Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA GTK3188BAN Dr. Szilágyi Tivadar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA GTK3188BAN Dr. Szilágyi Tivadar"— Előadás másolata:

1 Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA GTK3188BAN Dr. Szilágyi Tivadar

2 Első előadás ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gazdaság–és Társadalomtudományi Kar Almanach 2014 / 2015 tanév

3 Az emberi sz ü ks é gletek hierarchi á ja (Maslow piramis)

4 Abraham Maslow szerint az emberi szükségleteket hierarchikusan lehet rangsorolni: A piramis alján az alapszükségletek, a létfenntartáshoz kapcsolódó szükségletek helyezkednek el. A létfenntartás megteremtése magával hozza a biztonsági szükségletek kialakulását: ez a megszerzett javak megóvását, védelmét jelenti. A szociális szükségletek az ember társas lény mivoltából fakadnak. A szociális szükséglet kapcsolatteremtési, összetartozási szükséglet. Ennek kielégítése érdekében törekszik jó családi, érdeklődésének, gondolkodásmódjának megfelelő baráti, munkahelyi kapcsolatokra. Az ember igyekszik megtalálni helyét a többiek, a társai között, ebből fakad az elismerés iránti szükséglete: igyekszik elfogadtatni magát, elismertetni egyéniségét, képességét, rátermettségét. A piramis csúcsán az önmegvalósítás szükséglete áll. Az emberek egy része erős késztetést érez arra, hogy képességét, tehetségét maximálisan kihasználja. További ismeretek: https://hu.wikipedia.org/wiki/Maslow-piramishttps://hu.wikipedia.org/wiki/Maslow-piramis

5 Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék Mottó: „... mindenféle biztonság az egyén és a család biztonságával kezdődik, az pedig az élethez, az emberhez méltó élethez való jog érvényesítésének követelménye. A következő láncszem a társadalom biztonsága, amelyet az állam biztonsága és a világ, az emberiség biztonsága követ.” (Dr. Pirityi Sándor)

6 A biztonság fogalma A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „valamely dolog veszélyektől vagy valamely bántódástól mentes, zavartalan állapota” Az UNESCO társadalomtudományi szótára szerint: „fizikai veszély hiánya vagy a veszéllyel szembeni védelem” Az Európai Közösségek Bizottsága: „a biztonság fogalmát nem korlátozza az államterület biztonságára vagy meghatározott rendszerek biztonságára, hanem beleérti magának az államnak és lakosainak külső és belső biztonságát. A fogalom az emberi biztonságra irányul (mentesség a nélkülözéstől és félelemtől, az önálló cselekvés szabadsága), azaz az állampolgár – és ezáltal az állam– biztonságát állítja középpontba.”

7 A biztonság célja Olyan környezet biztosítása, amely hozzájárul az ember harmonikus, békés fejlődéséhez, az egyén kiegyensúlyozott életének, egészségének megóvásához, jó közérzetének kialakításához, az életfeltételek, a megteremtett javak fennmaradásához.

8 Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék

9 Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék

10 CIVILBIZTONSÁGI REFERENS I. Széleskörű biztonsági ismeretek megszerzése Jogkövető magatartás erősítése Egyéni és a kollektív biztonságérzet fokozása CIVILBIZTONSÁGI REFERENS Szerezzen további szakismeretet! ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI, FELNŐTTKÉPZŐ TANFOLYAM A tanfolyam célja: Célunk, olyan munkaképes személyek felkészítése, akik számára fontos a biztonság és a védelem kultúrájának egyetemes, alapszintű ismeretének elsajátítása. Akik széleskörű biztonsági ismeretek, eljárások, módszerek és tanácsok megszerzésével, azoknak alkalmazásával elősegíthetik munkahelyük (munkatársaik) és közvetlen környezetük jogkövető magatartásának erősítését, valamint az egyéni és a kollektív biztonságérzet fokozását.

11 CIVILBIZTONSÁGI REFERENS II. Megszerezhető kompetenciák: A képzés elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a környezetükben vagy a különböző munkahelyek vezetői mellett a helyi szintű biztonsági (létbiztonsági, jogbiztonsági, közbiztonsági, rendvédelmi, vagyonvédelmi, egészségvédelmi, életvédelmi, információvédelmi) események, kihívások elleni védekezésre való felkészülés megtervezésére, megszervezésére, valamint a védekezési, a helyreállítási szakmai feladatokban való közreműködésre – együttműködésben az illetékes hatóságok képviselőivel, továbbá képesek lesznek a különböző biztonsági kihívásokra adekvát választ adni, vagy megoldást találni.

12 CIVILBIZTONSÁGI REFERENS III. A képzés fontosabb témakörei A civilbiztonsági referensi munkakör betöltéséhez szükséges készségek, képességek A biztonság rendszerszemléletű értelmezése Magyarország biztonsági környezete, biztonságát fenyegető kihívások Honvédelmi ismerek Rendvédelmi ismeretek Katasztrófavédelmi ismerek Polgárvédelmi ismerek Bűnmegelőzési ismerek Vagyonvédelmi ismeretek Környezetvédelmi ismeretek Fogyasztóvédelmi ismeretek Információ-biztonsági ismerek Egészségvédelmi ismeretek Család és ifjúságvédelmi ismeretek Migrációs védelemi ismeretek Krízis kommunikáció

13 Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék A képzés tartalma: A biztonsági és védelmi szektor rendszertana

14

15

16 Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék TDK információk, követelmények Horváth Domokos: Magyarország helyzete turizmusbiztonsági szempontból A DIPLOMA DOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYE PRO SCIENTIA RURALIS

17 A SIKERES PROJEKT- TEVÉKENYSÉGEK RENDSZERTANA © DR. SZILÁGYI TIVADAR egyetemi tanár Budapest2012

18 A SIKERES PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAK A SIKERES PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAKALAPFELTÉTELEI ELŐLJÁRÓ KÖRNYEZET EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖRNYEZET SZEMBEN ÁLLÓ KÖRNYEZET EGYÉB KÖRNYEZET Projektleírási szintek: a)projektötlet, b)projektjavaslat, c)projekt engedélye- zési dokumentum d)projektalapítás, e)projektdokumentum. A projekt legfontosabb ismérvei A projekt-tevékenység: a)céljai, b)funkciói, c)struktúrája, d)működése, e)sajátosságai, f)környezete. koncepció munkaerő infrastruktúra morál fegyelem motiváció © DR. SZILÁGYI TIVADAR Budapest, 2012 december

19 Mottó: „A sikeres tevékenység alapfeltételei: Újszerű, modern gondolkodás és innovatív, piacképes koncepció Kvalifikált munkaerő (általános intelligencia, szakmai kompetencia) Korszerű infrastruktúra (számítógép, internet, mobiltelefon, személygépkocsi, stb. ) Morál (erkölcs, etika) Fegyelem Motiváció (erkölcsi, szakmai, anyagi) Bármelyik hiányos vagy hiányzik, akkor nagy valószínűséggel kudarcra vagyunk ítélve!” (Sz. T.)

20 Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék.


Letölteni ppt "Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA GTK3188BAN Dr. Szilágyi Tivadar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések