Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Pécs, 2008. február 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Pécs, 2008. február 6."— Előadás másolata:

1 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Pécs, 2008. február 6.

2 Két fő rész: Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Turizmusfejlesztési Stratégia (TS) társadalmasítása külön történik Komplex megvalósíthatósági tanulmány

3 Helyzetfeltárás Pécs város szerepe a településhálózatban Demográfia Társadalmi-kulturális jellemzők Primer adatfelvétel – környezettudatosság, kultúrafogyasztási szokások Gazdasági helyzet Primer adatfelvétel – vállalkozások és az EKF Városrészi helyzetelemzés Városfejlesztési körzetek alapján (20 db) Városrészi SWOT-ok

4 Stratégiaalkotás Illeszkedés a város által elfogadott HKS-hez célrendszeréhez Európai dimenzió beemelése EKF-hez való „finomhangolás” Átfogó célok 1.Pécs dinamikus fejlesztése, tudásalapú gazdasággá válása, felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez 2.Pécs települési környezetének, kulturális és turisztikai szolgáltatásainak fejlesztésével a város idegenforgalmi fejlesztése 3.A lakosság életkörülményeinek javításával javuló demográfiai helyzet kialakítása

5 Funkcióbővítő akcióterület

6 Szociális városrehabilitáció akcióterülete

7 Kiegészítő stratégiák Közlekedésfejlesztési stratégia Informatikai stratégia Humánerőforrás-fejlesztési stratégia

8 Közlekedésfejlesztési stratégia Cél: a város és térsége közlekedésének minden ágazatát érintő stratégia kidolgozása volt Integrálja a korábban készült tanulmányokat → a le nem fedett területeket kidolgozza, a környezetbarát módok hangsúlyosabbak A közlekedés-fejlesztési stratégia elemei: Pécs elérhetőségének javítása (távolsági és térségi) Belső közúti közlekedési rendszer fejlesztése (közúthálózat, forgalomirányítás, közlekedésbiztonság) Közforgalmú közlekedés színvonalának javítása (előnyben részesítés, utastájékoztatás, P+R és P+W rendszer) Környezetbarát módok segítése (védendő területek közlekedése, gyaloglás, kerékpározás)

9 Közlekedésfejlesztési stratégia A stratégia megvalósítását szolgáló feladatok meghatározása Szükséges fejlesztések, intézkedések („feladatok”) Feltételeik Kockázatuk Kapcsolódás módja az EKF-hez Közlekedési igények és kötöttségek (jelenleg látható problémák) feltárása Feladatok meghatározása: a stratégia 2010-ig megvalósítandó elemei (közlekedési alágazatonként)

10 Humánerőforrás-fejlesztési stratégia A stratégia elsősorban munkaerőpiaci megközelítésű Pécs MJV vezető szerepére építő terv, mely rövidtávon összefoglalja az EKF programhoz kapcsolódó humán fejlesztési tevékenységeket középtávon irányokat jelöl ki az EKF program kínálta foglalkoztatási és társadalmi integrációs lehetőségek eredményes kiaknázására hosszútávon jövőképet nyújt a helyi humán erőforrások fenntartható fejlesztéséhez. A stratégiát humán fejlesztési project fiche-k egészíti ki. A humánerőforrás (munkaerőpiaci) fejlesztés sokszereplős, sok esetben a szakpolitikai érdekek mentén szegmentált terület, amelyben Pécs MJV stratégiai irányainak meghatározása, lehatárolása nehézségekbe ütközik.

11 A humánerőforrás-fejlesztési stratégiát kiegészítő projekt fiche-ek: 1.Szervezeti humán kapacitások fejlesztése: az EKF kulcsprojektjeinek működtetésében érintett szervezetek humán kapacitásának fejlesztése 2.Az EKF által teremtett kulturális értékek elterjesztése: általános és középiskolai kompetencia-fejlesztési képzésbe illeszthető EKF tematikájú csomagok kidolgozása és elterjesztése 3.Az EKF programhoz kapcsolódó vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés: a program megvalósításához szükséges szolgáltatói kapacitások fejlesztése a vállalkozások humánerőforrás- fejlesztésével és a vállalkozóvá válás támogatásával.

12 Pécs jövőképe – Intelligens Város 2010 Stratégiai akciók és programok Infrastruktúra fejlesztése, bővítése Integrált, intelligens háttérrendszer kialakítása (back-end) Egységes EKF arculat kialakítása (front-end) Stratégiai programok hosszú távú hasznosításának lehetőségei Programok és rendszerek elméleti elhelyezkedése az EKF architektúrában IT stratégia

13 Az IT struktúra felépítése

14 Városüzemeltetési koncepció A városüzemeltetési kérdések feltárása, kockázatelemzés Pénzügyi stabilizáció kérdései Intézményrendszer működésének elemzése Városüzemeltetési- és fejlesztési stratégia A közszolgáltatások és a piaci szféra kapcsolatai Az EKF program illeszkedése a komplex városüzemeltetésben Az EKF intézmények működésének kérdései Gazdaságossági kérdések, közösségi megtérülések

15 Városüzemeltetés időszakaszai Az első időszakasz: 2007-2008 - Helyzetelemzés, kockázatok feltárása, stratégiai vonalak kijelölése A második időszakasz: 2008-2010 - A városüzemeltetés reformja, az EKF intézmények üzembe helyezésének időszakasza A harmadik időszakasz: 2011-2013 - A városi program szintű városüzemeltetési politika értékelése, korrekciós folyamatai – az EKF program után A negyedik időszakasz: 2014-2035 - A távlati stratégia megvalósítása, a Város nemzetközi, országos és regionális szerepének stabilizálása

16 Megoldási javaslatok, eredmények Az intézményi- és feladatellátási racionalizáció, a forrásbevonások és a magántőke szerepvállalása A városi működés közszolgálati szervezeti rendszerének átalakítási javaslata Városfejlesztési társaság gondolata, a városüzemeltetési és városfejlesztési és városirányítási program megalkotása Az üzemeltetési rend és ellenőrzési rendszerének kialakítása, gazdaságosság mérése, monitoring A kulcsprojektek együttes üzemeltetési (működtetési) modelljének szintézise Az EKF intézmények üzemeltetési rendszere kialakításának javaslata

17 Továbblépés Átdolgozás az ÖTM Városfejlesztési Kézikönyvnek megfelelő IVS-sé A funkcióbővítő akcióterületi terv (ATT) kidolgozása

18 Megvitatandó kérdések Például: Városrészi célok meghatározása Szociális AT, antiszegregáció kérdése

19 Forrás: PMJV Hosszú- és Középtávú Stratégiája


Letölteni ppt "EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Pécs, 2008. február 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések