Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakszeminárium, a szakdolgozat készítés módszertana CsIP::2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakszeminárium, a szakdolgozat készítés módszertana CsIP::2010."— Előadás másolata:

1 Szakszeminárium, a szakdolgozat készítés módszertana CsIP::2010

2 Miről lesz szó a félév során  Miért készítünk szakdolgozatot?  Elvárások  Tartalmi  Formai  Hogyan készítsünk szakdolgozatot  Egy szakdolgozat utóélete CsIP::2010

3 Miért készítünk szakdolgozatot?  A szóbeli és írásbeli vizsgák mérik a szakmai felkészültséget  A szakdolgozat szakirodalmi tájékozottságot, és feldolgozást (elemzést) igényel, amellyel az adott témakörben való jártasságunkról teszünk tanúbizonyságot, ezzel átfogó képet nyújtva önmagunkról CsIP::2010

4 Általános elvek A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó dolgozat, amely a hallgató alapos tárgyi ismereteit bizonyítja, elkészítésével a hallgatónak tanúsítania kell, hogy tanulmányai során elsajátította a könyvtár használat és az irodalom kutatás alapjait, valamint egy szakmai kérdés feldolgozása kapcsán képes saját önálló véleményét szabatosan és tömören megfogalmazni, és azt megfelelő írásos formában dokumentálni, CsIP::2010

5 A téma  A Szakdolgozat témájának megválasztásánál tartsuk szem előtt saját érdeklődési körünket, hiszen az adott témán hónapokig dolgozni fogunk.  Ötletforrások:  Személyes környezet  Korábbi dolgozatok  Szaktanár elvárásai  Előre kiírt témák CsIP::2010

6 A szakdolgozat fogalmai Elengedhetetlen, hogy megismerjük az adott szakterület terminológiáját, valamint a kiválasztott téma pontos tartalmát, részleteit, kapcsolatait. Ezek megismeréséhez szakkönyveket, jegyzeteket, szaklexikonokat, szótárakat használjunk. CsIP::2010

7 Elvárások Tartalmi elvárások A dolgozat szerkezete, az egyes fejezetek tartalma feleljen meg az adott szakma tudományterületén általánosan elfogadott elveknek.  A szakdolgozat részei  Bevezetés  Kifejtő rész  Eredmények  Összegzés  A szakdolgozat terjedelme CsIP::2010

8 Elvárások  A szakdolgozat mellékletei  Nem része a szakdolgozatnak  Táblázatok  Nyomtatványok  Szabályzatok  Elektronikus mellékletek  A FORMAI ELVÁRÁSOKRÓL KÉSŐBB… CsIP::2010

9 Szerkezeti követelmények  A dolgozat részei: 1.első kötéstábla, 2.címoldal, 3.feladatkiírás, 4.tartalmi összefoglaló, 5.tartalomjegyzék, 6.érdemi rész, 7.irodalomjegyzék, 8.nyilatkozat, 9.köszönetnyilvánítás, 10.melléletek, 11.hátsó kötéstábla. CsIP::2010

10 Dolgozat részei  Az első kötéstábla külső oldala csak  az intézmény nevét: EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola  a dolgozat típusát: Szakdolgozat  a hallgató nevét  és a végzés évét tartalmazza.  Belső oldala üres. CsIP::2010

11 Dolgozat részei  Címoldal  A címoldal elkészítése a minta aktualizálásával történhet leggyorsabban.  Feladatkiírás  A konzulens, vagy a tanuló által megfogalmazott feladatkiírás, specifikáció. CsIP::2010

12 Dolgozat részei  Tartalmi összefoglaló  A tartalmi összefoglalónak tartalmaznia kell (rövid- legfeljebb egy oldal-, velős és összefüggő megfogalmazásban) a következőket:  téma megnevezése,  megadott feladat megfogalmazása - a feladatkiíráshoz viszonyítva-,  megoldási mód,  alkalmazott eszközök, módszerek,  elért eredmények,  kulcsszavak (4-6 darab). CsIP::2010

13 Dolgozat részei  Tartalomjegyzék  Legnagyobb mélység: 3  Érdemi rész  A tanuló ebben a részben írja le/fejti ki a feladat megoldását.  MOST jöjjenek a formai követelmények CsIP::2010

14 FORMAI KÖVETELMÉNYEK  Ábrák:  Középre rendezve, fejezetenként számozva (fejezetszám.ábraszám), névvel ellátva.  kisebb ábrák, táblázatok, fényképek lehetőleg kerüljenek a szövegben a megfelelő helyre,  nagyobb ábrák, táblázatok, programvázlatok a dolgozat végére (Mellékletek) bekötve; térképek, programok, gépi futtatás dokumentumai, stb. a hátsó kötéstáblához rögzített tasakba helyezendők (a dolgozatot pdf formátumban tartalmazó elektronikus adathordozó mellé),  az ábrákon alkalmazott jelöléseket a szövegben meg kell magyarázni, az irodalomból átvett ábrák esetében a forrást meg kell adni; minden ábrára és mellékletre legyen hivatkozás a szövegben. CsIP::2010

15 Formai követelmények  Általános szabályok:  Minden műveleti jelet (számtani, halmazelméleti, stb.) megelőz és követ egy-egy szóköz; minden írásjelet (pont, vessző, kérdőjel, stb.) követ egy szóköz; a zárójelek: normál (nem dőlt).  Címek:  Értelemszerűen arab számozással, Heading 1: 14 pt, bold; további Heading: 12 pt, bold; minden cím előtt és után egy-egy plusz sortávolság. CsIP::2010

16 Formai követelmények  Fejléc tartalma  A dolgozat címe, vagy fejezetenként a fejezet címek.  Hivatkozások  Szögletes zárójelben a hivatkozott mű irodalomjegyzékbeli sorszáma (ha több hivatkozás van egyazon helyen, akkor sorszámaik felsorolása növekvő sorrendben egymástól vesszővel elválasztva, egyetlen szögletes zárójel- párban). CsIP::2010

17 Formai követelmények  Képletek  Középre rendezve, fejezetenként számozva; betűk: dőlt, számjegyek: normál; a képletet megelőzi és követi egy-egy sorköz.  Szöveg  Sorkizárt, 12 pt, 1.5 sortávolság.  Új bekezdés  Az új bekezdés első sorát nem előzi meg üres sorköz. Cím utáni bekezdés kivételével CsIP::2010

18 Dolgozat részei (folytatás)  Irodalomjegyzék  Az irodalomjegyzék legyen pontos és visszakereshető, a jegyzék elemei között 1 sorköz van. Az irodalomjegyzék tételeit ábécé sorrendbe kell rendezni és 1-sel induló növekvő sorszámmal kell ellátni. A használt betűméret 10 pt.  Nyilatkozat  Lásd minta… CsIP::2010

19 Dolgozat részei (folytatás)  Köszönetnyilvánítás  Nem kötelező, de amennyiben a tanuló köszönetet akar nyilvánítani az őt segítőknek, ebben a részben ezt megteheti.  Mellékletek  Itt helyezhetők el a dolgozathoz tartozó szöveges dokumentumok.  Hátsó kötéstábla  A hátsó kötéstábla külső oldala üres, belső oldala felhasználható, pl. a mellékelt CD rögzítésére. CsIP::2010


Letölteni ppt "Szakszeminárium, a szakdolgozat készítés módszertana CsIP::2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések