Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vasárnapi munkavégzés új munkajogi szabályai dr. Bérdi András.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vasárnapi munkavégzés új munkajogi szabályai dr. Bérdi András."— Előadás másolata:

1 A vasárnapi munkavégzés új munkajogi szabályai dr. Bérdi András

2 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) - 2012. július 01-jétől hatályos 2012. július 01-jétől Mt. 101. § - kik foglalkoztathatók vasárnap rendes munkaidőben? Mt. 141. § - kik jogosultak a vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésért vasárnapi bérpótlékra? 2013. augusztus 01-jétől Mt. 141. § - jogszabályi változás/módosítás azzal kapcsolatban, hogy kik jogosultak vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésért vasárnapi bérpótlékra!

3 2015. március 15-től 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról - módosította az Mt. 101. §-át, hogy kik foglalkoztathatók vasárnap rendes munkaidőben a kereskedelemben!!! 2015. március 27-től módosul az Mt. 141. § - kik és mekkora pótlékra jogosultak a kereskedelemben, vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésért?

4 korábbi szabályozás: 101. § (1) Vasárnapra rendes munkaidő a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, b) az idényjellegű, c) a megszakítás nélküli, d) a több műszakos tevékenység keretében, e) a készenléti jellegű munkakörben, f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben, g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén, h) külföldön történő munkavégzés során, valamint i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

5 90. § A munkáltató tevékenysége a) megszakítás nélküli, ha naptári naponként hat órát meg nem haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és aa) társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagy ab) a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható, b) több műszakos, ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát, c) idényjellegű, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.

6 91. § Készenléti jellegű a munkakör, ha a) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy b) a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.

7 2012. július 01-jétől 140. § (1) Vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett, a 101. § (1) bekezdés d)-e) és i) pontban meghatározott munkavállalót ötven százalék bérpótlék illeti meg. 2013. augusztus 01-jétől 140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár, a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető, továbbá b) a rendkívüli munkaidőre ba) a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott munkavállalónak, bb) ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető.

8 Vasárnapra rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag az alábbiak alapján kötelezett munkavállaló: d) a több műszakos tevékenység keretében, e) a készenléti jellegű munkakörben, i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál 50% bérpótlékra (vasárnapi pótlékra) jogosult.

9 105. § (4) A munkavállaló számára - a 101. § (1) bekezdés f) pont kivételével - havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani. 101. § (1) Vasárnapra rendes munkaidő f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben, foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

10 A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosította a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt! 2015. március 15-től 101. § (1) Vasárnapra rendes munkaidő i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál, valamint j) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény keretei között foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

11 2015. március 15-től 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1. § (1) E törvény hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kiskereskedelmi tevékenységre tejed ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják. (2) E törvény hatálya nem terjed ki 1. a gyógyszertárak nyitva tartására; 2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására; 3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;

12 4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre; 5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre; 6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre; 7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre; 8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására; 9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre; 10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre; 11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre; 12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre; 13. a vendéglátásra; 14. a világörökségi területen található üzletekre, valamint 15. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.

13 3. § Üzlet – törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a) kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. 4. § (1) A 3. §-tól eltérően az üzletek a) adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra, b) december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között nyitva tarthatnak.

14 5. § (1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően, a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet a) kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, b) vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva tarthat. (2) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat. (3) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően a sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak. (4) Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek nyitva tartására az e törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat.

15 5. § (4) Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek nyitva tartására az e törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat. A Kormány rendeletben nem bővítette a kivételek körét!

16 6. § Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

17 A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló 2015. évi XVII. törvény több helyen módosította a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt! 2015. március 27-től hatályos: 101. § (1) Vasárnapra rendes munkaidő i) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál j) foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

18 2015. március 27-től hatályos: 140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár, a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontjában meghatározottak szerint osztható be, továbbá b) a rendkívüli munkaidőre ba) a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontjában meghatározott munkavállalónak, bb) ha a munkavállaló számára a 101. § (1) bekezdése alapján rendes munkaidő nem osztható be.

19 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további ötven százalék vasárnapi pótlék jár annak a munkavállalónak, akit, vagy akinek a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kszvmtv.) 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti vasárnapon, - a Kszvmtv. 5-6. §-a szerinti üzletek kivételével - a Kszvmtv. hatálya alá tartozó a) kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletben, vagy b) a Kertv. 6. § (1a)-(1b) bekezdése szerinti üzletben a munkáltató rendes munkaidőben történő munkavégzésre oszt be, vagy rendkívüli munkavégzést rendel el. (3) A (2) bekezdés szerint jár a vasárnapi pótlék, ha a munkavállaló a (2) bekezdés szerinti üzletben a Kszvmtv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti napon vasárnap végez munkát.

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vasárnapi munkavégzés új munkajogi szabályai dr. Bérdi András."

Hasonló előadás


Google Hirdetések