Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„C” komponens Köszöntjük a résztvevőket! Szakiskolai fejlesztési program.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„C” komponens Köszöntjük a résztvevőket! Szakiskolai fejlesztési program."— Előadás másolata:

1 „C” komponens Köszöntjük a résztvevőket! Szakiskolai fejlesztési program

2 Programkoordinációs Iroda Elérhetőségek: n Irodavezető:Menner Ákos n Tel.szám:06-1-434-5776 n E-mail:menner.akos@szakma.hu n „C” referens:Angyal Szabolcs n Tel.szám:06-1-434-5772 n E-mail:angyal.szabolcs@szakma.hu

3 A szakképesítés megszerzésének lehetősége KOMPONENS C Nagy Zoltán komponensvezető nagy.zoltan@szakma.hu Budapest 2003. november 12.

4 A szakiskolák helyzete és problémái A Szakiskolai fejlesztési program A „C” komponens célkitűzései A „C” komponens tervezett tevékenységei, várható eredményei A „C” komponensben a 2003/2004-es tanév feladatai

5 A szakiskolák helyzetének alapvető problémái I. a gazdaság igényei korlátozottan jutnak érvényre és a képzésben való érdekeltség nem megfelelően érvényesül n szakmunkás presztízs csökkenése n szakmaváltás nehézkessége

6 A szakiskolák helyzetének alapvető problémái II. n tanulási kudarccal terhelt tanulók magas aránya n szociálisan hátrányos helyzetűek magas aránya n demotiváltság n magas lemorzsolódás, bukási arány

7 Középfokon tanulók %-os aránya Szakiskolai tanuló:225 356 fő Szakiskolai tanuló:130 545 fő

8 Bukási arányok a 9-10. évfolyamokon NSZI 573 intézményt érintő reprezentatív vizsgálata alapján: 9. évfolyamon félévkor 43,8% tanév végén 25,5% 10. évfolyamon Félévkor 35% tanév végén 17,7%

9 Tantárgyi bukások megoszlása Magyar 18,9% ill.20,3% Matematika33,9% ill.31,7% Történelem20,1% ill.18,8% Szakmai elők.12,3% ill.14,0%

10 Kudarcok okai A tanulók véleménye alapján: - Általános iskolában semmit sem tanultak. - A tananyag nagy része unalmas. - A tananyag túl elméleti. - Nem gyakorlatiasak és érdekesek a tanórák. - A tanárok egy része csak diktál, elutasító, keveset magyaráz. - Elégtelen osztályzattal fegyelmeznek.

11 Lemorzsolódás

12 Gyakorlati képzőhelyek száma a szakképzésben 1990/91-1997/98 90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9897/98-as adat a 90/91-es százalékos arányában Iskolákban 1788522827283753226935085369623717036779 205,6 Vállalatoknál 5233846710406073523732349290452680725685 49,1 Összesen 7022369537689826750667434660076397762464 89,0

13 Szakmunkástanulók száma képzőhelyek és gazdasági szektorok szerinti lebontásban 1999/2000-ben

14 A Szakiskolai fejlesztési program

15

16 A fejlesztési program jellemzői n Egységes közismereti és szakmai fejlesztés n Iskola egészében gondolkodás n Meghatározó szereplőkre épít n Szakértők és iskolában dolgozók együttműködése n A képzés tárgyi feltételeinek javítása n Kapcsolódás az NFT-hez, EU irányokhoz

17 A „C” komponens célkitűzései Hatékonyan elősegítse a szakiskolákban tanuló hátrányos helyzetű, tanköteles kort betöltött, alapiskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok bennmaradását és visszakerülését a képzésbe. Ezáltal jussanak szakképesítéshez, és jelentősen javuljanak foglalkoztatási esélyeik.

18 VÉGREHAJTÁS, AKTIVITÁSOK Szakképzés megkezdésével kapcsolatos kompetenciarendszer kialakítása (felkészülés + útmutató + kb. 18 bemeneti kompetenciakör kialakítása) Projektmódszerrel támogatott egy éves programok létrehozása (felkészülés + útmutató + kb. 18 program elkészítése) Tanártovábbképzés, eszközfejlesztés

19 TÉNYLEGES LEHETŐSÉGET ADNI! A SZAKKÉPZÉS BEFEJEZÉSI FELTÉTELEINEK MEGFELELŐ BEMENETI KOMPETENCIÁK MEGÁLLAPÍTÁSA BEMENET SZINTEZÉSE, PONTOS PEREMFELTÉTEL MEGHATÁROZÁSA ELEMZÉS ALAPJÁN A FIATAL VÁLASZTHASSON!!!

20 A SZAKKÉPZÉSRE FELKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM MIT – AZT, AMI A SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉHEZ KELL HOGYAN – PROJEKTMÓDSZERREL SZAKÍT A FRONTÁLIS TANÍTÁSI MÓDSZERREL EGYÉNI HALADÁST TESZ LEHETŐVÉ A FIATAL BÁRMIKOR BEKAPCSOLÓDHAT (LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA) SIKER EGY ÉVES PROGRAM – 1,5 ÉVES HATÁS

21 Oktatási törvény 27.§ (8.D.) „Ha a tanuló az e bekezdésben meghatározottak szerint nem szerezhet vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel.”

22 IDŐTÉNYEZŐK OKJ bemeneti szint: 2003 - 2004 Projektmódszerrel támogatott egy éves programok létrehozása: 2004 - 2005 Felkészülés, kísérleti fázis: 2005 - 2006 A „termékek” bevezetése: 2006. 09. 01.

23 A TÁMOGATOTTAK KAPNAK („C” + „D”) KOMPLEX TÁMOGATÁS!!! Továbbképzést, módszertani felkészítést (hazai és nemzetközi) (100%) Képzési programokat (pályaorientáció + szakképzésre történő felkészítő) (100%) Az iskola megújulásának lehetőségét Eszközfejlesztést

24 Az Önfejlesztő iskolai program n Olyan képzési módszer, melynek során a résztvevők elsajátítják a fejlesztés és a változásmenedzsment korszerű módszereit n Az elméleti tudás mellett mindig az iskolájukhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokon keresztül valósul meg a képzés. n A képzési sorozat végére jól megformált elképzelésekkel fognak rendelkezni iskolájuk helyzetéről, a szükséges fejlesztési irányokról, és a megvalósítás lehetséges módozatairól

25 Minőségfejlesztési komponens n Az intézmények képesek lesznek a szakiskolára adaptált önértékelési modell alkalmazására, eredményeik rendszerezett, összehasonlítható bemutatására. n Az adottságaikra és eredményeikre épülő fejlesztési tervek megfogalmazására n Minőségirányítási rendszerük megtervezésére és a bevezetés koordinálására

26 A TÁMOGATOTTAK FELADATA Részvétel a programban végzett tevékenysé- gekkel kapcsolatos továbbképzésekben Részvétel az OKJ kompetencia alapú bemeneti feltételrendszerének kidolgozásában Részvétel a pályaorientációs programok kialakításában Részvétel a projektmódszerrel támogatott képzési programok kidolgozásában Elkötelezettség a megújító munkában Kölcsönös informálás, tapasztalatátadás

27 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK I. A szakiskolák megújulása A szakképzésre történő felkészítő évfolyam bevezetésével kapcsolatos törvényi előírások biztosítása Iskolai vezetés felkészítése („D” komponensben) A szakképzés megkezdéséhez bemeneti kompetencia-rendszer kialakítása

28 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK II. A projektmódszer elterjesztése Tanártovábbképzés, felkészítés A tanárok felkészítése a módszer alkalmazására A szakképzésre felkészítő évfolyam programjainak kialakítása Technikai támogatás a programok végrehajtására A programok kipróbálása és módosítása

29 2003/2004 tanév feladatai I. n Kutatás, anyaggyűjtés és jelentés készítése a szakképzés megkezdésének bemeneti kompetencia rendszereiről. n Kutatás, anyaggyűjtés és jelentés készítése a projektmódszerrel támogatott szakképzésre történő felkészítő évfolyam, hátrányos helyzet kezelése témákban.

30 2003/2004 tanév feladatai II. n Szakértői csoport - pedagógusok és a munka világának képviselői bevonásával - elkészíti az útmutatókat és megvalósítási terveket a kidolgozó csoportok számára n A kidolgozó csoportok szervezése és felkészítése bemeneti kompetencia- rendszerek témában n A szakmai és vizsgakövetelményekhez illeszkedően a bemeneti követelmények kompetencia alapú kialakítása

31 2003/2004 tanév feladatai III. n Az útmutató kidolgozásában résztvevő szakértők és pedagógusok 2 csoportjának tanulmányútja Angliában, a bemeneti kompetencia-rendszerekkel kapcsolatban n Pedagógusok módszertani továbbképzése n Módszertani oktatási anyag (CD) fejlesztése n Szakértői műhelymunkák, tájékoztató fórumok szervezése

32 A „C” komponens rövid távú hatásai n Létrejön és alkalmazhatóvá válik a hátrányos helyzetű és tanulási nehézséggel küzdő szakiskolai tanulók részére írt egy éves, szakképzésre felkészítő program. n Kifejlesztésre kerül és mindenki számára hozzáférhető az egy éves programhoz létrehozott tananyag csomag.

33 A „C” komponens rövid távú hatásai II. n A programban résztvevő szakiskolákban a pedagógusok egy része módszertanilag és pedagógiailag képzetté válik a hátrányos helyzetű és tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal való foglalkozásra. n Az OKJ bemeneti feltételei módosulnak, melynek rövidtávon nem csak az iskolai rendszerű szakképzésre, hanem a munkaerőpiaci képzésekre is hatása lehet.

34 A „C” komponens hosszú távú hatásai n Folyamatosan nő a szakiskolát megkezdő fiatalok száma. n Csökken a lemorzsolódás. n Nő a szakképzésbe visszakerülők száma. n Csökken a szakképzéssel nem rendelkezők száma.

35 A „C” komponens hosszú távú hatásai II. n Az egy éves program használata kiterjed a programban nem résztvevő iskolák körére. n Az ehhez a programhoz kapcsolódó pedagógiai-módszertani tudás széles körben terjed a szakiskolai pedagógusok körében és a pedagógusképzésben.

36 A magyar szakképzés jövője Európában Irányítás: regionalitás Jog: rugalmasság, esélyteremtés Finanszírozás: átláthatóság, programfinanszírozás, minőségelvűség Intézmények: konzorciális intézmények Képzési kínálat:szabvány, szakma-orientált, módszertani sokszínűség Képzési cél:kompetenciaelvű Humánerőforrás:szakember pedagógus Egyéb:nyelv, ICT EU kommunikáció: adatok, célok, képviselet.

37 Ha egy évre tervezel, vess gabonát, ha tíz évre, ültess fát, ha egy életre tervezel, akkor oktasd és képezd az embereket! (kínai közmondás)


Letölteni ppt "„C” komponens Köszöntjük a résztvevőket! Szakiskolai fejlesztési program."

Hasonló előadás


Google Hirdetések