Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 A folyamattal kapcsolatos alapfogalmak. Folyamatszabályozás. Gép és folyamatképesség meghatározása, szabályozókártyák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 A folyamattal kapcsolatos alapfogalmak. Folyamatszabályozás. Gép és folyamatképesség meghatározása, szabályozókártyák."— Előadás másolata:

1 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 A folyamattal kapcsolatos alapfogalmak. Folyamatszabályozás. Gép és folyamatképesség meghatározása, szabályozókártyák készítése és használata.

2 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 A folyamatok általános modellje Termék előállítási folyamat Energia Anyag Értékhozzáadás információ Energia Anyag információ Bementi Átalakított Munkaerő folyamatkiszolgálás

3 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Az információk kezelése Adatszerzés Adatfeldolgozás Beavatkozás a folyamatba

4 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Minőség ingadozás Zavaró hatások rendszeresvéletlen idő méret FTH ATH

5 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 A folyamat sajátosságai Ismétlődő folyamatok Projekt (egyszeri esemény) folyamatok

6 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Ismétlődő folyamatok szabályozása Folyamatok tervezése Egy-egy paraméter optimalizálása A berendezések és folyamatok minőségének mérése Szabályozó kártyák alkalmazása A mintavételezési elvek gyakorlati alkalmazása Stb.

7 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Ismétlődő folyamatok szabályozása A folyamat teljes megújítása Tervezés Előkészítés, beszerzés FOLYAMAT Értékelés, dokumentálás A folyamat utóélete

8 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Projekt folyamatok folyamatok szabályozása TERVEZÉS Folyamatterv Költségterv Személyre bontás … FOLYAMAT Célmeghatározás Helyzetfelismerés Korábbi tudás Tapasztalatok Korrekció kiértékelés CÉL A projekt egyedi folyamat, amely egy sor összehangolt és szabályozott, a kezdeti és befejezési időpontok megjelölésével kitűzött olyan tevékenységekből áll, amelyeket konkrét követelményeknek megfelelő cél elérésére végeznek, figyelembe véve az idő, a költségek és az erőforrások korlátait

9 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 A kimenetek szerinti folyamatcsoprtosítások Szerelt termékek Feldolgozott anyag (ömlesztett termék) Szolgáltatás Szoftverek Szerelt termék minőségbiztosítása: -Alkatrész kezelés -Összeszerelés -Szervíz tevékenység -stb… Ömlesztett termék: -Nagy mennyiség -Félkész termék nincs különválasztva -Egytelen példány nem tekinthető egyedinek -Nincs szervíztevékenység -Kisebb értékű -Statisztikával könnyen kezelhető Szolgáltatások: -Személyre szabott -Szubjektív -Nem fizikai jellegű -Nem tárolható jellegű

10 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 További alapfogalmak A folyamattervezés és fejlesztés olyan folyamatok összessége, amely a követelmények előírt jellemzőkké vagy egy termék, folyamat vagy rendszer előírásaivá alakítja át. Tipikus folyamattervezési folyamat, a termék előállítási folyamatának megtervezése. Az eljárás alatt egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésének előírt módját értjük. A műszaki gyakorlatban ezt technológiai utasításnak szokás nevezni. A folyamatszabályozás a szállítónak (gyártónak) az a tevékenysége, amelyben megfelelően szabályozott körülmények között végzik azokat a gyártási, telepítési és szolgáltatási tevékenységeket, amelyek közvetlenül befolyásolják a minőséget. Ennek megfelelően a folyamatszabályozáshoz ismerni kell: - a minőségi jellemző cél értékeit (követelményeket), - a minőségi jellemző megengedett eltéréseit (tűréshatárok), - a beavatkozási határokat (mikor?), - a minőségi jellemző szabályozó paramétereit (mivel?).

11 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 További alapfogalmak A futó folyamaton belül nagyon fontos elem a folyamat minőségparamétereinek ellenőrzése és szabályozása. "Az ellenőrzés a megfelelőség kiértékelése megfigyeléssel és ítéletalkotással, továbbá értelemszerűen méréssel, vizsgálattal vagy idomszeres ellenőrzéssel" (ISO 9000). A mérés metrológiai értelemben a mérendő mennyiség összehasonlítása mértékegységével, amelynek eredménye lehet egy számszerű érték, vagy egy ítéletalkotás (idomszeres mérésnél). "A vizsgálat egy vagy több jellemző valamely eljárás szerinti meghatározása".

12 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Folyamat tervezés, gyártástervezés Nem elég az egyes folyamatlépések sorrendiségét meghatározni, meg kell határozni a) a teljesítménymutatókat, b) a munkaerő mennyiségét és képzettségét, c) a termelő berendezéseket, d) a szükséges segédanyagokat, e) az energiaigényeket, f) a beszállítandó anyagok listáját és a lehetséges szállítókat, g) a minőségbiztosítási és igazolási rendszert.

13 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 A folyamatok minőségügyi szabályozásának eszközei PDCA öntanuló fejlődés Vállalati minőségi mutató rendszer Benchmarking

14 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 PDCA PLAN – Tervezés – Azonosítás – Adatgyűjtés – Adatelemzés – Ok-okozati elemzés DO- Végrehajtás – A megoldások bevezetése CHECH – Ellenőrzés – Eredmények kiértékelése ACT- Beavatkozása – „Szabványosítás végrehajtása, Visszacsatolás a folyamatba

15 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 PDCA

16 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Folyamatok szabályozottsága Műszaki, gazdasági szervezési tevékenység Szakaszos vagy folytonos visszacsatolások Változó vagy állandó szintű szabályozások

17 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 A beavatkozás szintjei A folyamatra visszacsatoló műszaki, szervezési vagy ellátási tevékenység Belső szabályozás Minőségügyi célok revíziója, újrafogalmazása

18 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Benchmarking A benchmarking egy összehasonlító szintfelmérés, amely több területre is kiterjedhet

19 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Benchmarking

20 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Külső benchmarking A külső benchmarking azt jelenti, hogy saját teljesítményünket - azonos területen működő szervezettel, - a közvetlen versenytárssal, - eltérő területen működő szervettel, - nem versenytárs szervezettel, - a világszínvonalat jelentő szervezettel hasonlítjuk össze.

21 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Benchmarking típusok A belső benchmarkinggal a szervezeten belüli szintfelméréseket és összehasonlításokat lehet elvégezni (pl.: két különböző telephelyen működő részegységet). A belső benchmarking előnye az adatok megfelelő színtű hozzáférhetősége, a résztvevők megfelelő színtű tájékozottsága. Hátránya lehet, a "begyepesedett" módszerek összehasonlítása, és így nem biztosított az előrelépés. A külső benchmarkingnál nehézséget jelent az azonos területen működő és versenytárs szervezetek adataihoz hozzájutni.

22 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Benchmarking típusok A termék benchmarkinggal a műszaki fejlesztést kívánjuk segíteni, amikor is a versenytársak termékeivel hasonlítjuk össze saját termékünket. Az összehasonlítás termékeknél könnyen elvégezhető, hiszen a konkurens termékek beszerezhetők, megismerhetők. A folyamat benchmarking a szervezetben azonosított bármely folyamatra kiterjeszthetők, többnyire technológiai jellegüek. Ezen a területen a versenytársak szinte kizárhatók a benchmarkingból, mivel mindenki féltve őrzi saját know-howw-ját. Könnyebben elvégezhető a más területeken tevékenykedő szervezetek folyamatainak elemzése, amennyiben azok hasonló, de más tartalmú tevékenységet folytatnak (pl.: szállítási, raktározási, marketing folyamatok). A rendszer banchmarking alkalmas egy szervezet átfogó működésének értékelésére, ahol az egész szervezetet és nem annak részegységeit hasonlítjuk össze egymással.

23 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Benchmarking célja - vevői megelégedettség fokozása, - ismétlődő műszaki problémák, - termékjellemzők meghatározása, - termelékenységi problémák, - hatékonysági problémák, - marketing problémák, - belső vevők megelégedettsége, - rendszer működési zavarok, - részegységek eltérő teljesítménymutatói

24 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Végrehajtás menete

25 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Folyamatszabályozás A folyamatszabályozás alatt azt a tevékenységet értjük, amikor a minőségi jellemző értékének változását a gyártása minden szakaszában figyelemmel kísérjük, és a folyamatba a minőségjellemző változása alapján avatkozunk be, a minőség megtartása és egyenletessége érdekében.

26 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Statisztikai alapfogalmak Az átlag (az egyes mérési eredmények összege osztva a mérések számával) A terjedelem R = x max -x mín a legnagyobb és a legkisebb mért érték különbsége. A szórás

27 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Statisztikai alapfogalmak A medián Me vagy a nagyságrendileg sorba rakott mérési eredmények közül páratlan adatoknál középső, páros adatoknál a két középső érték átlaga.

28 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Normális eloszlás (harang görbe)

29 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Gyártás beállítása tűrésmezőre idő méret FTH ATH

30 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Alkalmasság- vizsgálat, minőségképesség Az alkalmasság vizsgálat annak megállapítása, hogy a technológiai folyamat, illetve a folyamatban résztvevő gyártóberendezések képesek-e a dokumentációban előírt meinőségi jellemzők folyamatos és egyenletes ellátására. A minőségképesség a véletlen zavarok hatásának mértéke, a termék tűrésmezejéhez viszonyítva. A minőségképesség megmutatja, hogy a megfelelően szabályozott gyártás esetén milyen az elérhető, egyenletesen tartható minőségszint.

31 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Gépalkalmasság MintavételezésekBerendezésFolyamat Képesség Rövid idő alatt vett nagy mennyiségű minta szórás- tűrésmező viszonyaC M A folyamat különböző szakaszaiból vett minta szórás-tűrésmező viszonya, C P Szabályozottság Rövid idő alatt vett nagy mennyiségű minta szórás- tűrésmező viszonya az átlag helyzetének figyelembevételéve, C Mk A folyamat különböző szakaszaiból vett minta szórás-tűrésmező viszonya az átlag helyzetének figyyelembevételével, C Pk

32 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Gépalkalmasság

33 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Folyamatképesség A folyamatképesség egy adott jellemzőre nézve a folyamat saját változékonyságának statisztikai mértéke. A vizsgálatot megfelelőnek minősített gépekkel kell elvégezni. A folyamatképesség függ: - a folyamat bemeneti stabilitásától, - a kimenet megkövetelt pontosságtól, - a folyamat tervezésétől, - a folyamat stabilitásától. A folyamatképességi vizsgálattal az időbeni állandóságot és megfelelőséget vizsgáljuk, egyben megteremtjük a lehetőségét a folyamat szabályozókártyával történő ellenőrzéséhez, szabályozásához.

34 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Folyamtképességi vizsgálat

35 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Ellenőrző kártyák Az ellenőrző kártya bevezetésének és alkalmazásának lépései: – Előzetes adatfelvétel – Minőségképesség ellenőrzése – Az ellenőrzési határok meghatározása – Alkalmazás

36 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Ellenőrző kártyák Be kell avatkozni a folyamatba, ha egy mérési eredmény az ellenőrző határon kívül helyezkedik el, vagy 7 egymás utáni érték trendet mutatott (emelkedő, süllyedő, a középérték felett vagy alatt)!

37 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Ellenőrző kártya típusok Medián- terjedelem kártya Átlag- szórás kártya Átlag- terjedelem kártya Rendezettminta kártya Maximum- minimum kártya Komulatív kártya (CUSUM)

38 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Szabályozó kártyák Méréses adatok kiértékelése Minősítéses jellemzők kiértékelése Kumulatív kártyaSHWHART kártya Egyetlen folyamat adataiból Párhuzamos folyamat adataiból Selejtarány kártya Különleges kártyákNagy sorozatok mintái alapján Egyedi érték kártyák Hibaszám kártya Érték követő kártyák Centrális érték Számtani közép Medián, Me Ingadozás Szórás, s Terjedelem, R

39 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 Szabályozó kártya

40 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 SPC A folyamatok ilyen jellegű szabályozását nevezzük statisztikai folyamatszabályozásnak (SPC).

41 2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008


Letölteni ppt "2016. 09. 26.Nyíregyházi Főiskola 2008 A folyamattal kapcsolatos alapfogalmak. Folyamatszabályozás. Gép és folyamatképesség meghatározása, szabályozókártyák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések