Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Hazai pályaorientációs szabályzók áttekintése - javaslattétel egy nemzeti szintű szabályzó és finanszírozási rendszer kialakítására” Kutatási beszámoló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Hazai pályaorientációs szabályzók áttekintése - javaslattétel egy nemzeti szintű szabályzó és finanszírozási rendszer kialakítására” Kutatási beszámoló."— Előadás másolata:

1 „Hazai pályaorientációs szabályzók áttekintése - javaslattétel egy nemzeti szintű szabályzó és finanszírozási rendszer kialakítására” Kutatási beszámoló a Nemzeti Pályaorientációs Tanács részére (kivonat) PRINCZINGER Ügyvédi Iroda Budapest, 2009. december 14.

2 Nemzetközi háttér, alkotmányos alapok, hazai előzmények Nemzetközi szintű ajánlások, állásfoglalások EU jog Kötelező aktusok Nem kötelező aktusok (soft law) Nemzetközi ajánlások ≠ nemzetközi jogi kötelezettségek Alkotmányos jogok érvényesüléséhez szükséges De alkotmányossági szempontból nem kikényszeríthető A szocializmusban volt egy rendszerszerű megoldás

3 A jelenlegi jogi szabályozás Nincs egységes szabályozás Nincs egységes fogalomhasználat Több különböző ágazati jogszabály említi a pályaválasztást, a pályaorientációt stb Ezek a fogalmak nem ugyanazt takarják Mindegyik ágazati jogszabály a maga logikájában telepít valahová pályaorientációval kapcsolatos feladatot A közoktatáson kívül nem igazán „számonkérhető” Az állam nem vállalja fel ezt a szolgáltatást

4 A jelenleg működő gyakorlatok Önkormányzatok Közoktatási intézmények Pedagógiai intézetek TISZK-ek Felsőoktatási intézmények Munkaügyi központok Egészségügy intézmények Piaci szolgáltatók

5 A jelenlegi finanszírozási rendszer Az eddigiekből következően a finanszírozás sem rendszerszerű Vannak párhuzamosságok A normatív támogatási rendszer mechanikus, fejkvóta rendszerű Nem működő konstrukcióra szól a támogatás (kistérségi társulás) Nem érzékeny a tevékenység jellegére Nem ösztönzi a szereplőket arra, hogy színvonalas szolgáltatást nyújtsanak Nem biztosítja a szolgáltatás minőségét

6 A jelenlegi jogi szabályozás értékelése Fogalmi zűrzavar, tisztázatlanság pályairányítás, pedagógiai tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció, életpálya-tanácsadás, karrier- tanácsadás, munkavállalási tanácsadás Kiemelkedő döntési pontokhoz kapcsolódik Párhuzamos feladattelepítés Ugyanakkor hiányos, széttöredezett, pontszerűen jelenik meg itt-ott Oktatásügy, foglalkoztatás-ügy Közművelődés, egészség és szociális ügyek Nem áll össze egy rendszerré (sem szakmai sem finanszírozási szempontból)

7 Figyelembe vehető „jó gyakorlatok” „A nép ügyvédje” (2003. évi LXXX. Törvény a jogi segítségnyújtásról) Az igénybe vevő jogi szolgáltatást kap A szolgáltatást csak a névjegyzéjben regisztrált ügyvédek nyújthatják A szolgáltatás költségit az állam viseli Óradíjas alapon Pályaválasztási tanácsadás a www.felvi.hu -nwww.felvi.hu Az igénybe vevő pszichológiai tanácsadást kap A szolgáltatás költségeit a felvi.hu viseli Ülés alapon

8 Mit akarunk szabályozni? Egy szakmailag egységes szolgáltatási modellt És egy ennek megfelelő intézményrendszert (hálózat) Melyben mindenki egyenlő esélyekkel juthat pályaorientációs tanácsadó szolgáltatáshoz Mely a szolgáltatói oldal tekintetében szektorsemleges Biztosítja a szolgáltatás minőségét Normatív módon finanszírozott Figyelembe veszi a tevékenység tartalmát

9 Mire kell kiterjednie a szabályozásnak? A szolgáltatás célja, tartalma Az igénybevétel módja A tevékenység folytatására való jogosultság feltételei A finanszírozás elvei A szolgáltatás nyújtása elszámolásának rendje A tevékenység folytatása nyilvántartásának, dokumentálásának rendszere Az ezekkel összefüggő adatkezelési kérdések

10 Lehetséges jogi konstrukciók A)Állami feladatellátás B)Az állam „gondoskodik” róla B1) Közigazagtási / közszolgáltató szervek úján B2) Polgári jogi szerződéses kapcsolatrendszerben („franchise”) C)Az előzőek valamilyen kombinációja

11 Az adekvát szabályzási módszer Ágazati jogszabályok harmonizációja? Nehézkes Egyszer meg lehet csinálni, aztán újra „szétesik” a szabályozás Vagy külön törvény? Az alapvető keretek egy törvényben (ld. Az egyenlő bánásmódról szóló törvényt pl) A részletszabályok akár (együttes) miniszteri rendeletben Mindenképpen dereguláció

12 Hogyan lehet ezt a szabályozó rendszert létrehozni? NPT állásfoglalás Javaslat a Kormány számára Szabályozási koncepció elfogadása egy kormányhatározat formájában Társadalmi-gazdasági szereplőkkel egyeztetés Tárcák közötti egyeztetés Tervezet előkészítése A rendszer humán, fizikai és informatikai infrastruktúrájának megtervezése Megvalósítás

13 A pályaorientációs szakmai tanácsadó hálózat fenntarthatósága A legegyszerűbb lenne: tisztán költségvetési forrásokból megfinanszírozni De hosszú távon jobb egy üzleti modell kialakítása: A létrehozás és a fenntartás költségeinek megosztása az állam, a piaci szereplők, a potenciális szolgáltatók és az igénybevevők között Úgy, hogy minden érintett az érdekeivel arányban álló terheket viseljen

14 „Hazai pályaorientációs szabályzók áttekintése - javaslattétel egy nemzeti szintű szabályzó és finanszírozási rendszer kialakítására” Kutatási beszámoló a Nemzeti Pályaorientációs Tanács részére (kivonat) PRINCZINGER Ügyvédi Iroda Budapest, 2009. december 14.


Letölteni ppt "„Hazai pályaorientációs szabályzók áttekintése - javaslattétel egy nemzeti szintű szabályzó és finanszírozási rendszer kialakítására” Kutatási beszámoló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések