Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Menetrend” Kórházi – Klinikai Területi Szervezet megalakulására vonatkozó speciális és általános szabályok időrendben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Menetrend” Kórházi – Klinikai Területi Szervezet megalakulására vonatkozó speciális és általános szabályok időrendben."— Előadás másolata:

1 „Menetrend” Kórházi – Klinikai Területi Szervezet megalakulására vonatkozó speciális és általános szabályok időrendben.

2 Átlépés 1. A Kamara Országos Hivatala az alapszabály Kórházi-Klinikai Területi Szervezetre vonatkozó módosításának az Országos Küldöttközgyűlés általi elfogadását követő 5 munkanapon belül – azaz május 19-ig - a Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Szervezetének honlapján, az érintett kamarai tagok számára, közzéteszi felhívását a Kórházi–Klinikai Területi Szervezetbe történő átjelentkezésre. A felhívást és a tájékoztatást – a minél eredményesebb tájékoztatás végett – az intézeti gyógyszertáraknak postai úton és elektronikus levélben is megküldi.

3 Átlépés 2. A Kórházi-Klinikai Területi Szervezetbe történő átjelentkezés határideje 2012. június 30. A határidő jogvesztő!!! Aki addig nem lép át, az már csak a Kórházi-Klinikai Területi Szervezet megalakulását követően teheti ezt meg.

4 Névjegyzék Az átjelentkezésre nyitva álló határidő lejártát követő 5 munkanapon belül – azaz július 5-ig - a Kamara Országos Hivatala összeállítja a Kórházi–Klinikai Területi Szervezet taglistáját, és azt, mint választói névjegyzéket 15 napra – azaz július 20-ig -, az Országos Hivatal székhelyén kifüggeszti, és az MGYK Országos Szervezetének honlapján betekintésre közzéteszi. Végleges névjegyzék tehát július 23-ra lesz.

5 Választási szabályok A Kórházi–Klinikai Területi Szervezet területi küldötteinek ajánlása és megválasztása során az Alapszabály 1. számú mellékletét képező Választási Szabályzat rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a területi szervezet elnökségére háruló technikai szervezési feladatokat az MGYK Országos Elnöksége által kijelölt és e feladatra meghatalmazott alelnök, és az Országos Hivatal együttesen látják el, míg a testületi döntéseket igénylő feladatokat az MGYK Országos Elnöksége.

6 Választási szabályok- közgyűlés összehívás Alapszabály VI. 4.1. A területi szervezet képviseleti szerve a közgyűlés, amely – ha azt a területi szervezet tagjainak az Alapszabályban meghatározott száma indokolja – küldöttgyűlés formájában is megszervezhető. Első lépésben mindenképp közgyűlést kell összehívnunk. A rendkívüli közgyűlést min. 8 nappal a közgyűlés előtt lehet összehívni.

7 Választási szabályok- közgyűlés összehívás 2. Elméletileg leghamarabb július 31-re hívható össze a közgyűlés – gyakorlatilag augusztus végén tűnik megvalósíthatónak. Szavazatszámláló Bizottságot kell felállítani. Határozatképesség: ha a tagok több mint fele jelen van. Az ismételten összehívott közgyűlés határozatképes, ha a tagok 10%-a jelen van.

8 Választási szabályok- közgyűlés összehívás 3. Közgyűlés dönt (így előzetesen ki kell küldeni ezt az anyagot):  Ügyrendről Ügyrendben dönteni kell arról, hány alelnök/hány tagú elnökség legyen. Alapszabály VI. 5.1. Szerint az elnökség 1 elnökből, max. 3 alelnökből, és nem tisztségviselő tagokból áll. Min. 9, max. 11 tagú lehet az elnökség.

9 Választási szabályok- közgyűlés összehívás 4. Közgyűlés dönt (így előzetesen ki kell küldeni ezt az anyagot):  Szintén a közgyűlés dönt a képviselet formájáról (átalakul-e küldöttgyűléssé) (ha min. 200 tag van, ez lehetséges, ekkor 10 tagonként 1 küldöttet kell választani). Ezért előzetesen küldöttajánlót is ki kell küldeni a közgyűlést megelőzően.

10 Választási szabályok- a közgyűlést követő teendők Az első közgyűlésen elfogadott ügyrendnek megfelelően jelölési folyamat indul  Elnök  Alelnök(ök)  Elnökségi tagok  Felügyelő bizottság (1 elnök+max. 5 tag)  Etikai bizottság (1 elnök és 5 tag) személyére.

11 Választási szabályok- 2. közgyűlés/1. küldöttgyűlés Ezt a közgyűlést/küldöttgyűlést legkésőbb október 15-ig kell összehívni (ideális lenne szeptemberben). Szavazatszámláló Bizottságot kell felállítani. A területi ügyintéző szervek, tisztségviselők és nem tisztségviselő tagok megválasztásával a Kórházi-Klinikai Területi Szervezet ekkor alakulhat meg.

12 Jogi megalakulás A területi szervezetek jogi személyek, ezért a szervezetet Cégbíróságon kell bejegyeztetni.

13 Költségvetés „A Kórházi–Klinikai Területi Szervezet működési költségeit a megalakulás évében az Országos Szervezet költségvetésének terhére kell biztosítani.” Ezt követően a többi területi szervezethez hasonlóan részesedünk a befizetett tagdíjakból.

14 Országos küldöttek kérdése „A Kórházi–Klinikai Területi Szervezet képviseleti szerve országos küldötteket felmenő rendszerben első alkalommal a soron következő rendes, négyéves tisztújító választások során választ.” Azaz: a jelenleg területről feljutott, de a Kórházi-Klinikai Területi Szervezetbe átlépő országos küldöttek megmaradnak országos küldöttek a négyéves ciklus végéig.

15 Összeférhetetlenség 1. „Amennyiben a Kórházi–Klinikai Területi Szervezet képviseleti szerve küldöttgyűlés formájában folytatja tevékenységét, úgy a Kórházi-Klinikai Területi Szervezetben területi küldötté választott személy mandátuma - a megválasztásától kezdődően - összeférhetetlen a korábbi területi szervezetben betöltött területi küldötti mandátumával. Az összeférhetetlenségi eljárásra az Alapszabály 7.7. pontjának szabályait kell alkalmazni.” – Azaz: tagjainknak le kell mondania korábbi területi küldöttségéről.

16 Összeférhetetlenség 2. „Összeférhetetlen a Kórházi–Klinikai Területi Szervezeti tagság a korábbi területi szervezet bármely ügyintéző szervében betöltött tisztséggel vagy nem tisztségviselő tagsággal is. „ - Azaz: tagjainknak le kell mondaniuk ezekről a tisztségekről. Ajánlás: saját szervezetünkben biztosítsunk lehetőséget nekik a további munkára!

17 Kórházi Gyógyszerészek XVIII. Kongresszusa Szeged,2012.május 17-19.


Letölteni ppt "„Menetrend” Kórházi – Klinikai Területi Szervezet megalakulására vonatkozó speciális és általános szabályok időrendben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések