Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9-10-es bemeneti mérések és visszajelzések Barabás György M ű szaki Szakközépiskola és Szakiskola Sárvár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9-10-es bemeneti mérések és visszajelzések Barabás György M ű szaki Szakközépiskola és Szakiskola Sárvár."— Előadás másolata:

1 9-10-es bemeneti mérések és visszajelzések Barabás György M ű szaki Szakközépiskola és Szakiskola Sárvár

2 A Barabás

3 Statisztika  4 osztály létszáma: 132  Aki els ő körben nem írta meg valamelyik feladatlapot: 28  Még a beküldés el ő tt pótolta: 17  Értékelt tesztek: 121  Értékelt tesztek: 91%  Javító tanárok: 5  Visszajelzést látta: minden tanuló minden szül ő (aláírva visszahozott értékelések) pedagógusok közül els ő sorban osztályf ő nökök és az osztályban tanítók

4 Mit kezdett a tanuló a visszajelzésekkel?  Ami biztos: Hazavitte és a szül ő vel aláírattatta Visszahozta az iskolába és odaadta az osztályf ő nöknek  Amiben csak bízunk: Otthon meg is beszélték

5 Mit kezdtek a pedagógusok a visszajelzésekkel?  Az osztályf ő nökök elolvasták ő ket  A pedagógusok is elolvasták  Eredmény: A tanárok célirányosan olyan feladatokat készítettek a tanulók számára, melyek a gyengébb kompetenciaterületeket hivatottak fejleszteni.

6 Mit kezdtek a szülők a visszajelzésekkel?  Ami biztos: Aláírták ő ket Közös szül ő i értekezleten megbeszélték az eredményeket (Alacsony részvétel)  Amiben csak bízunk: El is olvasták ő ket Megbeszélték a gyerekkel az értékeléseket

7 Mi volt jó a visszajelzésekben?  „A szöveges értékelés segítségével érthet ő bbé vált, mi a probléma”  „Személyre szóló, nem csak egy általános sablon”  Min ő sítés (számszer ű ) nélküli értékelés  Az értékeléseknél pozitív megközelítés

8 Mi volt rossz a visszajelzésekben? ??

9 Fejlesztések az iskolában I.  Értékel ő megbeszélések során kerestük azt a területet, ahol a kompetencia mérés alapján a legnagyobb probléma van.  Több ilyen területet is találtunk, de kiemelt szerepet a kommunikációnak szántuk (két szempont szerint) Fejleszteni kell a diákok kommunikációját Fejleszteni kell az iskola és a szül ő k közti kommunikációt  Több okból is: Az összes kompetenciaterület alapja a kommunikáció Az elmúl évhez képest már tapasztalható volt javulás a tanulók kommunikációjában (komp. mérés szerint) és ezt szeretnénk továbbra is fenntartani A szül ő kt ő l nagyon kevés visszajelzést kaptunk.

10 Fejlesztések az iskolában II.  A felmerült problémák alapján az iskolavezetéssel együtt 2 intézkedési tervet hoztunk létre  Az intézkedési tervek alapján az IMIP módosítva lett

11 Intézkedési terv I. Tárgy: Kompetenciafejlesztés Cél:Szövegértés fejlesztés Alkalmazás gyakorisága: Tanévenként S sz Tevékenység (A folyamat lépései) Felelős/ közreműködő Szükséges erőforrás Szükség es időtarta m Elvárt eredményÉrtékelési mód 1. Kompetenciamérés eredményeinek tanulmányozása, elemzése MÉCS MÉCS tagok SZFP-s mérőlapok Nov. 1- 15. 2-3 leggyengébb kompetencia kiszűrése diagramm 2. Az olvasási készség fejlesztése 9-10. évfolyamon tanítók Szakmódszertár, feladatok Első félév 9-10. évfolyam mérési eredményeinek összehasonlítása, pozitív elmozdulás Szöveges értékelés 3. Szövegelemzés 9-10. évfolyamon tanítók Szakmódszertár, feladatok tanévSzöveges értékelés 4. Lényegkiemelés 9-10. évfolyamon tanítók Tankönyv, egyéb könyvek tanévvázlatkészítés Feladatlap, modellzáró kérdések (munkaközösség) 5. Dokumentum típusú szövegek értelmezése szaktanárok Cikkek, különféle szövegek tanévÖnálló szövegfeldolgozásFeladatlap, (munkaközösség) 6. Szövegértési feladatbank létrehozása MÉCS munkaközösség vezetők Tantestület, szakirodalom tanév Mindenki számára hozzáférhető feladatbank létrejötte szóban

12 Intézkedési terv II. Tárgy: Kompetenciafejlesztés Kommunikáció fejlesztés Tanévenként Cél: Alkalmazás gyakorisága: Ss z Tevékenység (A folyamat lépései) Felelős/ közreműködő Szükséges erőforrás Szükséges időtartam Elvárt eredményÉrtékelési mód 1. Adatok elemzésemunkaközösségEgy hónapmárcius Pontos helyzetfeltárás Szóbeli értékelés, beszámoló 2. Okok feltárása, elemzése - háttértényezők vizsgálata (tanulói attitüd, CSH-index, hozzáadott érték) - pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata - egyebek: tankönyvek meg felelősége helyettesítések gyakorisága, motiválás,..) Kérdőív, mérőeszköz, OH OKÉV jelentés elemzőkészségÁprilis, május Irányok, célok megjelölése Tantestület elött 3. Osztályfőnöki, szaktanári tevékenységgel: - kommunikációs feladatok kijelölése, kiválasztása, - gyakoroltatása - időbeli elhelyezése Munkaközösség vezetők osztályfőnökök szaktanárok Tanári tájékoztatásszeptember Elkötelezett osztályfőnök, szaktanár Szóbeli értékelés, beszámoló 4. Tanuló meggyőzése osztályfőnöki és közösségi órák témája Osztályfőnök, szaktanár Feladatlap, szóban beszéltetni, házi feladat Egy év Diák meggyőzése a kérdőívek reális kitöltésére Országos visszajelzés, kiértékelés 5. Szülő tájékoztatása elbeszélgetés a szülővel a mérésről, jelentőségéről Osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős Összevont szülői értekezlet, szülői értekezlet, tájékoztató levél Május - február Együttműködő szülő Feljegyzés a naplóba 6. Felelősség megállapítása Osztályfőnök, szaktanár, diák Érdekelté tétel Egy év Pontosságra, rendszerességre szoktatás Kompetencia mérés eredménye 7. Tanács segítő szülők megkeresése Osztályfőnök, szaktanár Kapcsolatfelvétel szülő - tanár Egy év Önkéntes segítő Megköszönni a résztvételt nyilvánosan 8. Szülői értekezlet témája a kompetenciamérés legyen Osztályfőnök- Február - május Szülők 40%-a megjelenik Jelenléti ív 9. ÉrtékelésMunkaközösség vezetőkSzaktanári beszámolóEgy hónapJavuló eredményekSzóbeli beszámoló

13 Javaslatok  Szeretettel és kíváncsian várjuk ő ket.


Letölteni ppt "9-10-es bemeneti mérések és visszajelzések Barabás György M ű szaki Szakközépiskola és Szakiskola Sárvár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések