Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerepe/feladata a médiaoktatás területén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerepe/feladata a médiaoktatás területén."— Előadás másolata:

1 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerepe/feladata a médiaoktatás területén

2 A Nemzeti Alaptanterv A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet Kiemelt fejlesztési terület: Médiatudatosságra nevelés A tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. NMHH; HENT állásfoglalás

3 A Nemzeti Alaptanterv  1995 óta része a Nat-nak  Művészetek műveltségterület  Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy  Szabadon választható érettségi vizsgatantárgy (2017 megújult tartalommal)

4 A Kerettantervek 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről Kiegészítések és korrekciók: 23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 6/2014. (I. 29.) számú EMMI rendelet – az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 34/2014. (IV. 29.) számú EMMI rendelet – a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 40/2015. (VIII. 28.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet – a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

5 A kerettantervek  Kereszttantervi terület – valamennyi tantárgy/tantárgyterület feladata  Az iskola 1–8. évfolyamán a Vizuális kultúra része  A gimnázium 9  10. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret  A 11  12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, hogy az adott órakeretből mely tantárgyakat és milyen arányban tanítja

6 Emedus 27 Európai uniós tagállam részvételével 2012/2013 Főbb területei: – a médiaoktatás a nemzeti alaptantervben – kimeneti követelmények – Szaktanárképzés Az integrált explicit megjelenési forma a legelterjedtebb. Legfontosabb következtetések: – Olyan tanulókat is elér, akik az önálló órakeretben szerveződő médiaoktatásból kiszorulnának – Nehezen kivitelezhető és értelmezhető az értékelés – Nem motiválja a szereplőket

7 Módszerek  Implementáció elősegítése  Jógyakorlatok  Együttműködési megállapodások  Partneriskolák  Szakmai Szolgáltatás támogatása  Továbbképzések

8 Eszközök Széleskörű, többszintű, folyamatos szakmai tájékoztatás – szakfolyóiratok – tanulmánykötetek – ofi.hu – konferenciák, szakmai események – pályázatok

9 Komplex, tanulást támogató rendszer TANÁRNAKDIÁKNAKSZÜLŐKNEK

10  2015 őszén indul  a hozzáférés mindenki számára ingyenes  támogatja a motiváló tanulási környezet kialakítását  megteremti a személyre szabott tanulás lehetőségét

11 Segíti a tanulók ismeretszerzési, rendszerezési képességének, valamint digitális kompetenciájának fejlesztését. Ösztönzi az új, tanulók számára is érdekes tartalmak összegyűjtését, feladatsorok összeállítását. Lehetővé teszi azok megosztását a kollégákkal, diákokkal. Megteremti a lehetőséget a diákok egyéni fejlődésének nyomonkövetésére.

12 Támogatja a tanulás „nyelvének” elsajátítását – segíti az önálló tanulás készségének fejlesztését. Az együtttanulás új „tereit” teremti meg. A tanulók csoportokat hozhatnak létre, szakkörökhöz csatlakozhatnak. Diákok tesztelhetik tudásukat, melynek fejlesztésére új módszereket is találhatnak.

13 Gyakorolna gyermekével? Keressen és osszon meg vele hasznos tananyagokat! Nézzen utána, hogy mivel tudja gyermekét támogatni az otthoni tanulásban! Kíváncsi gyermeke tanulmányi előrehaladására?

14 ofi.hu


Letölteni ppt "Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerepe/feladata a médiaoktatás területén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések