Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITELI POLITIKA II.. 2© Deák István - 2005. A lényegesség és a költség-haszon összevetése elvével összefüggő számvitelpolitikai döntések Mit tekint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITELI POLITIKA II.. 2© Deák István - 2005. A lényegesség és a költség-haszon összevetése elvével összefüggő számvitelpolitikai döntések Mit tekint."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITELI POLITIKA II.

2 2© Deák István - 2005. A lényegesség és a költség-haszon összevetése elvével összefüggő számvitelpolitikai döntések Mit tekint a gazdálkodó Mit tekint a gazdálkodó lényegesnek lényegesnek jelentősnek jelentősnek nem lényegesnek nem lényegesnek nem jelentősnek nem jelentősnek kis értékűnek kis értékűnek kis összegűnek kis összegűnek tartósnak tartósnak Ezek kifejtését lásd később (Számvitel II.) az egyes vagyonrészek tárgyalásánál! Ezek kifejtését lásd később (Számvitel II.) az egyes vagyonrészek tárgyalásánál!

3 3© Deák István - 2005. NEVESÍTETT SZABÁLYZATOK A SZÁMVITELI POLITIKA KERETÉBEN 1. Számlarend tartalma: tartalma: számlatükör számlatükör számlák tartalma, könyvelési kapcsolatai számlák tartalma, könyvelési kapcsolatai analitika és kapcsolata a szintetikával (feladás, egyeztetés, leltár) analitika és kapcsolata a szintetikával (feladás, egyeztetés, leltár) sajátos elszámolások (pl. költségelszámolás) sajátos elszámolások (pl. költségelszámolás) zárlat zárlat 2. Bizonylati rend (számlarend része) alkalmazott bizonylatok alkalmazott bizonylatok Bizonylati elv és fegyelem érvényesítése Bizonylati elv és fegyelem érvényesítése

4 4© Deák István - 2005. BIZONYLATOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány, – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától, kiállítási nyelvétől -, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik a számviteli törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel.

5 5© Deák István - 2005. A bizonylat alaki és tartalmi kellékei a számviteli törvény szerint a bizonylat megnevezése és sorszáma, vagy egyéb más azonosítója; a bizonylat megnevezése és sorszáma, vagy egyéb más azonosítója; a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; a gazdasági eseményben érintett személyek megjelölése, aláírása a gazdasági eseményben érintett személyek megjelölése, aláírása a bizonylat kiállításának időpontja, illetve (a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően) annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell; a bizonylat kiállításának időpontja, illetve (a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően) annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell;

6 6© Deák István - 2005. a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai; a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai; külső bizonylat esetén a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét; külső bizonylat esetén a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét; a bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; a bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás (kontírozás); a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás (kontírozás); a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; továbbá minden olyan adat, amelyet (más) jogszabály előír. továbbá minden olyan adat, amelyet (más) jogszabály előír.

7 7© Deák István - 2005. Bizonylatok fajtái (I) Megjelenési forma szerint: Megjelenési forma szerint: számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hatósági határozat, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jegyzőkönyv, nyilatkozat, feljegyzés, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hatósági határozat, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jegyzőkönyv, nyilatkozat, feljegyzés, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat Kiállítási (keletkezési) helye szerint Kiállítási (keletkezési) helye szerint Belső Belső Külső Külső

8 8© Deák István - 2005. Bizonylatok fajtái (II) Jellegük (szerepük) szerint Jellegük (szerepük) szerint Elsődleges (alapbizonylat) Elsődleges (alapbizonylat) Másodlagos: az elsődleges bizonylat adatainak a feldolgozás igényeihez igazított rendszerezése Másodlagos: az elsődleges bizonylat adatainak a feldolgozás igényeihez igazított rendszerezése Kezelésük módja szerint Kezelésük módja szerint Szigorú számadású Szigorú számadású Nem szigorú számadású Nem szigorú számadású

9 9© Deák István - 2005. Szigorú számadású bizonylatok egyedileg azonosított (előállításakor folyamatos sorszámmal ellátott) egyedileg azonosított (előállításakor folyamatos sorszámmal ellátott) külön nyilvántartásban megjelenített külön nyilvántartásban megjelenített tételes elszámolási kötelezettség alá vont bizonylatok, tételes elszámolási kötelezettség alá vont bizonylatok, amelyek szabálytalan felhasználása a gazdálkodó vagy érdekhordozói körének (pl. állam) érdekeit sérti. amelyek szabálytalan felhasználása a gazdálkodó vagy érdekhordozói körének (pl. állam) érdekeit sérti.

10 10© Deák István - 2005. Klasszikus esetei Számla, egyszerűsített számla Számla, egyszerűsített számla Bekerülési érték meghatározása Bekerülési érték meghatározása Bevétel dokumentálása Bevétel dokumentálása Áfa elszámolás dokumentálása Áfa elszámolás dokumentálása Nyugta Nyugta Szállítólevelek, fuvarlevelek Szállítólevelek, fuvarlevelek Pénztárbizonylatok Pénztárbizonylatok Csekkek Csekkek Utalványok (étkezési, ajándék stb.) Utalványok (étkezési, ajándék stb.)

11 11© Deák István - 2005. Bizonylatok megőrzése Beszámoló (ideértve a leltárt, főkönyvi kivonatot, értékeléshez kapcsolódó kimutatást) 10 évig Beszámoló (ideértve a leltárt, főkönyvi kivonatot, értékeléshez kapcsolódó kimutatást) 10 évig Számviteli bizonylatokat (ideértve a főkönyvi számlákat, analitikus nyilvántartásokat) 8 évig Számviteli bizonylatokat (ideértve a főkönyvi számlákat, analitikus nyilvántartásokat) 8 évig

12 12© Deák István - 2005. 3. Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározás célja: a vagyon számbavétele (tevékenység) Leltározás célja: a vagyon számbavétele (tevékenység) Ennek eredménye a leltár, mint dokumentum. Ennek eredménye a leltár, mint dokumentum. Nem kell a leltárt (forudlónapi) leltározással alátámasztani, ha az analitika folyamatos, teljes és naprakész. Nem kell a leltárt (forudlónapi) leltározással alátámasztani, ha az analitika folyamatos, teljes és naprakész. A gazdálkodó leltározási, leltárkészítési tevékenységének szabályozása A gazdálkodó leltározási, leltárkészítési tevékenységének szabályozása leltárfelvétel módja: leltárfelvétel módja: tényleges mennyiségi felvétel (pl. tárgyi eszköz, készletek) tényleges mennyiségi felvétel (pl. tárgyi eszköz, készletek) egyeztetés (pl. vevő-szállító folyószámlák) egyeztetés (pl. vevő-szállító folyószámlák) leltárértékelés (pl. leltárkülönbözetek kezelése) leltárértékelés (pl. leltárkülönbözetek kezelése) időbeli ütemezés, ki mit csinál, dokumentálás időbeli ütemezés, ki mit csinál, dokumentálás

13 13© Deák István - 2005. 4. Pénzkezelési szabályzat A készpénzkezelés szabályai: A készpénzkezelés szabályai: Tárgyi feltételek (pénztárak) Tárgyi feltételek (pénztárak) Személyi feltételek (pénztáros, utalványozó, ellenőr) Személyi feltételek (pénztáros, utalványozó, ellenőr) Dokumentálás Dokumentálás

14 14© Deák István - 2005. 5. Önköltségszámítási szabályzat A saját termelésű készletek értékelésének alapdokumentuma A saját termelésű készletek értékelésének alapdokumentuma közvetlen önköltségnek (értékelés alapjául szolgáló költség) tartalma közvetlen önköltségnek (értékelés alapjául szolgáló költség) tartalma meghatározása meghatározása kalkulációs egység, (amire a kalkuláció irányul) kalkulációs egység, (amire a kalkuláció irányul) költségelszámolás rendjét, költségelszámolás rendjét, kalkulációs séma és annak tartalma, kalkulációs séma és annak tartalma, kalkuláció gyakorisága, formája (elő, utó, retrográd) kalkuláció gyakorisága, formája (elő, utó, retrográd) költségek felosztási módszertana. költségek felosztási módszertana.

15 15© Deák István - 2005. Önköltségszámítási szabályzatot nem kell készítenie Önköltségszámítási szabályzatot nem kell készítenie az egyszerűsített, illetve egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodónak az egyszerűsített, illetve egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodónak az éves beszámolót készítő vállalkozásnak, ha a költségnemek összege nem haladja meg az 500 millió forintot vagy (nettó árbevétel - ELÁBÉ - közvetített szolgáltatás)  1 milliárd forint az éves beszámolót készítő vállalkozásnak, ha a költségnemek összege nem haladja meg az 500 millió forintot vagy (nettó árbevétel - ELÁBÉ - közvetített szolgáltatás)  1 milliárd forint

16 16© Deák István - 2005. 6. Értékelési szabályzat Célja: egységes szerkezetbe foglalni a gazdálkodó mérlegében kimutatott eszközök és források (törvényi előírásoknak megfelelő) értékelésének módját a vagyonrészek életpályájának lekövetése érdekében Célja: egységes szerkezetbe foglalni a gazdálkodó mérlegében kimutatott eszközök és források (törvényi előírásoknak megfelelő) értékelésének módját a vagyonrészek életpályájának lekövetése érdekében Az értékelési szabályzat összeállítása során a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni  realizációs elv Az értékelési szabályzat összeállítása során a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni  realizációs elv Tartalma Tartalma bekerülési érték bekerülési érték könyv szerinti érték, mérlegérték meghatározása. könyv szerinti érték, mérlegérték meghatározása. Értékkorrekciók elszámolása, vagyonrészek kivezetésének kezelése (értékelési eljárások) Értékkorrekciók elszámolása, vagyonrészek kivezetésének kezelése (értékelési eljárások) Részletesen lásd 9. blokk és a Számvitel II. keretében Részletesen lásd 9. blokk és a Számvitel II. keretében


Letölteni ppt "SZÁMVITELI POLITIKA II.. 2© Deák István - 2005. A lényegesség és a költség-haszon összevetése elvével összefüggő számvitelpolitikai döntések Mit tekint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések