Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szövetségi rendszerek kialakulása.  Kínai-japán háború  japán sikerek  orosz diplomácia   tudja kihasználni  Port Arthur erődje orosz  Orosz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szövetségi rendszerek kialakulása.  Kínai-japán háború  japán sikerek  orosz diplomácia   tudja kihasználni  Port Arthur erődje orosz  Orosz."— Előadás másolata:

1 A szövetségi rendszerek kialakulása

2  Kínai-japán háború  japán sikerek  orosz diplomácia   tudja kihasználni  Port Arthur erődje orosz  Orosz térnyerés: Mandzsúria, Port Arthur, Dalnyij  Angliát nyugtalansággal tölti el  angol-japán közeledés  1902, katonai szövetség - nyereség  Orosz belpolitikai válságra megoldás  háborús babér  japán terjeszkedés feltartóztatása  orosz diplomácia ballépése - félreismerték Japánt  Orosz-japán háború

3 1904. 02. 08. japán hadüzenet nélkül támad  a cári hadsereg  volt felkészülve  sorozatos kudarcok  Távol-keleti hajóhad   késik a felmentés (11 hónap)  Port Arthur erődje elesik  Orosz szf. erők - Mukden  totális vereség  Balti flotta - csuzimai ütközet  katasztrofális vereség  Az elmaradott cári rendszer bizonyítványa a vesztes háború

4 Orosz terjeszkedés Ázsiában Orosz-japán háború hadszínterei

5

6 Orosz agitációs plakát az orosz-japán háborúból

7 És a valóság So jumpy were the Russian gunners, that in the North Sea passing a fleet of British trawlers they mistook them for Japanese destroyers, opened fire to sink one and damage others.

8 Port Arthur 11 hónap után

9 Port Arthur szétlőtt kikötője

10 „Running away? Not a bit of it! I’m alluring ’em on!” A Balti Flotta útja a halálba!

11

12 Az 1905-ös orosz forradalom  Vereség  elégedetlenség Pétervárott  általános sztrájkok  8 órás munkaidő, munkabérek   1905. 01. 22. Gapon pópa (önsegélyező egylet)  templomi zászlók  Téli Palota  tömegbe lövetnek  A sztrájk- és tüntetéshullám  polgárháborús helyzet  Lengyelország, Baltikum  a katonaságnál is problémák - Patyomkin páncélos  lázadás  A liberális polgárság alkotmányt követelt Véres vasárnap

13 A Patyomkin cirkáló lázadása

14  A politikai sztrájk hatására - kisebb engedmények  II. Miklós  Állami Duma  törvényhozó testület  Bolsevik-mensevik ellentét  sztrájk  fegyveres felkelés  1905 december– moszkvai felkelés  reguláris katonaság leveri  1906. cári ukáz  obscsina   parasztok magántulajdona lesz  2,5 mill. nincstelen paraszt  peremvidékekre  megbízhatóság  1907-re az engedményeket   önkényuralom visszaáll

15 A francia-angol szövetség  Angol-francia ellentét fő oka: Afrika  fashodai incidens, 1898  franciák engednek - gyengék és lekötöttek  gyarmati politika feladása  Német gyarmatosítás és flottafejlesztés (II. ip. forr.)  a brit politika vált  flottafejlesztés  a splendid isolation feladása (Viktória † )  1904 - Entente Cordiale (katonai szövetség)

16 Az orosz-angol szövetség  A orosz vereség - tekintélyvesztés  szövetséges keresése  1902: angol-japán egyezmény hátránya nyilvánvaló  angol-orosz közeledés – gyarmati ellentétek elsimítása  1907 - angol-orosz egyezmény (katonai szövetség)  Hármas Szövetség  Hármas Antant  Európa e két tábor körül csoportosul

17 „1. Ha Franciaországot megtámadja Németország vagy Olaszország Németország által támogatottan, Oroszország felhasználja egész rendelkezésére álló haderejét arra, hogy megtámadja Németországot. Ha Oroszországot megtámadja Németország vagy Ausztria Németország által támogatottan, Franciaország felhasználja egész rendelkezésre álló haderejét a Németország ellen indítandó háborúhoz. 2. Abban az esetben, ha a hármas szövetség vagy az azt alkotó hatalmak valamelyike haderejét mozgósítja, Franciaország és Oroszország az erről az eseményről kapott hírt követőleg és anélkül, hogy előzetes tanács- kozásra szükség volna, haladéktalanul és egyidejűleg mozgósítja egész rendelkezésre álló haderejét, és minél közelebb tolja azokat határaihoz. 3. A rendelkezésre álló erők, amelyeket Németország ellen kell használni, Franciaország részéről 1 300 000 főből, Oroszország részéről 700-800 000 főből fognak állni. Ezen erők maradéktalanul és a legnagyobb sietséggel megkezdik a működést, hogy Németországnak keleten és nyugaton egyszerre kelljen harcolnia. 4. A két ország vezérkarai állandóan tanácskozni fognak egymással…” (Az orosz-francia szerződés, 1893)

18 Német Birodalom Ausztria- Magyar- ország Olasz 3-as szövetség Orosz Birodalom Francia- ország Nagy- Britannia hármas antant gyarmati egyezmény 1907 Entente cordiale 1904 Gyarmati egy. 1900 Semlegességi szerződés 1902 Szövetségi rendszerek Bismarck után 1893

19 Szövetségi rendszerek a XIX-XX. század fordulójáig

20 On the 8th April, 1904 The Entente Cordiale between the United Kingdom and France was signed. It was an agreement which resolved a number of longstanding colonial disputes, and established a diplomatic understanding between the two countries.

21 Draft Declaration concerning Newfoundland, Canada, 15 March 1904 Déclaration relative ŕ l’Égypte et au Maroc, avec articles secrets et projet de décret du khédive d'Egypte, signée ŕ Londres, 8 avril 1904

22 L'escadre française en rade de Portsmouth

23 Németország új kihívás előtt  1890 - változás a német politikában kontinentális politika  weltpolitik  a német gazdaság érdeke ezt diktálja  szükséges a további fejlődéshez  új piacokra, nyersanyagra van szüksége (2. ipari forradalom, egyenlőtlen fejlődés)  gyarmatszerzésre  lehetőség  újrafelosztás  flottafejlesztés  Szövetségi rendszerek megmutatták az erővonalakat  mind a két fél erejét fitogtatja, mennek a diplomáciai sakkhúzások

24 Alfred von Tirpitz, a német flottafejlesztés atyja A német flotta büszkeségei U- Boatok és dreadnought-ok

25 Az ellentétek kiéleződése  A német gazdaság   gyarmatosítás  flottafejlesztés  Brit félelmek  1904 antant  közeledés a franciákhoz (kölcsönös)  1905 német válasz - Vilmos császár tangeri beszéde  1. marokkói válság  Konferencia  1906. Algeciras  angol-francia összefogás  az antant felbomlasztása  sikerült  sőt, angol-orosz közeledés a konferencián  1907. angol-orosz megállapodás (Perzsia-megállapodás)

26 Balkáni ellentétek  1908. - Ifjú Török mozgalom hatalomra kerülése  Ausztria kihasználva a helyzetet  osszák meg a Balkánt   nyugati fele OMM keleti fele oroszoké, tengerszorosokkal   1908. OMM annektálja Bosznia-Hercegovinát  orosz válaszlépés - a nagyhatalmak közbelépnek  szerb tiltakozás - a cár nem léphet  szövetséges keresése az OMM hátába  1909. orosz-olasz Balkán-egyezmény

27 II. Vilmos császár … és katonai egyenruhában 1915-ben A Vilmosi weltpolitik angol szemmel

28 A fegyverek árnyékában  1911. berber törzsek lázadása - szultán kérése  francia csapatok bevonulása, a felkelés leverése  Panther naszád Agadir előtt (Párduc-ugrás)  az angol diplomáciai közbelépése  2. marokkói válság idején  olasz lépések  ultimátum Törökországnak (Tripolisz & Kürenaika)  1911-12. Olasz-török háború  Tripolisz & Kürenaika megszerzése  Líbia néven olasz gyarmat  1912 - Dodekanésszosz Olaszországé  Anglia hallgatólagos támogatása  olasz közeledés az antanthoz

29 Olasz területi nyereségek 1911-12-ben

30 A Balkán-háborúk  1908. - Ifjú Török mozgalom hatalomra kerülése  a balkáni államoknak  kedvez  céljuk a törökök gyengítése  maradék török területek megszerzése (bolgár és szerb tengeri kijárat)  1912. - bolgár-szerb-görög-montenegroi szövetség támadása  Törökország gyors veresége (I. Balkán-háború)  londoni konferencia:  csak Konstantinápoly és környéke török  többit felosztják a hadviselők között

31  1913. a győztesek a bolgárokra támadnak  bolgár vereség  Bulgária elveszti hódításai nagy részét  törökök is szereznek vissza területeket  a függ. Albánia létrejötte  Szerbiának  lesz tengeri kijárata Területi változások 1878 és 1913 között

32 A Balkán a XX. század elején

33

34 Bulgarian infantry assault successfully the Ottoman lines at Kirklareli (European Turkey) during the first Balkan war (1912-1913).

35  A weltpolitik fő erővonala  angol-német ellentét   az angolok  engedtek a vezető szerepükből  a németek  nyugodtak bele korábbi pozíciójukba  (gazdasági szerepüknél kisebb)  A Balkán-háborúk következménye  a kis balkáni államok  kijelöli helyüket a szövetségi rendszerekben A háború árnyékában

36  109/100, 110/102, 113/106, 114/107, 114/109, 116/113, 117/114, 118/116


Letölteni ppt "A szövetségi rendszerek kialakulása.  Kínai-japán háború  japán sikerek  orosz diplomácia   tudja kihasználni  Port Arthur erődje orosz  Orosz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések