Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANÁRKÉPZÉS ÖTÖDIK FÉLÉVE TASNÁDI PÉTER ELTE TTK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANÁRKÉPZÉS ÖTÖDIK FÉLÉVE TASNÁDI PÉTER ELTE TTK."— Előadás másolata:

1 A TANÁRKÉPZÉS ÖTÖDIK FÉLÉVE TASNÁDI PÉTER ELTE TTK

2 ASSZOCIÁCIÓK A MUNKAANYAG (ELSŐ PILLANTÁSRA): –SOKRÉTŰ –ÁTGONDOLT –EGYÜTTMŰKÖDÉST SUGALL A MUNKAANYAG (MÁSODIK OLVASAT): –HETEROGÉN –BONYOLULT –SOKFÉLE SZEREPET VÁLLAL –KIVÁLÓ TANULMÁNY.

3 A CÉL A szakmai áttekintő munka legfőbb üzeneteként a munkacsoport azt kívánta jelezni, hogy a tanárképzés utolsó, gyakorlati félévének bevezetése új lehetőséget teremt a képzés gyakorlatias jellegének erősítésére, a releváns munkaerő-piaci igényekhez közelebb álló megvalósítására, és egyben hosszú távon a közoktatás minőségi megújítására is. Ugyanakkor e gyakorlati félév bevezetése minden eddiginél erőteljesebb és érdemibb együttműködést igényel az érdekelt felek részéről. A jelentés ehhez kíván segítséget adni, és egyben azt is jelezni, hogy a tényleges megvalósításhoz az érdekeltek folyamatos és alkotó jellegű együttműködő munkájára lesz szükség.

4 INTÉZMÉNYI SZEMPONTOK KÉPZÉS AZ INTÉZMÉNY FELELŐSSÉGE –KERETEI: TÖRVÉNYEK MAB RENDELKEZÉSEK (AJÁNLÁSOK) –LEHETŐSÉGEI: INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK TANÁRI ÁLLOMÁNY HALLGATÓI JELENTKEZÉS

5 MAB ELŐÍRÁSOK A TZV összesített (átlagolt) érdemjegyét alkotó rész- érdemjegyek (egyenlő súllyal): 1. a tanári szakdolgozat (értékelője a témavezető és az opponens); 2. a tanári szakdolgozat (ezen belül a portfólió) bemutatása és védése (értékelője a TZV Bizottság); 3. a szóbeli vizsga, azaz a TZV során elhangzott szóbeli felelet értékelése (értékelője a TZV Bizottság); 4. a gyakorlóiskolában végzett (csoportos) tanítási gyakorlat érdemjegye (értékelője a gyakorló iskolai (szak)vezető tanár); 5. a tanári mesterképzés ötödik félévében végzett összefüggő közoktatási gyakorlat érdemjegye (értékelője a bázisiskolai mentortanár, a módszertan és a pedagogikum oktatója).

6 ELTE SZAKMÓDSZERTANOK AZ ÖTÖDIK FÉLÉV –KITŰNŐ LEHETŐSÉG –ELMÉLETTEL SEGÍTETT GYAKORLAT –TANTÁRGYKÖVETŐ SZEMINÁRIUMOK PED. PSZICH. 3 KREDIT I. SZAKTÁRGY 3KREDIT II. SZAKTÁRGY 3KREDIT –A GYAKORLATI FÉLÉV TOVÁBBI KREDITJEIT NE APRÓZZUK TÚLSÁGOSAN –EGYELŐRE ELŐZETES SZABÁLYOKKAL KEVÉSSÉ KORLÁTOZZUK REND KIALAKÍTÁSÁT

7 A PORTFÓLIÓ MAB: A tanári szakdolgozat bemutatása és védése. A témavezető irányításával elkészített szakdolgozat részét képezi a portfólió, azaz „a tanulók megismerése terén végzett munkáját, tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal alátámasztó, a saját gyakorlati fejlődését”[1] részletezően bemutató, előzetes szempontok szerint rendszerezett dokumentumgyűjtemény. A szakdolgozatról – felkérés alapján – hivatalos bíráló készít írásos bírálatot és tesz javaslatot annak érdemjegyére. (A TZV Bizottság egyik tagja – a témavezető véleménye és a hivatalos bíráló értékelése alapján – véleményét ismerteti a TZV Bizottsággal.) A bemutatást/védést a TZVB önálló érdemjeggyel értékeli.[1] [1] 15/2006. sz. OM. rendelet, 8.4. [1]

8 A portfolióban elhelyezendő dokumentumtípusok A jelölt megfigyeléseinek rögzített változata (irányulhat gyerekekre, tanárra, az egész órai tevékenységre stb.) Szakcikk összegzése, értékelése A tanulók értékelése (teszt, feleltetés, portfolió stb.) Faliújság Egy gyermek fejlődéséről esettanulmány A jelölt tanulásszervezésről vallott felfogása, az olvasottakra való hivatkozással Külső szervezetekkel tartott kapcsolat dokumentumai Számítógépes dokumentumok (internetes keresések eredményei) Egy kooperatív munkát alkalmazó óra dokumentumai (terv, összegzés) Bármilyen terv (óra-, tematikus terv, órán kívüli tevékenység terve) A jelölt bármilyen dolgozata, fogalmazványa, amely a sztenderdekkel összefügg A jelölt bármilyen pedagógiai tevékenységére kapott értékelés dokumentumai Látogatások dokumentumai (pl. óralátogatások, családlátogatások, vagy a gyerekekkel tett látogatás, pl. Múzeumban) A jelölt rövid- és hosszú távú tervei és céljai, valamint ezek teljesítésének dokumentumai Speciális bánásmódot igénylő gyerekek számára készített egyéni munkaterv Gyerekekkel, tanárokkal, szülőkkel készített interjúk A jelölt pedagógiai naplója (a gyerekek nevei nélkül) Óravázlatok Levelezés szülőkkel Az információs és kommunikációs technológia eredményes alkalmazásának bizonyítékai Előadásokon, konferenciákon készített jegyzetek, reflexiókkal Óralátogatási jegyzőkönyvek Évfolyamtársak kritikai észrevételei A jelölt tanításfilozófiájának kifejtése

9 Tanári szakot végzettek száma

10 Tanárszakra felvettek (ELTE) 200420052007*2008* Biológia100923914 Fizika74502521 Földrajz35573645 Kémia3836106 Környezettan5765137 matematika2021407266 * Tanári szakirányt választók (50 kredit)

11 ÖSSZEFOGLALÁS A MUNKAANYAG KITŰNŐ TANULMÁNY A KÉPZÉS AZ INTÉZMÉNY FELELŐSSÉGE –ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK –A FÉLÉV KREDITÁLÁSA –A PARTNERISKOLAI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA –A MENTORTANÁROK KIVÁLASZTÁSA SZERVEZÉS –SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZOKTATÁSSAL –A GYAKORLÓISKOLÁK A HÍD SZEREPÉT TÖLTHETIK BE –KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖKRE ÉPÍTSÜNK –A BÜROKRATIKUS ELEMEKET SZORÍTSUK VISSZA –KERÜLJÜK A FELESLEGES EGYSÉGESÍTÉST MEGOLDANDÓ FELADAT: M ENTORTANÁR KÉPZÉS LEGYENENEK TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOS TANÁRJELÖLTEK

12 Nem elég a fiak neveléséhez a szülők jó példája és jóra tanítása, de arra is gondjok legyen, hogy jó tanítómesterei legyenek a gyermekeknek és oly emberektől neveltessenek, olyanokkal nyájaskodjanak, kik el ne oltsák azt a jó szikrát, melyet a szülők oktatása beléjök oltott Pázmány Péter A világ nagyon megváltozott az utolsó ezer évben. S a fontos dolog nem az, hogy a változásokat megszüntessük, hanem az, hogy a változásokat jól használjuk. Teller Ede

13 CETERUM CENSEO A TANÁRKÉPZÉST KI KELLVENNI A KÉTCIKLUSÚ KÉPZÉSBŐL


Letölteni ppt "A TANÁRKÉPZÉS ÖTÖDIK FÉLÉVE TASNÁDI PÉTER ELTE TTK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések