ipari terület tulajdonosának nyilatkozata, hatósági kötelezés, nyilatkozat barnamezős besorolásról) A Pályázati Útmutató C2.2. A pályázatban tervezett elszámolható költségek alátámasztása, valamint a C2.3. Az elszámolható költségtípusokra vonatkozó általános előírások pontjai alapján szükséges a pályázatban tervezett költségeket alátámasztani. Csatolandó mellékletek:

12 1.A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott terület nagysága 2.A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe 3.A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe 4.Támogatás által indukált beruházások nagysága 5.Bruttó hozzáadott érték növekedése a program hatására 6.Megtartott munkahelyek száma 7.Teremtett munkahelyek száma 8.Teremtett munkahelyek száma – nők 9.Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek Monitoring mutatók:

13 Az értékelés egyfordulós, egyszakaszos kiválasztási eljárás keretében történik. Benyújtás módja, helye: A pályázatok személyes és papír alapon történő benyújtására nincs lehetőség! Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet Kódszám: KDOP-1.1.1/C-11 Elektronikus adathordozón 1 példányban és a kinyomtatott, cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban! Adminisztratív információk:

14 A pályázat benyújtása, a projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ ROP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. További információk: www.ujszechenyiterv.gov.hu Sikeres pályázást kíván a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség! A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Farkas Vivien Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet Tel: 22/513-370 E-mail: vivien.farkas@kdrfu.hu Web: www.kdrfu.huwww.kdrfu.hu


Letölteni ppt "KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés. Részcélok: „B” nem beruházási típusú fejlesztés mikro vállalkozások részére Rendelkezésre álló forrás: 2.350 millió."

Hasonló előadás


Google Hirdetések