Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyiségtípusok 2. Erősségeink és gyengéink Összeállította: Kovács Imre ev. lelkész Vönöck, A.D. 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyiségtípusok 2. Erősségeink és gyengéink Összeállította: Kovács Imre ev. lelkész Vönöck, A.D. 2008."— Előadás másolata:

1 Személyiségtípusok 2. Erősségeink és gyengéink Összeállította: Kovács Imre ev. lelkész Vönöck, A.D. 2008

2 A test lámpása a szem. Ezért ha a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz.

3 „szétválaszthatatlanul…” Pilinszky János írja: „Az ember drámai lény. Jót és rosszat úgy épít össze magában, mint hegy a köveket – szétválaszthatatlanul.” Isten világában „a rossznak is megvan a maga szereposztása.”

4

5 Emlékeztető A „szangvinikus” szó a latin „sanguis” szóból származik, jelentése: vér. A „szangvinikus” szó a latin „sanguis” szóból származik, jelentése: vér. Mivel a vér az emberi test meleg folyadéka, a „szangvinikus” kifejezés a meleg, vidám, eleven temperamentumot jelöli. Mivel a vér az emberi test meleg folyadéka, a „szangvinikus” kifejezés a meleg, vidám, eleven temperamentumot jelöli.

6 A szangvinikus alkat erősségei a jelenben él. („Mindannyiunknak a jelenben kellene élnünk, de ezt ritkán tesszük. Egyesek a múltban élnek, ahol az emlékek teljesen igénybe veszik, mások a jövőben, ahol megfojtják őket a gondok.” – O.H.)‏ a jelenben él. („Mindannyiunknak a jelenben kellene élnünk, de ezt ritkán tesszük. Egyesek a múltban élnek, ahol az emlékek teljesen igénybe veszik, mások a jövőben, ahol megfojtják őket a gondok.” – O.H.)‏ eredendően optimista eredendően optimista érzékeny és együttérző: örül az örülőkkel és sír a sírókkal érzékeny és együttérző: örül az örülőkkel és sír a sírókkal

7 A szangvinikus alkat erősségei képes arra, hogy beleélje magát mások gondolataiba és érzéseibe. („Általában szeretjük azokat az embereket, akik érdeklődnek irántunk és ügyeink iránt.” – O.H.)‏ képes arra, hogy beleélje magát mások gondolataiba és érzéseibe. („Általában szeretjük azokat az embereket, akik érdeklődnek irántunk és ügyeink iránt.” – O.H.)‏ érzései őszinték: nincs nála bájosabb ember. érzései őszinték: nincs nála bájosabb ember. betegekkel, gyerekekkel való foglalkozásra kiválóan alkalmas. betegekkel, gyerekekkel való foglalkozásra kiválóan alkalmas. mivel teljesen a jelenben él, soha nem unatkozik. mivel teljesen a jelenben él, soha nem unatkozik.

8

9 A szangvinikus alkat gyengéi a pillanat gyermeke, ezért gyakran bizonytalan, felületes a pillanat gyermeke, ezért gyakran bizonytalan, felületes barátságaiban általában nem hűséges, nem kitartó barátságaiban általában nem hűséges, nem kitartó szerelmi élete heves, rajongó – és csapongó szerelmi élete heves, rajongó – és csapongó „ha nem látom, elfelejtem” típus „ha nem látom, elfelejtem” típus

10 A szangvinikus alkat gyengéi megbízhatatlan, ezért nehéz vele együtt dolgozni megbízhatatlan, ezért nehéz vele együtt dolgozni munkájában állhatatlan: sok félbehagyott munka jellemzi munkájában állhatatlan: sok félbehagyott munka jellemzi élete csupa jó, de véghez nem vitt szándékkal telik el élete csupa jó, de véghez nem vitt szándékkal telik el

11

12 Gondolatok „Az őszinteség a szív feltárása. Igen kevés emberben találjuk meg, s amit rendszerint látunk belőle, csak ravasz színlelés, mely mások bizalmát akarja maga felé terelni.” FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (1613–1680) francia aforizmaszerző „Bensőmet hány ellentét ostromolja! Már nincs, csupán egy állandó szokásom: az állhatatlanság.” JOHN DONNE (1571–1631) angol költő

13 Emlékeztető  A „melankolikus” szó görög eredetű. A melancholia jelentése: fekete epe.  Ezt a kifejezést a sötét, nyomasztó, borús temperamentum megjelölésére használják.

14 A melankolikus alkat erősségei  természete gazdag és érzékeny. Nemcsak finoman, hanem mélyen is érez (sok köztük a nagy művész) ‏.  mindenben mély és alapos (a szangvinikus ellentéte) ‏.  a munkában ismeri saját határait.

15 A melankolikus alkat erősségei  erős önfegyelem, megfontolt természet  hűséges: nem köt sok barátságot, de a meglévőkhöz ragaszkodik  megbízható: ígéreteit és kötelezettségeit nem felejti el könnyen

16

17 A melankolikus alkat gyengéi  túlontúl befelé forduló; önzőbb, mint a többi alkat  büszke, lenéző - saját érdemei a fontosak  túlzó önvizsgálata bénítja energiáit  túlérzékeny, gyanakvó, nem ismer kompromisszumokat, nehezen bocsát meg

18 A melankolikus alkat gyengéi  büszke, lenéző - saját érdemei a fontosak  passzív, álomvilágban él  határozatlan: mély gondolkozása akadályozza a gyors elhatározásban  nem praktikus: nem látja, mit követel tőle a jelen  túlzóan pesszimista, a felvidítót nem látja meg

19

20 Gondolatok „Az emberek boldogsága és boldogtalansága nem kevésbé függ kedélyüktől, mint szerencséjüktől.” FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (1613–1680) francia aforizmaszerző „Az ember csak részben élvezi a bölcsességet; minden bölcsességnek letéteményese ő, egyedül ő, Istennél a tökéletes megértés.” DUKE ELLINGTON (1899–1974) amerikai dzsesszzongorista

21 Emlékeztető A „kolerikus” szó abból a görög szóból származik, ami „sárga epét” jelent. Az ókorban az emberi test forró folyadékát látták benne. Következésképpen kolerikusnak a forró, gyors, aktív temperamentumot szokták nevezni. Következésképpen kolerikusnak a forró, gyors, aktív temperamentumot szokták nevezni.

22 A kolerikus alkat erősségei akaratereje szilárd természeténél fogva nagyon alkalmas az erős jellem kialakítására kezdeményező erejét az adja, hogy mindig törekszik saját maga dönteni céltudatos aktivitás jellemzi gyors felfogóképessége inkább intuíciónak, mint megfontolásnak az eredménye

23 A kolerikus alkat erősségei gyakorlatias: azonnal meglátja a cél eléréséhez szükséges megfelelő eszközöket szorongatott helyzetben éber és bátor nem ijed meg a kellemetlenségektől: legjobb vonásainak egyike nagyfokú állóképessége

24

25 A kolerikus alkat gyengéi kemény ember: érzelmi élete gyengén fejlett viharos és heves. Mint a szangvinikus, dühöngésre ő is képes, de ő csak nehezen tud bocsánatot kérni gyakran önfejű és hajthatatlan túlságosan öntudatos, mert céljait szinte mindig eléri (makacsság, támadókedv, gátlástalanság jellemzi) ‏

26 A kolerikus alkat gyengéi gőgös és uralomvágyó: másokat csak eszköznek tekint prózai lélek: száraz, hűvös, részrehajló és szűklátókörű. Saját tervein kívül nem érdekli senki és semmi. bosszúvágyó: mint a melankolikus, ő sem felejti el könnyen a sértést; bosszúja gyakran sikeres

27

28 Gondolatok „Az Isten felereszti a napot, de hiába ragyogtatja bármekkora fénnyel, mert a hatalomnak nincsen szeme.” TAMÁSI ÁRON (1897–1966) író „Ezen az igényes Földön az igazság nem igazság, ha nem jár együtt gyöngédséggel, gyöngédséggel és megint csak gyöngédséggel, aminthogy az Ige, mely Istentől van, egyben Isten is.” E. M. FORSTER (1879–1970) angol író

29 Emlékeztető A „flegmatikus” szó a görög phlegma – testnedv – szóból ered. A phlegmát nedvesen hűvösnek tartották, és úgy vélték, hogy a lustaság előidézője. Következésképpen a flegmatikus megjelölést a lassú, hűvös temperamentumra alkalmazták. Következésképpen a flegmatikus megjelölést a lassú, hűvös temperamentumra alkalmazták.

30 A flegmatikus alkat erősségei jóindulatú, békeszerető: kerüli az izgalmakat van benne valami szeretetreméltó és vidám csillapítóan hat másokra nyugodt és megbízható: veszély esetén megőrzi hidegvérét higgadtan mérlegel

31 A flegmatikus alkat erősségei feladatát alaposan átgondolja munkája megbízható gyakorlatias: gondolkodása nem olyan mély, mint a melankolikusé, nem olyan éles, mint a kolerikusé, de nyugodtabb és nagyvonalúbb előítéletektől mentes: egy adott problémát minden oldalról megvizsgál tanácsaiban megbízhatunk

32

33 A flegmatikus alkat gyengéi opportunista: undorodik minden fáradozástól, kerüli a kényelmetlen helyzeteket tanulmányozza az embereket, de érzelmileg alig érdeklődik irántuk fölényes: hajlik a gőgös közönyre

34 A flegmatikus alkat gyengéi lassú: Semmi sem lepi meg, nem indítja meg, nem is lelkesíti. könnyen begyepesedik mások iránt közönyös; nem kemény, mint a kolerikus, de hideg kellemetlen alakká válhat, mások lelkesedését hajlamos letörni

35

36 Gondolatok „Békés élet – hosszú élet. Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni.” BALTASAR GRACIÁN Y MORALES (1601–1658) spanyol író „Nem feltétlenül tartom hibának, ha valakinek változtatnia kell politikai felfogásán. Egyszer mindenki megváltoztathatja ezt erkölcsi vagy politikai opportunizmus nélkül: ám ha többször teszi, ez már gyanús. Főként ha ez mindig egybeesik az érdekeivel …” ANTALL JÓZSEF (1932–1993) politikus „A lélek csak azzal szemben közönyös, amire nem gondol. Olyasvalamivel szemben, ami semmi a szemében.” GOTTHOLD EPHRAIM LESSING (1729–1781) német drámaíró

37 Ismétlő áttekintés: típusok és emberi kapcsolatok a szangvinikus a jelenben élő, vidám, érzékeny és együttérző, üdítő és bűbájos ember a melankolikus mély és alapos; kapcsolataiban hűséges, munkájában megbízható a kolerikus szilárd akaratú és nagy állóképességű; képes arra, hogy másokat is munkára ösztönözzön a flegmatikus békeszerető, csillapítóan hat másokra, körültekintően és előítélet-mentesen gondolkodik a szangvinikus örül az embereknek, de hamar elfelejti őket; megbízhatatlan a melankolikust bántja az emberek gyarlósága, de meghagyja őket a rossz úton a kolerikus felhasználja az embereket saját céljaira, de nem törődik többé velük a flegmatikus higgadtan, de rejtetten gőgös közönnyel tanulmányozza az embereket

38 „Az élet Istenről vall, a kikutathatatlan, felfoghatatlan Istenről. Minden élet forrása Istenben van, s így Isten életének felfoghatatlan titka átterjed minden élőre, egészen a legegyszerűbb fajtákig.” (Ole Hallesby)


Letölteni ppt "Személyiségtípusok 2. Erősségeink és gyengéink Összeállította: Kovács Imre ev. lelkész Vönöck, A.D. 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések