Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMLÉKEINK FELDOLGOZÁSA – AVAGY HOGYAN HOZZUK LÉTRE SAJÁT MÚLTUNKAT? Dr. Boga Bálint Zsigmond Király Főiskola M. Hospice Alapítvány Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMLÉKEINK FELDOLGOZÁSA – AVAGY HOGYAN HOZZUK LÉTRE SAJÁT MÚLTUNKAT? Dr. Boga Bálint Zsigmond Király Főiskola M. Hospice Alapítvány Budapest."— Előadás másolata:

1 EMLÉKEINK FELDOLGOZÁSA – AVAGY HOGYAN HOZZUK LÉTRE SAJÁT MÚLTUNKAT? Dr. Boga Bálint Zsigmond Király Főiskola M. Hospice Alapítvány Budapest

2 Téma elővezetése Az idős egyén szembesül: Az idős egyén szembesül: biológiai, pszichológiai, szociális változások biológiai, pszichológiai, szociális változások következtek be következtek be az életidő nagyobb része elmúlt: homo viator (utazó) az életidő nagyobb része elmúlt: homo viator (utazó) ki voltam? mi voltam? ki voltam? mi voltam? az maradtam-e, ami voltam; ki vagyok, mi az maradtam-e, ami voltam; ki vagyok, mi vagyok most? vagyok most? mi az élet(em) értelme? mi az élet(em) értelme? Erősödő introspekció (50 – 65-70 éves kor) Erősödő introspekció (50 – 65-70 éves kor) Öregség = „természetes kolostor” Öregség = „természetes kolostor”

3 Következmény Áttekinti, számbaveszi, összegzi, magyarázza, értékeli, személyét elhelyezi a múlt eseményeiben, megfogalmazza, verbálisan kifejezi, elmondja: narráció Áttekinti, számbaveszi, összegzi, magyarázza, értékeli, személyét elhelyezi a múlt eseményeiben, megfogalmazza, verbálisan kifejezi, elmondja: narráció Az élet „elbeszélt történetek szövedéke” Az élet „elbeszélt történetek szövedéke” Az ember „történetmesélő állat”, Az ember „történetmesélő állat”, saját maga történésze saját maga történésze Igazi értelme ennek időskorban van, de fiatalabb korban is lehet, sőt külső narráció lehet születés előtt, halál után is Igazi értelme ennek időskorban van, de fiatalabb korban is lehet, sőt külső narráció lehet születés előtt, halál után is

4 ÉN-AZONOSSÁG /IDENTITÁS/ ÉN-AZONOSSÁG /IDENTITÁS/ ELBESZÉLÉS /NARRÁCIÓ/ ELBESZÉLÉS /NARRÁCIÓ/ EMLÉKEZÉS, EMLÉKEZET /MEMÓRIA/ EMLÉKEZÉS, EMLÉKEZET /MEMÓRIA/

5 „Énünk nem más, mint állapotaink sorának egymásra rétegződése.” M. Proust „Az ember egyenlő múltjával.” Németh László

6 Identitás fogalma 1.Jellemző tulajdonságok halmazának együttese, ami által egy dolog, személy felismerhető 2.Egy egyén elkülöníthető személyisége, amely egy folyamatosan fennálló egységnek tekinthető 3.A magunk érzete, ami adja az azonosságot és folytonosságot a személyiségnek az időben

7 Identitás fogalma II. Pszichoszociális identitás (Erikson): a szocializáció folyamán kialakult én- azonosság tudata, én és nem-én dialektikus kapcsolata Erik Erikson: epigenetikus modell: az élet krízis-sorozat (8), a személy feladata megoldani, pozitívan továbblépni az élet krízis-sorozat (8), a személy feladata megoldani, pozitívan továbblépni saját életének tapasztalata saját életének tapasztalata

8

9 Identitás Serdülő- – fiatal felnőttkorban alakul ki egész életen át minden új beépül, integrálódik, identitás- felhalmozódás (Myers) Serdülő- – fiatal felnőttkorban alakul ki egész életen át minden új beépül, integrálódik, identitás- felhalmozódás (Myers) Az én egy állandóan újraírt történet az új tapasztalat fényében Az én egy állandóan újraírt történet az új tapasztalat fényében - egyén – esemény kapcsolat: 60. évig fontos - egyén – esemény kapcsolat: 60. évig fontos alapképlet: alapképlet: állapot/helyzet  esemény  állapotváltozás/ állapot/helyzet  esemény  állapotváltozás/ helyzetváltozás helyzetváltozás Kettős hatás: az esemény valóságos hatása ránk – ahogy mi véljük és megfogalmazzuk Kettős hatás: az esemény valóságos hatása ránk – ahogy mi véljük és megfogalmazzuk

10 Identitás összetevői - Testkép, helyem a térben, önreprezentáció - Testkép, helyem a térben, önreprezentáció - Én-kép: észlelő, cselekvő én - Én-kép: észlelő, cselekvő én - Önértékelés: önkontroll, morális értkelés - Önértékelés: önkontroll, morális értkelés - Csoporttagság: - Csoporttagság: szerepek: család, hivatás, nemzet, vallás szerepek: család, hivatás, nemzet, vallás - Én-azonosság folytonossága - Én-azonosság folytonossága Az „én” („magam”):”személyiségünk legbelső tartalmi része”, a fentiek hordozója, egységbe integrál Az „én” („magam”):”személyiségünk legbelső tartalmi része”, a fentiek hordozója, egységbe integrál A történetek ezek megjelenítését szolgálják A történetek ezek megjelenítését szolgálják

11 Identitás és közösség Az identitásban a személy és társadalom (mások) kölcsönhatása fejeződik ki Az identitásban a személy és társadalom (mások) kölcsönhatása fejeződik ki Életünket mint másokhoz kapcsolt „sztorik” vendége éljük át, ezen kívül nem is létezünk, a világ nem más mint történetek hálója Életünket mint másokhoz kapcsolt „sztorik” vendége éljük át, ezen kívül nem is létezünk, a világ nem más mint történetek hálója „Egymás sorsa vagyunk”(Ancsel É.) „Egymás sorsa vagyunk”(Ancsel É.) „társadalmi énünk mások elméjének alkotása” „társadalmi énünk mások elméjének alkotása” Proust Proust „tükör-identitás” „tükör-identitás” Én mint a másik (Ricoeur): empátia alapja Én mint a másik (Ricoeur): empátia alapja A modern társadalom „kiürítő” hatása A modern társadalom „kiürítő” hatása

12

13 Narráció Egyszerű, nyelvtani jelentése: Egyszerű, nyelvtani jelentése: elbeszélés, elmesélés, szövegmondás elbeszélés, elmesélés, szövegmondás Modern definíció: események időbeli rendbe helyezése és kísérlet értelmet adni a tapasztalatnak személyes és kulturális összefüggésben (Sandelowski) Modern definíció: események időbeli rendbe helyezése és kísérlet értelmet adni a tapasztalatnak személyes és kulturális összefüggésben (Sandelowski) Közben át is éljük (Arisztotelész) Közben át is éljük (Arisztotelész) Az ember jellemző belső motivációja a történetmesélés, eltérő „narratív intelligencia” Az ember jellemző belső motivációja a történetmesélés, eltérő „narratív intelligencia”

14 Narratív identitás=elmesélt énünk Az események elmondott cselekményei egységes értelmet nyerve személyiségünk vélt lényegét körvonalazzák, az események együtt adják az életutat Az események elmondott cselekményei egységes értelmet nyerve személyiségünk vélt lényegét körvonalazzák, az események együtt adják az életutat Az éntudat interpretáció, amelyben benne van a történés és a fikció egyaránt (Ricoeur) Az éntudat interpretáció, amelyben benne van a történés és a fikció egyaránt (Ricoeur) Az vagyok magam számára, ahogy elmondom múltamat Az vagyok magam számára, ahogy elmondom múltamat „Személyes azonosságunk élettörténetünk egységében áll.” (Tengelyi L.) „Személyes azonosságunk élettörténetünk egységében áll.” (Tengelyi L.) Múltat elemez, de kapcsolatot keres jelennel, jövővel: jelenlegi énemet meghatározza Múltat elemez, de kapcsolatot keres jelennel, jövővel: jelenlegi énemet meghatározza A múlt bio-pszicho-szociális történései a jelenbe torkollanak A múlt bio-pszicho-szociális történései a jelenbe torkollanak

15

16 Élettörténeti helyzet Élettörténet, pszichotörténelem (Erikson): Élettörténet, pszichotörténelem (Erikson): - életidő: kronológia - életidő: kronológia - életciklus: szakaszok, különböző - életciklus: szakaszok, különböző szerepekben szerepekben - életút: minden amit átéltünk - életút: minden amit átéltünk Alapvető attitűd: a folytonosság vágya Alapvető attitűd: a folytonosság vágya Befejezettség (korai zárás: az életnek nincs vége, de a történetnek igen), további célok („epilógus idő”) Befejezettség (korai zárás: az életnek nincs vége, de a történetnek igen), további célok („epilógus idő”) Halál utánra is: szellemi, anyagi hagyaték Halál utánra is: szellemi, anyagi hagyaték

17 Narráció=elmesélés Nem reprodukál, felidéz, hanem rekonstruál: újjá teremt, szelektált események közt kapcsolatot alakít ki, értéket ad ennek, összefüggéseket adó folyamattá teszi Nem reprodukál, felidéz, hanem rekonstruál: újjá teremt, szelektált események közt kapcsolatot alakít ki, értéket ad ennek, összefüggéseket adó folyamattá teszi „A múltam az az önmagában létező, ami én vagyok” (S. de Beauvoir) „A múltam az az önmagában létező, ami én vagyok” (S. de Beauvoir) Elfogadott vélemény: identitás csak narráció által létezik! : csak akkor vagyok, ha el tudom mondani, hogy mit tettem, gondoltam Elfogadott vélemény: identitás csak narráció által létezik! : csak akkor vagyok, ha el tudom mondani, hogy mit tettem, gondoltam

18 Néhány vonatkozás Fejlődési optimizmus: korral jobban megközelítem óhajtott énemet Fejlődési optimizmus: korral jobban megközelítem óhajtott énemet A reális és ideális én összehasonlítása A reális és ideális én összehasonlítása Döntéseim utólagos értékelése, pl. Max Frisch: Játék az életrajzzal Döntéseim utólagos értékelése, pl. Max Frisch: Játék az életrajzzal Nehéz esemény átélése, megküzdés vele az énértéket, a pozitív életszemléletet erősíti Nehéz esemény átélése, megküzdés vele az énértéket, a pozitív életszemléletet erősíti Morális értékelés, önmagyarázat, katharzis Morális értékelés, önmagyarázat, katharzis Korrekció, torzítás adott cél érdekében Korrekció, torzítás adott cél érdekében Többszörös önéletrajzok Többszörös önéletrajzok

19 Emlékezés „Azok vagyunk, amire emlékszünk, hogy vagyunk” = a múlt kisajátítása (erinnern) „Azok vagyunk, amire emlékszünk, hogy vagyunk” = a múlt kisajátítása (erinnern) Az emlékezet tartja fenn az identitást: azt tudom elmondani, amire emlékezem, ez teremti viszont az identitást Az emlékezet tartja fenn az identitást: azt tudom elmondani, amire emlékezem, ez teremti viszont az identitást Biológiai fakulás, kiesés; felejtés Biológiai fakulás, kiesés; felejtés Memória válogat jelentőség és érzelmi érintettség szerint (tudatos – nem tudatos) Memória válogat jelentőség és érzelmi érintettség szerint (tudatos – nem tudatos) Értelmi és érzelmi központú személyiség, vegyes! Értelmi és érzelmi központú személyiség, vegyes! Hiányos részt „újracsomagolja” Hiányos részt „újracsomagolja” Emlékezet elvesztése  identitás elvesztése Emlékezet elvesztése  identitás elvesztése pl. Max Frisch: Stiller, filmek pl. Max Frisch: Stiller, filmek

20 „A saját múltunk óriási tárházának a kezelője az emlékezet …sajátos önmozgással rendelkezik. Az emlékezés munkája szelektál … Az emlékek küzdelme az idővel szinte állandó …” „A saját múltunk óriási tárházának a kezelője az emlékezet …sajátos önmozgással rendelkezik. Az emlékezés munkája szelektál … Az emlékek küzdelme az idővel szinte állandó …” Losonczi Ágnes Losonczi Ágnes

21 Az emlékező én „Emlékezeti csúcsidő”: 15-25 év között: „Emlékezeti csúcsidő”: 15-25 év között: sok az „első alkalommal-emlék” sok az „első alkalommal-emlék” Két részre válik: Két részre válik: James: a megismerő, belső tiszta én (I) James: a megismerő, belső tiszta én (I) a gyakorlati, működő én (me) a gyakorlati, működő én (me) hasonló: a visszaemlékező én – felidézett én hasonló: a visszaemlékező én – felidézett én az első értékeli a másikat, dialógus köztük az első értékeli a másikat, dialógus köztük Az önéletírásokban mindig távolság (distancia) Az önéletírásokban mindig távolság (distancia) az elbeszélő és a főhős között: értékel az elbeszélő és a főhős között: értékel Ugyanaz a történés mindenkinek mást jelent Ugyanaz a történés mindenkinek mást jelent (pl. házasság) (pl. házasság)

22 Elemzés. 1. esemény, történés, helyzet 1. esemény, történés, helyzet 2. akkori megélése: jelentősége, érzelmi töltése 2. akkori megélése: jelentősége, érzelmi töltése 3. későbbi megítélések 3. későbbi megítélések 4. hogyan emlékszem most 4. hogyan emlékszem most 5. jelenlegi (időskori) megítélése az eseménynek, 5. jelenlegi (időskori) megítélése az eseménynek, máig ható jelentősége máig ható jelentősége 6. a későbbi értékelések felülbirálata 6. a későbbi értékelések felülbirálata 7. hogyan mondom el 7. hogyan mondom el

23 Emlékezés, narráció, hallgató „ az emlékezés semmit nem ér elmondás nélkül, az elmondás pedig semmit nem ér anélkül, hogy meghallgatnák” (Ricoeur) „ az emlékezés semmit nem ér elmondás nélkül, az elmondás pedig semmit nem ér anélkül, hogy meghallgatnák” (Ricoeur) Átmeneti kapcsolat a hallgatóval: „törékeny unió” Átmeneti kapcsolat a hallgatóval: „törékeny unió” Pennebaker: igazi narratív identitás csak a leírt életelbeszélésben van: strukturált múlt, igazi értékelés, ez öngyógyító igazán Pennebaker: igazi narratív identitás csak a leírt életelbeszélésben van: strukturált múlt, igazi értékelés, ez öngyógyító igazán

24 Emlékgyűjtés Mandler: Mandler: 1.kategorizálás hasonlóság alapján, 1.kategorizálás hasonlóság alapján, 2.egymástól független események időbeli együttese, 2.egymástól független események időbeli együttese, 3.egymás után következés, 3.egymás után következés, 4.egy nagyobb fogalomhoz kapcsolható történések. 4.egy nagyobb fogalomhoz kapcsolható történések.

25 Az emlékező narráció típusai 1.kényszeres (egy történet ismétlése) 1.kényszeres (egy történet ismétlése) 2.menekülő („aranykor”, elveszett világ) 2.menekülő („aranykor”, elveszett világ) 3.mesélő („sztorik”) 3.mesélő („sztorik”) 4.oktató (másokat instruál) 4.oktató (másokat instruál) 5.gyakorlatias (tapasztalat felhasználása) 5.gyakorlatias (tapasztalat felhasználása) 6.integratív (filozofikus) 6.integratív (filozofikus) (Watt, Wong) (Watt, Wong)

26 Sors A sors: értelmezett élet A sors: értelmezett élet Az élet csak a narratívában lesz sors Az élet csak a narratívában lesz sors „a látszólag esetleges eseménysor az emberlétnek egy sajátos ívét, alakzatát rajzolja ki” (Hankiss E.) „a látszólag esetleges eseménysor az emberlétnek egy sajátos ívét, alakzatát rajzolja ki” (Hankiss E.) Csak bizonyos kor után lehet ezt kimondani: Csak bizonyos kor után lehet ezt kimondani: idős kor hozama idős kor hozama Szondi Lipót szerint 7 összetevő: öröklött, választott,karakter-, mentális, szociális, érzelmi- indulati, szellemsors Szondi Lipót szerint 7 összetevő: öröklött, választott,karakter-, mentális, szociális, érzelmi- indulati, szellemsors

27 Az egységes énkép dilemmája Az idős a narratív én-ben meg akarja találni élete folyamatából kikerekedő, befejezéshez közeledő személyiségét, személye egységét Az idős a narratív én-ben meg akarja találni élete folyamatából kikerekedő, befejezéshez közeledő személyiségét, személye egységét „Az élet elbeszélt egysége” (Ricoeur) „Az élet elbeszélt egysége” (Ricoeur) Egy ideológia mentén megvalósuló életút: Egy ideológia mentén megvalósuló életút: don Quijote-i ember vs Roquentin-i ember (Sartre) don Quijote-i ember vs Roquentin-i ember (Sartre) De: az ember nem esik egybe önmagával (Ricoeur) De: az ember nem esik egybe önmagával (Ricoeur) többszörös személyiség (dr. Jekyll és mr. Hyde) többszörös személyiség (dr. Jekyll és mr. Hyde) egységként is változó alak és szerep alkalmazkodás céljából: „proteuszi lény” (Lifton) egységként is változó alak és szerep alkalmazkodás céljából: „proteuszi lény” (Lifton)

28

29

30 Folytatás Az én ezer arca (Hankiss E.) (van domináns!) Az én ezer arca (Hankiss E.) (van domináns!) „Énmintázatok pluralizálódásának ténye” „Énmintázatok pluralizálódásának ténye” „Én: többszintű szerveződés” „Én: többszintű szerveződés” „Helyzeti működő ének folyamatos „Helyzeti működő ének folyamatos konstruálása”(Pataki Ferenc) konstruálása”(Pataki Ferenc) „Az ember lényege élete teljes történetében szétszóródik”(Ancsel Éva): összhang nehezen érhető el (20. század), árnyékok zónája, mindenhová mást visz el magából, az élet ”ismeretlen történet” „Az ember lényege élete teljes történetében szétszóródik”(Ancsel Éva): összhang nehezen érhető el (20. század), árnyékok zónája, mindenhová mást visz el magából, az élet ”ismeretlen történet” „Cselekvő lény az ember, de tettei nincsenek szinkrónban vele” (Ancsel É.): többet tesz vagy kevesebbet („aszimmetrikus ember”: tudásban vágyban, moralitásban):Bajcsy-Zsilinszky- fenomén „Cselekvő lény az ember, de tettei nincsenek szinkrónban vele” (Ancsel É.): többet tesz vagy kevesebbet („aszimmetrikus ember”: tudásban vágyban, moralitásban):Bajcsy-Zsilinszky- fenomén

31

32 A múlt kiemelt eseménye Sorsesemény: „magától meginduló, uralhatatlan módon lejátszódó, föld alatti értelemképződésre utal, amely az élettörténetben új kezdetet jelent.”(Tengelyi László) Sorsesemény: „magától meginduló, uralhatatlan módon lejátszódó, föld alatti értelemképződésre utal, amely az élettörténetben új kezdetet jelent.”(Tengelyi László) Az életciklus „határkő eseményei”: rendező csomópont, ahol fordulat következik be, megszakított folytonosság, transzcendentális élményvilághoz kapcsolódhat (Pataki Ferenc) Az életciklus „határkő eseményei”: rendező csomópont, ahol fordulat következik be, megszakított folytonosság, transzcendentális élményvilághoz kapcsolódhat (Pataki Ferenc) „Az embert sorstapasztalatai teszik azzá, ami lényegét alkotja…” Sorstörténésben lényegünk megmutatkozik és változás is beáll (Ancsel É.) „Az embert sorstapasztalatai teszik azzá, ami lényegét alkotja…” Sorstörténésben lényegünk megmutatkozik és változás is beáll (Ancsel É.) A mindennapi élet eseményeiből is átsugározhat a Lét mélyebb, rejtett tartománya (Hankiss Elemér) A mindennapi élet eseményeiből is átsugározhat a Lét mélyebb, rejtett tartománya (Hankiss Elemér)

33 Életrajzi fordulat Saul – szent Pál: Saul – szent Pál: „damaszkuszi út” „damaszkuszi út” Szent Ágoston Szent Ágoston Gyónás c. film Gyónás c. film

34

35 Öregedés, narráció Az idősek „ az öregedéssel járó lefokozódással valami változatlan, örök lényeget szegeznek szembe és fáradhatatlanul mesélnek maguknak arról, aki voltak s aki tovább él bennük”. Az idősek „ az öregedéssel járó lefokozódással valami változatlan, örök lényeget szegeznek szembe és fáradhatatlanul mesélnek maguknak arról, aki voltak s aki tovább él bennük”. Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir Önfenntartó hatás Önfenntartó hatás

36 Az öregedés önmegítélése Fontos az én kettős megjelenése: Fontos az én kettős megjelenése: „önösszemérés” (Pataki F.) „önösszemérés” (Pataki F.) Öregedés: morfológia – funkciók változása Öregedés: morfológia – funkciók változása Elfogadás – belső tiltakozás Elfogadás – belső tiltakozás Az „igazi én” fiatal marad, az öregség maszk (Hepworth): belül változatlannak érzi magát Az „igazi én” fiatal marad, az öregség maszk (Hepworth): belül változatlannak érzi magát Pszichológiai alátámasztás: a legtöbb személyiségi tényező folyamatosan megmarad Pszichológiai alátámasztás: a legtöbb személyiségi tényező folyamatosan megmarad

37 „Az öregség maszk, mely elfedi az esszenciális identitást” Featherstone, Hepworth „Az öregség csupán jelmez a külvilág előtt, igazi, valódi énje kortalan.” M. Cowlby „A szívem fiatal maradt, szerepet játszom, a hetvenéves szerepét.” A. Gide

38 Egy öreg ember ül a szokott helyemen, Egy öreg ember ül a szokott helyemen, az asztalnál, a fotelben, a székben, az asztalnál, a fotelben, a székben, az ő haja őszül a fejemen… az ő haja őszül a fejemen… Orbán Ottó: A rejtőző rokon Orbán Ottó: A rejtőző rokon

39 Múlt és jelen negatív kapcsolata Hanyatlás megélése: múlt és jelen között szakadék Hanyatlás megélése: múlt és jelen között szakadék A múlt gazdag („aranyévek”), a jelen üres A múlt gazdag („aranyévek”), a jelen üres „Ti nem tudjátok ám, ki voltam én, „Ti nem tudjátok ám, ki voltam én, A láng … A láng … Vagy voltam tán, akár a trombiták szava …” Vagy voltam tán, akár a trombiták szava …” Füst Milán: Álom az ifjúságról Füst Milán: Álom az ifjúságról „Bennem csak az él, ami volt, „Bennem csak az él, ami volt, az igaz csak, ami már nem lesz.” az igaz csak, ami már nem lesz.” Csoóri Sándor: Megint egy év Csoóri Sándor: Megint egy év

40 Időskori életút-folytatási modellek (Hankiss E.) 1. Cadillac ember: gazdag, elismert személy, 1. Cadillac ember: gazdag, elismert személy, 2. alapítványi elnök: köztiszteletben álló közéleti személy, 2. alapítványi elnök: köztiszteletben álló közéleti személy, 3. professor emeritus: tovább dolgozó tudós, 3. professor emeritus: tovább dolgozó tudós, 4. az előadó utak sztárja: pozíciójából kikerülve tapasztalatát terjeszti, 4. az előadó utak sztárja: pozíciójából kikerülve tapasztalatát terjeszti, 5. memoáríró: életösszegző, 5. memoáríró: életösszegző, 6. kertész: hobbi-tevékenységben találja meg kiteljesedését 6. kertész: hobbi-tevékenységben találja meg kiteljesedését

41 Folytatás 7. nagymama: családi feladatoknak engedi át magát, 7. nagymama: családi feladatoknak engedi át magát, 8. sakkjátékos: játékos hajlamának enged, 8. sakkjátékos: játékos hajlamának enged, 9. újságolvasó: a világ történéseinek híreibe merül el, 9. újságolvasó: a világ történéseinek híreibe merül el, 10. zarándok: készül – általában vallásos átélésben – az élet befejezésére, 10. zarándok: készül – általában vallásos átélésben – az élet befejezésére, 11. bölcs: filozofikus elmélyültségben figyeli az élet eseményeit és fogadja el az elmúlást. 11. bölcs: filozofikus elmélyültségben figyeli az élet eseményeit és fogadja el az elmúlást.

42 Az élet értelme I. Az élet értelmének keresése primer emberi motiváció (V. Frankl, „az értelemadás profétája”): Az élet értelmének keresése primer emberi motiváció (V. Frankl, „az értelemadás profétája”): Racionálisan nem, csak intuitíven fogható fel, de a mindennapok kis döntései szintjén az élet értelmes és megélésre érdemes volta megtapasztalható Racionálisan nem, csak intuitíven fogható fel, de a mindennapok kis döntései szintjén az élet értelmes és megélésre érdemes volta megtapasztalható Nincs olyan személyiségstruktúra és élettörténet, amely megakadályozná, hogy az ember értelmesnek éljen meg adott életidőszakot Nincs olyan személyiségstruktúra és élettörténet, amely megakadályozná, hogy az ember értelmesnek éljen meg adott életidőszakot Idős az elbeszélésben mindig ezt keresi az élet összefoglaló megítéléséhez Idős az elbeszélésben mindig ezt keresi az élet összefoglaló megítéléséhez

43

44 Victor E. Frankl 1905, Bécs - 1997 1905, Bécs - 1997 ideg- és elmegyógyász ideg- és elmegyógyász területe: depresszió, öngyilkosság területe: depresszió, öngyilkosság Kapcsolat Freuddal, Adlerrel Kapcsolat Freuddal, Adlerrel 1942 Theresienstadt, gettó: előadások 1942 Theresienstadt, gettó: előadások Auschwitz, Kaufering, Türkheim (Dachau) Auschwitz, Kaufering, Türkheim (Dachau) itt születik meg elmélete itt születik meg elmélete Trotzdem Ja Zum Leben Sagen Trotzdem Ja Zum Leben Sagen Tanít: USA (Harvard), 39 könyv Tanít: USA (Harvard), 39 könyv

45 Az élet értelme II. Erikson 8. fázis (kríziselmélet: saját élete!): Erikson 8. fázis (kríziselmélet: saját élete!): integráltság, érettség vs kétségbeesés integráltság, érettség vs kétségbeesés Nyereség/veszteség arány Nyereség/veszteség arány „második érettség”: értelem megtalálása „második érettség”: értelem megtalálása értelem hiányának érzete a halálfélelemnél erősebb értelem hiányának érzete a halálfélelemnél erősebb Életelégedettség („belső béke”): értelemmel betöltöttség érzete, fontosabb lehet a „sikeres öregedés” biológiai, mentális, szociális triászánál a spirituális-egzisztenciális dimenzió (tudatos idősödés: „conscious ageing”) Életelégedettség („belső béke”): értelemmel betöltöttség érzete, fontosabb lehet a „sikeres öregedés” biológiai, mentális, szociális triászánál a spirituális-egzisztenciális dimenzió (tudatos idősödés: „conscious ageing”) Biológiai védőhatás: Kopp Mária Biológiai védőhatás: Kopp Mária

46 Az élet értelme III. Yaloni: élet 1. kozmikus értelme Yaloni: élet 1. kozmikus értelme 2. földi értelme 2. földi értelme a kettő közt kapcsolat, 1.  2. a kettő közt kapcsolat, 1.  2. Egyedi életünk értelme felett az emberi lét globális értelme (Übersinn, V. Frankl) Egyedi életünk értelme felett az emberi lét globális értelme (Übersinn, V. Frankl) Az idős ember élettapasztalata alapján könnyebben megközelítheti Az idős ember élettapasztalata alapján könnyebben megközelítheti „Elmondani történeteinket=átlépni a személyest, belépni a megszenteltek birodalmába” (Atkinson) „Elmondani történeteinket=átlépni a személyest, belépni a megszenteltek birodalmába” (Atkinson)

47 ÖSSZEFOGLALÁS Az időskort elérő egyénnek belső igénye, hogy életére visszatekintsen, felelevenítse, összefoglalja; minden hullámzásával együtt egységesnek lássa élete folyamát, amely jelenébe torkollik, önmagát meghatározza és megtalálja benne elmúlt és hátralevő élete értelmét. Az időskort elérő egyénnek belső igénye, hogy életére visszatekintsen, felelevenítse, összefoglalja; minden hullámzásával együtt egységesnek lássa élete folyamát, amely jelenébe torkollik, önmagát meghatározza és megtalálja benne elmúlt és hátralevő élete értelmét.

48 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "EMLÉKEINK FELDOLGOZÁSA – AVAGY HOGYAN HOZZUK LÉTRE SAJÁT MÚLTUNKAT? Dr. Boga Bálint Zsigmond Király Főiskola M. Hospice Alapítvány Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések