Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csökkentsük a túlterheltséget, tanítsuk többet a diákokat! Varga Attila 2016. február 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csökkentsük a túlterheltséget, tanítsuk többet a diákokat! Varga Attila 2016. február 4."— Előadás másolata:

1 Csökkentsük a túlterheltséget, tanítsuk többet a diákokat! Varga Attila 2016. február 4.

2 Tanítási órák száma ISCED1+ISCED2 (60 percre átszámolva (OECD Education at a Glance, 2014)

3 Házi feladat mennyisége óra/hét 15 éves korban forrás: OECD

4 Lehetséges következmények -Önálló megküzdés -Stressz -Hiányzó pedagógiai támogatás megvásárlása -Lemorzsolódás

5 Mit tehet az iskola? tanóráktanórán kívüli tevékenységek pedagógiai segítséget nyújtó napok számának növelése tanév hosszabbítása plusz évfolyam projekthetek, táborok erdei iskolák kötelező hozzáillesztése a tanévhez pedagógiai segítséget nyújtó idő növelése a tanítási napokon tantervi óraszámnövelés kötelező foglalkozások délután négyig egész napos iskola

6 Az eredményesség néhány feltétele Nem tananyagnövelés Nem önkéntes pedagógiai munka, hanem az iskola munkájának hivatalos része Szerves kapcsolat a tanórán folyó munkával Diákok aktív részvétele, személyre szabott lehetőségek

7 Egész napos iskola Köznevelési törvény: egész napos iskola: iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva - a tanulók arányos terhelését figyelembe véve - szervezik meg

8 Az egész napos iskola működése II. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 19. § (3) Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében kell biztosítani a) a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez, b) a tananyag megértéséhez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek, c) a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását. (4) A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése esetén biztosítania kell … a feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések biztonságos iskolai tárolásához.

9 Nemzetközi háttér Extended schools (Nagy-Britannia) Ganztagsschulen (Németország) Komprehenzív iskola (Finnország) All-Day, All-Year Schools, Full-service schools (Egyesült Államok) „egész iskolás megközelítés” (AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA következtetései a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásról 2010. november 19. (2010/C 327/05))

10 Elméleti háttér Cél: –Idő biztosítása –A nevelési folyamat koherenciája térben és időben, minden kommunikációs csatornán Átfogó alapelvek: –Komplexitás –Integráció –Interdiszciplinaritás –Holisztikus megközelítés

11 Nevelési-oktatási program az egész napos iskola számára Jogszabályi háttér 110/2012. Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A nevelési-oktatási program részei: pedagógiai koncepció, a tanulási-tanítási program, a tanítási-tanulási egységek leírása, eszközök, információhordozók és feladathordozók, az értékelés eszközei, célzottan fejlesztett továbbképzési programok, támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása. http://ofi.hu/nevelesi-oktatasi-programok

12 12 Inklúzió – szociális kompetencia Versenyképesség Tudás – tanulási kompetencia Tehetséggondozás, felzárkózás, személyiség gazdagítás. Tanulási kudarcok csökkentése Iskolai konfliktusok számának csökkentése Tanulással kapcsolatos motiváció erősítése Szülők bevonása

13 A kidolgozásra került programok hasznosíthatósága –A programok elsősorban az egész napos iskolaszervezési forma esetében, pedagógiai szakmai tartalommal kitöltendő tanórán kívüli időkeretben zajló pedagógiai munka megtervezéséhez nyújtanak segítséget. –A modulok önállóan is hasznosíthatók, akár tanórákon is, és nem az csak egész napos iskola keretében. http://ofi.hu/nevelesi-oktatasi-programok

14 A fejlesztés folyamata Meglévő programok elemzése Működő gyakorlatok feltárása Folyamatkövető kutatások Kutatás Partnerintézményekkel való együttműködés Akciókutatás Fejlesztés Nevelési-oktatási programok Fejlesztési know-how Innováció

15 Partnerintézményekkel közös kutató-fejlesztő munka A fejlesztési folyamatban az iskola és pedagógusai aktív szereplők: részt vettek a program elemeinek fejlesztésében részt vettek a program elemeinek kipróbálásában, visszajeleztek a folyamatra, velük egyeztetve került kialakításra a végleges program.

16 Köszönöm a figyelmet! varga.attila@ofi.hu


Letölteni ppt "Csökkentsük a túlterheltséget, tanítsuk többet a diákokat! Varga Attila 2016. február 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések